πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰ 🐧🌍VPNπŸ“ŠVPSπŸ’» πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 89-212-137-96.static.t-2.net

Poroèilo za mesec: Junij 2024
Izdelano 02-jul-2024 06:25 CEST[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za Junij 2024
Skupaj zahtevkov 27506
Skupaj datotek 23213
Skupaj Strani 13850
Skupaj Obiskov 2138
Total kB Files 18834243
Total kB In 28738
Total kB Out 16251413
Skupaj enkr. podroèij 1742
Skupaj enkr. URL-jev 3451
Skupaj enkr. napotiteljev 494
Skupaj enkr. brskalnikov 210
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 573 2359
Zahtevkov dnevno 13753 14969
Datotek dnevno 11606 12100
Strani dnevno 6925 8309
Sites per Day 871 1148
Obiskov dnevno 1069 1235
kB Files per Day 9417122 10361926
kB In per Day 14369 14905
kB Out per Day 8125707 9268820
Zahtevki po odzivnih kodah
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 84,39% 23213
Code 204 - No Content 0,02% 5
Code 206 - Partial Content 2,23% 613
Code 301 - Moved Permanently 4,55% 1251
Code 302 - Found 1,15% 315
Code 303 - See Other 0,16% 44
Code 304 - Not Modified 1,25% 344
Code 400 - Bad Request 0,01% 2
Code 403 - Forbidden 0,37% 103
Code 404 - Not Found 1,08% 298
Code 408 - Request Timeout 0,85% 235
Code 500 - Internal Server Error 3,93% 1081
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Poroèilo po dnevih za Junij 2024

Dnevna statistika za Junij 2024
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
29 14969 54,42% 12100 52,13% 8309 59,99% 907 42,42% 776 44,55% 8472317 44,98% 14905 51,87% 6982593 42,97%
30 12537 45,58% 11113 47,87% 5541 40,01% 1235 57,76% 1148 65,90% 10361926 55,02% 13833 48,13% 9268820 57,03%

Poroèilo po urah za Junij 2024

Statistika po urah za Junij 2024
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 549 1099 4,00% 458 917 3,95% 241 482 3,48% 394885 789770 4,19% 532 1064 3,70% 401359 802718 4,94%
1 948 1896 6,89% 826 1653 7,12% 344 688 4,97% 1257869 2515737 13,36% 1034 2068 7,19% 1275013 2550026 15,69%
2 1354 2709 9,85% 1072 2144 9,24% 676 1353 9,77% 485084 970168 5,15% 1359 2717 9,46% 495877 991753 6,10%
3 787 1575 5,73% 630 1260 5,43% 438 876 6,32% 1719499 3438997 18,26% 1166 2332 8,11% 1201616 2403232 14,79%
4 490 980 3,56% 374 749 3,23% 307 614 4,43% 845760 1691519 8,98% 582 1164 4,05% 776740 1553480 9,56%
5 458 916 3,33% 360 721 3,11% 289 579 4,18% 564207 1128414 5,99% 514 1028 3,58% 502446 1004892 6,18%
6 781 1563 5,68% 619 1238 5,33% 552 1105 7,98% 191340 382679 2,03% 461 921 3,21% 197463 394925 2,43%
7 1271 2542 9,24% 1209 2419 10,42% 372 745 5,38% 624115 1248231 6,63% 1516 3032 10,55% 635651 1271302 7,82%
8 902 1804 6,56% 809 1619 6,97% 339 678 4,90% 1455701 2911402 15,46% 1359 2718 9,46% 1401068 2802137 17,24%
9 392 784 2,85% 226 452 1,95% 182 365 2,64% 5893 11786 0,06% 233 466 1,62% 7651 15301 0,09%
10 584 1169 4,25% 524 1049 4,52% 405 810 5,85% 522181 1044362 5,55% 322 644 2,24% 37695 75391 0,46%
11 160 320 1,16% 90 180 0,78% 102 204 1,47% 1060 2119 0,01% 114 227 0,79% 1960 3919 0,02%
12 224 448 1,63% 150 301 1,30% 161 322 2,32% 5767 11534 0,06% 183 365 1,27% 7223 14446 0,09%
13 476 952 3,46% 331 663 2,86% 322 644 4,65% 6165 12330 0,07% 213 425 1,48% 8542 17083 0,11%
14 469 939 3,41% 407 814 3,51% 355 710 5,13% 48154 96307 0,51% 371 741 2,58% 51328 102656 0,63%
15 607 1215 4,42% 566 1132 4,88% 165 330 2,38% 113454 226908 1,20% 445 890 3,10% 48663 97326 0,60%
16 151 303 1,10% 131 263 1,13% 86 173 1,25% 2989 5977 0,03% 138 276 0,96% 3964 7927 0,05%
17 601 1202 4,37% 452 905 3,90% 400 800 5,78% 9114 18228 0,10% 294 588 2,05% 12294 24587 0,15%
18 135 271 0,99% 116 233 1,00% 90 180 1,30% 1505 3010 0,02% 97 195 0,68% 2381 4762 0,03%
19 174 348 1,27% 153 306 1,32% 103 207 1,49% 2031 4061 0,02% 133 265 0,92% 3157 6314 0,04%
20 156 312 1,13% 128 257 1,11% 97 195 1,41% 2143 4287 0,02% 116 233 0,81% 3128 6256 0,04%
21 568 1137 4,13% 545 1091 4,70% 182 364 2,63% 33311 66623 0,35% 715 1431 4,98% 36194 72387 0,45%
22 875 1750 6,36% 828 1657 7,14% 470 941 6,79% 818984 1637967 8,70% 1603 3206 11,16% 831322 1662644 10,23%
23 636 1272 4,62% 595 1190 5,13% 242 485 3,50% 305913 611826 3,25% 871 1742 6,06% 182974 365947 2,25%

Prvih 100 od 3451 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 2357 8,57% 36665 0,19% 1299 4,52% 48470 0,30% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ†—
2 2171 7,89% 30470 0,16% 1816 6,32% 41493 0,26% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
3 2125 7,73% 48469 0,26% 1756 6,11% 58715 0,36% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
4 1931 7,02% 31150 0,17% 2868 9,98% 40575 0,25% 🌍 WEB Access Content (DLLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
5 1532 5,57% 735 0,00% 500 1,74% 4059 0,02% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
6 1273 4,63% 1675 0,01% 3654 12,72% 8833 0,05% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
7 1232 4,48% 1 0,00% 1038 3,61% 9333 0,06% βœ… Smart Home βš™οΈ S-Admin πŸ“Š PCSNET πŸ’»LinuxHTUπŸ†—
8 1195 4,34% 11948 0,06% 868 3,02% 17810 0,11% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
9 1163 4,23% 165242 0,88% 1115 3,88% 170855 1,05% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
10 1043 3,79% 28876 0,15% 472 1,64% 35040 0,22% πŸ“ˆ PCSNET Statistika πŸ“‰ Analytics πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ†—
11 1037 3,77% 2745 0,01% 1795 6,25% 8870 0,05% 🌍 PSMedia Server πŸ“± Audio♾️Video Steaming (MSRSSrv) πŸ“ΊπŸ†—
12 870 3,16% 4291 0,02% 934 3,25% 9073 0,06% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
13 812 2,95% 10601 0,06% 652 2,27% 16811 0,10% /
14 598 2,17% 7396575 39,27% 711 2,47% 7477040 46,01% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video Media Share πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
15 557 2,03% 13239 0,07% 637 2,22% 15929 0,10% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
16 514 1,87% 10942 0,06% 525 1,83% 13351 0,08% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
17 478 1,74% 0 0,00% 333 1,16% 3785 0,02% 🎼 Media Server βš™οΈ S-Admin πŸ“Š PCSNET πŸ’»LinuxHTUπŸ†—
18 455 1,65% 8 0,00% 719 2,50% 3150 0,02% /endpoints/user/update_lastseen
19 394 1,43% 1983 0,01% 245 0,85% 4455 0,03% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
20 382 1,39% 463 0,00% 292 1,02% 3374 0,02% /robots.txt
21 380 1,38% 1548 0,01% 143 0,50% 3874 0,02% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
22 332 1,21% 12220 0,06% 340 1,18% 13917 0,09% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
23 329 1,20% 11868 0,06% 337 1,17% 13538 0,08% /image.php
24 296 1,08% 2546 0,01% 216 0,75% 4836 0,03% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLEUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
25 294 1,07% 2311 0,01% 214 0,75% 4584 0,03% /public.php
26 268 0,97% 118 0,00% 846 2,94% 1522 0,01% 🌍 Login Dashboard Admin βš™οΈ (CMSD-Sites) πŸ’»
27 266 0,97% 719 0,00% 980 3,41% 1055 0,01% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
28 262 0,95% 118 0,00% 838 2,92% 1478 0,01% /wp-admin/admin-ajax.php
29 254 0,92% 3 0,00% 635 2,21% 1205 0,01% /endpoints/ap/update_lang_key
30 233 0,85% 22469 0,12% 181 0,63% 23212 0,14% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
31 231 0,84% 1 0,00% 395 1,37% 1079 0,01% /endpoints/add-queue
32 225 0,82% 3978478 21,12% 343 1,19% 4027551 24,78% 🌍 Media Server - WEB Audio Steaming (users) πŸ’»
33 224 0,81% 263 0,00% 922 3,21% 562 0,00% /posta/
34 212 0,77% 3713650 19,72% 327 1,14% 3759154 23,13% /mp3/music.php
35 201 0,73% 42 0,00% 291 1,01% 1463 0,01% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
36 186 0,68% 8 0,00% 498 1,73% 901 0,01% /endpoints/notifications/count_unseen
37 156 0,57% 9327 0,05% 590 2,05% 10206 0,06% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
38 139 0,51% 1030 0,01% 141 0,49% 2138 0,01% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (CMSW) πŸ’»πŸ†—
39 139 0,51% 1650 0,01% 286 1,00% 2488 0,02% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
40 134 0,49% 1410 0,01% 282 0,98% 2207 0,01% /share.php
41 130 0,47% 1030 0,01% 127 0,44% 2078 0,01% /wp-login.php
42 126 0,46% 1300190 6,90% 199 0,69% 1309670 8,06% /get-track.php
43 118 0,43% 511 0,00% 66 0,23% 1311 0,01% /f/
44 112 0,41% 609 0,00% 85 0,30% 1542 0,01% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
45 110 0,40% 237 0,00% 106 0,37% 910 0,01% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»
46 102 0,37% 594 0,00% 76 0,27% 1444 0,01% /feed/
47 95 0,35% 295 0,00% 193 0,67% 745 0,00% /admin_load.php
48 92 0,33% 1470 0,01% 72 0,25% 2171 0,01% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin iChat Post PSMedia πŸ’»
49 90 0,33% 1236 0,01% 70 0,24% 1919 0,01% /misc.php
50 89 0,32% 27004 0,14% 74 0,26% 27722 0,17% 🧾️ PCSNET - BadIPs Auto Post 🌍
51 87 0,32% 4 0,00% 116 0,40% 626 0,00% 🌍 iWEB Get Cover Art Albums (mp3Player) πŸ’»
52 83 0,30% 4 0,00% 112 0,39% 601 0,00% /mp3/getcover.php
53 82 0,30% 420 0,00% 32 0,11% 954 0,01% /p/
54 81 0,29% 170 0,00% 68 0,24% 678 0,00% /login.php
55 77 0,28% 16 0,00% 109 0,38% 370 0,00% /endpoints/ap/get_lang_key
56 74 0,27% 4622 0,02% 53 0,18% 5112 0,03% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
57 70 0,25% 201 0,00% 27 0,10% 571 0,00% /analytics/
58 66 0,24% 5612348 29,80% 96 0,33% 2749925 16,92% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
59 61 0,22% 4387 0,02% 38 0,13% 4773 0,03% /download.php
60 56 0,20% 0 0,00% 70 0,24% 390 0,00% 🌍 Remote Media Player Sessions βš™οΈ Known networks πŸ’»
61 55 0,20% 17019 0,09% 52 0,18% 17372 0,11% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
62 50 0,18% 0 0,00% 65 0,23% 352 0,00% /mp3/sessionvars.php
63 49 0,18% 178 0,00% 18 0,06% 493 0,00% /f/ourwork.html
64 48 0,17% 157 0,00% 19 0,07% 468 0,00% /f/about.html
65 44 0,16% 156 0,00% 19 0,07% 453 0,00% /f/clients.html
66 44 0,16% 126 0,00% 15 0,05% 363 0,00% /statistika/
67 44 0,16% 314 0,00% 15 0,05% 579 0,00% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
68 42 0,15% 146 0,00% 18 0,06% 427 0,00% /f/contact.html
69 41 0,15% 264 0,00% 25 0,09% 562 0,00% /member.php
70 41 0,15% 264 0,00% 25 0,09% 562 0,00% 🌍 Private Forum/Chat βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
71 40 0,15% 154 0,00% 17 0,06% 419 0,00% /p/kontakt.html
72 39 0,14% 13993 0,07% 38 0,13% 14328 0,09% /iplist-pcsnet.txt
73 39 0,14% 114 0,00% 14 0,05% 356 0,00% /p/team.html
74 39 0,14% 254 0,00% 37 0,13% 430 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
75 38 0,14% 234 0,00% 15 0,05% 479 0,00% /a/
76 38 0,14% 362 0,00% 15 0,05% 615 0,00% /d/
77 38 0,14% 2 0,00% 31 0,11% 179 0,00% /task.php
78 38 0,14% 2 0,00% 31 0,11% 179 0,00% βš™οΈ Dashboard Task πŸ›ƒ DDLMedia Server πŸ’»πŸ†—
79 38 0,14% 234 0,00% 15 0,05% 479 0,00% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ†—
80 38 0,14% 362 0,00% 15 0,05% 615 0,00% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
81 38 0,14% 7297 0,04% 34 0,12% 7498 0,05% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
82 37 0,13% 234 0,00% 45 0,16% 461 0,00% /ajax-load.php
83 37 0,13% 273 0,00% 13 0,04% 502 0,00% /p/enigma.html
84 36 0,13% 235 0,00% 36 0,12% 513 0,00% πŸ†— HCS-Login βš™οΈ S-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
85 35 0,13% 95 0,00% 11 0,04% 303 0,00% /p/pogoji.html
86 34 0,12% 959 0,01% 12 0,04% 1171 0,01% /analytics/usage_202305.html
87 34 0,12% 1475 0,01% 13 0,04% 1692 0,01% /analytics/usage_202308.html
88 34 0,12% 912 0,00% 12 0,04% 1122 0,01% /analytics/usage_202311.html
89 34 0,12% 1100 0,01% 13 0,05% 1324 0,01% /analytics/usage_202402.html
90 34 0,12% 12768 0,07% 26 0,09% 13061 0,08% /iplist.txt
91 34 0,12% 212 0,00% 30 0,10% 465 0,00% /search.php
92 34 0,12% 1119 0,01% 15 0,05% 1327 0,01% /statistika/usage_202403.html
93 34 0,12% 2027 0,01% 29 0,10% 2320 0,01% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
94 33 0,12% 600 0,00% 11 0,04% 791 0,00% /analytics/url_202308.html
95 33 0,12% 95 0,00% 12 0,04% 299 0,00% /p/informacije.html
96 33 0,12% 125 0,00% 13 0,05% 339 0,00% /p/o-nas.html
97 33 0,12% 109 0,00% 13 0,04% 324 0,00% /p/pcsnet.html
98 32 0,12% 3125 0,02% 10 0,04% 3321 0,02% /analytics/site_202306.html
99 32 0,12% 662 0,00% 12 0,04% 861 0,01% /analytics/site_202312.html
100 32 0,12% 1424 0,01% 12 0,04% 1633 0,01% /analytics/site_202401.html
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 3451 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 598 2,17% 7396575 39,27% 711 2,47% 7477040 46,01% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video Media Share πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
2 66 0,24% 5612348 29,80% 96 0,33% 2749925 16,92% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
3 225 0,82% 3978478 21,12% 343 1,19% 4027551 24,78% 🌍 Media Server - WEB Audio Steaming (users) πŸ’»
4 212 0,77% 3713650 19,72% 327 1,14% 3759154 23,13% /mp3/music.php
5 126 0,46% 1300190 6,90% 199 0,69% 1309670 8,06% /get-track.php
6 8 0,03% 264594 1,40% 10 0,04% 268121 1,65% /music.php
7 1163 4,23% 165242 0,88% 1115 3,88% 170855 1,05% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
8 2125 7,73% 48469 0,26% 1756 6,11% 58715 0,36% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
9 2357 8,57% 36665 0,19% 1299 4,52% 48470 0,30% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ†—
10 1931 7,02% 31150 0,17% 2868 9,98% 40575 0,25% 🌍 WEB Access Content (DLLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
11 2171 7,89% 30470 0,16% 1816 6,32% 41493 0,26% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
12 1043 3,79% 28876 0,15% 472 1,64% 35040 0,22% πŸ“ˆ PCSNET Statistika πŸ“‰ Analytics πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ†—
13 89 0,32% 27004 0,14% 74 0,26% 27722 0,17% 🧾️ PCSNET - BadIPs Auto Post 🌍
14 233 0,85% 22469 0,12% 181 0,63% 23212 0,14% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
15 55 0,20% 17019 0,09% 52 0,18% 17372 0,11% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
16 39 0,14% 13993 0,07% 38 0,13% 14328 0,09% /iplist-pcsnet.txt
17 557 2,03% 13239 0,07% 637 2,22% 15929 0,10% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
18 34 0,12% 12768 0,07% 26 0,09% 13061 0,08% /iplist.txt
19 332 1,21% 12220 0,06% 340 1,18% 13917 0,09% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
20 1195 4,34% 11948 0,06% 868 3,02% 17810 0,11% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
21 329 1,20% 11868 0,06% 337 1,17% 13538 0,08% /image.php
22 514 1,87% 10942 0,06% 525 1,83% 13351 0,08% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
23 812 2,95% 10601 0,06% 652 2,27% 16811 0,10% /
24 156 0,57% 9327 0,05% 590 2,05% 10206 0,06% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
25 38 0,14% 7297 0,04% 34 0,12% 7498 0,05% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
26 74 0,27% 4622 0,02% 53 0,18% 5112 0,03% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
27 61 0,22% 4387 0,02% 38 0,13% 4773 0,03% /download.php
28 870 3,16% 4291 0,02% 934 3,25% 9073 0,06% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
29 28 0,10% 4169 0,02% 11 0,04% 4061 0,02% /analytics/site_202308.html
30 21 0,08% 4006 0,02% 59 0,20% 4138 0,03% /wp-admin/
31 29 0,11% 3126 0,02% 11 0,04% 3317 0,02% /analytics/site_202307.html
32 32 0,12% 3125 0,02% 10 0,04% 3321 0,02% /analytics/site_202306.html
33 1037 3,77% 2745 0,01% 1795 6,25% 8870 0,05% 🌍 PSMedia Server πŸ“± Audio♾️Video Steaming (MSRSSrv) πŸ“ΊπŸ†—
34 27 0,10% 2636 0,01% 9 0,03% 2804 0,02% /statistika/site_202306.html
35 24 0,09% 2587 0,01% 10 0,04% 2757 0,02% /statistika/site_202307.html
36 296 1,08% 2546 0,01% 216 0,75% 4836 0,03% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLEUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
37 6 0,02% 2544 0,01% 18 0,06% 2586 0,02% /wp-admin/post.php
38 22 0,08% 2524 0,01% 7 0,03% 2664 0,02% /statistika/site_202308.html
39 1 0,00% 2470 0,01% 1 0,00% 2484 0,02% /i/1piramidelogoslika.psd
40 294 1,07% 2311 0,01% 214 0,75% 4584 0,03% /public.php
41 34 0,12% 2027 0,01% 29 0,10% 2320 0,01% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
42 394 1,43% 1983 0,01% 245 0,85% 4455 0,03% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
43 1 0,00% 1704 0,01% 1 0,00% 1717 0,01% /statistika/site_202406.html
44 1273 4,63% 1675 0,01% 3654 12,72% 8833 0,05% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
45 139 0,51% 1650 0,01% 286 1,00% 2488 0,02% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
46 380 1,38% 1548 0,01% 143 0,50% 3874 0,02% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
47 34 0,12% 1475 0,01% 13 0,04% 1692 0,01% /analytics/usage_202308.html
48 92 0,33% 1470 0,01% 72 0,25% 2171 0,01% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin iChat Post PSMedia πŸ’»
49 32 0,12% 1424 0,01% 12 0,04% 1633 0,01% /analytics/site_202401.html
50 134 0,49% 1410 0,01% 282 0,98% 2207 0,01% /share.php
51 32 0,12% 1385 0,01% 15 0,05% 1602 0,01% /analytics/usage_202404.html
52 31 0,11% 1285 0,01% 12 0,04% 1485 0,01% /analytics/usage_202307.html
53 90 0,33% 1236 0,01% 70 0,24% 1919 0,01% /misc.php
54 16 0,06% 1206 0,01% 13 0,04% 1284 0,01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
55 30 0,11% 1204 0,01% 12 0,04% 1403 0,01% /analytics/usage_202306.html
56 28 0,10% 1201 0,01% 10 0,04% 1377 0,01% /analytics/usage_202309.html
57 27 0,10% 1200 0,01% 25 0,09% 1399 0,01% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
58 27 0,10% 1128 0,01% 16 0,06% 1306 0,01% /statistika/usage_202308.html
59 34 0,12% 1119 0,01% 15 0,05% 1327 0,01% /statistika/usage_202403.html
60 34 0,12% 1100 0,01% 13 0,05% 1324 0,01% /analytics/usage_202402.html
61 26 0,09% 1043 0,01% 9 0,03% 1207 0,01% /statistika/usage_202306.html
62 139 0,51% 1030 0,01% 141 0,49% 2138 0,01% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (CMSW) πŸ’»πŸ†—
63 30 0,11% 1030 0,01% 11 0,04% 1218 0,01% /analytics/usage_202401.html
64 130 0,47% 1030 0,01% 127 0,44% 2078 0,01% /wp-login.php
65 34 0,12% 959 0,01% 12 0,04% 1171 0,01% /analytics/usage_202305.html
66 28 0,10% 950 0,01% 11 0,04% 1132 0,01% /analytics/usage_202403.html
67 10 0,04% 935 0,00% 9 0,03% 998 0,01% /analytics/usage_202406.html
68 34 0,12% 912 0,00% 12 0,04% 1122 0,01% /analytics/usage_202311.html
69 20 0,07% 890 0,00% 7 0,03% 1016 0,01% /statistika/site_202401.html
70 28 0,10% 889 0,00% 11 0,04% 1071 0,01% /analytics/site_202403.html
71 7 0,03% 863 0,00% 6 0,02% 924 0,01% /webshop/
72 27 0,10% 840 0,00% 10 0,04% 1011 0,01% /statistika/site_202402.html
73 26 0,09% 837 0,00% 10 0,04% 1010 0,01% /analytics/usage_202312.html
74 5 0,02% 837 0,00% 6 0,02% 868 0,01% 🌍 HandCrafted Software Direct Downloads StandAloneSoftware C++ πŸ’»
75 26 0,09% 825 0,00% 9 0,03% 978 0,01% /statistika/site_202403.html
76 26 0,09% 809 0,00% 11 0,04% 979 0,01% /statistika/usage_202402.html
77 26 0,09% 785 0,00% 9 0,03% 941 0,01% /analytics/usage_202405.html
78 9 0,03% 777 0,00% 18 0,06% 824 0,01% /wp-admin/load-styles.php
79 2 0,01% 775 0,00% 1 0,00% 790 0,00% 🧾️ PCSNET - TTF DATA πŸ”ƒ
80 5 0,02% 771 0,00% 4 0,01% 814 0,01% /oznaka/malwarebytes/
81 22 0,08% 755 0,00% 7 0,03% 887 0,01% /statistika/usage_202401.html
82 16 0,06% 754 0,00% 13 0,04% 893 0,01% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
83 11 0,04% 742 0,00% 18 0,06% 810 0,00% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
84 10 0,04% 739 0,00% 18 0,06% 799 0,00% /oglasi/
85 1532 5,57% 735 0,00% 500 1,74% 4059 0,02% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
86 4 0,01% 730 0,00% 3 0,01% 768 0,00% /oznaka/comedy/
87 266 0,97% 719 0,00% 980 3,41% 1055 0,01% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
88 22 0,08% 708 0,00% 8 0,03% 843 0,01% /statistika/usage_202312.html
89 17 0,06% 705 0,00% 6 0,02% 814 0,01% /statistika/usage_202307.html
90 26 0,09% 688 0,00% 11 0,04% 859 0,01% /analytics/usage_202304.html
91 16 0,06% 686 0,00% 5 0,02% 783 0,00% /statistika/usage_202309.html
92 22 0,08% 681 0,00% 9 0,03% 818 0,01% /statistika/usage_202404.html
93 32 0,12% 662 0,00% 12 0,04% 861 0,01% /analytics/site_202312.html
94 13 0,05% 660 0,00% 21 0,07% 755 0,00% /kontakt/
95 23 0,08% 649 0,00% 7 0,03% 784 0,00% /statistika/usage_202305.html
96 24 0,09% 644 0,00% 9 0,03% 794 0,00% /statistika/usage_202311.html
97 26 0,09% 636 0,00% 10 0,04% 808 0,00% /analytics/site_202404.html
98 5 0,02% 623 0,00% 13 0,04% 650 0,00% /wp-admin/plugins.php
99 112 0,41% 609 0,00% 85 0,30% 1542 0,01% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
100 33 0,12% 600 0,00% 11 0,04% 791 0,00% /analytics/url_202308.html

Prvih 100 od 323 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 812 2,95% 547 27,34% /
2 294 1,07% 265 13,24% /public.php
3 130 0,47% 110 5,50% /wp-login.php
4 102 0,37% 100 5,00% /feed/
5 126 0,46% 100 5,00% /get-track.php
6 134 0,49% 56 2,80% /share.php
7 32 0,12% 51 2,55% /analytics/usage_202404.html
8 90 0,33% 46 2,30% /misc.php
9 262 0,95% 44 2,20% /wp-admin/admin-ajax.php
10 81 0,29% 28 1,40% /login.php
11 212 0,77% 22 1,10% /mp3/music.php
12 118 0,43% 19 0,95% /f/
13 61 0,22% 16 0,80% /download.php
14 34 0,12% 15 0,75% /search.php
15 21 0,08% 14 0,70% /endpoints/set-finger-print
16 70 0,25% 12 0,60% /analytics/
17 30 0,11% 12 0,60% /wp-admin/admin.php
18 15 0,05% 10 0,50% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
19 9 0,03% 10 0,50% /politika-zasebnosti/
20 329 1,20% 9 0,45% /image.php
21 83 0,30% 9 0,45% /mp3/getcover.php
22 27 0,10% 9 0,45% /statistika/usage_202308.html
23 13 0,05% 8 0,40% /memberlist.php
24 10 0,04% 7 0,35% /analytics/usage_202406.html
25 17 0,06% 7 0,35% /contact.php
26 13 0,05% 7 0,35% /showteam.php
27 20 0,07% 6 0,30% /browse.php
28 16 0,06% 6 0,30% /mp3/login.php
29 22 0,08% 6 0,30% /waveform.php
30 21 0,08% 6 0,30% /wp-admin/
31 5 0,02% 5 0,25% /badips-pcsnet-lista/
32 44 0,16% 5 0,25% /f/clients.html
33 10 0,04% 5 0,25% /home-assistant-spletni-nadzor-pametne-hise/
34 8 0,03% 5 0,25% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
35 5 0,02% 5 0,25% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
36 10 0,04% 5 0,25% /oglasi/
37 34 0,12% 5 0,25% /statistika/usage_202403.html
38 38 0,14% 4 0,20% /a/
39 29 0,11% 4 0,20% /e/
40 4 0,01% 4 0,20% /endpoints/
41 2 0,01% 4 0,20% /forums/forum/windows-xampp/
42 5 0,02% 4 0,20% /forums/topic/oglasna-deska-brezplacno-oglasevanje/
43 13 0,05% 4 0,20% /kontakt/
44 41 0,15% 4 0,20% /member.php
45 8 0,03% 4 0,20% /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
46 3 0,01% 4 0,20% /piramide-studio-records/
47 5 0,02% 4 0,20% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
48 4 0,01% 4 0,20% /track/t433YKyfxk7SPBY
49 6 0,02% 4 0,20% /webmail/
50 3 0,01% 4 0,20% /wp-admin/site-health.php
51 2 0,01% 3 0,15% /audios/summer-music-mix-2019-best-of-deep-house/
52 2 0,01% 3 0,15% /autumntruesdal
53 38 0,14% 3 0,15% /d/
54 13 0,05% 3 0,15% /e/country.html
55 4 0,01% 3 0,15% /emoji-txt-unikoda/
56 455 1,65% 3 0,15% /endpoints/user/update_lastseen
57 4 0,01% 3 0,15% /forumi/
58 1 0,00% 3 0,15% /info/
59 4 0,01% 3 0,15% /mp3-player/
60 5 0,02% 3 0,15% /oznaka/malwarebytes/
61 5 0,02% 3 0,15% /oznaka/wordpress/
62 27 0,10% 3 0,15% /statistika/site_202312.html
63 4 0,01% 3 0,15% /stream.php
64 3 0,01% 3 0,15% /usage_202406.html
65 7 0,03% 3 0,15% /web-analize-awstats/
66 1 0,00% 3 0,15% /wp-admin/update.php
67 37 0,13% 2 0,10% /ajax-load.php
68 27 0,10% 2 0,10% /analytics/site_202304.html
69 28 0,10% 2 0,10% /analytics/site_202308.html
70 12 0,04% 2 0,10% /analytics/site_202405.html
71 32 0,12% 2 0,10% /analytics/url_202307.html
72 31 0,11% 2 0,10% /analytics/url_202312.html
73 22 0,08% 2 0,10% /analytics/usage_202303.html
74 26 0,09% 2 0,10% /analytics/usage_202304.html
75 2 0,01% 2 0,10% /article/40_musica-del-recuerdo-para-relajarse-con-la-guitarra-suave
76 2 0,01% 2 0,10% /audios/nulounge-bar-music-2017-sax-mix/
77 2 0,01% 2 0,10% /audios/techno-hands-up-music-2019-new-mix/
78 8 0,03% 2 0,10% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
79 5 0,02% 2 0,10% /blog/
80 5 0,02% 2 0,10% /c/
81 1 0,00% 2 0,10% /dostava
82 3 0,01% 2 0,10% /dynu-best-its-services-business/
83 5 0,02% 2 0,10% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
84 20 0,07% 2 0,10% /e/error.html
85 49 0,18% 2 0,10% /f/ourwork.html
86 2 0,01% 2 0,10% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
87 7 0,03% 2 0,10% /feed
88 4 0,01% 2 0,10% /forums/new-forum/
89 2 0,01% 2 0,10% /genre/house/
90 2 0,01% 2 0,10% /informacije/
91 2 0,01% 2 0,10% /kategorija/news/
92 7 0,03% 2 0,10% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
93 6 0,02% 2 0,10% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
94 50 0,18% 2 0,10% /mp3/sessionvars.php
95 7 0,03% 2 0,10% /nalozi-dokument/
96 8 0,03% 2 0,10% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
97 4 0,01% 2 0,10% /namestitev-wordpress-debian-linux/
98 2 0,01% 2 0,10% /oglasna-deska/surf-d-o-o-portoroz-strokovnjaki-za-objektno-in-osebno-higieno/
99 2 0,01% 2 0,10% /oznaka/fail2ban/feed/
100 1 0,00% 2 0,10% /oznaka/firewall/

Prvih 100 od 317 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 812 2,95% 380 20,67% /
2 294 1,07% 235 12,79% /public.php
3 130 0,47% 102 5,55% /wp-login.php
4 455 1,65% 101 5,50% /endpoints/user/update_lastseen
5 102 0,37% 88 4,79% /feed/
6 134 0,49% 63 3,43% /share.php
7 81 0,29% 60 3,26% /login.php
8 186 0,68% 50 2,72% /endpoints/notifications/count_unseen
9 90 0,33% 42 2,29% /misc.php
10 262 0,95% 42 2,29% /wp-admin/admin-ajax.php
11 38 0,14% 33 1,80% /task.php
12 224 0,81% 26 1,41% /posta/
13 212 0,77% 24 1,31% /mp3/music.php
14 118 0,43% 18 0,98% /f/
15 37 0,13% 15 0,82% /ajax-load.php
16 21 0,08% 14 0,76% /endpoints/set-finger-print
17 70 0,25% 13 0,71% /analytics/
18 329 1,20% 12 0,65% /image.php
19 61 0,22% 9 0,49% /download.php
20 44 0,16% 8 0,44% /f/clients.html
21 41 0,15% 7 0,38% /member.php
22 34 0,12% 7 0,38% /search.php
23 27 0,10% 7 0,38% /statistika/usage_202308.html
24 16 0,06% 6 0,33% /mp3/login.php
25 33 0,12% 6 0,33% /p/o-nas.html
26 32 0,12% 5 0,27% /analytics/usage_202404.html
27 5 0,02% 5 0,27% /badips-pcsnet-lista/
28 10 0,04% 5 0,27% /home-assistant-spletni-nadzor-pametne-hise/
29 83 0,30% 5 0,27% /mp3/getcover.php
30 50 0,18% 5 0,27% /mp3/sessionvars.php
31 10 0,04% 5 0,27% /oglasi/
32 34 0,12% 5 0,27% /statistika/usage_202403.html
33 6 0,02% 5 0,27% /webmail/
34 38 0,14% 4 0,22% /a/
35 32 0,12% 4 0,22% /analytics/url_202307.html
36 31 0,11% 4 0,22% /analytics/url_202312.html
37 34 0,12% 4 0,22% /analytics/usage_202308.html
38 13 0,05% 4 0,22% /e/country.html
39 77 0,28% 4 0,22% /endpoints/ap/get_lang_key
40 5 0,02% 4 0,22% /endpoints/get-song-info
41 5 0,02% 4 0,22% /forums/
42 29 0,11% 4 0,22% /its/
43 5 0,02% 4 0,22% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
44 5 0,02% 4 0,22% /oznaka/wordpress/
45 40 0,15% 4 0,22% /p/kontakt.html
46 14 0,05% 4 0,22% /register.php
47 27 0,10% 4 0,22% /statistika/site_202312.html
48 30 0,11% 4 0,22% /wp-admin/admin.php
49 9 0,03% 4 0,22% /wp-admin/load-styles.php
50 6 0,02% 4 0,22% /wp-admin/post.php
51 26 0,09% 3 0,16% /analytics/site_202404.html
52 9 0,03% 3 0,16% /analytics/url_202405.html
53 26 0,09% 3 0,16% /analytics/usage_202405.html
54 2 0,01% 3 0,16% /audios/summer-music-mix-2019-best-of-deep-house/
55 8 0,03% 3 0,16% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
56 4 0,01% 3 0,16% /emoji-txt-unikoda/
57 49 0,18% 3 0,16% /f/ourwork.html
58 7 0,03% 3 0,16% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
59 3 0,01% 3 0,16% /faq/
60 2 0,01% 3 0,16% /forums/forum/windows-xampp/
61 1 0,00% 3 0,16% /info/
62 13 0,05% 3 0,16% /kontakt/
63 13 0,05% 3 0,16% /memberlist.php
64 82 0,30% 3 0,16% /p/
65 33 0,12% 3 0,16% /p/informacije.html
66 3 0,01% 3 0,16% /piramide-studio-records/
67 27 0,10% 3 0,16% /statistika/site_202306.html
68 22 0,08% 3 0,16% /statistika/usage_202312.html
69 4 0,01% 3 0,16% /track/t433YKyfxk7SPBY
70 3 0,01% 3 0,16% /usage_202406.html
71 95 0,35% 2 0,11% /admin_load.php
72 28 0,10% 2 0,11% /analytics/site_202403.html
73 12 0,04% 2 0,11% /analytics/site_202405.html
74 31 0,11% 2 0,11% /analytics/url_202402.html
75 20 0,07% 2 0,11% /analytics/url_202404.html
76 22 0,08% 2 0,11% /analytics/usage_202303.html
77 34 0,12% 2 0,11% /analytics/usage_202305.html
78 10 0,04% 2 0,11% /analytics/usage_202406.html
79 2 0,01% 2 0,11% /article/40_musica-del-recuerdo-para-relajarse-con-la-guitarra-suave
80 2 0,01% 2 0,11% /audios/nulounge-bar-music-2017-sax-mix/
81 2 0,01% 2 0,11% /audios/techno-hands-up-music-2019-new-mix/
82 2 0,01% 2 0,11% /autumntruesdal
83 5 0,02% 2 0,11% /blog/
84 1 0,00% 2 0,11% /blogs/
85 2 0,01% 2 0,11% /comments/feed/
86 17 0,06% 2 0,11% /contact.php
87 38 0,14% 2 0,11% /d/
88 3 0,01% 2 0,11% /discover
89 1 0,00% 2 0,11% /dostava
90 29 0,11% 2 0,11% /e/
91 20 0,07% 2 0,11% /e/error.html
92 4 0,01% 2 0,11% /endpoints/
93 3 0,01% 2 0,11% /endpoints/ap/test_message
94 2 0,01% 2 0,11% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
95 7 0,03% 2 0,11% /feed
96 4 0,01% 2 0,11% /forumi/
97 126 0,46% 2 0,11% /get-track.php
98 2 0,01% 2 0,11% /informacije/
99 2 0,01% 2 0,11% /kategorija/news/
100 2 0,01% 2 0,11% /kategorija/windows/

Prvih 100 od 1742 (vseh) podroèij
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 10118 36,78% 8281 35,67% 535056 2,84% 6086 21,18% 335303 2,06% 50 2,34% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
2 7121 25,89% 6746 29,06% 7958205 42,25% 12690 44,16% 8061033 49,60% 133 6,22% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
3 4436 16,13% 3322 14,31% 64475 0,34% 1408 4,90% 86316 0,53% 33 1,54% bot.semrush.com
4 1803 6,55% 1803 7,77% 14822 0,08% 1470 5,11% 28680 0,18% 9 0,42% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
5 967 3,52% 883 3,80% 172532 0,92% 1085 3,78% 179362 1,10% 26 1,22% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (de) πŸ†—
6 762 2,77% 753 3,24% 990533 5,26% 1012 3,52% 1002453 6,17% 62 2,90% 50.7.142.182
7 580 2,11% 516 2,22% 90447 0,48% 658 2,29% 94408 0,58% 12 0,56% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
8 522 1,90% 497 2,14% 344985 1,83% 500 1,74% 351478 2,16% 24 1,12% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
9 504 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 394 1,37% 1618 0,01% 1 0,05% 178.155.17.70
10 495 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 387 1,35% 1589 0,01% 48 2,25% 45.141.84.21
11 428 1,56% 415 1,79% 3368270 17,88% 464 1,61% 2325096 14,31% 4 0,19% 198.16.70.172
12 358 1,30% 283 1,22% 719007 3,82% 471 1,64% 725978 4,47% 25 1,17% torexitrouter
13 358 1,30% 356 1,53% 719007 3,82% 471 1,64% 725978 4,47% 25 1,17% torexitrouter
14 290 1,05% 286 1,23% 1030602 5,47% 203 0,71% 56130 0,35% 1 0,05% 194.152.224.109
15 289 1,05% 287 1,24% 203398 1,08% 180 0,63% 65299 0,40% 1 0,05% 198.16.70.53
16 241 0,88% 188 0,81% 3960 0,02% 287 1,00% 5111 0,03% 1 0,05% tor-exit-132.relayon.org
17 216 0,79% 215 0,93% 48872 0,26% 188 0,65% 50159 0,31% 6 0,28% tor-exit-104.digitalcourage.de
18 200 0,73% 198 0,85% 151257 0,80% 242 0,84% 154109 0,95% 6 0,28% tor-is.reichsfunkma.st
19 200 0,73% 199 0,86% 151257 0,80% 242 0,84% 154109 0,95% 6 0,28% tor-is.reichsfunkma.st
20 170 0,62% 163 0,70% 93614 0,50% 280 0,98% 95193 0,59% 3 0,14% ip14.ip-51-81-254.us
21 170 0,62% 170 0,73% 93614 0,50% 280 0,98% 95193 0,59% 3 0,14% ip14.ip-51-81-254.us
22 158 0,57% 157 0,68% 787 0,00% 160 0,56% 1706 0,01% 1 0,05% tor-project-exit8.dotsrc.org
23 146 0,53% 145 0,62% 155570 0,83% 131 0,46% 27684 0,17% 1 0,05% ec2-34-240-37-123.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 146 0,53% 145 0,62% 154338 0,82% 117 0,41% 27645 0,17% 1 0,05% ec2-34-245-68-40.eu-west-1.compute.amazonaws.com
25 145 0,53% 84 0,36% 8428 0,04% 143 0,50% 9557 0,06% 1 0,05% static.213-239-215-125.clients.your-server.de
26 136 0,49% 133 0,57% 68332 0,36% 128 0,45% 69843 0,43% 3 0,14% vmi1865418.contaboserver.net
27 132 0,48% 132 0,57% 1335 0,01% 64 0,22% 1972 0,01% 1 0,05% mci.august.is
28 132 0,48% 132 0,57% 1335 0,01% 64 0,22% 1972 0,01% 1 0,05% tor-exit.mci.august.is
29 131 0,48% 131 0,56% 14377 0,08% 110 0,38% 15073 0,09% 1 0,05% ec2-34-245-230-166.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 131 0,48% 131 0,56% 15337 0,08% 110 0,38% 16042 0,10% 1 0,05% ec2-34-248-16-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com
31 130 0,47% 129 0,56% 142063 0,75% 74 0,26% 5763 0,04% 1 0,05% 107.189.4.209
32 126 0,46% 126 0,54% 6666 0,04% 132 0,46% 7267 0,04% 1 0,05% 205.185.123.93
33 121 0,44% 121 0,52% 6546 0,03% 129 0,45% 7161 0,04% 1 0,05% 107.189.13.91
34 120 0,44% 120 0,52% 548 0,00% 74 0,26% 1094 0,01% 1 0,05% 185-119-0-251.obit.ru
35 120 0,44% 120 0,52% 548 0,00% 74 0,26% 1094 0,01% 1 0,05% 185-119-0-251.obit.ru
36 120 0,44% 120 0,52% 510 0,00% 96 0,33% 1068 0,01% 0 0,00% 78-131-100-40.pool.digikabel.hu
37 120 0,44% 120 0,52% 510 0,00% 96 0,33% 1068 0,01% 0 0,00% pool.digikabel.hu
38 110 0,40% 110 0,47% 1284 0,01% 67 0,23% 1839 0,01% 1 0,05% ip-195-154-122-243.a.ahrefs.com
39 108 0,39% 51 0,22% 554 0,00% 63 0,22% 1163 0,01% 29 1,36% 216.244.66.197
40 108 0,39% 107 0,46% 797098 4,23% 123 0,43% 507871 3,13% 2 0,09% 89.116.158.246
41 105 0,38% 74 0,32% 972 0,01% 64 0,22% 1547 0,01% 28 1,31% 216.244.66.234
42 103 0,37% 100 0,43% 1453 0,01% 103 0,36% 1946 0,01% 1 0,05% internet-188-196-6-59.narocnik.mobitel.si
43 103 0,37% 100 0,43% 1453 0,01% 103 0,36% 1946 0,01% 1 0,05% βš™οΈ PSMedia 🌍 Slovenia (si) πŸ†—
44 95 0,35% 95 0,41% 4 0,00% 67 0,23% 833 0,01% 47 2,20% blocklist.network
45 95 0,35% 95 0,41% 4 0,00% 67 0,23% 833 0,01% 47 2,20% blocklist.network
46 94 0,34% 94 0,40% 1529 0,01% 46 0,16% 1977 0,01% 1 0,05% tor-exit-info.middelstaedt.com
47 87 0,32% 77 0,33% 109845 0,58% 85 0,30% 111019 0,68% 11 0,51% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (eu) πŸ†—
48 86 0,31% 86 0,37% 59687 0,32% 72 0,25% 60696 0,37% 5 0,23% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (nl) πŸ†—
49 84 0,31% 84 0,36% 1673 0,01% 51 0,18% 2090 0,01% 1 0,05% 23.137.253.110
50 82 0,30% 60 0,26% 183508 0,97% 105 0,37% 184630 1,14% 3 0,14% greasy-stretch.aeza.network
51 82 0,30% 82 0,35% 183508 0,97% 105 0,37% 184630 1,14% 3 0,14% greasy-stretch.aeza.network
52 82 0,30% 80 0,34% 102228 0,54% 108 0,38% 103791 0,64% 4 0,19% vmi1306862.contaboserver.net
53 71 0,26% 42 0,18% 295660 1,57% 75 0,26% 299832 1,84% 4 0,19% 209.205.217.123
54 67 0,24% 67 0,29% 100501 0,53% 82 0,29% 101302 0,62% 2 0,09% tor-exit-readme-5.maxzrbn.it
55 67 0,24% 50 0,22% 100501 0,53% 82 0,29% 101302 0,62% 2 0,09% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (it) πŸ†—
56 61 0,22% 59 0,25% 2315 0,01% 38 0,13% 2607 0,02% 1 0,05% 185-119-1-127.obit.ru
57 61 0,22% 59 0,25% 2315 0,01% 38 0,13% 2607 0,02% 1 0,05% 185-119-1-127.obit.ru
58 61 0,22% 61 0,26% 417 0,00% 45 0,16% 907 0,01% 3 0,14% google-proxy-66-249-83-129.google.com
59 59 0,21% 57 0,25% 452 0,00% 45 0,16% 759 0,00% 2 0,09% berlin01.tor-exit.artikel10.org
60 55 0,20% 55 0,24% 0 0,00% 43 0,15% 446 0,00% 4 0,19% google-proxy-66-249-83-130.google.com
61 51 0,19% 51 0,22% 760 0,00% 76 0,27% 1014 0,01% 1 0,05% lithium005.a.ahrefs.com
62 51 0,19% 51 0,22% 760 0,00% 76 0,27% 1014 0,01% 1 0,05% lithium018.a.ahrefs.com
63 51 0,19% 50 0,22% 143732 0,76% 53 0,19% 145646 0,90% 4 0,19% sortie-tor.a-n-o-n-y-m-e.net
64 48 0,17% 48 0,21% 423 0,00% 41 0,14% 663 0,00% 1 0,05% tor-exit-45.for-privacy.net
65 48 0,17% 48 0,21% 109280 0,58% 62 0,21% 110235 0,68% 3 0,14% tor.node13.shadowbrokers.eu
66 47 0,17% 3 0,01% 1984 0,01% 22 0,08% 2199 0,01% 1 0,05% 20.191.192.184
67 47 0,17% 47 0,20% 64078 0,34% 58 0,20% 64693 0,40% 2 0,09% 23.154.177.10
68 46 0,17% 46 0,20% 418 0,00% 30 0,11% 640 0,00% 1 0,05% ec2-54-200-80-175.us-west-2.compute.amazonaws.com
69 45 0,16% 45 0,19% 872 0,00% 34 0,12% 1111 0,01% 2 0,09% cebula.karsolink.com
70 44 0,16% 34 0,15% 1078 0,01% 43 0,15% 1402 0,01% 13 0,61% crawl-66-249-73-225.googlebot.com
71 44 0,16% 32 0,14% 110647 0,59% 53 0,19% 112070 0,69% 3 0,14% v2202309189715237897.quicksrv.de
72 42 0,15% 4 0,02% 201 0,00% 16 0,06% 386 0,00% 1 0,05% 227.151.124.34.bc.googleusercontent.com
73 42 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,12% 135 0,00% 7 0,33% 91.225.160.213
74 40 0,15% 40 0,17% 264 0,00% 52 0,18% 473 0,00% 2 0,09% static.43.211.13.49.clients.your-server.de
75 38 0,14% 38 0,16% 554 0,00% 21 0,07% 746 0,00% 1 0,05% 107.189.7.141
76 38 0,14% 38 0,16% 317 0,00% 62 0,21% 517 0,00% 1 0,05% 40.77.202.185
77 36 0,13% 36 0,16% 842 0,00% 21 0,07% 1026 0,01% 1 0,05% 24.tor-exit.nothingtohide.nl
78 36 0,13% 36 0,16% 0 0,00% 27 0,09% 289 0,00% 1 0,05% google-proxy-66-249-83-131.google.com
79 34 0,12% 32 0,14% 826 0,00% 39 0,14% 1093 0,01% 1 0,05% cache.google.com
80 33 0,12% 33 0,14% 340033 1,81% 46 0,16% 344523 2,12% 5 0,23% 209.205.217.126
81 33 0,12% 33 0,14% 592 0,00% 19 0,07% 761 0,00% 1 0,05% tor-exit-16.zbau.f3netze.de
82 32 0,12% 23 0,10% 420 0,00% 33 0,12% 653 0,00% 9 0,42% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
83 32 0,12% 24 0,10% 654 0,00% 32 0,11% 891 0,01% 9 0,42% crawl-66-249-73-226.googlebot.com
84 31 0,11% 31 0,13% 182991 0,97% 41 0,14% 185530 1,14% 4 0,19% 209.205.217.124
85 31 0,11% 31 0,13% 179 0,00% 30 0,11% 351 0,00% 2 0,09% 23.154.177.5
86 29 0,11% 29 0,12% 484 0,00% 16 0,06% 629 0,00% 1 0,05% ip188.ip-46-105-91.eu
87 28 0,10% 19 0,08% 1742 0,01% 16 0,06% 1582 0,01% 9 0,42% 216.244.66.239
88 28 0,10% 28 0,12% 38442 0,20% 42 0,15% 38978 0,24% 4 0,19% 82.153.138.182
89 28 0,10% 22 0,09% 566 0,00% 27 0,10% 781 0,00% 10 0,47% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
90 28 0,10% 28 0,12% 177 0,00% 14 0,05% 306 0,00% 1 0,05% ec2-47-128-50-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
91 27 0,10% 26 0,11% 177 0,00% 31 0,11% 331 0,00% 1 0,05% 146.70.146.26
92 26 0,09% 26 0,11% 119 0,00% 13 0,04% 238 0,00% 1 0,05% ec2-47-128-27-164.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
93 26 0,09% 26 0,11% 130 0,00% 13 0,04% 250 0,00% 1 0,05% ec2-47-128-44-31.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
94 26 0,09% 25 0,11% 111 0,00% 13 0,04% 226 0,00% 1 0,05% ec2-47-128-54-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
95 25 0,09% 17 0,07% 4118 0,02% 14 0,05% 4258 0,03% 8 0,37% 216.244.66.241
96 25 0,09% 24 0,10% 213 0,00% 21 0,07% 336 0,00% 1 0,05% bng-212-213-158-dsl.simobil.net
97 25 0,09% 20 0,09% 743 0,00% 192 0,67% 890 0,01% 7 0,33% crawl-66-249-74-129.googlebot.com
98 25 0,09% 25 0,11% 58699 0,31% 33 0,11% 59380 0,37% 3 0,14% this-is-a-tor-exit-node-hviv119.hviv.nl
99 25 0,09% 25 0,11% 52 0,00% 11 0,04% 166 0,00% 1 0,05% vps-f36c2a3c.vps.ovh.net
100 23 0,08% 23 0,10% 142 0,00% 16 0,05% 271 0,00% 1 0,05% 2.tor-exit.nothingtohide.nl
Pregled vseh podroèij

Prvih 100 od 1742 (vseh) podroèij po kB F
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 7121 25,89% 6746 29,06% 7958205 42,25% 12690 44,16% 8061033 49,60% 133 6,22% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
2 428 1,56% 415 1,79% 3368270 17,88% 464 1,61% 2325096 14,31% 4 0,19% 198.16.70.172
3 290 1,05% 286 1,23% 1030602 5,47% 203 0,71% 56130 0,35% 1 0,05% 194.152.224.109
4 762 2,77% 753 3,24% 990533 5,26% 1012 3,52% 1002453 6,17% 62 2,90% 50.7.142.182
5 108 0,39% 107 0,46% 797098 4,23% 123 0,43% 507871 3,13% 2 0,09% 89.116.158.246
6 358 1,30% 283 1,22% 719007 3,82% 471 1,64% 725978 4,47% 25 1,17% torexitrouter
7 358 1,30% 356 1,53% 719007 3,82% 471 1,64% 725978 4,47% 25 1,17% torexitrouter
8 10118 36,78% 8281 35,67% 535056 2,84% 6086 21,18% 335303 2,06% 50 2,34% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
9 522 1,90% 497 2,14% 344985 1,83% 500 1,74% 351478 2,16% 24 1,12% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
10 33 0,12% 33 0,14% 340033 1,81% 46 0,16% 344523 2,12% 5 0,23% 209.205.217.126
11 71 0,26% 42 0,18% 295660 1,57% 75 0,26% 299832 1,84% 4 0,19% 209.205.217.123
12 14 0,05% 14 0,06% 253894 1,35% 20 0,07% 257168 1,58% 4 0,19% 209.205.217.125
13 21 0,08% 21 0,09% 252867 1,34% 30 0,10% 256239 1,58% 2 0,09% 89.116.158.245
14 289 1,05% 287 1,24% 203398 1,08% 180 0,63% 65299 0,40% 1 0,05% 198.16.70.53
15 82 0,30% 60 0,26% 183508 0,97% 105 0,37% 184630 1,14% 3 0,14% greasy-stretch.aeza.network
16 82 0,30% 82 0,35% 183508 0,97% 105 0,37% 184630 1,14% 3 0,14% greasy-stretch.aeza.network
17 31 0,11% 31 0,13% 182991 0,97% 41 0,14% 185530 1,14% 4 0,19% 209.205.217.124
18 967 3,52% 883 3,80% 172532 0,92% 1085 3,78% 179362 1,10% 26 1,22% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (de) πŸ†—
19 146 0,53% 145 0,62% 155570 0,83% 131 0,46% 27684 0,17% 1 0,05% ec2-34-240-37-123.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 146 0,53% 145 0,62% 154338 0,82% 117 0,41% 27645 0,17% 1 0,05% ec2-34-245-68-40.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21 200 0,73% 198 0,85% 151257 0,80% 242 0,84% 154109 0,95% 6 0,28% tor-is.reichsfunkma.st
22 200 0,73% 199 0,86% 151257 0,80% 242 0,84% 154109 0,95% 6 0,28% tor-is.reichsfunkma.st
23 23 0,08% 21 0,09% 145145 0,77% 30 0,10% 146935 0,90% 4 0,19% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (ch) πŸ†—
24 19 0,07% 19 0,08% 145125 0,77% 27 0,09% 146886 0,90% 2 0,09% tor3e3.digitale-gesellschaft.ch
25 51 0,19% 50 0,22% 143732 0,76% 53 0,19% 145646 0,90% 4 0,19% sortie-tor.a-n-o-n-y-m-e.net
26 130 0,47% 129 0,56% 142063 0,75% 74 0,26% 5763 0,04% 1 0,05% 107.189.4.209
27 44 0,16% 32 0,14% 110647 0,59% 53 0,19% 112070 0,69% 3 0,14% v2202309189715237897.quicksrv.de
28 87 0,32% 77 0,33% 109845 0,58% 85 0,30% 111019 0,68% 11 0,51% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (eu) πŸ†—
29 48 0,17% 48 0,21% 109280 0,58% 62 0,21% 110235 0,68% 3 0,14% tor.node13.shadowbrokers.eu
30 82 0,30% 80 0,34% 102228 0,54% 108 0,38% 103791 0,64% 4 0,19% vmi1306862.contaboserver.net
31 67 0,24% 67 0,29% 100501 0,53% 82 0,29% 101302 0,62% 2 0,09% tor-exit-readme-5.maxzrbn.it
32 67 0,24% 50 0,22% 100501 0,53% 82 0,29% 101302 0,62% 2 0,09% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (it) πŸ†—
33 170 0,62% 163 0,70% 93614 0,50% 280 0,98% 95193 0,59% 3 0,14% ip14.ip-51-81-254.us
34 170 0,62% 170 0,73% 93614 0,50% 280 0,98% 95193 0,59% 3 0,14% ip14.ip-51-81-254.us
35 580 2,11% 516 2,22% 90447 0,48% 658 2,29% 94408 0,58% 12 0,56% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
36 18 0,07% 16 0,07% 89283 0,47% 23 0,08% 90703 0,56% 2 0,09% 5.255.123.164
37 136 0,49% 133 0,57% 68332 0,36% 128 0,45% 69843 0,43% 3 0,14% vmi1865418.contaboserver.net
38 4436 16,13% 3322 14,31% 64475 0,34% 1408 4,90% 86316 0,53% 33 1,54% bot.semrush.com
39 47 0,17% 47 0,20% 64078 0,34% 58 0,20% 64693 0,40% 2 0,09% 23.154.177.10
40 86 0,31% 86 0,37% 59687 0,32% 72 0,25% 60696 0,37% 5 0,23% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (nl) πŸ†—
41 25 0,09% 25 0,11% 58699 0,31% 33 0,11% 59380 0,37% 3 0,14% this-is-a-tor-exit-node-hviv119.hviv.nl
42 216 0,79% 215 0,93% 48872 0,26% 188 0,65% 50159 0,31% 6 0,28% tor-exit-104.digitalcourage.de
43 21 0,08% 21 0,09% 45005 0,24% 32 0,11% 45572 0,28% 2 0,09% quetzalcoatl-relays.org
44 12 0,04% 12 0,05% 39020 0,21% 18 0,06% 39393 0,24% 1 0,05% 107-174-138-172-host.colocrossing.com
45 28 0,10% 28 0,12% 38442 0,20% 42 0,15% 38978 0,24% 4 0,19% 82.153.138.182
46 5 0,02% 5 0,02% 26650 0,14% 7 0,02% 27079 0,17% 1 0,05% 185.193.158.134
47 18 0,07% 18 0,08% 25673 0,14% 26 0,09% 26155 0,16% 4 0,19% bucarest02.tor-exit.artikel10.org
48 5 0,02% 5 0,02% 23910 0,13% 7 0,02% 24301 0,15% 1 0,05% smtp.crimsonpond.com
49 8 0,03% 8 0,03% 23063 0,12% 12 0,04% 23222 0,14% 2 0,09% tor-exit-43.for-privacy.net
50 131 0,48% 131 0,56% 15337 0,08% 110 0,38% 16042 0,10% 1 0,05% ec2-34-248-16-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com
51 1803 6,55% 1803 7,77% 14822 0,08% 1470 5,11% 28680 0,18% 9 0,42% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
52 131 0,48% 131 0,56% 14377 0,08% 110 0,38% 15073 0,09% 1 0,05% ec2-34-245-230-166.eu-west-1.compute.amazonaws.com
53 13 0,05% 13 0,06% 14217 0,08% 19 0,06% 14383 0,09% 1 0,05% 178.218.144.99.lowhosting.org
54 11 0,04% 10 0,04% 9850 0,05% 17 0,06% 10020 0,06% 2 0,09% endgame.co.za
55 11 0,04% 11 0,05% 9850 0,05% 17 0,06% 10020 0,06% 2 0,09% privacy-usa.endgame.co.za
56 12 0,04% 12 0,05% 8908 0,05% 18 0,06% 9003 0,06% 1 0,05% tor-exit
57 12 0,04% 12 0,05% 8908 0,05% 18 0,06% 9003 0,06% 1 0,05% tor-exit
58 145 0,53% 84 0,36% 8428 0,04% 143 0,50% 9557 0,06% 1 0,05% static.213-239-215-125.clients.your-server.de
59 15 0,05% 15 0,06% 8336 0,04% 9 0,03% 8473 0,05% 0 0,00% ecs-119-12-167-111.compute.hwclouds-dns.com
60 17 0,06% 17 0,07% 7368 0,04% 26 0,09% 7552 0,05% 1 0,05% bent-sea_n5.aeza.network
61 17 0,06% 17 0,07% 7368 0,04% 26 0,09% 7552 0,05% 1 0,05% bent-sea_n5.aeza.network
62 126 0,46% 126 0,54% 6666 0,04% 132 0,46% 7267 0,04% 1 0,05% 205.185.123.93
63 23 0,08% 23 0,10% 6646 0,04% 35 0,12% 6774 0,04% 3 0,14% hosted-by.pfcloud.io
64 23 0,08% 23 0,10% 6646 0,04% 35 0,12% 6774 0,04% 3 0,14% hosted-by.pfcloud.io
65 121 0,44% 121 0,52% 6546 0,03% 129 0,45% 7161 0,04% 1 0,05% 107.189.13.91
66 25 0,09% 17 0,07% 4118 0,02% 14 0,05% 4258 0,03% 8 0,37% 216.244.66.241
67 241 0,88% 188 0,81% 3960 0,02% 287 1,00% 5111 0,03% 1 0,05% tor-exit-132.relayon.org
68 5 0,02% 5 0,02% 3381 0,02% 4 0,01% 3424 0,02% 0 0,00% cpe-85-10-18-198.static.amis.net
69 4 0,01% 4 0,02% 3323 0,02% 3 0,01% 3362 0,02% 0 0,00% 133.242.243.6
70 21 0,08% 17 0,07% 2453 0,01% 14 0,05% 2618 0,02% 5 0,23% 216.244.66.238
71 20 0,07% 20 0,09% 2377 0,01% 15 0,05% 2536 0,02% 0 0,00% m254.warterfuels.pl
72 20 0,07% 20 0,09% 2377 0,01% 15 0,05% 2536 0,02% 0 0,00% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network Monitor πŸ†—
73 61 0,22% 59 0,25% 2315 0,01% 38 0,13% 2607 0,02% 1 0,05% 185-119-1-127.obit.ru
74 61 0,22% 59 0,25% 2315 0,01% 38 0,13% 2607 0,02% 1 0,05% 185-119-1-127.obit.ru
75 47 0,17% 3 0,01% 1984 0,01% 22 0,08% 2199 0,01% 1 0,05% 20.191.192.184
76 19 0,07% 18 0,08% 1979 0,01% 9 0,03% 2074 0,01% 1 0,05% ec2-47-128-18-104.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
77 28 0,10% 19 0,08% 1742 0,01% 16 0,06% 1582 0,01% 9 0,42% 216.244.66.239
78 84 0,31% 84 0,36% 1673 0,01% 51 0,18% 2090 0,01% 1 0,05% 23.137.253.110
79 94 0,34% 94 0,40% 1529 0,01% 46 0,16% 1977 0,01% 1 0,05% tor-exit-info.middelstaedt.com
80 103 0,37% 100 0,43% 1453 0,01% 103 0,36% 1946 0,01% 1 0,05% internet-188-196-6-59.narocnik.mobitel.si
81 103 0,37% 100 0,43% 1453 0,01% 103 0,36% 1946 0,01% 1 0,05% βš™οΈ PSMedia 🌍 Slovenia (si) πŸ†—
82 132 0,48% 132 0,57% 1335 0,01% 64 0,22% 1972 0,01% 1 0,05% mci.august.is
83 132 0,48% 132 0,57% 1335 0,01% 64 0,22% 1972 0,01% 1 0,05% tor-exit.mci.august.is
84 110 0,40% 110 0,47% 1284 0,01% 67 0,23% 1839 0,01% 1 0,05% ip-195-154-122-243.a.ahrefs.com
85 4 0,01% 4 0,02% 1276 0,01% 4 0,01% 1312 0,01% 1 0,05% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
86 2 0,01% 2 0,01% 1145 0,01% 2 0,01% 1163 0,01% 0 0,00% sv2.dbe.academy
87 2 0,01% 2 0,01% 1145 0,01% 2 0,01% 1163 0,01% 0 0,00% sv2.dbe.academy
88 44 0,16% 34 0,15% 1078 0,01% 43 0,15% 1402 0,01% 13 0,61% crawl-66-249-73-225.googlebot.com
89 105 0,38% 74 0,32% 972 0,01% 64 0,22% 1547 0,01% 28 1,31% 216.244.66.234
90 45 0,16% 45 0,19% 872 0,00% 34 0,12% 1111 0,01% 2 0,09% cebula.karsolink.com
91 36 0,13% 36 0,16% 842 0,00% 21 0,07% 1026 0,01% 1 0,05% 24.tor-exit.nothingtohide.nl
92 34 0,12% 32 0,14% 826 0,00% 39 0,14% 1093 0,01% 1 0,05% cache.google.com
93 11 0,04% 11 0,05% 793 0,00% 9 0,03% 877 0,01% 1 0,05% crawl-66-249-74-33.googlebot.com
94 158 0,57% 157 0,68% 787 0,00% 160 0,56% 1706 0,01% 1 0,05% tor-project-exit8.dotsrc.org
95 51 0,19% 51 0,22% 760 0,00% 76 0,27% 1014 0,01% 1 0,05% lithium005.a.ahrefs.com
96 51 0,19% 51 0,22% 760 0,00% 76 0,27% 1014 0,01% 1 0,05% lithium018.a.ahrefs.com
97 25 0,09% 20 0,09% 743 0,00% 192 0,67% 890 0,01% 7 0,33% crawl-66-249-74-129.googlebot.com
98 21 0,08% 20 0,09% 693 0,00% 12 0,04% 803 0,00% 1 0,05% tor.node13.righttoprivacy.net
99 32 0,12% 24 0,10% 654 0,00% 32 0,11% 891 0,01% 9 0,42% crawl-66-249-73-226.googlebot.com
100 20 0,07% 18 0,08% 639 0,00% 16 0,06% 797 0,00% 20 0,94% ec2-52-15-118-168.us-east-2.compute.amazonaws.com

Prvih 29 od 494 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 16854 61,27% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
2 14259 51,84% - (Direct Request)
3 1924 6,99% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET Media Portal AMP πŸ’»
4 1691 6,15% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»
5 1112 4,04% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»
6 1021 3,71% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET Media Server iChat πŸ’»
7 1011 3,68% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»
8 999 3,63% https://vslgaz.ru
9 640 2,33% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET DDLEnigma Documents πŸ’»
10 511 1,86% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET Media Portal Blog πŸ’»
11 476 1,73% 🌍 (psmedia.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET Forum Info iChat πŸ’»
12 429 1,56% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»
13 293 1,07% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»
14 246 0,89% 🌍 Perc Scripts DLE 🌍 (HCS-EnigmaSoftwares) πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
15 114 0,41% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»
16 96 0,35% 🌍 (pcsnet.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET OpenCart Free Add πŸ’»
17 20 0,07% 🌍 Access from 🌍 Google 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
18 14 0,05% http://asthalin100inhaler.salbutamolspray.hstn.me
19 12 0,04% http://solupred.jw.lt/prelone
20 10 0,04% https://doxepin.wapath.com/sinequan
21 10 0,04% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
22 8 0,03% https://874146.xobor.de
23 6 0,02% βš™οΈ PCStudio PUBLIC 🌍 S-ADMIN PCSNET πŸ’»
24 3 0,01% 🌍 Access from 🌍 YandexπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
25 2 0,01% http://fr.ca.acheter-prednisolone-sans-ordonnance-pharmacie-livraison-internationale.ma.generiquesolupred.brushd.com
26 2 0,01% https://rciims.mona.uwi.edu/user/contrave_temoignage
27 2 0,01% βš™οΈ PSMain WebScada πŸ“Ÿ Smart Home (Admin) πŸ“Š
28 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 GoogleSrπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
29 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 Wordrpress.com πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—

Prvih 24 od 210 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 24730 89,91% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 797 2,90% 🌍 WordPress Blog Site πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
3 501 1,82% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
4 495 1,80% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ WindowsNT Reason Studios πŸ’»πŸ†—
5 238 0,87% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Feed Burner πŸ’»πŸ†—
6 127 0,46% crawler_eb_germany_2.0
7 95 0,35% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
8 50 0,18% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
9 47 0,17% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB-Apps πŸ’»πŸ†—
10 20 0,07% pfSense/pfBlockerNG cURL download agent-3ad20b3026b5f459bb34
11 19 0,07% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ acc.M-Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
12 13 0,05% BacklinksExtendedBot
13 8 0,03% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
14 6 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal HCS@2000 Sites πŸ’»πŸ†—
15 4 0,01% HatenaBookmark/4.0 (Hatena::Bookmark; Analyzer)
16 4 0,01% ShortLinkTranslate
17 3 0,01% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
18 3 0,01% SkyworkSpider
19 2 0,01% 🌍 HandCraftedSoftware πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
20 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External GitHub.com πŸ’»πŸ†—
21 2 0,01% 🌍 WordPress Jetpack πŸ›ƒ Blog/Articles PCSNET πŸ’»πŸ†—
22 1 0,00% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
23 1 0,00% 🌍 MassScan Media Portal 🌍 WindowsNT Server πŸ’»πŸ†—
24 1 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Hard Scan Anti Malware Scripts πŸ’»πŸ†—

Usage by Country for Junij 2024

Prvih 49 od 49 Total Countries
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Država
1 10118 36,78% 8365 36,04% 535056 2,84% 6086 21,18% 335303 2,06% Commercial (com)
2 7701 28,00% 7286 31,39% 8048652 42,73% 13348 46,45% 8155442 50,18% Non-Profit (org)
3 2901 10,55% 2622 11,30% 5962807 31,66% 3031 10,55% 4678541 28,79% United States United States
4 2497 9,08% 2488 10,72% 936566 4,97% 2263 7,88% 960263 5,91% Unresolved/Unknown
5 1208 4,39% 188 0,81% 3386 0,02% 916 3,19% 7583 0,05% Russian Federation Russian Federation
6 977 3,55% 886 3,82% 172547 0,92% 1090 3,79% 179422 1,10% Germany Germany
7 522 1,90% 504 2,17% 344985 1,83% 500 1,74% 351478 2,16% Network (net)
8 290 1,05% 286 1,23% 1030602 5,47% 203 0,71% 56130 0,35% Croatia Croatia
9 200 0,73% 199 0,86% 151257 0,80% 242 0,84% 154109 0,95% Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe
10 133 0,48% 133 0,57% 1339 0,01% 66 0,23% 1983 0,01% Iceland Iceland
11 129 0,47% 128 0,55% 1049965 5,57% 152 0,53% 764110 4,70% Lithuania Lithuania
12 122 0,44% 119 0,51% 175651 0,93% 120 0,42% 178571 1,10% Netherlands Netherlands
13 121 0,44% 120 0,52% 510 0,00% 96 0,33% 1069 0,01% Hungary Hungary
14 103 0,37% 100 0,43% 1453 0,01% 103 0,36% 1946 0,01% Slovenia Slovenia
15 90 0,33% 90 0,39% 109925 0,58% 88 0,31% 111121 0,68% European Union European Union
16 67 0,24% 67 0,29% 100501 0,53% 82 0,29% 101302 0,62% Italy Italy
17 50 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,13% 155 0,00% Ukraine Ukraine
18 38 0,14% 37 0,16% 210 0,00% 48 0,17% 419 0,00% Romania Romania
19 30 0,11% 30 0,13% 38465 0,20% 43 0,15% 39018 0,24% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
20 26 0,09% 24 0,10% 6732 0,04% 36 0,12% 6877 0,04% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
21 24 0,09% 24 0,10% 10195 0,05% 36 0,12% 10474 0,06% South Africa South Africa
22 23 0,08% 11 0,05% 797 0,00% 11 0,04% 942 0,01% Canada Canada
23 23 0,08% 23 0,10% 145145 0,77% 30 0,10% 146935 0,90% Switzerland Switzerland
24 20 0,07% 20 0,09% 2377 0,01% 15 0,05% 2536 0,02% Poland Poland
25 13 0,05% 13 0,06% 411 0,00% 8 0,03% 521 0,00% Cyprus Cyprus
26 11 0,04% 7 0,03% 64 0,00% 8 0,03% 139 0,00% China China
27 11 0,04% 11 0,05% 34 0,00% 17 0,06% 89 0,00% France France
28 10 0,04% 10 0,04% 24 0,00% 15 0,05% 73 0,00% Catalan Community (cat)
29 8 0,03% 8 0,03% 25 0,00% 12 0,04% 65 0,00% Belize Belize
30 6 0,02% 6 0,03% 18 0,00% 9 0,03% 54 0,00% Turkey Turkey
31 5 0,02% 5 0,02% 317 0,00% 5 0,02% 359 0,00% Singapore Singapore
32 4 0,01% 4 0,02% 3323 0,02% 3 0,01% 3362 0,02% Japan Japan
33 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 4 0,00% Brazil Brazil
34 2 0,01% 1 0,00% 47 0,00% 1 0,00% 56 0,00% Bulgaria Bulgaria
35 2 0,01% 1 0,00% 12 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Spain Spain
36 2 0,01% 2 0,01% 586 0,00% 1 0,00% 604 0,00% Hong Kong Hong Kong
37 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% India India
38 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Mexico Mexico
39 2 0,01% 2 0,01% 168 0,00% 1 0,00% 186 0,00% Portugal Portugal
40 1 0,00% 1 0,00% 43 0,00% 1 0,00% 51 0,00% Generic TLD (info)
41 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Argentina Argentina
42 1 0,00% 1 0,00% 4 0,00% 1 0,00% 12 0,00% Australia Australia
43 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Bangladesh Bangladesh
44 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Belgium Belgium
45 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 2 0,01% 8 0,00% Czech Republic Czech Republic
46 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Indonesia Indonesia
47 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Korea, Republic of Korea, Republic of
48 1 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,01% 10 0,00% Seychelles Seychelles
49 1 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,01% 10 0,00% Sweden Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT/Unix-PCSNET πŸ–₯WindowsNTπŸ’» WindowsNT/Unix-PCSNET