πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰ 🐧🌍VPNπŸ“ŠVPSπŸ’» πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 perc.ddns.net

Poroèilo za mesec: Oktober 2023
Izdelano 02-nov-2023 06:27 CET[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za Oktober 2023
Skupaj zahtevkov 13650
Skupaj datotek 8837
Skupaj Strani 6263
Skupaj Obiskov 1470
Total kB Files 2049918
Total kB In 10421
Total kB Out 621231
Skupaj enkr. podroèij 1511
Skupaj enkr. URL-jev 1345
Skupaj enkr. napotiteljev 143
Skupaj enkr. brskalnikov 307
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 142 735
Zahtevkov dnevno 3412 5401
Datotek dnevno 2209 3905
Strani dnevno 1565 2100
Sites per Day 377 707
Obiskov dnevno 367 522
kB Files per Day 512479 1848911
kB In per Day 2605 4164
kB Out per Day 155308 385035
Zahtevki po odzivnih kodah
Code 200 - OK 64,74% 8837
Code 201 - Created 0,03% 4
Code 206 - Partial Content 0,36% 49
Code 301 - Moved Permanently 1,55% 211
Code 302 - Found 3,09% 422
Code 303 - See Other 1,08% 148
Code 304 - Not Modified 0,10% 14
Code 400 - Bad Request 0,01% 1
Code 403 - Forbidden 1,21% 165
Code 404 - Not Found 0,76% 104
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 408 - Request Timeout 26,93% 3676
Code 500 - Internal Server Error 0,13% 18

Poroèilo po dnevih za Oktober 2023

Dnevna statistika za Oktober 2023
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
28 1618 11,85% 776 8,78% 916 14,63% 110 7,48% 165 10,92% 56455 2,75% 1225 11,75% 61571 9,91%
29 4137 30,31% 2522 28,54% 2074 33,12% 419 28,50% 493 32,63% 76555 3,73% 3162 30,34% 94234 15,17%
30 2494 18,27% 1634 18,49% 1173 18,73% 419 28,50% 583 38,58% 67997 3,32% 1871 17,95% 80392 12,94%
31 5401 39,57% 3905 44,19% 2100 33,53% 522 35,51% 707 46,79% 1848911 90,19% 4164 39,96% 385035 61,98%

Poroèilo po urah za Oktober 2023

Statistika po urah za Oktober 2023
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 41 166 1,22% 28 115 1,30% 18 72 1,15% 20322 81287 3,97% 32 129 1,24% 20628 82513 13,28%
1 62 251 1,84% 47 188 2,13% 25 102 1,63% 1196 4785 0,23% 43 173 1,66% 1577 6309 1,02%
2 72 291 2,13% 62 248 2,81% 26 104 1,66% 1048 4192 0,20% 79 314 3,02% 1513 6051 0,97%
3 63 252 1,85% 45 182 2,06% 31 124 1,98% 1878 7514 0,37% 62 249 2,39% 2302 9207 1,48%
4 100 403 2,95% 93 372 4,21% 28 112 1,79% 2515 10060 0,49% 77 310 2,97% 3130 12522 2,02%
5 60 242 1,77% 51 207 2,34% 15 62 0,99% 770 3080 0,15% 39 157 1,51% 1111 4442 0,72%
6 45 182 1,33% 40 163 1,84% 13 55 0,88% 1374 5495 0,27% 29 118 1,13% 1646 6585 1,06%
7 74 296 2,17% 61 245 2,77% 22 88 1,41% 6359 25434 1,24% 55 221 2,12% 6794 27175 4,37%
8 114 457 3,35% 28 113 1,28% 97 388 6,20% 453 1811 0,09% 95 379 3,63% 794 3175 0,51%
9 147 591 4,33% 80 320 3,62% 83 335 5,35% 2550 10199 0,50% 102 410 3,93% 3085 12338 1,99%
10 225 902 6,61% 191 766 8,67% 39 157 2,51% 6215 24860 1,21% 192 766 7,35% 7295 29180 4,70%
11 48 194 1,42% 33 135 1,53% 19 78 1,25% 3155 12620 0,62% 33 132 1,26% 3433 13731 2,21%
12 208 834 6,11% 159 638 7,22% 113 455 7,26% 2321 9284 0,45% 141 562 5,40% 3409 13638 2,20%
13 245 982 7,19% 77 309 3,50% 177 711 11,35% 1262 5049 0,25% 149 596 5,72% 1909 7635 1,23%
14 157 629 4,61% 23 92 1,04% 142 569 9,09% 302 1210 0,06% 94 377 3,62% 593 2370 0,38%
15 192 770 5,64% 79 319 3,61% 123 493 7,87% 2000 8000 0,39% 139 555 5,33% 2579 10317 1,66%
16 198 793 5,81% 113 453 5,13% 101 404 6,45% 3451 13804 0,67% 154 618 5,93% 4192 16767 2,70%
17 226 905 6,63% 196 786 8,89% 45 181 2,89% 4081 16325 0,80% 194 778 7,46% 5184 20734 3,34%
18 324 1296 9,49% 283 1133 12,82% 71 286 4,57% 310074 1240295 60,50% 280 1119 10,74% 23158 92633 14,91%
19 143 573 4,20% 116 466 5,27% 50 203 3,24% 77937 311748 15,21% 105 421 4,04% 38023 152091 24,48%
20 88 355 2,60% 71 284 3,21% 36 147 2,35% 1587 6346 0,31% 69 278 2,66% 2107 8429 1,36%
21 194 778 5,70% 131 527 5,96% 76 304 4,85% 59045 236182 11,52% 185 739 7,09% 16760 67042 10,79%
22 222 891 6,53% 67 270 3,06% 164 656 10,47% 1348 5393 0,26% 138 550 5,28% 1965 7860 1,27%
23 154 617 4,52% 126 506 5,73% 44 177 2,83% 1237 4946 0,24% 118 471 4,52% 2121 8485 1,37%

Prvih 100 od 1345 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 1470 10,77% 26199 1,28% 999 9,59% 34851 5,61% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
2 1441 10,56% 41058 2,00% 986 9,46% 47989 7,72% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ’»πŸ†—
3 1027 7,52% 12876 0,63% 744 7,14% 17826 2,87% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
4 873 6,40% 40514 1,98% 718 6,89% 45006 7,24% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
5 796 5,83% 4070 0,20% 683 6,56% 9307 1,50% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
6 430 3,15% 5011 0,24% 377 3,62% 8512 1,37% /
7 370 2,71% 546 0,03% 242 2,32% 2230 0,36% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍perc.ddns.net) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
8 337 2,47% 4397 0,21% 221 2,12% 6668 1,07% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
9 246 1,80% 4379 0,21% 189 1,81% 6504 1,05% /robots.txt
10 246 1,80% 12772 0,62% 205 1,97% 14263 2,30% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»πŸ†—
11 234 1,71% 315 0,02% 143 1,38% 1346 0,22% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍pcs.sytes.net) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
12 114 0,84% 1721614 83,98% 116 1,11% 232853 37,48% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ’»πŸ†—
13 107 0,78% 5621 0,27% 95 0,91% 6315 1,02% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
14 105 0,77% 283 0,01% 83 0,80% 955 0,15% /login.php
15 105 0,77% 283 0,01% 83 0,80% 955 0,15% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»πŸ†—
16 102 0,75% 2 0,00% 161 1,55% 643 0,10% /endpoints/user/update_lastseen
17 91 0,67% 19 0,00% 56 0,54% 464 0,07% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video / Audio πŸ’»πŸ†—
18 87 0,64% 103 0,01% 66 0,63% 921 0,15% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
19 85 0,62% 99 0,00% 64 0,62% 904 0,15% /feed/
20 83 0,61% 4577 0,22% 68 0,65% 5069 0,82% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»πŸ†—
21 81 0,59% 50 0,00% 80 0,77% 781 0,13% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
22 77 0,56% 0 0,00% 73 0,70% 696 0,11% πŸ†— HCS-WEBDisk βš™οΈ DLS-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
23 73 0,53% 1742 0,08% 63 0,60% 2376 0,38% 🎼 PSMedia 🎡 psmedia.ddnsgeek.com 🌍 Public Player πŸŽΉπŸ†—
24 71 0,52% 625 0,03% 65 0,63% 1071 0,17% /m/
25 62 0,45% 359 0,02% 70 0,67% 663 0,11% /ajax-load.php
26 55 0,40% 43 0,00% 40 0,39% 484 0,08% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
27 54 0,40% 316 0,02% 36 0,34% 662 0,11% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ’»πŸ†—
28 45 0,33% 445 0,02% 30 0,29% 747 0,12% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
29 42 0,31% 156 0,01% 25 0,24% 429 0,07% /p/
30 42 0,31% 568 0,03% 21 0,20% 777 0,13% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
31 38 0,28% 302 0,01% 36 0,35% 634 0,10% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ’»πŸ†—
32 30 0,22% 0 0,00% 27 0,26% 137 0,02% /get-track.php
33 27 0,20% 650 0,03% 27 0,26% 777 0,13% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
34 26 0,19% 508 0,02% 22 0,21% 736 0,12% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ’»πŸ†—
35 23 0,17% 84 0,00% 24 0,23% 282 0,05% /statistika/
36 23 0,17% 54 0,00% 8 0,08% 137 0,02% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
37 22 0,16% 110 0,01% 23 0,22% 300 0,05% /Klasika
38 20 0,15% 14 0,00% 22 0,21% 116 0,02% /endpoints/get-song-info
39 20 0,15% 9 0,00% 6 0,05% 61 0,01% 🧱️ Deny Access πŸ”(CP Server Apps Admin) πŸ’»πŸ†—
40 20 0,15% 5947 0,29% 14 0,13% 5810 0,94% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
41 19 0,14% 227 0,01% 16 0,15% 393 0,06% /its/
42 19 0,14% 865 0,04% 16 0,15% 1043 0,17% /playlist/q9emBZ7futSw
43 18 0,13% 715 0,03% 15 0,14% 884 0,14% /event/ibiza-summer-mix-2023_16536965d2d6c0.html
44 18 0,13% 717 0,03% 15 0,14% 885 0,14% /event/mp3plyer_26536a828e54f3.html
45 18 0,13% 720 0,04% 14 0,14% 889 0,14% /explore-genres/1
46 18 0,13% 705 0,03% 14 0,14% 873 0,14% /explore-genres/2
47 18 0,13% 765 0,04% 14 0,14% 934 0,15% /explore-genres/3
48 18 0,13% 122305 5,97% 15 0,14% 122753 19,76% /iplist.txt
49 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 868 0,14% /search/songs
50 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 867 0,14% /search/songs/asdfg
51 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 867 0,14% /search/songs/audio
52 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 867 0,14% /store/album
53 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 867 0,14% /store/products
54 18 0,13% 689 0,03% 14 0,14% 857 0,14% /store/top
55 17 0,12% 123 0,01% 14 0,13% 271 0,04% /d/
56 17 0,12% 72 0,00% 15 0,14% 222 0,04% /f/
57 17 0,12% 6 0,00% 12 0,11% 159 0,03% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»πŸ†—
58 16 0,12% 92 0,00% 13 0,13% 202 0,03% /share.php
59 16 0,12% 92 0,00% 13 0,13% 202 0,03% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»πŸ†—
60 15 0,11% 50 0,00% 12 0,11% 176 0,03% /e/
61 15 0,11% 45 0,00% 11 0,11% 141 0,02% /hosts/
62 15 0,11% 50 0,00% 12 0,11% 176 0,03% 🧱️ Block 🚷HCSFireWall 🌍 PCSNET 🧱️ Block Access Admin πŸ’»β›”οΈ
63 13 0,10% 519 0,03% 10 0,10% 573 0,09% /404
64 13 0,10% 0 0,00% 21 0,21% 57 0,01% /endpoints/add-queue
65 12 0,09% 73 0,00% 10 0,09% 178 0,03% /a/
66 12 0,09% 85 0,00% 14 0,14% 194 0,03% /member.php
67 12 0,09% 73 0,00% 10 0,09% 178 0,03% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ’»πŸ†—
68 12 0,09% 85 0,00% 14 0,14% 194 0,03% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
69 11 0,08% 0 0,00% 575 5,51% 47 0,01% /endpoints/set-finger-print
70 10 0,07% 50 0,00% 8 0,08% 132 0,02% /download.php
71 10 0,07% 0 0,00% 10 0,10% 51 0,01% /endpoints/notifications/count_unseen
72 9 0,07% 29 0,00% 6 0,06% 94 0,02% /analytics/
73 9 0,07% 678 0,03% 6 0,06% 723 0,12% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
74 8 0,06% 363 0,02% 5 0,05% 416 0,07% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š obala.hopto.org πŸ’»πŸ†—
75 7 0,05% 0 0,00% 6 0,06% 60 0,01% /ads.txt
76 7 0,05% 106 0,01% 7 0,06% 174 0,03% /bitcoin/
77 7 0,05% 62 0,00% 5 0,05% 119 0,02% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
78 7 0,05% 76 0,00% 6 0,06% 143 0,02% 🌍 INFO Pages (user manuals) - HomeCraftSoft@2000 πŸ’»πŸ†—
79 7 0,05% 366 0,02% 6 0,05% 403 0,06% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
80 6 0,04% 93 0,00% 5 0,05% 146 0,02% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
81 6 0,04% 71 0,00% 5 0,05% 129 0,02% /informacije/
82 6 0,04% 17754 0,87% 4 0,04% 17907 2,88% /iplist-pcsnet.txt
83 6 0,04% 39 0,00% 6 0,06% 93 0,02% /prenosniki-notesniki
84 6 0,04% 58 0,00% 5 0,04% 106 0,02% /public.php
85 6 0,04% 1 0,00% 4 0,04% 31 0,00% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»πŸ†—
86 6 0,04% 13 0,00% 7 0,07% 54 0,01% 🌍 Login Dashboard Admins βš™οΈ(WPAdmin) πŸ’»πŸ†—
87 5 0,04% 25 0,00% 6 0,05% 70 0,01% /ProgresivniHouse
88 5 0,04% 46 0,00% 3 0,03% 85 0,01% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
89 5 0,04% 215 0,01% 5 0,05% 252 0,04% /discover
90 5 0,04% 53 0,00% 4 0,04% 101 0,02% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
91 5 0,04% 40 0,00% 4 0,04% 85 0,01% /maltrail-malware-trafic-detection/
92 5 0,04% 40 0,00% 4 0,04% 83 0,01% /namestitev-wordpress-debian-linux/
93 5 0,04% 35 0,00% 3 0,02% 69 0,01% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
94 5 0,04% 23 0,00% 5 0,05% 53 0,01% /register.php
95 5 0,04% 35 0,00% 3 0,03% 73 0,01% /web-designing/
96 5 0,04% 34 0,00% 2 0,02% 54 0,01% πŸ†— Blog Views 🌍 Blog Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
97 5 0,04% 169 0,01% 3 0,03% 203 0,03% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
98 5 0,04% 1 0,00% 3 0,03% 26 0,00% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forums πŸ’»πŸ†—
99 5 0,04% 23 0,00% 5 0,05% 53 0,01% 🌍 Register Apps Account New User βš™οΈ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
100 4 0,03% 0 0,00% 3 0,03% 39 0,01% /audio-video-server/
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 1345 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 114 0,84% 1721614 83,98% 116 1,11% 232853 37,48% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ’»πŸ†—
2 18 0,13% 122305 5,97% 15 0,14% 122753 19,76% /iplist.txt
3 1441 10,56% 41058 2,00% 986 9,46% 47989 7,72% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ’»πŸ†—
4 873 6,40% 40514 1,98% 718 6,89% 45006 7,24% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
5 1470 10,77% 26199 1,28% 999 9,59% 34851 5,61% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
6 6 0,04% 17754 0,87% 4 0,04% 17907 2,88% /iplist-pcsnet.txt
7 1027 7,52% 12876 0,63% 744 7,14% 17826 2,87% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
8 246 1,80% 12772 0,62% 205 1,97% 14263 2,30% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»πŸ†—
9 20 0,15% 5947 0,29% 14 0,13% 5810 0,94% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
10 107 0,78% 5621 0,27% 95 0,91% 6315 1,02% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
11 430 3,15% 5011 0,24% 377 3,62% 8512 1,37% /
12 83 0,61% 4577 0,22% 68 0,65% 5069 0,82% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»πŸ†—
13 337 2,47% 4397 0,21% 221 2,12% 6668 1,07% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
14 246 1,80% 4379 0,21% 189 1,81% 6504 1,05% /robots.txt
15 796 5,83% 4070 0,20% 683 6,56% 9307 1,50% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
16 73 0,53% 1742 0,08% 63 0,60% 2376 0,38% 🎼 PSMedia 🎡 psmedia.ddnsgeek.com 🌍 Public Player πŸŽΉπŸ†—
17 19 0,14% 865 0,04% 16 0,15% 1043 0,17% /playlist/q9emBZ7futSw
18 18 0,13% 765 0,04% 14 0,14% 934 0,15% /explore-genres/3
19 18 0,13% 720 0,04% 14 0,14% 889 0,14% /explore-genres/1
20 18 0,13% 717 0,03% 15 0,14% 885 0,14% /event/mp3plyer_26536a828e54f3.html
21 18 0,13% 715 0,03% 15 0,14% 884 0,14% /event/ibiza-summer-mix-2023_16536965d2d6c0.html
22 18 0,13% 705 0,03% 14 0,14% 873 0,14% /explore-genres/2
23 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 868 0,14% /search/songs
24 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 867 0,14% /store/album
25 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 867 0,14% /search/songs/audio
26 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 867 0,14% /search/songs/asdfg
27 18 0,13% 699 0,03% 14 0,14% 867 0,14% /store/products
28 18 0,13% 689 0,03% 14 0,14% 857 0,14% /store/top
29 9 0,07% 678 0,03% 6 0,06% 723 0,12% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
30 27 0,20% 650 0,03% 27 0,26% 777 0,13% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
31 71 0,52% 625 0,03% 65 0,63% 1071 0,17% /m/
32 42 0,31% 568 0,03% 21 0,20% 777 0,13% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
33 1 0,01% 563 0,03% 1 0,01% 569 0,09% /mp3-player/
34 370 2,71% 546 0,03% 242 2,32% 2230 0,36% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍perc.ddns.net) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
35 13 0,10% 519 0,03% 10 0,10% 573 0,09% /404
36 26 0,19% 508 0,02% 22 0,21% 736 0,12% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ’»πŸ†—
37 3 0,02% 498 0,02% 2 0,02% 310 0,05% 🧾️ PCSNET - TTF DATA πŸ”ƒ
38 45 0,33% 445 0,02% 30 0,29% 747 0,12% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
39 7 0,05% 366 0,02% 6 0,05% 403 0,06% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
40 8 0,06% 363 0,02% 5 0,05% 416 0,07% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š obala.hopto.org πŸ’»πŸ†—
41 62 0,45% 359 0,02% 70 0,67% 663 0,11% /ajax-load.php
42 54 0,40% 316 0,02% 36 0,34% 662 0,11% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ’»πŸ†—
43 234 1,71% 315 0,02% 143 1,38% 1346 0,22% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍pcs.sytes.net) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
44 38 0,28% 302 0,01% 36 0,35% 634 0,10% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ’»πŸ†—
45 105 0,77% 283 0,01% 83 0,80% 955 0,15% /login.php
46 105 0,77% 283 0,01% 83 0,80% 955 0,15% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»πŸ†—
47 4 0,03% 235 0,01% 3 0,03% 275 0,04% /kontakt/
48 19 0,14% 227 0,01% 16 0,15% 393 0,06% /its/
49 5 0,04% 215 0,01% 5 0,05% 252 0,04% /discover
50 4 0,03% 206 0,01% 5 0,05% 228 0,04% /feed
51 1 0,01% 193 0,01% 1 0,01% 202 0,03% /about-us/
52 5 0,04% 169 0,01% 3 0,03% 203 0,03% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
53 42 0,31% 156 0,01% 25 0,24% 429 0,07% /p/
54 4 0,03% 155 0,01% 5 0,04% 187 0,03% /contact
55 17 0,12% 123 0,01% 14 0,13% 271 0,04% /d/
56 2 0,01% 114 0,01% 3 0,02% 123 0,02% /album/HBjvf6yI5CtfaOs
57 22 0,16% 110 0,01% 23 0,22% 300 0,05% /Klasika
58 7 0,05% 106 0,01% 7 0,06% 174 0,03% /bitcoin/
59 87 0,64% 103 0,01% 66 0,63% 921 0,15% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - perc.ddns.net πŸ’»πŸ†—
60 2 0,01% 102 0,00% 3 0,03% 121 0,02% /track/YxLAfWvr7euo6Dc
61 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 123 0,02% /track/elOCdWRHNvDI6HJ
62 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 123 0,02% /track/2NP7i9CmudjsqhN
63 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 122 0,02% /track/5ve38C6S2JPbrxh
64 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 122 0,02% /track/KAKglpGOaq74qkX
65 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 123 0,02% /track/2pD4paXBu6aMV3I
66 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 122 0,02% /track/AslNWtrsQMEuW6x
67 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 122 0,02% /track/7GrPj1XUEj52wOS
68 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 122 0,02% /track/5m2jLtpVMj8Vm46
69 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 122 0,02% /track/BTfDC192Wpym9WH
70 2 0,01% 101 0,00% 2 0,02% 122 0,02% /track/8jPZKNhL5qtu1F4
71 85 0,62% 99 0,00% 64 0,62% 904 0,15% /feed/
72 3 0,02% 95 0,00% 4 0,04% 122 0,02% /statistika/usage_202301.html
73 6 0,04% 93 0,00% 5 0,05% 146 0,02% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
74 16 0,12% 92 0,00% 13 0,13% 202 0,03% /share.php
75 16 0,12% 92 0,00% 13 0,13% 202 0,03% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»πŸ†—
76 2 0,01% 89 0,00% 2 0,01% 103 0,02% /piramide-studio-net/
77 2 0,01% 88 0,00% 2 0,02% 107 0,02% /track/elOCdWRHNvDI6HJ/play
78 2 0,01% 88 0,00% 2 0,02% 107 0,02% /track/B4UeAUV6Unr447h
79 2 0,01% 88 0,00% 2 0,02% 106 0,02% /track/2WlHKWhRiJMvSBU
80 2 0,01% 88 0,00% 2 0,02% 107 0,02% /track/KHRUpfkTi4gQmjm
81 2 0,01% 88 0,00% 2 0,02% 107 0,02% /track/alwMxjDuqm4kQCO/play
82 12 0,09% 85 0,00% 14 0,14% 194 0,03% /member.php
83 12 0,09% 85 0,00% 14 0,14% 194 0,03% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
84 23 0,17% 84 0,00% 24 0,23% 282 0,05% /statistika/
85 2 0,01% 80 0,00% 2 0,02% 98 0,02% /analytics/usage_202306.html
86 2 0,01% 80 0,00% 2 0,02% 98 0,02% /statistika/usage_202306.html
87 2 0,01% 80 0,00% 2 0,02% 94 0,02% /blogs
88 2 0,01% 79 0,00% 2 0,02% 98 0,02% /blogs/tag/
89 2 0,01% 78 0,00% 2 0,02% 97 0,02% /terms/dmca
90 2 0,01% 78 0,00% 2 0,02% 97 0,02% /search/songs/U2
91 2 0,01% 78 0,00% 2 0,02% 97 0,02% /search/songs/Journey
92 2 0,01% 78 0,00% 2 0,02% 96 0,02% /search/songs/Queen
93 2 0,01% 76 0,00% 2 0,02% 91 0,01% /unreport-track
94 2 0,01% 76 0,00% 2 0,02% 95 0,02% /search/products/AC
95 7 0,05% 76 0,00% 6 0,06% 143 0,02% 🌍 INFO Pages (user manuals) - HomeCraftSoft@2000 πŸ’»πŸ†—
96 2 0,01% 76 0,00% 2 0,02% 95 0,02% /search/products/asdfg
97 2 0,01% 76 0,00% 2 0,02% 95 0,02% /search/products/
98 2 0,01% 76 0,00% 2 0,02% 95 0,02% /search/albums/AC
99 1 0,01% 76 0,00% 1 0,01% 80 0,01% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
100 2 0,01% 76 0,00% 2 0,02% 94 0,02% /search/albums/asdfg

Prvih 100 od 165 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 430 3,15% 479 36,29% /
2 85 0,62% 85 6,44% /feed/
3 10 0,07% 46 3,48% /download.php
4 105 0,77% 41 3,11% /login.php
5 19 0,14% 19 1,44% /playlist/q9emBZ7futSw
6 18 0,13% 18 1,36% /event/ibiza-summer-mix-2023_16536965d2d6c0.html
7 18 0,13% 18 1,36% /event/mp3plyer_26536a828e54f3.html
8 18 0,13% 18 1,36% /explore-genres/1
9 18 0,13% 18 1,36% /explore-genres/2
10 18 0,13% 18 1,36% /explore-genres/3
11 19 0,14% 18 1,36% /its/
12 18 0,13% 18 1,36% /search/songs
13 18 0,13% 18 1,36% /search/songs/asdfg
14 18 0,13% 18 1,36% /search/songs/audio
15 23 0,17% 18 1,36% /statistika/
16 18 0,13% 18 1,36% /store/album
17 18 0,13% 18 1,36% /store/products
18 18 0,13% 17 1,29% /store/top
19 3 0,02% 16 1,21% /wp-login.php
20 17 0,12% 15 1,14% /d/
21 15 0,11% 15 1,14% /e/
22 17 0,12% 15 1,14% /f/
23 42 0,31% 15 1,14% /p/
24 15 0,11% 14 1,06% /hosts/
25 22 0,16% 13 0,98% /Klasika
26 16 0,12% 11 0,83% /share.php
27 12 0,09% 10 0,76% /a/
28 71 0,52% 10 0,76% /m/
29 6 0,04% 8 0,61% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
30 6 0,04% 7 0,53% /public.php
31 6 0,04% 6 0,45% /prenosniki-notesniki
32 5 0,04% 5 0,38% /ProgresivniHouse
33 9 0,07% 5 0,38% /analytics/
34 11 0,08% 5 0,38% /endpoints/set-finger-print
35 4 0,03% 5 0,38% /pcsnet-block-ip/
36 5 0,04% 5 0,38% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
37 3 0,02% 5 0,38% /statistika/usage_202301.html
38 3 0,02% 4 0,30% /Deep-House
39 2 0,01% 4 0,30% /analytics/usage_202306.html
40 7 0,05% 4 0,30% /bitcoin/
41 4 0,03% 4 0,30% /debian-server-priprava-streznika/
42 4 0,03% 4 0,30% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
43 4 0,03% 4 0,30% /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
44 6 0,04% 4 0,30% /informacije/
45 4 0,03% 4 0,30% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
46 4 0,03% 4 0,30% /kontakt/
47 4 0,03% 4 0,30% /maltrail-zascita-linux-serverja-nastavitve-badip-pcsnet/
48 2 0,01% 4 0,30% /statistika/usage_202306.html
49 4 0,03% 3 0,23% /audio-video-server/
50 5 0,04% 3 0,23% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
51 4 0,03% 3 0,23% /documents/
52 5 0,04% 3 0,23% /namestitev-wordpress-debian-linux/
53 4 0,03% 3 0,23% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
54 5 0,04% 3 0,23% /register.php
55 5 0,04% 3 0,23% /web-designing/
56 1 0,01% 2 0,15% /analytics/usage_202302.html
57 2 0,01% 2 0,15% /blogs/tag/
58 2 0,01% 2 0,15% /brezplacne-domene-freenom-dot-tk/
59 4 0,03% 2 0,15% /contact
60 5 0,04% 2 0,15% /discover
61 5 0,04% 2 0,15% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
62 1 0,01% 2 0,15% /info/
63 4 0,03% 2 0,15% /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
64 3 0,02% 2 0,15% /lostpassword.php
65 4 0,03% 2 0,15% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
66 2 0,01% 2 0,15% /mp3-predvajalniki/ProgresivniHouse
67 4 0,03% 2 0,15% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
68 4 0,03% 2 0,15% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
69 4 0,03% 2 0,15% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
70 2 0,01% 2 0,15% /p/enigma.html
71 2 0,01% 2 0,15% /piramide-studio-net/
72 2 0,01% 2 0,15% /posta/
73 2 0,01% 2 0,15% /products/desktops/macbook
74 3 0,02% 2 0,15% /programska-oprema
75 3 0,02% 2 0,15% /saxdeephousemix
76 2 0,01% 2 0,15% /search/albums/AC
77 2 0,01% 2 0,15% /search/albums/asdfg
78 2 0,01% 2 0,15% /search/albums/audio
79 2 0,01% 2 0,15% /search/artists/AC
80 2 0,01% 2 0,15% /search/artists/asdfg
81 2 0,01% 2 0,15% /search/artists/audio
82 2 0,01% 2 0,15% /search/events/AC
83 2 0,01% 2 0,15% /search/events/asdfg
84 2 0,01% 2 0,15% /search/events/audio
85 2 0,01% 2 0,15% /search/playlist/
86 2 0,01% 2 0,15% /search/playlist/AC
87 2 0,01% 2 0,15% /search/playlist/asdfg
88 2 0,01% 2 0,15% /search/products/
89 2 0,01% 2 0,15% /search/products/AC
90 2 0,01% 2 0,15% /search/products/asdfg
91 2 0,01% 2 0,15% /search/songs/Journey
92 2 0,01% 2 0,15% /search/songs/Queen
93 2 0,01% 2 0,15% /search/songs/U2
94 4 0,03% 2 0,15% /sms/
95 2 0,01% 2 0,15% /track/2NP7i9CmudjsqhN
96 2 0,01% 2 0,15% /track/2WlHKWhRiJMvSBU
97 2 0,01% 2 0,15% /track/2pD4paXBu6aMV3I
98 2 0,01% 2 0,15% /track/5m2jLtpVMj8Vm46
99 2 0,01% 2 0,15% /track/5ve38C6S2JPbrxh
100 2 0,01% 2 0,15% /track/7GrPj1XUEj52wOS

Prvih 100 od 166 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 430 3,15% 392 31,36% /
2 105 0,77% 88 7,04% /login.php
3 85 0,62% 86 6,88% /feed/
4 18 0,13% 18 1,44% /event/ibiza-summer-mix-2023_16536965d2d6c0.html
5 18 0,13% 18 1,44% /event/mp3plyer_26536a828e54f3.html
6 18 0,13% 18 1,44% /explore-genres/1
7 18 0,13% 18 1,44% /explore-genres/2
8 18 0,13% 18 1,44% /explore-genres/3
9 19 0,14% 18 1,44% /its/
10 19 0,14% 18 1,44% /playlist/q9emBZ7futSw
11 18 0,13% 18 1,44% /search/songs
12 18 0,13% 18 1,44% /search/songs/asdfg
13 18 0,13% 18 1,44% /search/songs/audio
14 18 0,13% 18 1,44% /store/album
15 18 0,13% 18 1,44% /store/products
16 42 0,31% 17 1,36% /p/
17 18 0,13% 17 1,36% /store/top
18 22 0,16% 15 1,20% /Klasika
19 17 0,12% 15 1,20% /d/
20 15 0,11% 15 1,20% /e/
21 17 0,12% 15 1,20% /f/
22 23 0,17% 15 1,20% /statistika/
23 12 0,09% 12 0,96% /a/
24 15 0,11% 12 0,96% /hosts/
25 71 0,52% 11 0,88% /m/
26 16 0,12% 10 0,80% /share.php
27 11 0,08% 9 0,72% /endpoints/set-finger-print
28 4 0,03% 8 0,64% /namestitev-debian-10-minimal-install/
29 3 0,02% 8 0,64% /wp-login.php
30 4 0,03% 7 0,56% /documents/
31 10 0,07% 7 0,56% /download.php
32 4 0,03% 7 0,56% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
33 4 0,03% 6 0,48% /direktni-prenosi-datotek/
34 4 0,03% 6 0,48% /enostavni-pozarni-zid-php/
35 4 0,03% 6 0,48% /sms/
36 4 0,03% 6 0,48% /zascita-windows-serverja-in-windows10-11-os-virtualbox/
37 5 0,04% 5 0,40% /ProgresivniHouse
38 9 0,07% 5 0,40% /analytics/
39 5 0,04% 5 0,40% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
40 5 0,04% 5 0,40% /maltrail-malware-trafic-detection/
41 4 0,03% 5 0,40% /web-disk/
42 4 0,03% 5 0,40% /webmin-debian-linux-server/
43 62 0,45% 4 0,32% /ajax-load.php
44 3 0,02% 4 0,32% /e/country.html
45 4 0,03% 4 0,32% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
46 4 0,03% 4 0,32% /kontakt/
47 12 0,09% 4 0,32% /member.php
48 6 0,04% 4 0,32% /prenosniki-notesniki
49 13 0,10% 3 0,24% /endpoints/add-queue
50 4 0,03% 3 0,24% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
51 4 0,03% 3 0,24% /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
52 6 0,04% 3 0,24% /informacije/
53 2 0,01% 3 0,24% /mp3-predvajalniki/ProgresivniHouse
54 3 0,02% 3 0,24% /programska-oprema
55 6 0,04% 3 0,24% /public.php
56 3 0,02% 3 0,24% /statistika/usage_202301.html
57 2 0,01% 3 0,24% /statistika/usage_202306.html
58 3 0,02% 2 0,16% /Deep-House
59 2 0,01% 2 0,16% /analytics/usage_202306.html
60 4 0,03% 2 0,16% /audio-video-server/
61 7 0,05% 2 0,16% /bitcoin/
62 2 0,01% 2 0,16% /blogs/tag/
63 2 0,01% 2 0,16% /brezplacne-domene-freenom-dot-tk/
64 4 0,03% 2 0,16% /emoji-txt-unikoda/
65 3 0,02% 2 0,16% /endpoints/auth/login
66 102 0,75% 2 0,16% /endpoints/user/update_lastseen
67 4 0,03% 2 0,16% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
68 6 0,04% 2 0,16% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
69 4 0,03% 2 0,16% /google-aplikacije-za-podjetja/
70 4 0,03% 2 0,16% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
71 2 0,01% 2 0,16% /pametni-telefon
72 4 0,03% 2 0,16% /pcsnet-block-ip/
73 2 0,01% 2 0,16% /piramide-studio-net/
74 2 0,01% 2 0,16% /posta/
75 5 0,04% 2 0,16% /register.php
76 3 0,02% 2 0,16% /saxdeephousemix
77 2 0,01% 2 0,16% /search/albums/AC
78 2 0,01% 2 0,16% /search/albums/asdfg
79 2 0,01% 2 0,16% /search/albums/audio
80 2 0,01% 2 0,16% /search/artists/AC
81 2 0,01% 2 0,16% /search/artists/asdfg
82 2 0,01% 2 0,16% /search/events/AC
83 2 0,01% 2 0,16% /search/events/asdfg
84 2 0,01% 2 0,16% /search/events/audio
85 2 0,01% 2 0,16% /search/playlist/
86 2 0,01% 2 0,16% /search/playlist/AC
87 2 0,01% 2 0,16% /search/playlist/asdfg
88 2 0,01% 2 0,16% /search/playlist/audio
89 2 0,01% 2 0,16% /search/products/
90 2 0,01% 2 0,16% /search/products/AC
91 2 0,01% 2 0,16% /search/products/asdfg
92 2 0,01% 2 0,16% /search/songs/Journey
93 2 0,01% 2 0,16% /search/songs/Queen
94 2 0,01% 2 0,16% /search/songs/U2
95 2 0,01% 2 0,16% /track/2NP7i9CmudjsqhN
96 2 0,01% 2 0,16% /track/2WlHKWhRiJMvSBU
97 2 0,01% 2 0,16% /track/2pD4paXBu6aMV3I
98 2 0,01% 2 0,16% /track/5m2jLtpVMj8Vm46
99 2 0,01% 2 0,16% /track/5ve38C6S2JPbrxh
100 2 0,01% 2 0,16% /track/7GrPj1XUEj52wOS

Prvih 100 od 1511 (vseh) podroèij
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 5722 41,92% 4986 56,42% 1593062 77,71% 4818 46,23% 314220 50,58% 73 4,97% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 RS11 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
2 3645 26,70% 0 0,00% 0 0,00% 2133 20,47% 2013 0,32% 20 1,36% βš™οΈ PCStudio MServer 🎼 Reason Studios WinNT πŸ’»πŸ†—
3 533 3,90% 527 5,96% 22169 1,08% 526 5,04% 24731 3,98% 2 0,14% 198.16.70.29
4 420 3,08% 337 3,81% 17129 0,84% 366 3,51% 19060 3,07% 31 2,11% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 MS16 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
5 374 2,74% 374 4,23% 1484332 72,41% 340 3,26% 169044 27,21% 3 0,20% www13.inx.ams.nl.leaseweb.com
6 308 2,26% 308 3,49% 7348 0,36% 251 2,41% 8674 1,40% 1 0,07% 198.16.76.27
7 298 2,18% 294 3,33% 9252 0,45% 241 2,31% 10605 1,71% 1 0,07% 23.106.56.54
8 297 2,18% 288 3,26% 231695 11,30% 292 2,80% 60552 9,75% 1 0,07% 23.106.56.22
9 268 1,96% 264 2,99% 10030 0,49% 234 2,25% 11232 1,81% 1 0,07% 50.7.142.181
10 258 1,89% 254 2,87% 5771 0,28% 282 2,71% 7928 1,28% 5 0,34% cache.google.com
11 153 1,12% 151 1,71% 6473 0,32% 118 1,14% 7173 1,15% 1 0,07% vps-e0c7aee9.vps.ovh.net
12 151 1,11% 151 1,71% 346 0,02% 91 0,87% 975 0,16% 2 0,14% moscow.rt.ru
13 149 1,09% 147 1,66% 9885 0,48% 184 1,76% 10585 1,70% 2 0,14% cpe-85-10-18-198.static.amis.net
14 143 1,05% 142 1,61% 4858 0,24% 105 1,01% 5548 0,89% 1 0,07% 198.16.66.123
15 123 0,90% 123 1,39% 5048 0,25% 93 0,89% 5608 0,90% 2 0,14% 198.16.66.141
16 120 0,88% 120 1,36% 4722 0,23% 185 1,78% 5304 0,85% 2 0,14% 45.141.215.61
17 115 0,84% 115 1,30% 215 0,01% 69 0,66% 680 0,11% 1 0,07% 95-29-239-233.broadband.corbina.ru
18 115 0,84% 115 1,30% 215 0,01% 67 0,65% 680 0,11% 1 0,07% broadband-46-242-32-89.ip.moscow.rt.ru
19 115 0,84% 115 1,30% 215 0,01% 69 0,66% 680 0,11% 1 0,07% broadband.corbina.ru
20 115 0,84% 115 1,30% 215 0,01% 67 0,65% 680 0,11% 1 0,07% c-s-v.ru
21 115 0,84% 115 1,30% 215 0,01% 67 0,65% 680 0,11% 1 0,07% c-s-v.ru
22 115 0,84% 115 1,30% 215 0,01% 67 0,65% 689 0,11% 1 0,07% nat-79-173-92-29.gtn.ru
23 115 0,84% 115 1,30% 215 0,01% 67 0,65% 689 0,11% 1 0,07% nat-79-173-92-29.gtn.ru
24 108 0,79% 108 1,22% 0 0,00% 82 0,79% 994 0,16% 38 2,59% google-proxy-74-125-214-15.google.com
25 101 0,74% 101 1,14% 0 0,00% 71 0,68% 891 0,14% 48 3,27% google-proxy-74-125-214-1.google.com
26 100 0,73% 94 1,06% 2053 0,10% 64 0,61% 2557 0,41% 4 0,27% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 DL66 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
27 94 0,69% 94 1,06% 1455 0,07% 144 1,38% 1890 0,30% 2 0,14% lithium009.a.ahrefs.com
28 88 0,64% 87 0,98% 1998 0,10% 58 0,55% 2428 0,39% 1 0,07% tor-exit-147.relayon.org
29 86 0,63% 86 0,97% 0 0,00% 61 0,58% 769 0,12% 46 3,13% google-proxy-74-125-214-2.google.com
30 84 0,62% 84 0,95% 1785 0,09% 169 1,62% 2166 0,35% 3 0,20% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
31 84 0,62% 6 0,07% 92 0,00% 52 0,49% 532 0,09% 2 0,14% ec2-52-53-149-131.us-west-1.compute.amazonaws.com
32 70 0,51% 68 0,77% 456 0,02% 39 0,37% 805 0,13% 5 0,34% crawl-66-249-64-32.googlebot.com
33 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 43 0,41% 1113 0,18% 1 0,07% ec2-3-249-253-106.eu-west-1.compute.amazonaws.com
34 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 43 0,41% 1112 0,18% 1 0,07% ec2-3-250-184-47.eu-west-1.compute.amazonaws.com
35 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 33 0,32% 1112 0,18% 1 0,07% ec2-34-222-108-68.us-west-2.compute.amazonaws.com
36 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 53 0,50% 1113 0,18% 1 0,07% ec2-34-255-97-67.eu-west-1.compute.amazonaws.com
37 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 34 0,32% 1113 0,18% 1 0,07% ec2-35-90-106-57.us-west-2.compute.amazonaws.com
38 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 34 0,32% 1112 0,18% 1 0,07% ec2-35-92-9-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
39 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 53 0,50% 1113 0,18% 1 0,07% ec2-54-216-255-59.eu-west-1.compute.amazonaws.com
40 55 0,40% 55 0,62% 192 0,01% 27 0,26% 431 0,07% 1 0,07% 193.168.141.219
41 54 0,40% 54 0,61% 146 0,01% 34 0,33% 381 0,06% 1 0,07% 176.210.42.102
42 54 0,40% 54 0,61% 146 0,01% 36 0,35% 391 0,06% 1 0,07% dsl-77-87-68-122.avtlg.ru
43 54 0,40% 54 0,61% 146 0,01% 36 0,35% 391 0,06% 1 0,07% dsl-77-87-68-122.avtlg.ru
44 54 0,40% 54 0,61% 146 0,01% 35 0,33% 381 0,06% 1 0,07% fa166.200.fix-addr.vsi.ru
45 54 0,40% 54 0,61% 146 0,01% 35 0,33% 381 0,06% 1 0,07% fix-addr.vsi.ru
46 52 0,38% 6 0,07% 85 0,00% 31 0,30% 371 0,06% 1 0,07% ec2-54-67-61-29.us-west-1.compute.amazonaws.com
47 51 0,37% 50 0,57% 286 0,01% 36 0,35% 506 0,08% 1 0,07% ec2-47-128-54-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
48 46 0,34% 46 0,52% 718 0,04% 71 0,68% 934 0,15% 1 0,07% ip-195-154-126-93.a.ahrefs.com
49 46 0,34% 46 0,52% 718 0,04% 71 0,68% 934 0,15% 1 0,07% lithium071.a.ahrefs.com
50 44 0,32% 43 0,49% 1314 0,06% 31 0,30% 1542 0,25% 1 0,07% 207.244.71.84
51 42 0,31% 42 0,48% 525 0,03% 140 1,34% 732 0,12% 4 0,27% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
52 39 0,29% 39 0,44% 607 0,03% 85 0,82% 815 0,13% 2 0,14% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
53 36 0,26% 36 0,41% 132 0,01% 23 0,23% 295 0,05% 1 0,07% broadband-5-228-154-233.ip.moscow.rt.ru
54 35 0,26% 35 0,40% 1055 0,05% 28 0,27% 1177 0,19% 1 0,07% 198.16.70.28
55 34 0,25% 33 0,37% 224 0,01% 29 0,28% 386 0,06% 0 0,00% msnbot-40-77-188-56.search.msn.com
56 34 0,25% 12 0,14% 49 0,00% 13 0,12% 130 0,02% 1 0,07% vmi1400170.contaboserver.net
57 33 0,24% 22 0,25% 539 0,03% 31 0,30% 752 0,12% 2 0,14% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
58 30 0,22% 30 0,34% 873 0,04% 22 0,21% 1009 0,16% 1 0,07% ec2-184-72-235-81.compute-1.amazonaws.com
59 29 0,21% 28 0,32% 238 0,01% 31 0,30% 484 0,08% 1 0,07% 172.58.61.101
60 28 0,21% 14 0,16% 438 0,02% 13 0,13% 562 0,09% 0 0,00% 216.244.66.197
61 28 0,21% 14 0,16% 394 0,02% 13 0,13% 515 0,08% 0 0,00% 216.244.66.246
62 27 0,20% 27 0,31% 910 0,04% 19 0,18% 1052 0,17% 1 0,07% 107.180.182.190
63 27 0,20% 27 0,31% 51 0,00% 45 0,43% 309 0,05% 1 0,07% 192.0.86.84
64 27 0,20% 27 0,31% 910 0,04% 19 0,18% 1052 0,17% 1 0,07% 192.53.141.32
65 27 0,20% 27 0,31% 910 0,04% 19 0,18% 1052 0,17% 1 0,07% 192.53.141.34
66 27 0,20% 27 0,31% 534 0,03% 12 0,12% 707 0,11% 4 0,27% r-199-16-157-183.twttr.com
67 26 0,19% 6 0,07% 58 0,00% 31 0,30% 295 0,05% 2 0,14% ec2-54-211-168-63.compute-1.amazonaws.com
68 24 0,18% 24 0,27% 1444 0,07% 22 0,21% 1568 0,25% 1 0,07% 50.7.142.182
69 24 0,18% 23 0,26% 155 0,01% 22 0,21% 333 0,05% 8 0,54% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
70 22 0,16% 21 0,24% 130 0,01% 7 0,06% 229 0,04% 1 0,07% 14.18.120.74
71 22 0,16% 21 0,24% 131 0,01% 20 0,19% 289 0,05% 6 0,41% crawl-66-249-68-3.googlebot.com
72 21 0,15% 21 0,24% 133 0,01% 14 0,14% 230 0,04% 0 0,00% 17-241-227-227.applebot.apple.com
73 21 0,15% 21 0,24% 627 0,03% 15 0,14% 733 0,12% 1 0,07% 198.16.66.100
74 20 0,15% 10 0,11% 0 0,00% 5 0,04% 46 0,01% 1 0,07% 103.27.227.135
75 20 0,15% 20 0,23% 620 0,03% 13 0,13% 722 0,12% 1 0,07% 198.16.76.69
76 20 0,15% 19 0,22% 73 0,00% 8 0,08% 170 0,03% 1 0,07% msnbot-52-167-144-175.search.msn.com
77 20 0,15% 19 0,22% 480 0,02% 9 0,09% 608 0,10% 4 0,27% r-199-16-157-181.twttr.com
78 19 0,14% 0 0,00% 135 0,01% 8 0,08% 216 0,03% 1 0,07% 132.145.78.163
79 19 0,14% 19 0,22% 230 0,01% 19 0,19% 392 0,06% 9 0,61% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
80 19 0,14% 17 0,19% 201 0,01% 19 0,18% 333 0,05% 2 0,14% crawl-66-249-79-97.googlebot.com
81 19 0,14% 15 0,17% 128 0,01% 12 0,11% 205 0,03% 2 0,14% ec2-47-128-31-233.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
82 19 0,14% 17 0,19% 160 0,01% 9 0,08% 263 0,04% 3 0,20% msnbot-40-77-167-26.search.msn.com
83 18 0,13% 10 0,11% 92 0,00% 9 0,09% 179 0,03% 2 0,14% 216.244.66.234
84 18 0,13% 15 0,17% 308 0,02% 11 0,10% 408 0,07% 2 0,14% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
85 18 0,13% 17 0,19% 188 0,01% 18 0,17% 338 0,05% 8 0,54% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
86 18 0,13% 18 0,20% 111 0,01% 20 0,19% 272 0,04% 14 0,95% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
87 17 0,12% 16 0,18% 199 0,01% 14 0,14% 272 0,04% 1 0,07% 43.163.211.77
88 17 0,12% 17 0,19% 333 0,02% 16 0,15% 456 0,07% 6 0,41% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
89 17 0,12% 12 0,14% 572 0,03% 15 0,14% 712 0,11% 10 0,68% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
90 17 0,12% 17 0,19% 232 0,01% 17 0,17% 381 0,06% 8 0,54% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
91 17 0,12% 16 0,18% 182 0,01% 13 0,13% 276 0,04% 1 0,07% ec2-47-128-59-7.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
92 17 0,12% 17 0,19% 121 0,01% 7 0,07% 201 0,03% 1 0,07% msnbot-40-77-167-43.search.msn.com
93 16 0,12% 15 0,17% 126 0,01% 11 0,11% 201 0,03% 1 0,07% 17-241-227-160.applebot.apple.com
94 16 0,12% 15 0,17% 61 0,00% 25 0,24% 212 0,03% 1 0,07% 192.0.102.194
95 16 0,12% 12 0,14% 75 0,00% 15 0,15% 218 0,04% 10 0,68% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
96 16 0,12% 12 0,14% 66 0,00% 13 0,13% 185 0,03% 6 0,41% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
97 16 0,12% 10 0,11% 49 0,00% 15 0,14% 176 0,03% 7 0,48% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
98 16 0,12% 5 0,06% 193 0,01% 15 0,14% 323 0,05% 6 0,41% crawl-66-249-79-161.googlebot.com
99 15 0,11% 15 0,17% 40 0,00% 7 0,07% 108 0,02% 0 0,00% 17-241-75-125.applebot.apple.com
100 15 0,11% 15 0,17% 462 0,02% 12 0,12% 572 0,09% 2 0,14% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
Pregled vseh podroèij

Prvih 100 od 1511 (vseh) podroèij po kB F
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 5722 41,92% 4986 56,42% 1593062 77,71% 4818 46,23% 314220 50,58% 73 4,97% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 RS11 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
2 374 2,74% 374 4,23% 1484332 72,41% 340 3,26% 169044 27,21% 3 0,20% www13.inx.ams.nl.leaseweb.com
3 297 2,18% 288 3,26% 231695 11,30% 292 2,80% 60552 9,75% 1 0,07% 23.106.56.22
4 6 0,04% 6 0,07% 92412 4,51% 5 0,05% 92717 14,92% 0 0,00% sv2.dbe.academy
5 6 0,04% 6 0,07% 92412 4,51% 5 0,05% 92717 14,92% 0 0,00% sv2.dbe.academy
6 533 3,90% 527 5,96% 22169 1,08% 526 5,04% 24731 3,98% 2 0,14% 198.16.70.29
7 1 0,01% 1 0,01% 21782 1,06% 1 0,01% 21822 3,51% 0 0,00% 17-241-227-152.applebot.apple.com
8 420 3,08% 337 3,81% 17129 0,84% 366 3,51% 19060 3,07% 31 2,11% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 MS16 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
9 1 0,01% 1 0,01% 15402 0,75% 1 0,01% 15453 2,49% 0 0,00% sv4.dbe.acdemy
10 1 0,01% 1 0,01% 15402 0,75% 1 0,01% 15453 2,49% 0 0,00% sv4.dbe.acdemy
11 268 1,96% 264 2,99% 10030 0,49% 234 2,25% 11232 1,81% 1 0,07% 50.7.142.181
12 3 0,02% 3 0,03% 9928 0,48% 2 0,02% 10016 1,61% 0 0,00% 119.9.18.140
13 149 1,09% 147 1,66% 9885 0,48% 184 1,76% 10585 1,70% 2 0,14% cpe-85-10-18-198.static.amis.net
14 298 2,18% 294 3,33% 9252 0,45% 241 2,31% 10605 1,71% 1 0,07% 23.106.56.54
15 308 2,26% 308 3,49% 7348 0,36% 251 2,41% 8674 1,40% 1 0,07% 198.16.76.27
16 153 1,12% 151 1,71% 6473 0,32% 118 1,14% 7173 1,15% 1 0,07% vps-e0c7aee9.vps.ovh.net
17 258 1,89% 254 2,87% 5771 0,28% 282 2,71% 7928 1,28% 5 0,34% cache.google.com
18 123 0,90% 123 1,39% 5048 0,25% 93 0,89% 5608 0,90% 2 0,14% 198.16.66.141
19 143 1,05% 142 1,61% 4858 0,24% 105 1,01% 5548 0,89% 1 0,07% 198.16.66.123
20 120 0,88% 120 1,36% 4722 0,23% 185 1,78% 5304 0,85% 2 0,14% 45.141.215.61
21 2 0,01% 2 0,02% 3864 0,19% 1 0,01% 3895 0,63% 0 0,00% 195.234.109.4
22 5 0,04% 5 0,06% 3683 0,18% 4 0,04% 3745 0,60% 4 0,27% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
23 2 0,01% 2 0,02% 3660 0,18% 1 0,01% 3691 0,59% 0 0,00% 17-241-75-146.applebot.apple.com
24 2 0,01% 1 0,01% 3656 0,18% 3 0,03% 3687 0,59% 0 0,00% dip0.t-ipconnect.de
25 2 0,01% 1 0,01% 3656 0,18% 3 0,03% 3687 0,59% 0 0,00% pd95b4f02.dip0.t-ipconnect.de
26 1 0,01% 1 0,01% 2680 0,13% 1 0,01% 2637 0,42% 0 0,00% office.thewaldorfus.com
27 100 0,73% 94 1,06% 2053 0,10% 64 0,61% 2557 0,41% 4 0,27% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 DL66 πŸ’»βš™οΈπŸ†—
28 88 0,64% 87 0,98% 1998 0,10% 58 0,55% 2428 0,39% 1 0,07% tor-exit-147.relayon.org
29 1 0,01% 1 0,01% 1824 0,09% 1 0,01% 1838 0,30% 0 0,00% 192.0.113.241
30 84 0,62% 84 0,95% 1785 0,09% 169 1,62% 2166 0,35% 3 0,20% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
31 94 0,69% 94 1,06% 1455 0,07% 144 1,38% 1890 0,30% 2 0,14% lithium009.a.ahrefs.com
32 24 0,18% 24 0,27% 1444 0,07% 22 0,21% 1568 0,25% 1 0,07% 50.7.142.182
33 44 0,32% 43 0,49% 1314 0,06% 31 0,30% 1542 0,25% 1 0,07% 207.244.71.84
34 5 0,04% 5 0,06% 1276 0,06% 5 0,05% 1318 0,21% 1 0,07% crawl-66-249-64-69.googlebot.com
35 2 0,01% 2 0,02% 1168 0,06% 2 0,02% 1189 0,19% 1 0,07% 17-241-75-243.applebot.apple.com
36 35 0,26% 35 0,40% 1055 0,05% 28 0,27% 1177 0,19% 1 0,07% 198.16.70.28
37 27 0,20% 27 0,31% 910 0,04% 19 0,18% 1052 0,17% 1 0,07% 192.53.141.32
38 27 0,20% 27 0,31% 910 0,04% 19 0,18% 1052 0,17% 1 0,07% 192.53.141.34
39 27 0,20% 27 0,31% 910 0,04% 19 0,18% 1052 0,17% 1 0,07% 107.180.182.190
40 30 0,22% 30 0,34% 873 0,04% 22 0,21% 1009 0,16% 1 0,07% ec2-184-72-235-81.compute-1.amazonaws.com
41 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 53 0,50% 1113 0,18% 1 0,07% ec2-34-255-97-67.eu-west-1.compute.amazonaws.com
42 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 34 0,32% 1113 0,18% 1 0,07% ec2-35-90-106-57.us-west-2.compute.amazonaws.com
43 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 43 0,41% 1113 0,18% 1 0,07% ec2-3-249-253-106.eu-west-1.compute.amazonaws.com
44 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 43 0,41% 1112 0,18% 1 0,07% ec2-3-250-184-47.eu-west-1.compute.amazonaws.com
45 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 53 0,50% 1113 0,18% 1 0,07% ec2-54-216-255-59.eu-west-1.compute.amazonaws.com
46 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 33 0,32% 1112 0,18% 1 0,07% ec2-34-222-108-68.us-west-2.compute.amazonaws.com
47 57 0,42% 56 0,63% 853 0,04% 34 0,32% 1112 0,18% 1 0,07% ec2-35-92-9-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
48 11 0,08% 10 0,11% 737 0,04% 11 0,11% 829 0,13% 5 0,34% crawl-66-249-79-98.googlebot.com
49 46 0,34% 46 0,52% 718 0,04% 71 0,68% 934 0,15% 1 0,07% ip-195-154-126-93.a.ahrefs.com
50 46 0,34% 46 0,52% 718 0,04% 71 0,68% 934 0,15% 1 0,07% lithium071.a.ahrefs.com
51 8 0,06% 8 0,09% 701 0,03% 7 0,06% 761 0,12% 0 0,00% lithium078.a.ahrefs.com
52 8 0,06% 8 0,09% 701 0,03% 7 0,06% 761 0,12% 0 0,00% lithium082.a.ahrefs.com
53 8 0,06% 8 0,09% 701 0,03% 7 0,06% 761 0,12% 0 0,00% lithium088.a.ahrefs.com
54 8 0,06% 8 0,09% 631 0,03% 7 0,06% 677 0,11% 1 0,07% 107-173-235-163-host.colocrossing.com
55 21 0,15% 21 0,24% 627 0,03% 15 0,14% 733 0,12% 1 0,07% 198.16.66.100
56 20 0,15% 20 0,23% 620 0,03% 13 0,13% 722 0,12% 1 0,07% 198.16.76.69
57 39 0,29% 39 0,44% 607 0,03% 85 0,82% 815 0,13% 2 0,14% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
58 17 0,12% 12 0,14% 572 0,03% 15 0,14% 712 0,11% 10 0,68% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
59 33 0,24% 22 0,25% 539 0,03% 31 0,30% 752 0,12% 2 0,14% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
60 27 0,20% 27 0,31% 534 0,03% 12 0,12% 707 0,11% 4 0,27% r-199-16-157-183.twttr.com
61 42 0,31% 42 0,48% 525 0,03% 140 1,34% 732 0,12% 4 0,27% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
62 20 0,15% 19 0,22% 480 0,02% 9 0,09% 608 0,10% 4 0,27% r-199-16-157-181.twttr.com
63 3 0,02% 2 0,02% 463 0,02% 2 0,02% 491 0,08% 2 0,14% hydrogen265-ext2.a.ahrefs.com
64 15 0,11% 15 0,17% 462 0,02% 12 0,12% 572 0,09% 2 0,14% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
65 70 0,51% 68 0,77% 456 0,02% 39 0,37% 805 0,13% 5 0,34% crawl-66-249-64-32.googlebot.com
66 28 0,21% 14 0,16% 438 0,02% 13 0,13% 562 0,09% 0 0,00% 216.244.66.197
67 1 0,01% 1 0,01% 426 0,02% 1 0,01% 436 0,07% 0 0,00% 192.0.113.146
68 2 0,01% 2 0,02% 423 0,02% 2 0,02% 441 0,07% 0 0,00% hydrogen146-ext2.a.ahrefs.com
69 2 0,01% 2 0,02% 408 0,02% 2 0,02% 419 0,07% 0 0,00% host-162-244-144-16.static.sprious.com
70 28 0,21% 14 0,16% 394 0,02% 13 0,13% 515 0,08% 0 0,00% 216.244.66.246
71 1 0,01% 1 0,01% 351 0,02% 1 0,01% 361 0,06% 0 0,00% ec2-35-91-169-59.us-west-2.compute.amazonaws.com
72 1 0,01% 1 0,01% 351 0,02% 1 0,01% 361 0,06% 0 0,00% 17-246-23-50.applebot.apple.com
73 151 1,11% 151 1,71% 346 0,02% 91 0,87% 975 0,16% 2 0,14% moscow.rt.ru
74 17 0,12% 17 0,19% 333 0,02% 16 0,15% 456 0,07% 6 0,41% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
75 6 0,04% 6 0,07% 317 0,02% 5 0,05% 370 0,06% 2 0,14% hydrogen020-ext2.a.ahrefs.com
76 18 0,13% 15 0,17% 308 0,02% 11 0,10% 408 0,07% 2 0,14% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
77 6 0,04% 6 0,07% 296 0,01% 5 0,05% 351 0,06% 3 0,20% hydrogen009-ext2.a.ahrefs.com
78 5 0,04% 5 0,06% 295 0,01% 4 0,04% 341 0,05% 3 0,20% hydrogen227-ext2.a.ahrefs.com
79 1 0,01% 1 0,01% 291 0,01% 1 0,01% 300 0,05% 0 0,00% 17-241-75-19.applebot.apple.com
80 51 0,37% 50 0,57% 286 0,01% 36 0,35% 506 0,08% 1 0,07% ec2-47-128-54-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
81 10 0,07% 10 0,11% 283 0,01% 12 0,11% 349 0,06% 1 0,07% 198.16.70.52
82 4 0,03% 4 0,05% 279 0,01% 3 0,03% 313 0,05% 0 0,00% hydrogen117-ext2.a.ahrefs.com
83 4 0,03% 4 0,05% 257 0,01% 3 0,03% 292 0,05% 1 0,07% hydrogen133-ext2.a.ahrefs.com
84 4 0,03% 3 0,03% 250 0,01% 3 0,03% 286 0,05% 2 0,14% ec2-3-84-202-106.compute-1.amazonaws.com
85 11 0,08% 9 0,10% 243 0,01% 10 0,10% 330 0,05% 3 0,20% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
86 3 0,02% 3 0,03% 243 0,01% 2 0,02% 271 0,04% 2 0,14% hydrogen158-ext2.a.ahrefs.com
87 4 0,03% 3 0,03% 242 0,01% 3 0,03% 278 0,04% 1 0,07% hydrogen023-ext2.a.ahrefs.com
88 29 0,21% 28 0,32% 238 0,01% 31 0,30% 484 0,08% 1 0,07% 172.58.61.101
89 10 0,07% 7 0,08% 233 0,01% 10 0,09% 319 0,05% 5 0,34% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
90 17 0,12% 17 0,19% 232 0,01% 17 0,17% 381 0,06% 8 0,54% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
91 19 0,14% 19 0,22% 230 0,01% 19 0,19% 392 0,06% 9 0,61% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
92 4 0,03% 2 0,02% 228 0,01% 2 0,02% 251 0,04% 1 0,07% ec2-47-128-56-49.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
93 8 0,06% 8 0,09% 225 0,01% 6 0,06% 296 0,05% 3 0,20% hydrogen324-ext2.a.ahrefs.com
94 34 0,25% 33 0,37% 224 0,01% 29 0,28% 386 0,06% 0 0,00% msnbot-40-77-188-56.search.msn.com
95 12 0,09% 9 0,10% 222 0,01% 5 0,05% 292 0,05% 2 0,14% r-199-16-157-180.twttr.com
96 8 0,06% 8 0,09% 222 0,01% 7 0,06% 292 0,05% 2 0,14% hydrogen349-ext2.a.ahrefs.com
97 7 0,05% 7 0,08% 221 0,01% 6 0,06% 280 0,05% 3 0,20% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
98 1 0,01% 1 0,01% 221 0,01% 1 0,01% 231 0,04% 1 0,07% fwdproxy-vll-119.fbsv.net
99 5 0,04% 5 0,06% 219 0,01% 3 0,03% 244 0,04% 1 0,07% ec2-47-128-50-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
100 13 0,10% 12 0,14% 218 0,01% 10 0,10% 278 0,04% 1 0,07% host-216-41-232-5.static.sprious.com

Prvih 31 od 143 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 10714 78,49% - (Direct Request)
2 10714 78,49% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
3 1036 7,59% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»πŸ†—
4 405 2,97% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»πŸ†—
5 376 2,75% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
6 349 2,56% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»πŸ†—
7 278 2,04% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps DLEMServer πŸ’»πŸ†—
8 182 1,33% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»πŸ†—
9 79 0,58% 🌍 (pcsnet.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
10 59 0,43% 🌍 PCSNET WEB Analytics βš™οΈ Spletne Analize πŸ“Š Public πŸ’»πŸ†—
11 57 0,42% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
12 41 0,30% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»πŸ†—
13 28 0,21% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»πŸ†—
14 11 0,08% βš™οΈ PCStudio PUBLIC 🌍 ADMIN-LOCAL PCSNET πŸ’»πŸ†—
15 10 0,07% 🌍 Access from 🌍 Google 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
16 8 0,06% 🌍 Access from 🌍 YandexπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
17 3 0,02% 🌍 (psmedia.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
18 1 0,01% http://crackkey.co
19 1 0,01% http://crackopedia.com
20 1 0,01% http://crackreview.org
21 1 0,01% http://crackserialkeys.net
22 1 0,01% http://gigasoft.us
23 1 0,01% http://ktxtorrent19.com
24 1 0,01% http://onlinestoresoftware.us
25 1 0,01% http://pccracksgreek.com
26 1 0,01% http://procrackspc.com
27 1 0,01% http://softlike.us
28 1 0,01% http://softscrack.org
29 1 0,01% http://warezindir.us
30 1 0,01% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»πŸ†—
31 1 0,01% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—

Prvih 38 od 307 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 9275 67,95% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 314 2,30% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Feed Burner πŸ’»πŸ†—
3 77 0,56% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
4 64 0,47% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
5 47 0,34% 🌍 WordPress Jetpack πŸ›ƒ Blog/Articles PCSNET πŸ’»πŸ†—
6 24 0,18% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ JAVA APPS Check πŸ’»πŸ†—
7 15 0,11% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
8 13 0,10% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB HCSApps πŸ’»πŸ†—
9 10 0,07% WithLoveFromSilverBulletRU
10 10 0,07% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
11 6 0,04% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 6 0,04% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB-Apps πŸ’»πŸ†—
13 5 0,04% HubSpot Connect 2.0 (http://dev.hubspot.com/) (namespace: domainValidationHttpClient) - BizOpsCompanies-Tq2-BizCoDomainValida
14 4 0,03% Chrome
15 4 0,03% Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https://api.slack.com/robots)
16 4 0,03% 🌍 HandCraftedSoftware πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
17 4 0,03% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Macintosh Apple OS/iOS πŸ’»πŸ†—
18 3 0,02% axios/0.21.4
19 3 0,02% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ Media Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
20 3 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal HCS@2000 Sites πŸ’»πŸ†—
21 3 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ perc.ddns.net πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
22 2 0,01% CSSCheck/1.2.2
23 2 0,01% 🌍 Malware Trafic Detection System ⛔️ (MalTrail) πŸ’»πŸ†—
24 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python PSM-Server πŸ’»πŸ†—
25 1 0,01% Nokia6230i/2.0 (03.80) Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
26 1 0,01% NokiaN73-1/3.0649.0.0.1 Series60/3.0 Profile/MIDP2.0 Configuration/CLDC-1.1
27 1 0,01% Screaming Frog SEO Spider/8.1
28 1 0,01% SonyEricssonK750i/R1CA Browser/SEMC-Browser/4.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
29 1 0,01% SonyEricssonK800i/R1CB Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Link/6.3.0.0.0
30 1 0,01% SonyEricssonS500i/R6BC Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
31 1 0,01% SonyEricssonT68/R201A
32 1 0,01% SonyEricssonZ800/R1Y Browser/SEMC-Browser/4.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Link/6.3.0.0.0
33 1 0,01% w3m/0.5.1
34 1 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
35 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External Malware IP Check πŸ’»πŸ†—
36 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External security.ipip.net πŸ’»πŸ†—
37 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Security Check Anti-Malware πŸ’»πŸ†—
38 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ WindowsNT Reason Studios πŸ’»πŸ†—

Usage by Country for Oktober 2023

Prvih 42 od 42 Total Countries
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Država
1 5722 41,92% 4995 56,52% 1593062 77,71% 4818 46,23% 314220 50,58% Commercial (com)
2 3668 26,87% 22 0,25% 107816 5,26% 2150 20,64% 110333 17,76% Unresolved/Unknown
3 2040 14,95% 1867 21,13% 62450 3,05% 1717 16,47% 72420 11,66% United States United States
4 725 5,31% 698 7,90% 2223 0,11% 431 4,14% 5274 0,85% Russian Federation Russian Federation
5 601 4,40% 583 6,60% 240957 11,75% 537 5,16% 71202 11,46% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
6 420 3,08% 340 3,85% 17129 0,84% 366 3,51% 19060 3,07% Network (net)
7 134 0,98% 130 1,47% 9171 0,45% 191 1,83% 9861 1,59% Netherlands Netherlands
8 100 0,73% 94 1,06% 2053 0,10% 64 0,61% 2557 0,41% Non-Profit (org)
9 51 0,37% 45 0,51% 324 0,02% 39 0,38% 571 0,09% Canada Canada
10 50 0,37% 39 0,44% 344 0,02% 27 0,25% 556 0,09% China China
11 20 0,15% 10 0,11% 0 0,00% 5 0,04% 46 0,01% Australia Australia
12 14 0,10% 14 0,16% 76 0,00% 12 0,12% 166 0,03% Belize Belize
13 12 0,09% 9 0,10% 117 0,01% 6 0,06% 191 0,03% European Union European Union
14 10 0,07% 7 0,08% 3761 0,18% 10 0,10% 3853 0,62% Germany Germany
15 10 0,07% 8 0,09% 67 0,00% 7 0,06% 141 0,02% Honduras Honduras
16 8 0,06% 2 0,02% 82 0,00% 6 0,06% 129 0,02% Singapore Singapore
17 6 0,04% 0 0,00% 5 0,00% 6 0,06% 42 0,01% Chile Chile
18 5 0,04% 5 0,06% 63 0,00% 4 0,04% 107 0,02% Czech Republic Czech Republic
19 4 0,03% 4 0,05% 15 0,00% 5 0,05% 49 0,01% Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda
20 4 0,03% 1 0,01% 41 0,00% 2 0,02% 60 0,01% France France
21 4 0,03% 2 0,02% 3 0,00% 1 0,01% 20 0,00% Laos Laos
22 4 0,03% 2 0,02% 70 0,00% 2 0,02% 92 0,01% New Zealand New Zealand
23 4 0,03% 2 0,02% 9 0,00% 1 0,01% 26 0,00% Vietnam Vietnam
24 3 0,02% 3 0,03% 9928 0,48% 2 0,02% 10016 1,61% Hong Kong Hong Kong
25 3 0,02% 1 0,01% 63 0,00% 2 0,02% 81 0,01% Israel Israel
26 3 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% India India
27 2 0,01% 1 0,01% 63 0,00% 1 0,01% 72 0,01% Address Routing (arpa)
28 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% United Arab Emirates United Arab Emirates
29 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Austria Austria
30 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Brazil Brazil
31 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,00% Montenegro Montenegro
32 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Mongolia Mongolia
33 2 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,02% 15 0,00% Palestinian Territory, Occupied Palestinian Territory, Occupied
34 2 0,01% 1 0,01% 16 0,00% 1 0,01% 33 0,01% Ukraine Ukraine
35 2 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,02% 15 0,00% United Kingdom United Kingdom
36 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina Argentina
37 1 0,01% 1 0,01% 4 0,00% 1 0,01% 12 0,00% Ecuador Ecuador
38 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
39 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy Italy
40 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania Lithuania
41 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand Thailand
42 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 5 0,00% South Africa South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT/Unix-PCSNET πŸ–₯WindowsNT PCSNET