πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰ 🐧🌍VPNπŸ“ŠVPSπŸ’» πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 89-212-137-96.static.t-2.net

Poroèilo za mesec: May 2024
Izdelano 07-jun-2024 06:25 CEST[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za May 2024
Skupaj zahtevkov 8527
Skupaj datotek 7666
Skupaj Strani 3768
Skupaj Obiskov 938
Total kB Files 2378705
Total kB In 9536
Total kB Out 1485889
Skupaj enkr. podroèij 946
Skupaj enkr. URL-jev 1869
Skupaj enkr. napotiteljev 78
Skupaj enkr. brskalnikov 125
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 355 1207
Zahtevkov dnevno 8527 8527
Datotek dnevno 7666 7666
Strani dnevno 3768 3768
Sites per Day 946 946
Obiskov dnevno 938 938
kB Files per Day 2378705 2378705
kB In per Day 9536 9536
kB Out per Day 1485889 1485889
Zahtevki po odzivnih kodah
Code 200 - OK 89,90% 7666
Code 204 - No Content 0,07% 6
Code 206 - Partial Content 0,26% 22
Code 301 - Moved Permanently 1,49% 127
Code 302 - Found 2,10% 179
Code 303 - See Other 1,11% 95
Code 304 - Not Modified 0,07% 6
Code 403 - Forbidden 1,34% 114
Code 404 - Not Found 0,90% 77
Code 408 - Request Timeout 2,30% 196
Code 500 - Internal Server Error 0,46% 39

Poroèilo po dnevih za May 2024

Dnevna statistika za May 2024
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
31 8527 100,00% 7666 100,00% 3768 100,00% 938 100,00% 946 100,00% 2378705 100,00% 9536 100,00% 1485889 100,00%

Poroèilo po urah za May 2024

Statistika po urah za May 2024
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 1207 1207 14,16% 1128 1128 14,71% 173 173 4,59% 165027 165027 6,94% 1020 1020 10,69% 171313 171313 11,53%
1 168 168 1,97% 130 130 1,70% 86 86 2,28% 1636 1636 0,07% 112 112 1,17% 2541 2541 0,17%
2 302 302 3,54% 272 272 3,55% 107 107 2,84% 146522 146522 6,16% 192 192 2,02% 10785 10785 0,73%
3 196 196 2,30% 151 151 1,97% 100 100 2,65% 2254 2254 0,09% 135 135 1,42% 3333 3333 0,22%
4 155 155 1,82% 125 125 1,63% 81 81 2,15% 10955 10955 0,46% 162 162 1,70% 4596 4596 0,31%
5 133 133 1,56% 105 105 1,37% 80 80 2,12% 9601 9601 0,40% 92 92 0,96% 3118 3118 0,21%
6 200 200 2,35% 163 163 2,13% 95 95 2,52% 2897 2897 0,12% 129 129 1,36% 4000 4000 0,27%
7 228 228 2,67% 199 199 2,60% 80 80 2,12% 207956 207956 8,74% 155 155 1,63% 47643 47643 3,21%
8 123 123 1,44% 95 95 1,24% 74 74 1,96% 2248 2248 0,09% 83 83 0,87% 2943 2943 0,20%
9 188 188 2,20% 153 153 2,00% 88 88 2,34% 3140 3140 0,13% 123 123 1,29% 4178 4178 0,28%
10 168 168 1,97% 139 139 1,81% 79 79 2,10% 2277 2277 0,10% 117 117 1,23% 3241 3241 0,22%
11 284 284 3,33% 234 234 3,05% 163 163 4,33% 121368 121368 5,10% 336 336 3,52% 27045 27045 1,82%
12 354 354 4,15% 321 321 4,19% 184 184 4,88% 249306 249306 10,48% 526 526 5,52% 6807 6807 0,46%
13 504 504 5,91% 469 469 6,12% 195 195 5,18% 194350 194350 8,17% 659 659 6,91% 53977 53977 3,63%
14 347 347 4,07% 308 308 4,02% 173 173 4,59% 13239 13239 0,56% 412 412 4,32% 6203 6203 0,42%
15 379 379 4,44% 340 340 4,44% 207 207 5,49% 143898 143898 6,05% 564 564 5,91% 146071 146071 9,83%
16 414 414 4,86% 368 368 4,80% 279 279 7,40% 3592 3592 0,15% 648 648 6,80% 5341 5341 0,36%
17 279 279 3,27% 242 242 3,16% 201 201 5,33% 4247 4247 0,18% 451 451 4,73% 5646 5646 0,38%
18 137 137 1,61% 123 123 1,60% 87 87 2,31% 2717 2717 0,11% 169 169 1,77% 3672 3672 0,25%
19 413 413 4,84% 398 398 5,19% 98 98 2,60% 2958 2958 0,12% 259 259 2,71% 5148 5148 0,35%
20 386 386 4,53% 372 372 4,85% 209 209 5,55% 107503 107503 4,52% 346 346 3,62% 110872 110872 7,46%
21 277 277 3,25% 256 256 3,34% 168 168 4,46% 690773 690773 29,04% 285 285 2,99% 700263 700263 47,13%
22 945 945 11,08% 883 883 11,52% 415 415 11,01% 96306 96306 4,05% 1512 1512 15,85% 101396 101396 6,82%
23 740 740 8,68% 692 692 9,03% 346 346 9,18% 193935 193935 8,15% 1049 1049 11,00% 55756 55756 3,75%

Prvih 100 od 1869 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 1375 16,13% 19774 0,83% 1141 11,97% 26123 1,76% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
2 903 10,59% 135807 5,71% 745 7,81% 140123 9,43% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
3 721 8,46% 1389 0,06% 2634 27,62% 2309 0,16% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
4 679 7,96% 963 0,04% 2573 26,98% 1812 0,12% /posta/
5 597 7,00% 0 0,00% 495 5,19% 4457 0,30% βœ… Smart Home βš™οΈ S-Admin πŸ“Š PCSNET πŸ’»LinuxHTUπŸ†—
6 548 6,43% 7483 0,31% 376 3,94% 10264 0,69% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
7 454 5,32% 7275 0,31% 418 4,39% 9670 0,65% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
8 419 4,91% 3315 0,14% 350 3,67% 5903 0,40% /
9 415 4,87% 4931 0,21% 233 2,45% 6725 0,45% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
10 245 2,87% 282 0,01% 151 1,58% 1548 0,10% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
11 239 2,80% 0 0,00% 167 1,75% 1888 0,13% 🎼 Media Server βš™οΈ S-Admin πŸ“Š PCSNET πŸ’»LinuxHTUπŸ†—
12 216 2,53% 591 0,02% 317 3,33% 2018 0,14% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
13 208 2,44% 967 0,04% 182 1,91% 2132 0,14% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
14 203 2,38% 1403 0,06% 639 6,70% 2328 0,16% βš™οΈ S-Admin Access Administration 🌍 PCSNET Dashboard βš™οΈπŸ†—
15 173 2,03% 265 0,01% 134 1,40% 1511 0,10% /robots.txt
16 170 1,99% 1925 0,08% 107 1,12% 2851 0,19% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
17 128 1,50% 648 0,03% 176 1,85% 1233 0,08% /admin/
18 108 1,27% 928 0,04% 94 0,99% 1436 0,10% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
19 92 1,08% 378 0,02% 98 1,03% 1127 0,08% /wp-login.php
20 92 1,08% 378 0,02% 98 1,03% 1127 0,08% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (CMSW) πŸ’»πŸ†—
21 90 1,06% 998 0,04% 47 0,49% 1424 0,10% 🧱️ Error πŸ” Not Loged User (Access Deny) πŸ’»
22 89 1,04% 0 0,00% 71 0,74% 694 0,05% πŸ†— HCS-Login βš™οΈ S-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
23 81 0,95% 1615 0,07% 68 0,71% 2009 0,14% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
24 80 0,94% 1498 0,06% 67 0,70% 1883 0,13% /image.php
25 77 0,90% 1186 0,05% 65 0,68% 1549 0,10% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
26 61 0,72% 14 0,00% 61 0,64% 485 0,03% /xmlrpc.php
27 61 0,72% 14 0,00% 61 0,64% 485 0,03% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLEnigma (CMSD) πŸ’»πŸ†—
28 54 0,63% 251 0,01% 45 0,47% 696 0,05% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
29 51 0,60% 313783 13,19% 41 0,43% 10009 0,67% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
30 42 0,49% 313783 13,19% 34 0,35% 9940 0,67% /download.php
31 38 0,45% 932508 39,20% 42 0,44% 942543 63,43% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
32 36 0,42% 194 0,01% 27 0,28% 488 0,03% /feed/
33 36 0,42% 71 0,00% 31 0,33% 312 0,02% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»
34 29 0,34% 56 0,00% 24 0,25% 254 0,02% /login.php
35 28 0,33% 284 0,01% 24 0,26% 471 0,03% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
36 27 0,32% 227 0,01% 16 0,17% 370 0,02% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
37 21 0,25% 331 0,01% 27 0,28% 433 0,03% 🌍 Remote Library βš™οΈ Known networks (MediaFiles) πŸ’»
38 21 0,25% 576 0,02% 18 0,19% 730 0,05% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
39 20 0,23% 2372 0,10% 14 0,14% 2521 0,17% /iplist.txt
40 20 0,23% 214 0,01% 26 0,27% 307 0,02% /library.php
41 19 0,22% 152 0,01% 24 0,25% 292 0,02% /share.php
42 19 0,22% 152 0,01% 24 0,25% 292 0,02% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
43 17 0,20% 6285 0,26% 15 0,16% 6432 0,43% /iplist-pcsnet.txt
44 16 0,19% 111 0,00% 12 0,12% 212 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
45 14 0,16% 14 0,00% 17 0,18% 111 0,01% 🌍 Login Dashboard Admin βš™οΈ (DCMS-Sites) πŸ’»
46 14 0,16% 198 0,01% 15 0,16% 300 0,02% 🌍 Private Forum/Chat βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
47 13 0,15% 213 0,01% 13 0,14% 321 0,02% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
48 13 0,15% 232 0,01% 12 0,12% 302 0,02% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
49 12 0,14% 81 0,00% 14 0,15% 174 0,01% /member.php
50 12 0,14% 14 0,00% 15 0,16% 96 0,01% /wp-admin/admin-ajax.php
51 11 0,13% 395 0,02% 9 0,09% 484 0,03% /public.php
52 11 0,13% 395 0,02% 9 0,09% 484 0,03% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLEUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
53 11 0,13% 5 0,00% 9 0,09% 85 0,01% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
54 11 0,13% 267 0,01% 9 0,10% 354 0,02% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
55 10 0,12% 150 0,01% 8 0,09% 228 0,02% /misc.php
56 10 0,12% 3069 0,13% 8 0,08% 3132 0,21% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
57 10 0,12% 4 0,00% 8 0,08% 79 0,01% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
58 9 0,11% 284 0,01% 9 0,09% 361 0,02% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
59 9 0,11% 22 0,00% 7 0,08% 64 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
60 8 0,09% 58 0,00% 6 0,07% 115 0,01% /p/
61 8 0,09% 885420 37,22% 10 0,10% 243306 16,37% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
62 7 0,08% 20 0,00% 8 0,08% 69 0,00% /analytics/
63 7 0,08% 41 0,00% 4 0,05% 79 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ†—
64 7 0,08% 169 0,01% 5 0,05% 211 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
65 7 0,08% 83 0,00% 5 0,05% 140 0,01% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
66 7 0,08% 1792 0,08% 5 0,05% 1831 0,12% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
67 6 0,07% 292 0,01% 118 1,23% 343 0,02% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
68 6 0,07% 1 0,00% 5 0,05% 38 0,00% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
69 6 0,07% 452 0,02% 5 0,05% 480 0,03% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
70 5 0,06% 214 0,01% 4 0,04% 248 0,02% /analytics/usage_202405.html
71 5 0,06% 56 0,00% 7 0,07% 93 0,01% /tablice
72 5 0,06% 17 0,00% 6 0,07% 54 0,00% /waveform.php
73 5 0,06% 117 0,00% 4 0,04% 146 0,01% βš™οΈ Dashboard Task πŸ›ƒ DDLMedia Server πŸ’»πŸ†—
74 5 0,06% 17 0,00% 6 0,07% 54 0,00% 🌍 Disco Mode Activation Graphic WaveForms (Media Server) πŸ’»
75 4 0,05% 695 0,03% 4 0,04% 727 0,05% /analytics/site_202405.html
76 4 0,05% 62 0,00% 5 0,05% 95 0,01% /audios/techno-hands-up-music-2019-new-mix/
77 4 0,05% 25 0,00% 3 0,04% 57 0,00% /contact.php
78 4 0,05% 4 0,00% 3 0,03% 35 0,00% /e/country.html
79 4 0,05% 3 0,00% 4 0,04% 31 0,00% /e/error.html
80 4 0,05% 239 0,01% 3 0,03% 268 0,02% /ip.txt
81 4 0,05% 10 0,00% 3 0,03% 34 0,00% /mp3/login.php
82 4 0,05% 60 0,00% 4 0,04% 90 0,01% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
83 4 0,05% 0 0,00% 3 0,03% 21 0,00% /task.php
84 4 0,05% 622 0,03% 4 0,04% 650 0,04% /usage_202405.html
85 4 0,05% 59 0,00% 4 0,04% 82 0,01% /web-designing/
86 4 0,05% 175 0,01% 3 0,03% 208 0,01% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
87 4 0,05% 117 0,00% 7 0,07% 139 0,01% 🌍 Remote Media Player Sessions βš™οΈ Known networks πŸ’»
88 4 0,05% 3 0,00% 4 0,04% 31 0,00% 🧱️ IPs Block! Error ⚠️ Foribiden Access ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
89 4 0,05% 4 0,00% 3 0,03% 35 0,00% 🧱️ IPs Block! ⛔️Contry Access🚫 Foribiden ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
90 4 0,05% 9 0,00% 5 0,05% 26 0,00% 🧾️ PCSNET - WEBP DATA πŸ”ƒ
91 3 0,04% 0 0,00% 3 0,03% 23 0,00% /ads.txt
92 3 0,04% 293 0,01% 3 0,03% 317 0,02% /analytics/site_202306.html
93 3 0,04% 61 0,00% 3 0,04% 86 0,01% /audios/party-mix-2019/
94 3 0,04% 61 0,00% 3 0,03% 86 0,01% /audios/pcsrecords-electro-house-mix-2020-global-house/
95 3 0,04% 0 0,00% 115 1,21% 24 0,00% /endpoints/set-finger-print
96 3 0,04% 9 0,00% 3 0,03% 32 0,00% /f/about.html
97 3 0,04% 3 0,00% 3 0,03% 29 0,00% /images/feed/
98 3 0,04% 91 0,00% 3 0,03% 117 0,01% /kategorija/piramide-studio-net/
99 3 0,04% 69 0,00% 3 0,03% 94 0,01% /maltrail-malware-trafic-detection/
100 3 0,04% 26 0,00% 6 0,06% 44 0,00% /oglasi
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 1869 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 38 0,45% 932508 39,20% 42 0,44% 942543 63,43% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
2 8 0,09% 885420 37,22% 10 0,10% 243306 16,37% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
3 42 0,49% 313783 13,19% 34 0,35% 9940 0,67% /download.php
4 51 0,60% 313783 13,19% 41 0,43% 10009 0,67% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
5 903 10,59% 135807 5,71% 745 7,81% 140123 9,43% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
6 1375 16,13% 19774 0,83% 1141 11,97% 26123 1,76% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
7 548 6,43% 7483 0,31% 376 3,94% 10264 0,69% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
8 454 5,32% 7275 0,31% 418 4,39% 9670 0,65% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
9 17 0,20% 6285 0,26% 15 0,16% 6432 0,43% /iplist-pcsnet.txt
10 415 4,87% 4931 0,21% 233 2,45% 6725 0,45% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
11 419 4,91% 3315 0,14% 350 3,67% 5903 0,40% /
12 10 0,12% 3069 0,13% 8 0,08% 3132 0,21% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
13 1 0,01% 2875 0,12% 1 0,01% 2897 0,19% /hosts/adblock.txt
14 1 0,01% 2822 0,12% 1 0,01% 2844 0,19% /hosts/dnscrypt-proxy.blacklist.txt
15 20 0,23% 2372 0,10% 14 0,14% 2521 0,17% /iplist.txt
16 1 0,01% 2055 0,09% 1 0,01% 2073 0,14% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling-porn_hosts.txt
17 1 0,01% 2055 0,09% 1 0,01% 2072 0,14% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn-social_hosts.txt
18 1 0,01% 2042 0,09% 1 0,01% 2060 0,14% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn_hosts.txt
19 1 0,01% 2024 0,09% 1 0,01% 2041 0,14% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-porn_hosts.txt
20 1 0,01% 2023 0,09% 1 0,01% 2041 0,14% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_porn-social_hosts.txt
21 170 1,99% 1925 0,08% 107 1,12% 2851 0,19% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
22 7 0,08% 1792 0,08% 5 0,05% 1831 0,12% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
23 1 0,01% 1759 0,07% 1 0,01% 1775 0,12% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling-social_hosts.txt
24 1 0,01% 1746 0,07% 1 0,01% 1762 0,12% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-social_hosts.txt
25 1 0,01% 1733 0,07% 1 0,01% 1749 0,12% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling_hosts.txt
26 1 0,01% 1715 0,07% 1 0,01% 1731 0,12% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews_hosts.txt
27 1 0,01% 1715 0,07% 1 0,01% 1730 0,12% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_social_hosts.txt
28 81 0,95% 1615 0,07% 68 0,71% 2009 0,14% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
29 80 0,94% 1498 0,06% 67 0,70% 1883 0,13% /image.php
30 203 2,38% 1403 0,06% 639 6,70% 2328 0,16% βš™οΈ S-Admin Access Administration 🌍 PCSNET Dashboard βš™οΈπŸ†—
31 721 8,46% 1389 0,06% 2634 27,62% 2309 0,16% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
32 77 0,90% 1186 0,05% 65 0,68% 1549 0,10% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
33 90 1,06% 998 0,04% 47 0,49% 1424 0,10% 🧱️ Error πŸ” Not Loged User (Access Deny) πŸ’»
34 208 2,44% 967 0,04% 182 1,91% 2132 0,14% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
35 679 7,96% 963 0,04% 2573 26,98% 1812 0,12% /posta/
36 108 1,27% 928 0,04% 94 0,99% 1436 0,10% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
37 4 0,05% 695 0,03% 4 0,04% 727 0,05% /analytics/site_202405.html
38 1 0,01% 674 0,03% 1 0,01% 685 0,05% /hosts/easylist-downloads.adblockplus.org_liste_fr+easylist.txt
39 128 1,50% 648 0,03% 176 1,85% 1233 0,08% /admin/
40 4 0,05% 622 0,03% 4 0,04% 650 0,04% /usage_202405.html
41 216 2,53% 591 0,02% 317 3,33% 2018 0,14% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
42 21 0,25% 576 0,02% 18 0,19% 730 0,05% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
43 2 0,02% 544 0,02% 2 0,02% 562 0,04% /hosts/stopforumspam.com_downloads_toxic_domains_whole.txt
44 3 0,04% 536 0,02% 2 0,03% 561 0,04% 🌍 HandCrafted Software Direct Downloads StandAloneSoftware C++ πŸ’»
45 6 0,07% 452 0,02% 5 0,05% 480 0,03% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
46 11 0,13% 395 0,02% 9 0,09% 484 0,03% /public.php
47 11 0,13% 395 0,02% 9 0,09% 484 0,03% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLEUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
48 92 1,08% 378 0,02% 98 1,03% 1127 0,08% /wp-login.php
49 92 1,08% 378 0,02% 98 1,03% 1127 0,08% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (CMSW) πŸ’»πŸ†—
50 1 0,01% 373 0,02% 1 0,01% 387 0,03% /track/1AsSUEBrqZS2NuZ
51 2 0,02% 352 0,01% 2 0,02% 369 0,02% /site_202405.html
52 21 0,25% 331 0,01% 27 0,28% 433 0,03% 🌍 Remote Library βš™οΈ Known networks (MediaFiles) πŸ’»
53 3 0,04% 293 0,01% 3 0,03% 317 0,02% /analytics/site_202306.html
54 6 0,07% 292 0,01% 118 1,23% 343 0,02% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
55 9 0,11% 284 0,01% 9 0,09% 361 0,02% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
56 28 0,33% 284 0,01% 24 0,26% 471 0,03% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
57 245 2,87% 282 0,01% 151 1,58% 1548 0,10% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
58 11 0,13% 267 0,01% 9 0,10% 354 0,02% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
59 173 2,03% 265 0,01% 134 1,40% 1511 0,10% /robots.txt
60 1 0,01% 256 0,01% 1 0,01% 267 0,02% /Asterix
61 54 0,63% 251 0,01% 45 0,47% 696 0,05% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
62 4 0,05% 239 0,01% 3 0,03% 268 0,02% /ip.txt
63 2 0,02% 234 0,01% 2 0,02% 251 0,02% 🌍 Media Server - WEB Audio Steaming (users) πŸ’»
64 13 0,15% 232 0,01% 12 0,12% 302 0,02% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
65 27 0,32% 227 0,01% 16 0,17% 370 0,02% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
66 1 0,01% 225 0,01% 1 0,01% 235 0,02% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
67 5 0,06% 214 0,01% 4 0,04% 248 0,02% /analytics/usage_202405.html
68 20 0,23% 214 0,01% 26 0,27% 307 0,02% /library.php
69 13 0,15% 213 0,01% 13 0,14% 321 0,02% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
70 14 0,16% 198 0,01% 15 0,16% 300 0,02% 🌍 Private Forum/Chat βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
71 36 0,42% 194 0,01% 27 0,28% 488 0,03% /feed/
72 3 0,04% 181 0,01% 3 0,03% 199 0,01% 🌍 Steaming Audio-Video / Known Networks (Media Server) πŸ’»
73 4 0,05% 175 0,01% 3 0,03% 208 0,01% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
74 1 0,01% 175 0,01% 1 0,01% 183 0,01% /statistika/site_202405.html
75 7 0,08% 169 0,01% 5 0,05% 211 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
76 2 0,02% 167 0,01% 2 0,02% 184 0,01% /audio-player/
77 1 0,01% 162 0,01% 1 0,01% 167 0,01% 🧾️ PCSNET - TTF DATA πŸ”ƒ
78 19 0,22% 152 0,01% 24 0,25% 292 0,02% /share.php
79 19 0,22% 152 0,01% 24 0,25% 292 0,02% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
80 10 0,12% 150 0,01% 8 0,09% 228 0,02% /misc.php
81 1 0,01% 149 0,01% 1 0,01% 158 0,01% /header-default/
82 3 0,04% 145 0,01% 3 0,03% 163 0,01% 🌍 Media int. + ext. Search Engine (Media Server) πŸ’»
83 1 0,01% 138 0,01% 1 0,01% 147 0,01% /minimal-view/
84 1 0,01% 137 0,01% 1 0,01% 145 0,01% /hosts/raw.githubusercontent.com_Sinfonietta_hostfiles_master_pornography-hosts.txt
85 1 0,01% 125 0,01% 1 0,01% 134 0,01% /genre/relax/
86 1 0,01% 125 0,01% 1 0,01% 134 0,01% /genre/rock/
87 2 0,02% 124 0,01% 2 0,02% 142 0,01% /spletne-apps-za-podjetja/
88 2 0,02% 121 0,01% 2 0,02% 138 0,01% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
89 1 0,01% 117 0,00% 1 0,01% 126 0,01% πŸ†— Post Forum 🌍 Forum/Post - Wordpress Posts πŸ’»
90 5 0,06% 117 0,00% 4 0,04% 146 0,01% βš™οΈ Dashboard Task πŸ›ƒ DDLMedia Server πŸ’»πŸ†—
91 4 0,05% 117 0,00% 7 0,07% 139 0,01% 🌍 Remote Media Player Sessions βš™οΈ Known networks πŸ’»
92 1 0,01% 115 0,00% 1 0,01% 123 0,01% /analytics/site_202308.html
93 16 0,19% 111 0,00% 12 0,12% 212 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
94 1 0,01% 98 0,00% 1 0,01% 105 0,01% /statistika/site_202306.html
95 3 0,04% 91 0,00% 3 0,03% 117 0,01% /kategorija/piramide-studio-net/
96 2 0,02% 86 0,00% 2 0,02% 101 0,01% /statistika/usage_202405.html
97 7 0,08% 83 0,00% 5 0,05% 140 0,01% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
98 2 0,02% 83 0,00% 2 0,02% 98 0,01% /analytics/usage_202307.html
99 12 0,14% 81 0,00% 14 0,15% 174 0,01% /member.php
100 2 0,02% 81 0,00% 1 0,02% 97 0,01% /kontakt/

Prvih 100 od 160 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 419 4,91% 364 43,91% /
2 61 0,72% 75 9,05% /xmlrpc.php
3 92 1,08% 52 6,27% /wp-login.php
4 36 0,42% 38 4,58% /feed/
5 42 0,49% 26 3,14% /download.php
6 29 0,34% 12 1,45% /login.php
7 19 0,22% 12 1,45% /share.php
8 12 0,14% 10 1,21% /wp-admin/admin-ajax.php
9 10 0,12% 9 1,09% /misc.php
10 8 0,09% 7 0,84% /p/
11 11 0,13% 7 0,84% /public.php
12 4 0,05% 7 0,84% /usage_202405.html
13 7 0,08% 4 0,48% /analytics/
14 5 0,06% 4 0,48% /analytics/usage_202405.html
15 4 0,05% 4 0,48% /e/country.html
16 12 0,14% 4 0,48% /member.php
17 679 7,96% 4 0,48% /posta/
18 5 0,06% 4 0,48% /tablice
19 2 0,02% 3 0,36% /2019/03/
20 2 0,02% 3 0,36% /analytics/site_202404.html
21 4 0,05% 3 0,36% /analytics/site_202405.html
22 3 0,04% 3 0,36% /audios/pcsrecords-electro-house-mix-2020-global-house/
23 4 0,05% 3 0,36% /contact.php
24 3 0,04% 3 0,36% /endpoints/set-finger-print
25 128 1,50% 2 0,24% /admin/
26 2 0,02% 2 0,24% /analytics/site_202304.html
27 3 0,04% 2 0,24% /analytics/site_202306.html
28 2 0,02% 2 0,24% /analytics/url_202308.html
29 2 0,02% 2 0,24% /analytics/url_202311.html
30 2 0,02% 2 0,24% /analytics/url_202312.html
31 2 0,02% 2 0,24% /analytics/usage_202305.html
32 2 0,02% 2 0,24% /audio-player/
33 2 0,02% 2 0,24% /audios/
34 2 0,02% 2 0,24% /audios/iaam-m-p-c-serious-kitchen/
35 2 0,02% 2 0,24% /audios/summer-mix-2019-best-of-deep-house-sesions-music-chillout-mix/
36 1 0,01% 2 0,24% /contact/
37 2 0,02% 2 0,24% /emoji-txt-unikoda/
38 2 0,02% 2 0,24% /forums/
39 80 0,94% 2 0,24% /image.php
40 3 0,04% 2 0,24% /kategorija/piramide-studio-net/
41 2 0,02% 2 0,24% /kontakt/
42 2 0,02% 2 0,24% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
43 2 0,02% 2 0,24% /mp3-player/
44 4 0,05% 2 0,24% /mp3/login.php
45 2 0,02% 2 0,24% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
46 2 0,02% 2 0,24% /oznaka/proxy/
47 2 0,02% 2 0,24% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
48 2 0,02% 2 0,24% /search.php
49 2 0,02% 2 0,24% /showteam.php
50 2 0,02% 2 0,24% /site_202405.html
51 2 0,02% 2 0,24% /spletne-apps-za-podjetja/
52 2 0,02% 2 0,24% /statistika/
53 2 0,02% 2 0,24% /statistika/agent_202405.html
54 2 0,02% 2 0,24% /statistika/usage_202403.html
55 2 0,02% 2 0,24% /statistika/usage_202405.html
56 4 0,05% 2 0,24% /web-designing/
57 1 0,01% 1 0,12% /2000/11/
58 1 0,01% 1 0,12% /2019/10/
59 1 0,01% 1 0,12% /2020/09/
60 1 0,01% 1 0,12% /4-columns/
61 1 0,01% 1 0,12% /AGojto
62 1 0,01% 1 0,12% /Asterix
63 1 0,01% 1 0,12% /Punk
64 1 0,01% 1 0,12% /a/
65 1 0,01% 1 0,12% /about-us/
66 1 0,01% 1 0,12% /analytics/agent_202405.html
67 1 0,01% 1 0,12% /analytics/site_202308.html
68 1 0,01% 1 0,12% /analytics/site_202402.html
69 1 0,01% 1 0,12% /analytics/url_202302.html
70 1 0,01% 1 0,12% /analytics/url_202405.html
71 1 0,01% 1 0,12% /analytics/usage_202303.html
72 1 0,01% 1 0,12% /analytics/usage_202306.html
73 1 0,01% 1 0,12% /analytics/usage_202308.html
74 1 0,01% 1 0,12% /analytics/usage_202404.html
75 1 0,01% 1 0,12% /audios/electro-house-mix-progressive-nights-2018/
76 3 0,04% 1 0,12% /audios/party-mix-2019/
77 2 0,02% 1 0,12% /audios/party-mix-electro-dance-house-music-remix-ibiza-charts-mix/
78 1 0,01% 1 0,12% /audios/pcsrecords-its-all-about-music/
79 1 0,01% 1 0,12% /audios/remix-best-off-2020-mac/
80 1 0,01% 1 0,12% /audios/summer-music-mix-2019-pcsr/
81 4 0,05% 1 0,12% /audios/techno-hands-up-music-2019-new-mix/
82 1 0,01% 1 0,12% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
83 1 0,01% 1 0,12% /best-off-vocal-deep-house-mix-2020/
84 2 0,02% 1 0,12% /blog-left-sidebar/
85 1 0,01% 1 0,12% /blogs/1317_live-style
86 1 0,01% 1 0,12% /c/
87 1 0,01% 1 0,12% /calendar.php
88 1 0,01% 1 0,12% /d/
89 1 0,01% 1 0,12% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
90 1 0,01% 1 0,12% /demostracion/component/monitor/
91 1 0,01% 1 0,12% /demostracion/mp3-players/
92 1 0,01% 1 0,12% /e/404.html
93 1 0,01% 1 0,12% /ehrling-sax-relax-best-muzika-za-relaxirat/
94 1 0,01% 1 0,12% /endpoints/
95 1 0,01% 1 0,12% /explore-genres/1
96 1 0,01% 1 0,12% /explore-genres/3
97 1 0,01% 1 0,12% /f/
98 3 0,04% 1 0,12% /f/about.html
99 1 0,01% 1 0,12% /f/ourwork.html
100 1 0,01% 1 0,12% /genre/relax/

Prvih 100 od 155 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 419 4,91% 229 34,54% /
2 61 0,72% 67 10,11% /xmlrpc.php
3 92 1,08% 41 6,18% /wp-login.php
4 36 0,42% 34 5,13% /feed/
5 29 0,34% 26 3,92% /login.php
6 42 0,49% 20 3,02% /download.php
7 19 0,22% 13 1,96% /share.php
8 11 0,13% 8 1,21% /public.php
9 12 0,14% 8 1,21% /wp-admin/admin-ajax.php
10 10 0,12% 7 1,06% /misc.php
11 8 0,09% 7 1,06% /p/
12 12 0,14% 5 0,75% /member.php
13 679 7,96% 5 0,75% /posta/
14 4 0,05% 5 0,75% /usage_202405.html
15 4 0,05% 4 0,60% /analytics/site_202405.html
16 5 0,06% 4 0,60% /tablice
17 3 0,04% 3 0,45% /analytics/site_202306.html
18 4 0,05% 3 0,45% /contact.php
19 3 0,04% 3 0,45% /endpoints/set-finger-print
20 20 0,23% 3 0,45% /library.php
21 4 0,05% 3 0,45% /mp3/login.php
22 2 0,02% 2 0,30% /2019/03/
23 2 0,02% 2 0,30% /analytics/site_202304.html
24 2 0,02% 2 0,30% /analytics/site_202404.html
25 2 0,02% 2 0,30% /analytics/url_202308.html
26 2 0,02% 2 0,30% /analytics/url_202311.html
27 2 0,02% 2 0,30% /analytics/url_202312.html
28 2 0,02% 2 0,30% /analytics/usage_202305.html
29 5 0,06% 2 0,30% /analytics/usage_202405.html
30 2 0,02% 2 0,30% /audios/party-mix-electro-dance-house-music-remix-ibiza-charts-mix/
31 3 0,04% 2 0,30% /audios/pcsrecords-electro-house-mix-2020-global-house/
32 2 0,02% 2 0,30% /audios/summer-mix-2019-best-of-deep-house-sesions-music-chillout-mix/
33 4 0,05% 2 0,30% /audios/techno-hands-up-music-2019-new-mix/
34 4 0,05% 2 0,30% /e/error.html
35 2 0,02% 2 0,30% /emoji-txt-unikoda/
36 2 0,02% 2 0,30% /forums/
37 1 0,01% 2 0,30% /forums/forum/linux-server/raspbian-server/feed/
38 80 0,94% 2 0,30% /image.php
39 2 0,02% 2 0,30% /kontakt/
40 2 0,02% 2 0,30% /lostpassword.php
41 2 0,02% 2 0,30% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
42 2 0,02% 2 0,30% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
43 2 0,02% 2 0,30% /oznaka/proxy/
44 2 0,02% 2 0,30% /pametnitelefon
45 2 0,02% 2 0,30% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
46 2 0,02% 2 0,30% /showteam.php
47 2 0,02% 2 0,30% /site_202405.html
48 2 0,02% 2 0,30% /statistika/
49 2 0,02% 2 0,30% /statistika/usage_202403.html
50 2 0,02% 2 0,30% /statistika/usage_202405.html
51 4 0,05% 2 0,30% /task.php
52 4 0,05% 2 0,30% /web-designing/
53 1 0,01% 1 0,15% /2000/11/
54 1 0,01% 1 0,15% /2015/02/
55 1 0,01% 1 0,15% /2019/10/
56 1 0,01% 1 0,15% /2020/09/
57 1 0,01% 1 0,15% /4-columns/
58 1 0,01% 1 0,15% /AGojto
59 1 0,01% 1 0,15% /Asterix
60 1 0,01% 1 0,15% /Punk
61 1 0,01% 1 0,15% /about-us/
62 7 0,08% 1 0,15% /analytics/
63 1 0,01% 1 0,15% /analytics/agent_202405.html
64 1 0,01% 1 0,15% /analytics/site_202308.html
65 1 0,01% 1 0,15% /analytics/site_202402.html
66 1 0,01% 1 0,15% /analytics/url_202302.html
67 1 0,01% 1 0,15% /analytics/usage_202306.html
68 1 0,01% 1 0,15% /analytics/usage_202308.html
69 1 0,01% 1 0,15% /analytics/usage_202404.html
70 1 0,01% 1 0,15% /api/
71 2 0,02% 1 0,15% /audio-player/
72 2 0,02% 1 0,15% /audios/
73 3 0,04% 1 0,15% /audios/party-mix-2019/
74 1 0,01% 1 0,15% /audios/pcsrecords-its-all-about-music/
75 1 0,01% 1 0,15% /audios/remix-best-off-2020-mac/
76 1 0,01% 1 0,15% /audios/summer-music-mix-2019-pcsr/
77 1 0,01% 1 0,15% /audios/techno-pcsrec-2018-482354783/feed/
78 2 0,02% 1 0,15% /audios/urbana-radio-show-368/feed/
79 1 0,01% 1 0,15% /best-off-vocal-deep-house-mix-2020/
80 2 0,02% 1 0,15% /blog-left-sidebar/
81 1 0,01% 1 0,15% /blogs/1317_live-style
82 1 0,01% 1 0,15% /c/
83 1 0,01% 1 0,15% /calendar.php
84 1 0,01% 1 0,15% /contact/
85 1 0,01% 1 0,15% /course-category/programska-oprema/feed/
86 1 0,01% 1 0,15% /course/virtualno-privatno-omrezje-postavitev-streznika-za-poslovno-ali-osebno-rabo/
87 1 0,01% 1 0,15% /d/
88 1 0,01% 1 0,15% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
89 1 0,01% 1 0,15% /demostracion/component/monitor/
90 1 0,01% 1 0,15% /e/404.html
91 1 0,01% 1 0,15% /ehrling-sax-relax-best-muzika-za-relaxirat/
92 1 0,01% 1 0,15% /endpoints/
93 1 0,01% 1 0,15% /explore-genres/1
94 1 0,01% 1 0,15% /explore-genres/3
95 1 0,01% 1 0,15% /f/
96 1 0,01% 1 0,15% /f/ourwork.html
97 1 0,01% 1 0,15% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
98 1 0,01% 1 0,15% /genre/relax/
99 1 0,01% 1 0,15% /genre/rock/
100 3 0,04% 1 0,15% /images/feed/

Prvih 100 od 946 (vseh) podroèij
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 3443 40,38% 2865 37,37% 805147 33,85% 2600 27,27% 313442 21,09% 8 0,85% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
2 2499 29,31% 2424 31,62% 835781 35,14% 4920 51,59% 851696 57,32% 5 0,53% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
3 544 6,38% 544 7,10% 1450 0,06% 424 4,45% 5599 0,38% 3 0,32% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
4 388 4,55% 388 5,06% 3086 0,13% 265 2,78% 5470 0,37% 9 0,96% βš™οΈ PSMain WebScada πŸ“Ÿ Smart Home (UNIX) πŸ“Š
5 280 3,28% 276 3,60% 4670 0,20% 225 2,36% 6097 0,41% 14 1,49% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
6 246 2,88% 244 3,18% 178703 7,51% 206 2,16% 49699 3,34% 1 0,11% 20.163.64.196
7 214 2,51% 214 2,79% 1964 0,08% 111 1,16% 2935 0,20% 2 0,21% 23.106.56.11
8 160 1,88% 160 2,09% 1755 0,07% 140 1,47% 2562 0,17% 2 0,21% tor-exit-02.for-privacy.net
9 154 1,81% 147 1,92% 163245 6,86% 191 2,00% 165839 11,16% 9 0,96% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
10 142 1,67% 141 1,84% 155271 6,53% 120 1,26% 28417 1,91% 1 0,11% ec2-54-75-25-124.eu-west-1.compute.amazonaws.com
11 130 1,52% 129 1,68% 142674 6,00% 85 0,89% 7294 0,49% 1 0,11% ec2-34-217-179-175.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 127 1,49% 127 1,66% 14127 0,59% 105 1,11% 14799 1,00% 1 0,11% ec2-34-244-83-6.eu-west-1.compute.amazonaws.com
13 107 1,25% 105 1,37% 207090 8,71% 78 0,81% 46126 3,10% 1 0,11% host-149-20-244-172.static.sprious.com
14 94 1,10% 64 0,83% 314158 13,21% 60 0,63% 10538 0,71% 19 2,03% 216.244.66.236
15 92 1,08% 91 1,19% 136353 5,73% 123 1,29% 138399 9,31% 4 0,43% berlin01.tor-exit.artikel10.org
16 82 0,96% 82 1,07% 1255 0,05% 49 0,51% 1623 0,11% 1 0,11% ip84.ip-54-39-250.net
17 77 0,90% 52 0,68% 759 0,03% 46 0,49% 1163 0,08% 17 1,81% 216.244.66.244
18 75 0,88% 72 0,94% 59936 2,52% 87 0,91% 60897 4,10% 4 0,43% tor-exit.nothingtohide.nl
19 65 0,76% 63 0,82% 59905 2,52% 72 0,76% 60786 4,09% 3 0,32% 8.tor-exit.nothingtohide.nl
20 64 0,75% 52 0,68% 1392 0,06% 65 0,69% 1863 0,13% 8 0,85% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
21 55 0,65% 44 0,57% 1719 0,07% 58 0,60% 2156 0,15% 7 0,75% crawl-66-249-72-161.googlebot.com
22 52 0,61% 50 0,65% 1217 0,05% 45 0,47% 1489 0,10% 1 0,11% 20.114.22.115
23 49 0,57% 41 0,53% 815 0,03% 51 0,54% 1192 0,08% 10 1,07% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
24 48 0,56% 42 0,55% 694 0,03% 50 0,53% 1060 0,07% 7 0,75% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
25 41 0,48% 20 0,26% 1071 0,05% 24 0,25% 1298 0,09% 11 1,17% 216.244.66.197
26 41 0,48% 33 0,43% 852 0,04% 44 0,47% 1186 0,08% 8 0,85% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
27 34 0,40% 29 0,38% 401 0,02% 38 0,40% 674 0,05% 5 0,53% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
28 31 0,36% 30 0,39% 92770 3,90% 27 0,28% 93977 6,32% 1 0,11% 173-230-142-131.ip.linodeusercontent.com
29 29 0,34% 29 0,38% 356 0,01% 20 0,20% 492 0,03% 2 0,21% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
30 29 0,34% 27 0,35% 221 0,01% 17 0,17% 365 0,02% 6 0,64% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (eu) πŸ†—
31 27 0,32% 27 0,35% 455 0,02% 18 0,19% 592 0,04% 1 0,11% 109-184-82-105.dynamic.mts-nn.ru
32 27 0,32% 27 0,35% 455 0,02% 18 0,19% 585 0,04% 1 0,11% 37.79.30.95
33 27 0,32% 27 0,35% 455 0,02% 18 0,19% 592 0,04% 1 0,11% dynamic.mts-nn.ru
34 25 0,29% 25 0,33% 150 0,01% 11 0,11% 261 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-119-173.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
35 24 0,28% 23 0,30% 209 0,01% 12 0,13% 321 0,02% 1 0,11% ip84.ip-149-202-3.eu
36 23 0,27% 23 0,30% 209 0,01% 14 0,15% 316 0,02% 1 0,11% ec2-35-93-67-5.us-west-2.compute.amazonaws.com
37 23 0,27% 21 0,27% 181 0,01% 17 0,18% 294 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-111-244.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
38 23 0,27% 21 0,27% 181 0,01% 17 0,18% 294 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-53-179.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
39 22 0,26% 20 0,26% 170 0,01% 16 0,17% 279 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-114-137.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
40 22 0,26% 20 0,26% 170 0,01% 16 0,17% 273 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-44-252.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
41 22 0,26% 20 0,26% 180 0,01% 16 0,17% 288 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-54-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
42 22 0,26% 22 0,29% 99 0,00% 18 0,19% 203 0,01% 1 0,11% msnbot-40-77-189-219.search.msn.com
43 22 0,26% 22 0,29% 616 0,03% 14 0,14% 734 0,05% 1 0,11% tor-exit-177.relayon.org
44 20 0,23% 20 0,26% 103 0,00% 14 0,14% 205 0,01% 0 0,00% 23.106.56.35
45 19 0,22% 18 0,23% 285 0,01% 18 0,19% 406 0,03% 3 0,32% crawl-66-249-72-1.googlebot.com
46 19 0,22% 19 0,25% 8529 0,36% 27 0,28% 8708 0,59% 1 0,11% tor-exit-142.relayon.org
47 18 0,21% 0 0,00% 16 0,00% 4 0,04% 50 0,00% 2 0,21% 167.99.216.164
48 17 0,20% 15 0,20% 256 0,01% 11 0,12% 336 0,02% 1 0,11% 65.154.226.169
49 17 0,20% 17 0,22% 17656 0,74% 25 0,26% 17881 1,20% 2 0,21% tor-exit-186.relayon.org
50 15 0,18% 14 0,18% 135 0,01% 12 0,12% 228 0,02% 2 0,21% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
51 15 0,18% 14 0,18% 155 0,01% 11 0,12% 227 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-52-248.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
52 14 0,16% 13 0,17% 143 0,01% 13 0,14% 229 0,02% 2 0,21% crawl-66-249-75-12.googlebot.com
53 14 0,16% 14 0,18% 518 0,02% 6 0,06% 590 0,04% 1 0,11% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
54 13 0,15% 12 0,16% 165 0,01% 12 0,13% 260 0,02% 4 0,43% crawl-66-249-69-64.googlebot.com
55 12 0,14% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,02% 7 0,00% 1 0,11% 148.153.56.82
56 12 0,14% 12 0,16% 326 0,01% 11 0,11% 414 0,03% 2 0,21% crawl-66-249-69-65.googlebot.com
57 12 0,14% 12 0,16% 181 0,01% 12 0,13% 268 0,02% 4 0,43% crawl-66-249-72-2.googlebot.com
58 12 0,14% 12 0,16% 36 0,00% 19 0,19% 113 0,01% 2 0,21% tor5e3.digitale-gesellschaft.ch
59 12 0,14% 12 0,16% 36 0,00% 19 0,19% 113 0,01% 2 0,21% tor5e3.digitale-gesellschaft.ch
60 11 0,13% 11 0,14% 211 0,01% 8 0,09% 267 0,02% 0 0,00% 17-241-75-203.applebot.apple.com
61 11 0,13% 7 0,09% 68 0,00% 6 0,07% 119 0,01% 3 0,32% 216.244.66.234
62 11 0,13% 11 0,14% 24 0,00% 17 0,18% 78 0,01% 1 0,11% 45.141.215.80
63 11 0,13% 10 0,13% 145 0,01% 10 0,11% 208 0,01% 3 0,32% crawl-66-249-75-13.googlebot.com
64 11 0,13% 11 0,14% 74 0,00% 5 0,05% 129 0,01% 0 0,00% msnbot-157-55-39-56.search.msn.com
65 11 0,13% 11 0,14% 116 0,00% 4 0,04% 168 0,01% 0 0,00% msnbot-40-77-167-9.search.msn.com
66 11 0,13% 11 0,14% 32 0,00% 16 0,17% 92 0,01% 1 0,11% osh-net-193-33.onshore.net
67 10 0,12% 10 0,13% 29 0,00% 16 0,16% 78 0,01% 1 0,11% 146.70.81.186
68 10 0,12% 10 0,13% 31 0,00% 14 0,15% 111 0,01% 1 0,11% 33.tor-exit.nothingtohide.nl
69 10 0,12% 10 0,13% 29 0,00% 16 0,16% 78 0,01% 1 0,11% 45.95.169.227
70 10 0,12% 10 0,13% 22 0,00% 16 0,16% 74 0,00% 1 0,11% 5.255.124.150
71 10 0,12% 10 0,13% 161 0,01% 65 0,68% 214 0,01% 1 0,11% crawl-66-249-77-6.googlebot.com
72 10 0,12% 8 0,10% 61 0,00% 9 0,09% 114 0,01% 1 0,11% ec2-47-128-121-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
73 10 0,12% 0 0,00% 834 0,04% 8 0,09% 916 0,06% 10 1,07% ec2-52-15-118-168.us-east-2.compute.amazonaws.com
74 10 0,12% 10 0,13% 0 0,00% 8 0,08% 81 0,01% 10 1,07% google-proxy-142-250-32-9.google.com
75 10 0,12% 10 0,13% 2933 0,12% 8 0,08% 3019 0,20% 0 0,00% m254.warterfuels.pl
76 10 0,12% 10 0,13% 29 0,00% 16 0,16% 93 0,01% 1 0,11% zbau.f3netze.de
77 10 0,12% 10 0,13% 2933 0,12% 8 0,08% 3019 0,20% 0 0,00% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network Monitor πŸ†—
78 9 0,11% 7 0,09% 240 0,01% 9 0,09% 306 0,02% 2 0,21% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
79 9 0,11% 8 0,10% 75 0,00% 5 0,06% 118 0,01% 2 0,21% ec2-47-128-114-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
80 9 0,11% 8 0,10% 38 0,00% 5 0,05% 77 0,01% 1 0,11% ec2-47-128-123-87.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
81 9 0,11% 7 0,09% 64 0,00% 4 0,04% 98 0,01% 1 0,11% ec2-47-128-32-192.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
82 9 0,11% 8 0,10% 75 0,00% 5 0,05% 118 0,01% 1 0,11% ec2-47-128-96-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
83 9 0,11% 9 0,12% 50 0,00% 7 0,07% 109 0,01% 0 0,00% lithium047.a.ahrefs.com
84 9 0,11% 9 0,12% 50 0,00% 7 0,07% 109 0,01% 0 0,00% lithium048.a.ahrefs.com
85 9 0,11% 9 0,12% 99 0,00% 4 0,05% 148 0,01% 2 0,21% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
86 9 0,11% 9 0,12% 27 0,00% 14 0,15% 86 0,01% 1 0,11% tor-exit-4.zbau.f3netze.de
87 8 0,09% 2 0,03% 9 0,00% 4 0,04% 54 0,00% 2 0,21% 142.44.245.88
88 8 0,09% 8 0,10% 67 0,00% 6 0,06% 105 0,01% 0 0,00% 17-241-219-138.applebot.apple.com
89 8 0,09% 8 0,10% 106 0,00% 7 0,08% 160 0,01% 2 0,21% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
90 8 0,09% 8 0,10% 241 0,01% 7 0,08% 303 0,02% 1 0,11% crawl-66-249-69-71.googlebot.com
91 8 0,09% 8 0,10% 56 0,00% 9 0,09% 119 0,01% 4 0,43% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
92 8 0,09% 4 0,05% 24 0,00% 6 0,07% 61 0,00% 1 0,11% ec2-47-128-51-107.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
93 8 0,09% 8 0,10% 874 0,04% 5 0,05% 933 0,06% 0 0,00% ecs-119-12-167-111.compute.hwclouds-dns.com
94 7 0,08% 7 0,09% 33 0,00% 5 0,06% 67 0,00% 0 0,00% 17-241-227-242.applebot.apple.com
95 7 0,08% 7 0,09% 38 0,00% 5 0,06% 72 0,00% 0 0,00% 17-241-75-44.applebot.apple.com
96 7 0,08% 5 0,07% 84 0,00% 4 0,04% 122 0,01% 2 0,21% 216.244.66.238
97 7 0,08% 7 0,09% 11 0,00% 6 0,06% 56 0,00% 2 0,21% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
98 7 0,08% 7 0,09% 415 0,02% 6 0,07% 467 0,03% 4 0,43% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
99 7 0,08% 7 0,09% 87 0,00% 7 0,07% 132 0,01% 1 0,11% crawl-66-249-75-14.googlebot.com
100 7 0,08% 6 0,08% 37 0,00% 4 0,05% 88 0,01% 5 0,53% crawling-gateway-136-243-220-211.dataforseo.com
Pregled vseh podroèij

Prvih 100 od 946 (vseh) podroèij po kB F
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 2499 29,31% 2424 31,62% 835781 35,14% 4920 51,59% 851696 57,32% 5 0,53% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
2 3443 40,38% 2865 37,37% 805147 33,85% 2600 27,27% 313442 21,09% 8 0,85% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
3 94 1,10% 64 0,83% 314158 13,21% 60 0,63% 10538 0,71% 19 2,03% 216.244.66.236
4 107 1,25% 105 1,37% 207090 8,71% 78 0,81% 46126 3,10% 1 0,11% host-149-20-244-172.static.sprious.com
5 246 2,88% 244 3,18% 178703 7,51% 206 2,16% 49699 3,34% 1 0,11% 20.163.64.196
6 154 1,81% 147 1,92% 163245 6,86% 191 2,00% 165839 11,16% 9 0,96% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
7 142 1,67% 141 1,84% 155271 6,53% 120 1,26% 28417 1,91% 1 0,11% ec2-54-75-25-124.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 130 1,52% 129 1,68% 142674 6,00% 85 0,89% 7294 0,49% 1 0,11% ec2-34-217-179-175.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 92 1,08% 91 1,19% 136353 5,73% 123 1,29% 138399 9,31% 4 0,43% berlin01.tor-exit.artikel10.org
10 1 0,01% 1 0,01% 110136 4,63% 1 0,01% 23106 1,56% 0 0,00% 17-241-227-134.applebot.apple.com
11 31 0,36% 30 0,39% 92770 3,90% 27 0,28% 93977 6,32% 1 0,11% 173-230-142-131.ip.linodeusercontent.com
12 75 0,88% 72 0,94% 59936 2,52% 87 0,91% 60897 4,10% 4 0,43% tor-exit.nothingtohide.nl
13 65 0,76% 63 0,82% 59905 2,52% 72 0,76% 60786 4,09% 3 0,32% 8.tor-exit.nothingtohide.nl
14 17 0,20% 17 0,22% 17656 0,74% 25 0,26% 17881 1,20% 2 0,21% tor-exit-186.relayon.org
15 1 0,01% 1 0,01% 15337 0,64% 1 0,01% 15387 1,04% 0 0,00% 17-241-75-179.applebot.apple.com
16 127 1,49% 127 1,66% 14127 0,59% 105 1,11% 14799 1,00% 1 0,11% ec2-34-244-83-6.eu-west-1.compute.amazonaws.com
17 19 0,22% 19 0,25% 8529 0,36% 27 0,28% 8708 0,59% 1 0,11% tor-exit-142.relayon.org
18 280 3,28% 276 3,60% 4670 0,20% 225 2,36% 6097 0,41% 14 1,49% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
19 4 0,05% 3 0,04% 4659 0,20% 4 0,04% 4716 0,32% 1 0,11% 213-180-203-152.spider.yandex.com
20 5 0,06% 4 0,05% 4236 0,18% 4 0,05% 4297 0,29% 2 0,21% 95-108-213-133.spider.yandex.com
21 6 0,07% 4 0,05% 3909 0,16% 5 0,06% 3974 0,27% 1 0,11% 213-180-203-137.spider.yandex.com
22 388 4,55% 388 5,06% 3086 0,13% 265 2,78% 5470 0,37% 9 0,96% βš™οΈ PSMain WebScada πŸ“Ÿ Smart Home (UNIX) πŸ“Š
23 4 0,05% 1 0,01% 2992 0,13% 3 0,04% 3039 0,20% 1 0,11% 213-180-203-88.spider.yandex.com
24 10 0,12% 10 0,13% 2933 0,12% 8 0,08% 3019 0,20% 0 0,00% m254.warterfuels.pl
25 10 0,12% 10 0,13% 2933 0,12% 8 0,08% 3019 0,20% 0 0,00% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network Monitor πŸ†—
26 4 0,05% 2 0,03% 2624 0,11% 4 0,04% 2667 0,18% 1 0,11% 95-108-213-91.spider.yandex.com
27 5 0,06% 3 0,04% 2201 0,09% 4 0,05% 2250 0,15% 1 0,11% 213-180-203-234.spider.yandex.com
28 4 0,05% 3 0,04% 2152 0,09% 4 0,04% 2198 0,15% 1 0,11% 213-180-203-9.spider.yandex.com
29 4 0,05% 3 0,04% 2088 0,09% 4 0,04% 2131 0,14% 1 0,11% 213-180-203-216.spider.yandex.com
30 4 0,05% 2 0,03% 1993 0,08% 4 0,04% 2035 0,14% 1 0,11% 213-180-203-248.spider.yandex.com
31 214 2,51% 214 2,79% 1964 0,08% 111 1,16% 2935 0,20% 2 0,21% 23.106.56.11
32 160 1,88% 160 2,09% 1755 0,07% 140 1,47% 2562 0,17% 2 0,21% tor-exit-02.for-privacy.net
33 55 0,65% 44 0,57% 1719 0,07% 58 0,60% 2156 0,15% 7 0,75% crawl-66-249-72-161.googlebot.com
34 544 6,38% 544 7,10% 1450 0,06% 424 4,45% 5599 0,38% 3 0,32% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
35 64 0,75% 52 0,68% 1392 0,06% 65 0,69% 1863 0,13% 8 0,85% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
36 82 0,96% 82 1,07% 1255 0,05% 49 0,51% 1623 0,11% 1 0,11% ip84.ip-54-39-250.net
37 52 0,61% 50 0,65% 1217 0,05% 45 0,47% 1489 0,10% 1 0,11% 20.114.22.115
38 41 0,48% 20 0,26% 1071 0,05% 24 0,25% 1298 0,09% 11 1,17% 216.244.66.197
39 8 0,09% 8 0,10% 874 0,04% 5 0,05% 933 0,06% 0 0,00% ecs-119-12-167-111.compute.hwclouds-dns.com
40 41 0,48% 33 0,43% 852 0,04% 44 0,47% 1186 0,08% 8 0,85% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
41 10 0,12% 0 0,00% 834 0,04% 8 0,09% 916 0,06% 10 1,07% ec2-52-15-118-168.us-east-2.compute.amazonaws.com
42 49 0,57% 41 0,53% 815 0,03% 51 0,54% 1192 0,08% 10 1,07% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
43 77 0,90% 52 0,68% 759 0,03% 46 0,49% 1163 0,08% 17 1,81% 216.244.66.244
44 1 0,01% 1 0,01% 732 0,03% 1 0,01% 744 0,05% 0 0,00% 119.9.18.140
45 6 0,07% 0 0,00% 705 0,03% 5 0,05% 757 0,05% 0 0,00% newlbout2.shortpixel.com
46 48 0,56% 42 0,55% 694 0,03% 50 0,53% 1060 0,07% 7 0,75% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
47 6 0,07% 4 0,05% 634 0,03% 3 0,04% 672 0,05% 2 0,21% 216.244.66.229
48 22 0,26% 22 0,29% 616 0,03% 14 0,14% 734 0,05% 1 0,11% tor-exit-177.relayon.org
49 1 0,01% 1 0,01% 536 0,02% 1 0,01% 545 0,04% 1 0,11% ip72-210-221-197.ph.ph.cox.net
50 14 0,16% 14 0,18% 518 0,02% 6 0,06% 590 0,04% 1 0,11% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
51 2 0,02% 1 0,01% 507 0,02% 1 0,02% 525 0,04% 1 0,11% msnbot-52-167-144-191.search.msn.com
52 27 0,32% 27 0,35% 455 0,02% 18 0,19% 592 0,04% 1 0,11% 109-184-82-105.dynamic.mts-nn.ru
53 27 0,32% 27 0,35% 455 0,02% 18 0,19% 585 0,04% 1 0,11% 37.79.30.95
54 27 0,32% 27 0,35% 455 0,02% 18 0,19% 592 0,04% 1 0,11% dynamic.mts-nn.ru
55 7 0,08% 7 0,09% 426 0,02% 6 0,06% 463 0,03% 1 0,11% host-138-229-100-44.static.sprious.com
56 1 0,01% 1 0,01% 417 0,02% 1 0,01% 426 0,03% 0 0,00% msnbot-52-167-144-218.search.msn.com
57 7 0,08% 7 0,09% 415 0,02% 6 0,07% 467 0,03% 4 0,43% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
58 34 0,40% 29 0,38% 401 0,02% 38 0,40% 674 0,05% 5 0,53% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
59 29 0,34% 29 0,38% 356 0,01% 20 0,20% 492 0,03% 2 0,21% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
60 5 0,06% 4 0,05% 344 0,01% 4 0,05% 386 0,03% 1 0,11% 87-250-224-252.spider.yandex.com
61 6 0,07% 6 0,08% 341 0,01% 7 0,07% 389 0,03% 3 0,32% crawl-66-249-66-70.googlebot.com
62 12 0,14% 12 0,16% 326 0,01% 11 0,11% 414 0,03% 2 0,21% crawl-66-249-69-65.googlebot.com
63 6 0,07% 6 0,08% 321 0,01% 4 0,04% 365 0,02% 4 0,43% msnbot-52-167-144-238.search.msn.com
64 1 0,01% 1 0,01% 301 0,01% 1 0,01% 309 0,02% 0 0,00% fwdproxy-ash-119.fbsv.net
65 1 0,01% 1 0,01% 301 0,01% 1 0,01% 309 0,02% 0 0,00% fwdproxy-pnb-120.fbsv.net
66 1 0,01% 1 0,01% 298 0,01% 1 0,01% 306 0,02% 0 0,00% msnbot-40-77-189-224.search.msn.com
67 19 0,22% 18 0,23% 285 0,01% 18 0,19% 406 0,03% 3 0,32% crawl-66-249-72-1.googlebot.com
68 2 0,02% 2 0,03% 280 0,01% 1 0,01% 295 0,02% 0 0,00% cpe-85-10-18-198.static.amis.net
69 17 0,20% 15 0,20% 256 0,01% 11 0,12% 336 0,02% 1 0,11% 65.154.226.169
70 8 0,09% 8 0,10% 241 0,01% 7 0,08% 303 0,02% 1 0,11% crawl-66-249-69-71.googlebot.com
71 3 0,04% 3 0,04% 241 0,01% 2 0,02% 258 0,02% 1 0,11% msnbot-52-167-144-168.search.msn.com
72 9 0,11% 7 0,09% 240 0,01% 9 0,09% 306 0,02% 2 0,21% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
73 4 0,05% 1 0,01% 237 0,01% 3 0,04% 269 0,02% 1 0,11% 87-250-224-224.spider.yandex.com
74 2 0,02% 0 0,00% 235 0,01% 2 0,02% 252 0,02% 0 0,00% m2.shortpixel.com
75 2 0,02% 0 0,00% 235 0,01% 2 0,02% 252 0,02% 0 0,00% spw04.shortpixel.com
76 2 0,02% 0 0,00% 235 0,01% 2 0,02% 252 0,02% 0 0,00% spw11.shortpixel.com
77 3 0,04% 3 0,04% 223 0,01% 3 0,03% 247 0,02% 2 0,21% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
78 29 0,34% 27 0,35% 221 0,01% 17 0,17% 365 0,02% 6 0,64% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (eu) πŸ†—
79 11 0,13% 11 0,14% 211 0,01% 8 0,09% 267 0,02% 0 0,00% 17-241-75-203.applebot.apple.com
80 24 0,28% 23 0,30% 209 0,01% 12 0,13% 321 0,02% 1 0,11% ip84.ip-149-202-3.eu
81 23 0,27% 23 0,30% 209 0,01% 14 0,15% 316 0,02% 1 0,11% ec2-35-93-67-5.us-west-2.compute.amazonaws.com
82 5 0,06% 5 0,07% 202 0,01% 4 0,04% 228 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-51-66.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
83 3 0,04% 3 0,04% 197 0,01% 3 0,03% 221 0,01% 2 0,21% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
84 3 0,04% 3 0,04% 195 0,01% 1 0,02% 212 0,01% 1 0,11% msnbot-52-167-144-142.search.msn.com
85 1 0,01% 1 0,01% 191 0,01% 1 0,01% 199 0,01% 0 0,00% 17-241-219-63.applebot.apple.com
86 23 0,27% 21 0,27% 181 0,01% 17 0,18% 294 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-111-244.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
87 23 0,27% 21 0,27% 181 0,01% 17 0,18% 294 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-53-179.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
88 12 0,14% 12 0,16% 181 0,01% 12 0,13% 268 0,02% 4 0,43% crawl-66-249-72-2.googlebot.com
89 22 0,26% 20 0,26% 180 0,01% 16 0,17% 288 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-54-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
90 4 0,05% 2 0,03% 179 0,01% 4 0,04% 212 0,01% 2 0,21% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
91 3 0,04% 2 0,03% 178 0,01% 2 0,02% 203 0,01% 3 0,32% 202.bl.bot.semrush.com
92 7 0,08% 5 0,07% 178 0,01% 4 0,04% 213 0,01% 1 0,11% ec2-47-128-45-49.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
93 2 0,02% 2 0,03% 176 0,01% 2 0,02% 191 0,01% 1 0,11% 5-255-231-60.spider.yandex.com
94 22 0,26% 20 0,26% 170 0,01% 16 0,17% 279 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-114-137.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
95 22 0,26% 20 0,26% 170 0,01% 16 0,17% 273 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-44-252.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
96 13 0,15% 12 0,16% 165 0,01% 12 0,13% 260 0,02% 4 0,43% crawl-66-249-69-64.googlebot.com
97 10 0,12% 10 0,13% 161 0,01% 65 0,68% 214 0,01% 1 0,11% crawl-66-249-77-6.googlebot.com
98 1 0,01% 1 0,01% 161 0,01% 1 0,01% 169 0,01% 0 0,00% 192.0.98.183
99 15 0,18% 14 0,18% 155 0,01% 11 0,12% 227 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-52-248.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
100 25 0,29% 25 0,33% 150 0,01% 11 0,11% 261 0,02% 1 0,11% ec2-47-128-119-173.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Prvih 18 od 78 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 7428 87,11% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
2 7372 86,45% - (Direct Request)
3 374 4,39% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»
4 329 3,86% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»
5 105 1,23% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
6 61 0,72% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»
7 57 0,67% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps DLEMServer πŸ’»
8 52 0,61% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
9 27 0,32% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»
10 27 0,32% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»
11 26 0,30% 🌍 Perc Scripts DLE 🌍 (HCS-EnigmaSoftwares) πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
12 18 0,21% βš™οΈ PCStudio PUBLIC 🌍 S-ADMIN PCSNET πŸ’»
13 8 0,09% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
14 6 0,07% https://batmanapollo.ru/
15 3 0,04% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»
16 2 0,02% http://gravatar.com/percboris
17 2 0,02% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
18 2 0,02% 🌍 Access from 🌍 YandexπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—

Prvih 18 od 125 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 7227 84,75% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 315 3,69% 🌍 WordPress Blog Site πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
3 294 3,45% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ WindowsNT Reason Studios πŸ’»πŸ†—
4 257 3,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
5 73 0,86% 🌍 Apache WEB Server 🎼 WindowsNT RStudios-PCSNET πŸ’»πŸ†—
6 42 0,49% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
7 24 0,28% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Feed Burner πŸ’»πŸ†—
8 12 0,14% 🌍 ShortPixel Bot Agent πŸŽ₯ PSMedia πŸ“Ί Public Access πŸ’»πŸ†—
9 10 0,12% pfSense/pfBlockerNG cURL download agent-3ad20b3026b5f459bb34
10 8 0,09% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ acc.M-Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
11 5 0,06% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
12 4 0,05% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 3 0,04% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB HCSApps πŸ’»πŸ†—
14 3 0,04% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
15 2 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB-Apps πŸ’»πŸ†—
16 1 0,01% Automattic Analytics Crawler/0.2; http://wordpress.com/crawler/
17 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal HCS@2000 Sites πŸ’»πŸ†—
18 1 0,01% 🌍 WordPress Jetpack πŸ›ƒ Blog/Articles PCSNET πŸ’»πŸ†—

Usage by Country for May 2024

Prvih 30 od 30 Total Countries
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Država
1 3443 40,38% 2869 37,42% 805147 33,85% 2600 27,27% 313442 21,09% Commercial (com)
2 2653 31,11% 2587 33,75% 999026 42,00% 5111 53,60% 1017535 68,48% Non-Profit (org)
3 944 11,07% 935 12,20% 4747 0,20% 696 7,30% 11346 0,76% Unresolved/Unknown
4 659 7,73% 513 6,69% 497729 20,92% 476 4,99% 66745 4,49% United States United States
5 280 3,28% 276 3,60% 4670 0,20% 225 2,36% 6097 0,41% Network (net)
6 234 2,74% 234 3,05% 2067 0,09% 125 1,31% 3140 0,21% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
7 101 1,18% 96 1,25% 60114 2,53% 122 1,28% 61207 4,12% Netherlands Netherlands
8 61 0,72% 54 0,70% 911 0,04% 41 0,43% 1197 0,08% Russian Federation Russian Federation
9 30 0,35% 27 0,35% 221 0,01% 17 0,17% 365 0,02% European Union European Union
10 13 0,15% 13 0,17% 52 0,00% 18 0,19% 140 0,01% Germany Germany
11 12 0,14% 12 0,16% 36 0,00% 19 0,19% 113 0,01% Switzerland Switzerland
12 12 0,14% 11 0,14% 30 0,00% 11 0,12% 123 0,01% China China
13 11 0,13% 4 0,05% 22 0,00% 6 0,06% 83 0,01% Canada Canada
14 10 0,12% 10 0,13% 29 0,00% 16 0,16% 78 0,01% Croatia Croatia
15 10 0,12% 10 0,13% 2933 0,12% 8 0,08% 3019 0,20% Poland Poland
16 10 0,12% 10 0,13% 29 0,00% 16 0,16% 78 0,01% Romania Romania
17 8 0,09% 3 0,04% 85 0,00% 6 0,06% 125 0,01% Singapore Singapore
18 5 0,06% 3 0,04% 5 0,00% 3 0,03% 28 0,00% Brazil Brazil
19 5 0,06% 5 0,07% 12 0,00% 5 0,05% 51 0,00% Vietnam Vietnam
20 4 0,05% 2 0,03% 39 0,00% 2 0,02% 54 0,00% Address Routing (arpa)
21 4 0,05% 2 0,03% 1 0,00% 2 0,03% 17 0,00% Iran Iran
22 3 0,04% 1 0,01% 11 0,00% 1 0,01% 26 0,00% France France
23 3 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,02% 1 0,00% Cambodia Cambodia
24 3 0,04% 3 0,04% 31 0,00% 3 0,03% 55 0,00% Sweden Sweden
25 2 0,02% 1 0,01% 12 0,00% 1 0,01% 20 0,00% India India
26 2 0,02% 2 0,03% 0 0,00% 2 0,02% 16 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
27 2 0,02% 2 0,03% 12 0,00% 2 0,02% 27 0,00% South Africa South Africa
28 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 8 0,00% Spain Spain
29 1 0,01% 1 0,01% 732 0,03% 1 0,01% 744 0,05% Hong Kong Hong Kong
30 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 8 0,00% United Kingdom United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT/Unix-PCSNET πŸ–₯WindowsNTπŸ’» WindowsNT/Unix-PCSNET