πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰πŸ§πŸŒVPNπŸ“ŠVPSπŸ’»πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 perc.ddns.net

Summary Period: April 2024
Generated 25-May-2024 00:00 CEST


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 19272
Total Files 15604
Total Pages 11193
Total Visits 2069
Total kB Files 7042307
Total kB In 20825
Total kB Out 4221595
Total Unique Sites 1661
Total Unique URLs 2138
Total Unique Referrers 208
Total Unique User Agents 153
. Avg Max
Hits per Hour 401 1251
Hits per Day 9636 16317
Files per Day 7802 12948
Pages per Day 5596 9818
Sites per Day 830 1357
Visits per Day 1034 1646
kB Files per Day 3521154 5652365
kB In per Day 10413 18258
kB Out per Day 2110797 3046951
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.97% 15604
Code 206 - Partial Content 0.44% 84
Code 301 - Moved Permanently 1.13% 218
Code 302 - Found 1.02% 197
Code 303 - See Other 0.18% 34
Code 304 - Not Modified 0.08% 15
Code 403 - Forbidden 0.40% 77
Code 404 - Not Found 0.68% 131
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Code 408 - Request Timeout 1.56% 301
Code 500 - Internal Server Error 13.54% 2610

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 2955 15.33% 2656 17.02% 1375 12.28% 424 20.49% 450 27.09% 1389942 19.74% 2567 12.33% 1174644 27.82%
30 16317 84.67% 12948 82.98% 9818 87.72% 1646 79.56% 1357 81.70% 5652365 80.26% 18258 87.67% 3046951 72.18%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 559 1118 5.80% 538 1077 6.90% 134 268 2.39% 325015 650030 9.23% 439 877 4.21% 126878 253756 6.01%
1 495 991 5.14% 474 949 6.08% 239 479 4.28% 255144 510289 7.25% 554 1108 5.32% 247047 494093 11.70%
2 354 708 3.67% 336 673 4.31% 271 542 4.84% 175361 350722 4.98% 473 945 4.54% 123480 246960 5.85%
3 321 642 3.33% 303 607 3.89% 193 387 3.46% 252494 504987 7.17% 415 831 3.99% 188442 376883 8.93%
4 274 548 2.84% 260 520 3.33% 200 401 3.58% 171272 342543 4.86% 392 784 3.76% 174036 348073 8.25%
5 245 490 2.54% 235 471 3.02% 191 382 3.41% 2681 5361 0.08% 354 708 3.40% 3044 6089 0.14%
6 258 517 2.68% 246 493 3.16% 192 385 3.44% 1526 3052 0.04% 369 738 3.54% 3022 6044 0.14%
7 444 889 4.61% 429 858 5.50% 216 433 3.87% 160935 321869 4.57% 500 1000 4.80% 27508 55017 1.30%
8 289 578 3.00% 273 547 3.51% 218 436 3.90% 2124 4248 0.06% 402 803 3.86% 3935 7871 0.19%
9 625 1251 6.49% 604 1209 7.75% 252 505 4.51% 180305 360609 5.12% 938 1876 9.01% 24965 49929 1.18%
10 421 842 4.37% 398 797 5.11% 250 501 4.48% 221982 443965 6.30% 652 1304 6.26% 16504 33007 0.78%
11 388 776 4.03% 308 617 3.95% 251 502 4.48% 135572 271144 3.85% 510 1020 4.90% 68610 137220 3.25%
12 341 682 3.54% 226 453 2.90% 277 554 4.95% 69384 138769 1.97% 433 866 4.16% 71693 143386 3.40%
13 579 1159 6.01% 432 865 5.54% 391 782 6.99% 462384 924768 13.13% 663 1326 6.37% 253287 506574 12.00%
14 445 891 4.62% 324 649 4.16% 225 450 4.02% 162983 325966 4.63% 436 872 4.19% 146214 292428 6.93%
15 282 565 2.93% 167 334 2.14% 158 317 2.83% 142556 285112 4.05% 243 487 2.34% 4738 9476 0.22%
16 345 691 3.59% 205 410 2.63% 206 412 3.68% 2257 4515 0.06% 238 476 2.29% 3752 7505 0.18%
17 202 404 2.10% 91 182 1.17% 147 294 2.63% 8764 17527 0.25% 147 294 1.41% 9702 19405 0.46%
18 407 815 4.23% 279 558 3.58% 208 417 3.73% 3334 6668 0.09% 315 631 3.03% 5339 10677 0.25%
19 535 1070 5.55% 399 798 5.11% 298 597 5.33% 35414 70828 1.01% 428 855 4.11% 28789 57578 1.36%
20 412 824 4.28% 279 558 3.58% 287 575 5.14% 129828 259657 3.69% 347 694 3.33% 133402 266804 6.32%
21 323 647 3.36% 190 380 2.44% 244 489 4.37% 167757 335514 4.76% 263 526 2.53% 116112 232224 5.50%
22 674 1349 7.00% 526 1053 6.75% 312 624 5.57% 302137 604275 8.58% 568 1135 5.45% 178903 357806 8.48%
23 412 825 4.28% 273 546 3.50% 230 461 4.12% 149945 299889 4.26% 334 667 3.20% 151395 302791 7.17%

Top 100 of 2138 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3550 18.42% 9585 0.14% 7492 35.98% 30078 0.71% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
2 1622 8.42% 31970 0.45% 1321 6.34% 37840 0.90% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
3 1596 8.28% 20600 0.29% 1098 5.27% 28376 0.67% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
4 1453 7.54% 1039277 14.76% 1519 7.29% 833309 19.74% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
5 1228 6.37% 4 0.00% 1051 5.05% 9156 0.22% βœ… Smart Home βš™οΈ S-Admin πŸ“Š PCSNET πŸ’»LinuxHTUπŸ†—
6 944 4.90% 8791 0.12% 531 2.55% 12918 0.31% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
7 906 4.70% 1822 0.03% 690 3.31% 5253 0.12% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
8 511 2.65% 17217 0.24% 483 2.32% 19582 0.46% /image.php
9 511 2.65% 17217 0.24% 483 2.32% 19582 0.46% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
10 506 2.63% 2122 0.03% 418 2.01% 4874 0.12% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
11 486 2.52% 5046 0.07% 421 2.02% 8888 0.21% /
12 454 2.36% 16204 0.23% 406 1.95% 18279 0.43% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
13 351 1.82% 2893954 41.09% 385 1.85% 2916241 69.08% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
14 299 1.55% 0 0.00% 208 1.00% 2365 0.06% 🎼 Media Server βš™οΈ S-Admin πŸ“Š PCSNET πŸ’»LinuxHTUπŸ†—
15 298 1.55% 334 0.00% 209 1.01% 2242 0.05% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
16 262 1.36% 326 0.00% 200 0.96% 2224 0.05% /robots.txt
17 172 0.89% 4159 0.06% 150 0.72% 4997 0.12% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
18 131 0.68% 82 0.00% 274 1.32% 899 0.02% 🌍 Login Dashboard Admin βš™οΈ (DCMS-Sites) πŸ’»
19 130 0.67% 768 0.01% 141 0.68% 1413 0.03% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
20 128 0.66% 79 0.00% 269 1.29% 879 0.02% /wp-admin/admin-ajax.php
21 125 0.65% 6294 0.09% 242 1.16% 6972 0.17% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
22 109 0.57% 1504 0.02% 79 0.38% 2454 0.06% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
23 106 0.55% 16 0.00% 104 0.50% 861 0.02% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
24 103 0.53% 1497 0.02% 75 0.36% 2396 0.06% /feed/
25 86 0.45% 128 0.00% 123 0.59% 804 0.02% 🌍 Steaming Audio-Video / Known Networks (Media Server) πŸ’»
26 82 0.43% 463 0.01% 104 0.50% 1026 0.02% /share.php
27 82 0.43% 463 0.01% 104 0.50% 1026 0.02% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
28 75 0.39% 3175 0.05% 59 0.28% 3546 0.08% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
29 59 0.31% 260 0.00% 40 0.19% 630 0.01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
30 58 0.30% 538 0.01% 31 0.15% 841 0.02% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
31 54 0.28% 457 0.01% 41 0.20% 826 0.02% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
32 49 0.25% 796 0.01% 74 0.36% 1055 0.02% /browse.php
33 49 0.25% 796 0.01% 74 0.36% 1055 0.02% 🌍 Media int. + ext. Search Engine (Media Server) πŸ’»
34 47 0.24% 14782 0.21% 36 0.17% 15123 0.36% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
35 45 0.23% 554 0.01% 85 0.41% 794 0.02% /pvmsg.php
36 45 0.23% 554 0.01% 85 0.41% 794 0.02% 🌍 Internal SMS/eMail info chat Users (Media Server) πŸ’»
37 43 0.22% 79 0.00% 44 0.21% 354 0.01% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»
38 35 0.18% 129 0.00% 26 0.13% 303 0.01% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
39 34 0.18% 993 0.01% 25 0.12% 1267 0.03% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
40 32 0.17% 6481 0.09% 27 0.13% 6652 0.16% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
41 31 0.16% 0 0.00% 26 0.12% 234 0.01% πŸ†— HCS-Activation βš™οΈ S-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
42 30 0.16% 1272 0.02% 57 0.27% 1444 0.03% /wp-admin/load-scripts.php
43 27 0.14% 57 0.00% 23 0.11% 235 0.01% /login.php
44 27 0.14% 770 0.01% 21 0.10% 995 0.02% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
45 27 0.14% 28 0.00% 21 0.10% 230 0.01% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
46 24 0.12% 64 0.00% 29 0.14% 228 0.01% /waveform.php
47 24 0.12% 64 0.00% 29 0.14% 228 0.01% 🌍 Disco Mode Activation Graphic WaveForms (Media Server) πŸ’»
48 23 0.12% 2885114 40.97% 31 0.15% 177370 4.20% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
49 21 0.11% 437 0.01% 17 0.08% 577 0.01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
50 21 0.11% 93 0.00% 20 0.10% 189 0.00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
51 20 0.10% 321 0.00% 15 0.07% 452 0.01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET Contacts πŸ†—
52 18 0.09% 1893 0.03% 51 0.24% 2000 0.05% /wp-admin/load-styles.php
53 17 0.09% 944 0.01% 12 0.06% 1094 0.03% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
54 16 0.08% 17 0.00% 12 0.06% 139 0.00% /e/country.html
55 16 0.08% 232 0.00% 13 0.06% 361 0.01% /misc.php
56 16 0.08% 232 0.00% 13 0.06% 361 0.01% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
57 16 0.08% 130 0.00% 216 1.04% 222 0.01% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
58 16 0.08% 17 0.00% 12 0.06% 139 0.00% 🧱️ IPs Block! ⛔️Contry Access🚫 Foribiden ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
59 15 0.08% 126 0.00% 16 0.08% 238 0.01% /wp-login.php
60 15 0.08% 261 0.00% 12 0.06% 317 0.01% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
61 14 0.07% 2099 0.03% 10 0.05% 2207 0.05% /iplist.txt
62 14 0.07% 95 0.00% 18 0.09% 207 0.00% /member.php
63 14 0.07% 95 0.00% 18 0.09% 207 0.00% 🌍 Private Forum/Chat βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
64 13 0.07% 50 0.00% 10 0.05% 148 0.00% /f/
65 13 0.07% 216 0.00% 7 0.04% 271 0.01% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
66 12 0.06% 0 0.00% 15 0.07% 59 0.00% /util.php
67 12 0.06% 0 0.00% 15 0.07% 59 0.00% 🌍 Media Server Browdcast-Network Settings (Utilities) πŸ’»
68 12 0.06% 491 0.01% 8 0.04% 556 0.01% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
69 11 0.06% 43 0.00% 7 0.03% 118 0.00% /p/
70 10 0.05% 1923 0.03% 7 0.04% 2005 0.05% /iplist-pcsnet.txt
71 10 0.05% 282 0.00% 8 0.04% 363 0.01% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLEUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
72 9 0.05% 17 0.00% 8 0.04% 65 0.00% /mp3/login.php
73 9 0.05% 279 0.00% 7 0.03% 351 0.01% /public.php
74 9 0.05% 24 0.00% 9 0.05% 88 0.00% βš™οΈ WEB Statistika Analytics - AwStats πŸ’»
75 7 0.04% 65 0.00% 6 0.03% 119 0.00% /d/
76 7 0.04% 70 0.00% 6 0.03% 127 0.00% 🌍 INFO Pages (adnun manuals) - HomeCraftSoft@2000 πŸ’»
77 7 0.04% 79 0.00% 4 0.02% 118 0.00% 🧱️ Error πŸ” Not Loged User (Access Deny) πŸ’»
78 6 0.03% 0 0.00% 5 0.02% 44 0.00% /ads.txt
79 6 0.03% 32 0.00% 5 0.02% 76 0.00% /analytics/
80 6 0.03% 98 0.00% 8 0.04% 138 0.00% /audios/techno-hands-up-music-summer-mix-2018-boounce/
81 6 0.03% 170 0.00% 12 0.06% 216 0.01% /contact/
82 6 0.03% 117 0.00% 5 0.02% 169 0.00% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
83 6 0.03% 19 0.00% 4 0.02% 61 0.00% /f/contact.html
84 6 0.03% 1850 0.03% 11 0.05% 1906 0.05% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling-porn-social-only_hosts.txt
85 6 0.03% 144 0.00% 6 0.03% 191 0.00% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
86 6 0.03% 87 0.00% 5 0.03% 138 0.00% /ucinkovita-zascita-wordpress-direktna-blokada-nevarnih-omrezij/
87 6 0.03% 19114 0.27% 5 0.02% 240 0.01% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
88 5 0.03% 97 0.00% 6 0.03% 135 0.00% /audios/techno-2019-best-hands-up-dance-music-mix-party-remix-mega-mix7/
89 5 0.03% 128 0.00% 5 0.02% 169 0.00% /audios/techno-hands-up-music-new-mix-summer/
90 5 0.03% 4 0.00% 4 0.02% 42 0.00% /e/error.html
91 5 0.03% 0 0.00% 6 0.03% 24 0.00% /endpoints/notifications/count_unseen
92 5 0.03% 46 0.00% 4 0.02% 82 0.00% /its/
93 5 0.03% 145 0.00% 5 0.02% 177 0.00% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
94 5 0.03% 84 0.00% 4 0.02% 126 0.00% /namestitev-wordpress-debian-linux/
95 5 0.03% 154 0.00% 5 0.02% 180 0.00% /playlist.php
96 5 0.03% 274 0.00% 4 0.02% 319 0.01% /politika-zasebnosti/
97 5 0.03% 58 0.00% 5 0.02% 97 0.00% /search.php
98 5 0.03% 0 0.00% 4 0.02% 29 0.00% /task.php
99 5 0.03% 105 0.00% 4 0.02% 135 0.00% /the-best-of-vocal-deep-house/
100 5 0.03% 161 0.00% 5 0.03% 198 0.00% /usage_202312.html
View All URLs

Top 100 of 2138 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 351 1.82% 2893954 41.09% 385 1.85% 2916241 69.08% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
2 23 0.12% 2885114 40.97% 31 0.15% 177370 4.20% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
3 1453 7.54% 1039277 14.76% 1519 7.29% 833309 19.74% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
4 1622 8.42% 31970 0.45% 1321 6.34% 37840 0.90% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
5 1596 8.28% 20600 0.29% 1098 5.27% 28376 0.67% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
6 1 0.01% 19114 0.27% 1 0.00% 205 0.00% /download.php
7 6 0.03% 19114 0.27% 5 0.02% 240 0.01% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
8 511 2.65% 17217 0.24% 483 2.32% 19582 0.46% /image.php
9 511 2.65% 17217 0.24% 483 2.32% 19582 0.46% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
10 454 2.36% 16204 0.23% 406 1.95% 18279 0.43% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
11 47 0.24% 14782 0.21% 36 0.17% 15123 0.36% βš™οΈ PCSNET Server (WinNT) Main Server πŸ’»
12 3550 18.42% 9585 0.14% 7492 35.98% 30078 0.71% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
13 944 4.90% 8791 0.12% 531 2.55% 12918 0.31% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
14 32 0.17% 6481 0.09% 27 0.13% 6652 0.16% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
15 125 0.65% 6294 0.09% 242 1.16% 6972 0.17% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
16 486 2.52% 5046 0.07% 421 2.02% 8888 0.21% /
17 172 0.89% 4159 0.06% 150 0.72% 4997 0.12% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
18 75 0.39% 3175 0.05% 59 0.28% 3546 0.08% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
19 2 0.01% 3128 0.04% 2 0.01% 3112 0.07% /hosts/dnsmasq.blacklist.txt
20 1 0.01% 2675 0.04% 1 0.00% 2696 0.06% /hosts/iplist.txt
21 5 0.03% 2613 0.04% 5 0.02% 2609 0.06% 🧾️ PCSNET - TTF DATA πŸ”ƒ
22 1 0.01% 2470 0.04% 1 0.00% 175 0.00% /i/1piramidelogoslika.psd
23 2 0.01% 2145 0.03% 2 0.01% 2154 0.05% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn_hosts.txt
24 506 2.63% 2122 0.03% 418 2.01% 4874 0.12% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
25 14 0.07% 2099 0.03% 10 0.05% 2207 0.05% /iplist.txt
26 2 0.01% 2092 0.03% 2 0.01% 2101 0.05% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-porn-social_hosts.txt
27 10 0.05% 1923 0.03% 7 0.04% 2005 0.05% /iplist-pcsnet.txt
28 18 0.09% 1893 0.03% 51 0.24% 2000 0.05% /wp-admin/load-styles.php
29 6 0.03% 1850 0.03% 11 0.05% 1906 0.05% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling-porn-social-only_hosts.txt
30 906 4.70% 1822 0.03% 690 3.31% 5253 0.12% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
31 109 0.57% 1504 0.02% 79 0.38% 2454 0.06% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
32 103 0.53% 1497 0.02% 75 0.36% 2396 0.06% /feed/
33 30 0.16% 1272 0.02% 57 0.27% 1444 0.03% /wp-admin/load-scripts.php
34 34 0.18% 993 0.01% 25 0.12% 1267 0.03% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
35 17 0.09% 944 0.01% 12 0.06% 1094 0.03% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
36 2 0.01% 892 0.01% 2 0.01% 911 0.02% /hosts/oisd_small_hosts.txt
37 1 0.01% 802 0.01% 1 0.00% 814 0.02% /hosts/easylist-downloads.adblockplus.org_ruadlist+easylist.txt
38 49 0.25% 796 0.01% 74 0.36% 1055 0.02% /browse.php
39 49 0.25% 796 0.01% 74 0.36% 1055 0.02% 🌍 Media int. + ext. Search Engine (Media Server) πŸ’»
40 27 0.14% 770 0.01% 21 0.10% 995 0.02% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
41 130 0.67% 768 0.01% 141 0.68% 1413 0.03% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
42 4 0.02% 760 0.01% 6 0.03% 786 0.02% /wp-admin/profile.php
43 1 0.01% 674 0.01% 1 0.01% 685 0.02% /hosts/easylist-downloads.adblockplus.org_liste_fr+easylist.txt
44 1 0.01% 641 0.01% 1 0.00% 652 0.02% /badips
45 2 0.01% 626 0.01% 2 0.01% 644 0.02% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_porn-only_hosts.txt
46 3 0.02% 579 0.01% 8 0.04% 599 0.01% /wp-admin/
47 45 0.23% 554 0.01% 85 0.41% 794 0.02% /pvmsg.php
48 45 0.23% 554 0.01% 85 0.41% 794 0.02% 🌍 Internal SMS/eMail info chat Users (Media Server) πŸ’»
49 58 0.30% 538 0.01% 31 0.15% 841 0.02% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
50 1 0.01% 532 0.01% 1 0.00% 542 0.01% /hosts/blocklistproject.github.io_Lists_basic.txt
51 1 0.01% 527 0.01% 1 0.00% 537 0.01% /hosts/blocklistproject.github.io_Lists_redirect.txt
52 12 0.06% 491 0.01% 8 0.04% 556 0.01% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
53 82 0.43% 463 0.01% 104 0.50% 1026 0.02% /share.php
54 82 0.43% 463 0.01% 104 0.50% 1026 0.02% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
55 54 0.28% 457 0.01% 41 0.20% 826 0.02% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
56 21 0.11% 437 0.01% 17 0.08% 577 0.01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
57 5 0.03% 377 0.01% 4 0.02% 406 0.01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
58 298 1.55% 334 0.00% 209 1.01% 2242 0.05% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
59 262 1.36% 326 0.00% 200 0.96% 2224 0.05% /robots.txt
60 1 0.01% 326 0.00% 1 0.00% 334 0.01% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_porn-social-only_hosts.txt
61 3 0.02% 323 0.00% 2 0.01% 347 0.01% /analytics/site_202307.html
62 20 0.10% 321 0.00% 15 0.07% 452 0.01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET Contacts πŸ†—
63 10 0.05% 282 0.00% 8 0.04% 363 0.01% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLEUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
64 9 0.05% 279 0.00% 7 0.03% 351 0.01% /public.php
65 5 0.03% 274 0.00% 4 0.02% 319 0.01% /politika-zasebnosti/
66 15 0.08% 261 0.00% 12 0.06% 317 0.01% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
67 59 0.31% 260 0.00% 40 0.19% 630 0.01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
68 2 0.01% 252 0.00% 2 0.01% 269 0.01% /hosts/hosts_block_windows.txt
69 3 0.02% 245 0.00% 2 0.01% 273 0.01% /kategorija/linux/
70 16 0.08% 232 0.00% 13 0.06% 361 0.01% /misc.php
71 16 0.08% 232 0.00% 13 0.06% 361 0.01% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
72 13 0.07% 216 0.00% 7 0.04% 271 0.01% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
73 2 0.01% 206 0.00% 2 0.01% 189 0.00% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-porn_hosts.txt
74 2 0.01% 202 0.00% 5 0.02% 214 0.01% /wp-admin/admin.php
75 1 0.01% 198 0.00% 1 0.00% 190 0.00% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_porn_hosts.txt
76 2 0.01% 196 0.00% 7 0.03% 209 0.00% /wp-admin/themes.php
77 1 0.01% 184 0.00% 1 0.00% 194 0.00% /kategorija/house/
78 3 0.02% 182 0.00% 2 0.01% 218 0.01% /explore-genres/3
79 3 0.02% 171 0.00% 3 0.01% 196 0.00% /AGojto
80 4 0.02% 170 0.00% 4 0.02% 200 0.00% /analytics/usage_202404.html
81 6 0.03% 170 0.00% 12 0.06% 216 0.01% /contact/
82 1 0.01% 163 0.00% 1 0.00% 171 0.00% /hosts/blocklistproject.github.io_Lists_drugs.txt
83 5 0.03% 161 0.00% 5 0.03% 198 0.00% /usage_202312.html
84 2 0.01% 157 0.00% 2 0.01% 175 0.00% /menjalnica/
85 1 0.01% 157 0.00% 1 0.00% 166 0.00% /deep-house-vocal-mix-2021-mega-commercial-mix/
86 4 0.02% 156 0.00% 3 0.01% 191 0.00% /kako-namestiti-streznik-debian-10-buster/
87 5 0.03% 154 0.00% 5 0.02% 180 0.00% /playlist.php
88 1 0.01% 150 0.00% 1 0.00% 111 0.00% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling_hosts.txt
89 5 0.03% 145 0.00% 5 0.02% 177 0.00% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
90 6 0.03% 144 0.00% 6 0.03% 191 0.00% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
91 1 0.01% 139 0.00% 1 0.00% 149 0.00% /audios/solomun-darkness-hardtrance-pcsrec/
92 1 0.01% 139 0.00% 1 0.00% 148 0.00% /audios/remix-best-off-2020-mac/
93 4 0.02% 137 0.00% 3 0.01% 166 0.00% /analytics/usage_202401.html
94 1 0.01% 136 0.00% 1 0.00% 145 0.00% /forums/forum/windows-xampp/
95 4 0.02% 136 0.00% 3 0.01% 165 0.00% /analytics/usage_202403.html
96 1 0.01% 134 0.00% 1 0.00% 111 0.00% /hosts/GoodbyeAds-Ultra-AdBlock-Filter.txt
97 1 0.01% 134 0.00% 1 0.00% 96 0.00% /hosts/GoodbyeAds-Ultra.txt
98 1 0.01% 134 0.00% 3 0.02% 140 0.00% /wp-admin/nav-menus.php
99 1 0.01% 133 0.00% 1 0.01% 139 0.00% /wp-admin/widgets.php
100 16 0.08% 130 0.00% 216 1.04% 222 0.01% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—

Top 100 of 417 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 486 2.52% 535 37.62% /
2 103 0.53% 96 6.75% /feed/
3 128 0.66% 31 2.18% /wp-admin/admin-ajax.php
4 82 0.43% 18 1.27% /share.php
5 16 0.08% 17 1.20% /e/country.html
6 15 0.08% 17 1.20% /wp-login.php
7 16 0.08% 16 1.13% /misc.php
8 27 0.14% 14 0.98% /login.php
9 511 2.65% 11 0.77% /image.php
10 4 0.02% 9 0.63% /stream.php
11 4 0.02% 8 0.56% /analytics/usage_202404.html
12 9 0.05% 8 0.56% /public.php
13 7 0.04% 7 0.49% /d/
14 13 0.07% 7 0.49% /f/
15 3 0.02% 7 0.49% /informacije/
16 11 0.06% 7 0.49% /p/
17 6 0.03% 6 0.42% /analytics/
18 5 0.03% 6 0.42% /audios/techno-hands-up-music-new-mix-summer/
19 6 0.03% 6 0.42% /f/contact.html
20 5 0.03% 6 0.42% /usage_202312.html
21 4 0.02% 5 0.35% /endpoints/set-finger-print
22 2 0.01% 5 0.35% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
23 6 0.03% 5 0.35% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
24 5 0.03% 5 0.35% /its/
25 3 0.02% 5 0.35% /kontakt/
26 5 0.03% 5 0.35% /politika-zasebnosti/
27 5 0.03% 5 0.35% /search.php
28 4 0.02% 4 0.28% /a/
29 4 0.02% 4 0.28% /analytics/site_202303.html
30 4 0.02% 4 0.28% /analytics/usage_202401.html
31 4 0.02% 4 0.28% /analytics/usage_202403.html
32 3 0.02% 4 0.28% /audios/techno-hands-up-music-new-remix-10/
33 2 0.01% 4 0.28% /blog/
34 6 0.03% 4 0.28% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
35 4 0.02% 4 0.28% /f/ourwork.html
36 3 0.02% 4 0.28% /googlea9272817b31632c5.html
37 4 0.02% 4 0.28% /kako-namestiti-streznik-debian-10-buster/
38 4 0.02% 4 0.28% /lostpassword.php
39 2 0.01% 4 0.28% /menjalnica/
40 3 0.02% 4 0.28% /namestitev-debian-10-minimal-install/
41 6 0.03% 4 0.28% /ucinkovita-zascita-wordpress-direktna-blokada-nevarnih-omrezij/
42 24 0.12% 4 0.28% /waveform.php
43 3 0.02% 4 0.28% /webmin-debian-linux-server/
44 2 0.01% 3 0.21% /2020/01/
45 3 0.02% 3 0.21% /AGojto
46 3 0.02% 3 0.21% /analytics/agent_202404.html
47 3 0.02% 3 0.21% /analytics/site_202307.html
48 2 0.01% 3 0.21% /audios/relax-muzika-2020-pcs-records/
49 6 0.03% 3 0.21% /audios/techno-hands-up-music-summer-mix-2018-boounce/
50 2 0.01% 3 0.21% /c/
51 4 0.02% 3 0.21% /contact.php
52 6 0.03% 3 0.21% /contact/
53 2 0.01% 3 0.21% /e/404.html
54 3 0.02% 3 0.21% /enostavni-pozarni-zid-php/
55 3 0.02% 3 0.21% /explore-genres/3
56 3 0.02% 3 0.21% /f/about.html
57 3 0.02% 3 0.21% /forums/forum/linux-server/ubuntu-server/
58 3 0.02% 3 0.21% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
59 3 0.02% 3 0.21% /hosts/
60 2 0.01% 3 0.21% /hosts/Blocklist.html
61 2 0.01% 3 0.21% /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
62 3 0.02% 3 0.21% /kategorija/linux/
63 9 0.05% 3 0.21% /mp3/login.php
64 3 0.02% 3 0.21% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
65 5 0.03% 3 0.21% /namestitev-wordpress-debian-linux/
66 3 0.02% 3 0.21% /p/informacije.html
67 3 0.02% 3 0.21% /posta/
68 4 0.02% 3 0.21% /wp-admin/profile.php
69 2 0.01% 2 0.14% /2-columns-gallery/
70 2 0.01% 2 0.14% /2020/04/
71 2 0.01% 2 0.14% /2020/06/
72 2 0.01% 2 0.14% /analytics/url_202303.html
73 2 0.01% 2 0.14% /analytics/url_202307.html
74 2 0.01% 2 0.14% /analytics/url_202308.html
75 2 0.01% 2 0.14% /analytics/usage_202305.html
76 2 0.01% 2 0.14% /analytics/usage_202308.html
77 2 0.01% 2 0.14% /analytics/usage_202312.html
78 2 0.01% 2 0.14% /analytics/usage_202402.html
79 2 0.01% 2 0.14% /anketa-pcsnet/
80 2 0.01% 2 0.14% /artists.php
81 4 0.02% 2 0.14% /audios/party-mix-2019/
82 1 0.01% 2 0.14% /audios/pcsrecords-progressive-astronaut-teenage-mutants-live-up/
83 2 0.01% 2 0.14% /audios/pcsrecords-purple-disco-machine-essential/
84 2 0.01% 2 0.14% /audios/winterspecialmix2018bestofvocaldeephousenudiscochilloutmix201823/
85 49 0.25% 2 0.14% /browse.php
86 2 0.01% 2 0.14% /comments/feed/
87 1 0.01% 2 0.14% /direktni-prenosi-datotek/
88 1 0.01% 2 0.14% /download.php
89 2 0.01% 2 0.14% /dynu-best-its-services-business/
90 2 0.01% 2 0.14% /e/403.html
91 5 0.03% 2 0.14% /e/error.html
92 2 0.01% 2 0.14% /education-opensource/
93 2 0.01% 2 0.14% /endpoints/
94 2 0.01% 2 0.14% /f/clients.html
95 2 0.01% 2 0.14% /forums/
96 2 0.01% 2 0.14% /forums/forum/registracija-racuna/
97 2 0.01% 2 0.14% /forums/forum/strojna-oprema/
98 1 0.01% 2 0.14% /forums/view/popular/
99 2 0.01% 2 0.14% /genre/house/
100 3 0.02% 2 0.14% /google-aplikacije-za-podjetja/

Top 100 of 420 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 486 2.52% 506 36.59% /
2 103 0.53% 91 6.58% /feed/
3 82 0.43% 36 2.60% /share.php
4 27 0.14% 21 1.52% /login.php
5 128 0.66% 20 1.45% /wp-admin/admin-ajax.php
6 16 0.08% 16 1.16% /e/country.html
7 16 0.08% 15 1.08% /misc.php
8 511 2.65% 13 0.94% /image.php
9 13 0.07% 12 0.87% /f/
10 11 0.06% 11 0.80% /p/
11 7 0.04% 8 0.58% /d/
12 15 0.08% 7 0.51% /wp-login.php
13 6 0.03% 6 0.43% /analytics/
14 6 0.03% 6 0.43% /f/contact.html
15 3 0.02% 6 0.43% /informacije/
16 24 0.12% 6 0.43% /waveform.php
17 4 0.02% 5 0.36% /analytics/site_202303.html
18 5 0.03% 5 0.36% /its/
19 3 0.02% 5 0.36% /kontakt/
20 14 0.07% 5 0.36% /member.php
21 9 0.05% 5 0.36% /mp3/login.php
22 3 0.02% 5 0.36% /namestitev-debian-10-minimal-install/
23 5 0.03% 5 0.36% /politika-zasebnosti/
24 5 0.03% 5 0.36% /search.php
25 5 0.03% 5 0.36% /task.php
26 4 0.02% 4 0.29% /a/
27 4 0.02% 4 0.29% /analytics/usage_202401.html
28 4 0.02% 4 0.29% /analytics/usage_202403.html
29 4 0.02% 4 0.29% /analytics/usage_202404.html
30 4 0.02% 4 0.29% /audios/party-mix-2019/
31 5 0.03% 4 0.29% /audios/techno-hands-up-music-new-mix-summer/
32 6 0.03% 4 0.29% /audios/techno-hands-up-music-summer-mix-2018-boounce/
33 6 0.03% 4 0.29% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
34 5 0.03% 4 0.29% /e/error.html
35 4 0.02% 4 0.29% /f/ourwork.html
36 2 0.01% 4 0.29% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
37 3 0.02% 4 0.29% /googlea9272817b31632c5.html
38 4 0.02% 4 0.29% /kako-namestiti-streznik-debian-10-buster/
39 4 0.02% 4 0.29% /lostpassword.php
40 2 0.01% 4 0.29% /menjalnica/
41 5 0.03% 4 0.29% /namestitev-wordpress-debian-linux/
42 9 0.05% 4 0.29% /public.php
43 4 0.02% 4 0.29% /stream.php
44 6 0.03% 4 0.29% /ucinkovita-zascita-wordpress-direktna-blokada-nevarnih-omrezij/
45 3 0.02% 4 0.29% /webmin-debian-linux-server/
46 3 0.02% 3 0.22% /AGojto
47 3 0.02% 3 0.22% /analytics/agent_202404.html
48 3 0.02% 3 0.22% /analytics/site_202307.html
49 2 0.01% 3 0.22% /audios/relax-muzika-2020-pcs-records/
50 5 0.03% 3 0.22% /audios/techno-2019-best-hands-up-dance-music-mix-party-remix-mega-mix7/
51 2 0.01% 3 0.22% /e/404.html
52 2 0.01% 3 0.22% /education-opensource/
53 4 0.02% 3 0.22% /endpoints/set-finger-print
54 3 0.02% 3 0.22% /enostavni-pozarni-zid-php/
55 3 0.02% 3 0.22% /explore-genres/3
56 3 0.02% 3 0.22% /f/about.html
57 3 0.02% 3 0.22% /forums/forum/linux-server/ubuntu-server/
58 3 0.02% 3 0.22% /hosts/
59 3 0.02% 3 0.22% /kategorija/linux/
60 3 0.02% 3 0.22% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
61 3 0.02% 3 0.22% /p/informacije.html
62 3 0.02% 3 0.22% /posta/
63 4 0.02% 3 0.22% /statistika/
64 30 0.16% 3 0.22% /wp-admin/load-scripts.php
65 2 0.01% 2 0.14% /2-columns-gallery/
66 2 0.01% 2 0.14% /2020/01/
67 2 0.01% 2 0.14% /2020/04/
68 2 0.01% 2 0.14% /analytics/url_202303.html
69 2 0.01% 2 0.14% /analytics/url_202307.html
70 2 0.01% 2 0.14% /analytics/url_202308.html
71 2 0.01% 2 0.14% /analytics/usage_202305.html
72 2 0.01% 2 0.14% /analytics/usage_202308.html
73 2 0.01% 2 0.14% /analytics/usage_202312.html
74 2 0.01% 2 0.14% /analytics/usage_202402.html
75 2 0.01% 2 0.14% /anketa-pcsnet/
76 2 0.01% 2 0.14% /artists.php
77 1 0.01% 2 0.14% /audios/pcsrecords-progressive-astronaut-teenage-mutants-live-up/
78 2 0.01% 2 0.14% /audios/pcsrecords-purple-disco-machine-essential/
79 2 0.01% 2 0.14% /audios/winterspecialmix2018bestofvocaldeephousenudiscochilloutmix201823/
80 1 0.01% 2 0.14% /blog-oznaka/php/
81 2 0.01% 2 0.14% /blog/
82 2 0.01% 2 0.14% /comments/feed/
83 6 0.03% 2 0.14% /contact/
84 1 0.01% 2 0.14% /direktni-prenosi-datotek/
85 1 0.01% 2 0.14% /discover
86 1 0.01% 2 0.14% /download.php
87 2 0.01% 2 0.14% /e/403.html
88 2 0.01% 2 0.14% /endpoints/
89 1 0.01% 2 0.14% /endpoints/logout
90 2 0.01% 2 0.14% /f/clients.html
91 2 0.01% 2 0.14% /forums/
92 2 0.01% 2 0.14% /forums/forum/registracija-racuna/
93 2 0.01% 2 0.14% /forums/forum/strojna-oprema/
94 3 0.02% 2 0.14% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
95 2 0.01% 2 0.14% /genre/house/
96 3 0.02% 2 0.14% /google-aplikacije-za-podjetja/
97 2 0.01% 2 0.14% /hosts/Blocklist.html
98 2 0.01% 2 0.14% /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
99 2 0.01% 2 0.14% /kategorija/news/
100 2 0.01% 2 0.14% /left-sidebar-grid/

Top 100 of 1661 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5916 30.70% 5265 33.74% 1608421 22.84% 4150 19.93% 655024 15.52% 32 1.55% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
2 3482 18.07% 3450 22.11% 858225 12.19% 7443 35.74% 89943 2.13% 34 1.64% 23.106.56.35
3 2570 13.34% 2 0.01% 83 0.00% 2080 9.99% 8399 0.20% 3 0.14% clients.your-server.de
4 2568 13.33% 0 0.00% 0 0.00% 2078 9.98% 8298 0.20% 1 0.05% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
5 537 2.79% 513 3.29% 598325 8.50% 644 3.09% 605743 14.35% 40 1.93% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
6 441 2.29% 411 2.63% 249442 3.54% 501 2.40% 252867 5.99% 17 0.82% tor-exit.nothingtohide.nl
7 348 1.81% 345 2.21% 159550 2.27% 342 1.64% 162877 3.86% 7 0.34% tor-exit-72.cccs.de
8 348 1.81% 345 2.21% 159550 2.27% 342 1.64% 162877 3.86% 7 0.34% tor-exit-72.cccs.de
9 318 1.65% 314 2.01% 91816 1.30% 442 2.12% 94964 2.25% 11 0.53% by.rdp.sh
10 302 1.57% 300 1.92% 149571 2.12% 298 1.43% 152786 3.62% 4 0.19% tor-exit-78.cccs.de
11 302 1.57% 301 1.93% 149571 2.12% 298 1.43% 152786 3.62% 4 0.19% tor-exit-78.cccs.de
12 237 1.23% 234 1.50% 613453 8.71% 187 0.90% 212698 5.04% 3 0.14% 204.8.96.119
13 237 1.23% 202 1.29% 330839 4.70% 255 1.22% 307265 7.28% 14 0.68% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (eu) πŸ†—
14 223 1.16% 189 1.21% 162607 2.31% 271 1.30% 164759 3.90% 30 1.45% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
15 211 1.09% 211 1.35% 510 0.01% 310 1.49% 2156 0.05% 1 0.05% 45.138.16.76.powered.by.rdp.sh
16 209 1.08% 207 1.33% 16784 0.24% 177 0.85% 17952 0.43% 2 0.10% 4.tor-exit.nothingtohide.nl
17 202 1.05% 200 1.28% 174057 2.47% 138 0.66% 42243 1.00% 2 0.10% 80.251.235.192
18 193 1.00% 191 1.22% 144955 2.06% 129 0.62% 6937 0.16% 1 0.05% 31.162.27.104
19 161 0.84% 149 0.95% 157215 2.23% 133 0.64% 20232 0.48% 3 0.14% internet-178-58-225-143.narocnik.mobitel.si
20 161 0.84% 148 0.95% 157215 2.23% 133 0.64% 20232 0.48% 3 0.14% βš™οΈ PSMedia 🌍 Slovenia (si) πŸ†—
21 156 0.81% 150 0.96% 100167 1.42% 174 0.84% 101312 2.40% 6 0.29% tor.loki.tel
22 140 0.73% 115 0.74% 109726 1.56% 134 0.64% 109916 2.60% 1 0.05% 204.8.96.167
23 134 0.70% 129 0.83% 100137 1.42% 142 0.68% 101174 2.40% 4 0.19% 02.nur.exit.tor.loki.tel
24 133 0.69% 132 0.85% 150627 2.14% 108 0.52% 24090 0.57% 1 0.05% ec2-34-242-123-94.eu-west-1.compute.amazonaws.com
25 131 0.68% 130 0.83% 150122 2.13% 107 0.51% 23860 0.57% 1 0.05% ec2-34-245-15-12.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 130 0.67% 130 0.83% 1199 0.02% 157 0.75% 1806 0.04% 1 0.05% 23.106.56.38
27 127 0.66% 127 0.81% 72981 1.04% 181 0.87% 74534 1.77% 9 0.43% 3.tor-exit.nothingtohide.nl
28 124 0.64% 124 0.79% 60961 0.87% 78 0.38% 62266 1.47% 4 0.19% 37.228.129.128
29 122 0.63% 119 0.76% 3888 0.06% 86 0.41% 4507 0.11% 2 0.10% tor-exit-74.cccs.de
30 122 0.63% 119 0.76% 3888 0.06% 86 0.41% 4507 0.11% 2 0.10% tor-exit-74.cccs.de
31 118 0.61% 118 0.76% 544 0.01% 64 0.31% 1064 0.03% 1 0.05% 109-184-20-8.dynamic.mts-nn.ru
32 118 0.61% 118 0.76% 545 0.01% 65 0.31% 1067 0.03% 1 0.05% 185-119-1-29.obit.ru
33 118 0.61% 118 0.76% 545 0.01% 65 0.31% 1067 0.03% 1 0.05% 185-119-1-29.obit.ru
34 118 0.61% 118 0.76% 544 0.01% 64 0.31% 1064 0.03% 1 0.05% dynamic.mts-nn.ru
35 117 0.61% 116 0.74% 141870 2.01% 75 0.36% 8047 0.19% 1 0.05% ec2-35-89-229-153.us-west-2.compute.amazonaws.com
36 107 0.56% 106 0.68% 1434 0.02% 59 0.28% 1950 0.05% 1 0.05% lithium030.a.ahrefs.com
37 105 0.54% 78 0.50% 149296 2.12% 113 0.54% 149337 3.54% 1 0.05% tor.node26.shadowbrokers.eu
38 102 0.53% 101 0.65% 1304 0.02% 57 0.27% 1805 0.04% 1 0.05% lithium062.a.ahrefs.com
39 100 0.52% 98 0.63% 1098 0.02% 54 0.26% 1582 0.04% 1 0.05% lithium053.a.ahrefs.com
40 95 0.49% 95 0.61% 208 0.00% 140 0.67% 921 0.02% 2 0.10% 193.in-addr.arpa
41 95 0.49% 95 0.61% 208 0.00% 140 0.67% 921 0.02% 2 0.10% tor-exit.theworkpc.com.141.168.193.in-addr.arpa
42 94 0.49% 45 0.29% 0 0.00% 21 0.10% 236 0.01% 1 0.05% ec2-18-226-87-63.us-east-2.compute.amazonaws.com
43 87 0.45% 87 0.56% 2895 0.04% 42 0.20% 3339 0.08% 2 0.10% nurembergtor62.quetzalcoatl-relays.org
44 82 0.43% 81 0.52% 963 0.01% 62 0.30% 1338 0.03% 1 0.05% ec2-18-202-177-204.eu-west-1.compute.amazonaws.com
45 82 0.43% 81 0.52% 963 0.01% 62 0.30% 1347 0.03% 1 0.05% ec2-3-252-195-196.eu-west-1.compute.amazonaws.com
46 71 0.37% 70 0.45% 36056 0.51% 83 0.40% 36864 0.87% 5 0.24% 193.26.115.43.powered.by.rdp.sh
47 70 0.36% 46 0.29% 156335 2.22% 93 0.45% 156814 3.71% 1 0.05% 2.tor-exit.nothingtohide.nl
48 65 0.34% 65 0.42% 123322 1.75% 92 0.44% 125040 2.96% 4 0.19% 2.57.122.215
49 65 0.34% 65 0.42% 4 0.00% 44 0.21% 581 0.01% 51 2.46% blocklist.network
50 65 0.34% 65 0.42% 4 0.00% 44 0.21% 581 0.01% 51 2.46% blocklist.network
51 60 0.31% 60 0.38% 58108 0.83% 87 0.42% 59132 1.40% 8 0.39% berlin01.tor-exit.artikel10.org
52 60 0.31% 60 0.38% 109322 1.55% 69 0.33% 110495 2.62% 4 0.19% tor.node15.shadowbrokers.eu
53 59 0.31% 57 0.37% 160868 2.28% 55 0.27% 162736 3.85% 3 0.14% luxembourgtornew5.quetzalcoatl-relays.org
54 58 0.30% 58 0.37% 1347 0.02% 27 0.13% 1639 0.04% 1 0.05% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
55 58 0.30% 58 0.37% 1347 0.02% 31 0.15% 1648 0.04% 1 0.05% ip-195-154-123-56.a.ahrefs.com
56 58 0.30% 57 0.37% 573 0.01% 35 0.17% 858 0.02% 1 0.05% lithium094.a.ahrefs.com
57 54 0.28% 54 0.35% 688 0.01% 100 0.48% 961 0.02% 3 0.14% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
58 52 0.27% 51 0.33% 120332 1.71% 73 0.35% 121992 2.89% 4 0.19% hostedby.privatelayer.com
59 51 0.26% 51 0.33% 760 0.01% 76 0.37% 1014 0.02% 1 0.05% lithium005.a.ahrefs.com
60 48 0.25% 45 0.29% 43536 0.62% 72 0.34% 44283 1.05% 4 0.19% tor-exit-70.cccs.de
61 48 0.25% 48 0.31% 43536 0.62% 72 0.34% 44283 1.05% 4 0.19% tor-exit-70.cccs.de
62 46 0.24% 45 0.29% 839 0.01% 44 0.21% 1072 0.03% 1 0.05% 204-137-14-105.atomicnetworks.co
63 46 0.24% 45 0.29% 839 0.01% 44 0.21% 1072 0.03% 1 0.05% ip.204-137-14-105.atomicnetworks.co
64 43 0.22% 43 0.28% 99942 1.42% 59 0.28% 100463 2.38% 5 0.24% tor-exit-60.for-privacy.net
65 41 0.21% 39 0.25% 186869 2.65% 34 0.17% 188031 4.45% 2 0.10% 181.118.218.193.urdn.com.ua
66 41 0.21% 41 0.26% 77488 1.10% 60 0.29% 78628 1.86% 2 0.10% tor-exit-150.relayon.org
67 41 0.21% 40 0.26% 270869 3.85% 42 0.20% 135526 3.21% 2 0.10% tor15.quintex.com
68 41 0.21% 36 0.23% 186869 2.65% 34 0.17% 188031 4.45% 2 0.10% urdn.com.ua
69 38 0.20% 38 0.24% 575 0.01% 21 0.10% 760 0.02% 1 0.05% 2.57.122.246
70 37 0.19% 22 0.14% 242 0.00% 22 0.11% 431 0.01% 12 0.58% 216.244.66.234
71 36 0.19% 36 0.23% 44042 0.63% 44 0.21% 44359 1.05% 2 0.10% tor-exit-zone38.duckdns.org
72 35 0.18% 32 0.21% 391 0.01% 35 0.17% 567 0.01% 2 0.10% marcuse.nos-oignons.net
73 34 0.18% 34 0.22% 114 0.00% 50 0.24% 379 0.01% 1 0.05% mci.august.is
74 34 0.18% 29 0.19% 158455 2.25% 29 0.14% 142271 3.37% 1 0.05% pingj.lsd.cat
75 34 0.18% 32 0.21% 158455 2.25% 29 0.14% 142271 3.37% 1 0.05% pingj.lsd.cat
76 34 0.18% 34 0.22% 114 0.00% 50 0.24% 379 0.01% 1 0.05% tor-exit.mci.august.is
77 33 0.17% 31 0.20% 313211 4.45% 28 0.14% 138298 3.28% 1 0.05% 204.8.96.166
78 33 0.17% 32 0.21% 445 0.01% 20 0.10% 608 0.01% 1 0.05% ec2-3-22-117-154.us-east-2.compute.amazonaws.com
79 33 0.17% 31 0.20% 227704 3.23% 30 0.14% 89978 2.13% 2 0.10% tor.maxko-hosting.com
80 32 0.17% 30 0.19% 511 0.01% 22 0.10% 673 0.02% 2 0.10% 65.154.226.171
81 31 0.16% 31 0.20% 146 0.00% 34 0.16% 342 0.01% 2 0.10% zbau.f3netze.de
82 30 0.16% 28 0.18% 18022 0.26% 21 0.10% 18261 0.43% 2 0.10% dedicated.vsys.host
83 30 0.16% 30 0.19% 18022 0.26% 21 0.10% 18261 0.43% 2 0.10% dedicated.vsys.host
84 30 0.16% 30 0.19% 7209 0.10% 42 0.20% 7524 0.18% 1 0.05% marcuse-2.nos-oignons.net
85 29 0.15% 29 0.19% 153 0.00% 12 0.06% 281 0.01% 1 0.05% ec2-47-128-61-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
86 28 0.15% 24 0.15% 1069 0.02% 23 0.11% 1231 0.03% 1 0.05% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
87 28 0.15% 28 0.18% 62 0.00% 41 0.20% 280 0.01% 1 0.05% luxembourgtornew1.quetzalcoatl-relays.org
88 27 0.14% 16 0.10% 839 0.01% 16 0.08% 997 0.02% 9 0.43% 216.244.66.197
89 26 0.13% 26 0.17% 102 0.00% 22 0.10% 242 0.01% 1 0.05% msnbot-40-77-189-153.search.msn.com
90 26 0.13% 25 0.16% 22235 0.32% 30 0.15% 22567 0.53% 2 0.10% qeohmonlocbe-dedicated.serverastra.com
91 25 0.13% 25 0.16% 123 0.00% 11 0.05% 234 0.01% 1 0.05% ec2-47-128-35-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
92 25 0.13% 25 0.16% 217 0.00% 11 0.05% 328 0.01% 1 0.05% ec2-47-128-51-197.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
93 24 0.12% 24 0.15% 260 0.00% 19 0.09% 377 0.01% 1 0.05% h-98-128-173-33.a785.priv.bahnhof.se
94 24 0.12% 23 0.15% 254 0.00% 16 0.08% 385 0.01% 0 0.00% msnbot-40-77-188-216.search.msn.com
95 24 0.12% 24 0.15% 260 0.00% 19 0.09% 377 0.01% 1 0.05% priv.bahnhof.se
96 24 0.12% 24 0.15% 12950 0.18% 35 0.17% 13285 0.31% 2 0.10% tor-exit-181.relayon.org
97 23 0.12% 19 0.12% 367 0.01% 17 0.08% 476 0.01% 1 0.05% 65.154.226.169
98 23 0.12% 23 0.15% 209 0.00% 14 0.07% 316 0.01% 1 0.05% ec2-34-221-36-229.us-west-2.compute.amazonaws.com
99 23 0.12% 23 0.15% 0 0.00% 18 0.09% 197 0.00% 1 0.05% google-proxy-66-249-83-128.google.com
100 23 0.12% 23 0.15% 151 0.00% 10 0.05% 272 0.01% 3 0.14% msnbot-52-167-144-170.search.msn.com
View All Sites

Top 100 of 1661 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5916 30.70% 5265 33.74% 1608421 22.84% 4150 19.93% 655024 15.52% 32 1.55% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
2 3482 18.07% 3450 22.11% 858225 12.19% 7443 35.74% 89943 2.13% 34 1.64% 23.106.56.35
3 237 1.23% 234 1.50% 613453 8.71% 187 0.90% 212698 5.04% 3 0.14% 204.8.96.119
4 537 2.79% 513 3.29% 598325 8.50% 644 3.09% 605743 14.35% 40 1.93% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
5 237 1.23% 202 1.29% 330839 4.70% 255 1.22% 307265 7.28% 14 0.68% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (eu) πŸ†—
6 33 0.17% 31 0.20% 313211 4.45% 28 0.14% 138298 3.28% 1 0.05% 204.8.96.166
7 41 0.21% 40 0.26% 270869 3.85% 42 0.20% 135526 3.21% 2 0.10% tor15.quintex.com
8 441 2.29% 411 2.63% 249442 3.54% 501 2.40% 252867 5.99% 17 0.82% tor-exit.nothingtohide.nl
9 33 0.17% 31 0.20% 227704 3.23% 30 0.14% 89978 2.13% 2 0.10% tor.maxko-hosting.com
10 41 0.21% 39 0.25% 186869 2.65% 34 0.17% 188031 4.45% 2 0.10% 181.118.218.193.urdn.com.ua
11 41 0.21% 36 0.23% 186869 2.65% 34 0.17% 188031 4.45% 2 0.10% urdn.com.ua
12 202 1.05% 200 1.28% 174057 2.47% 138 0.66% 42243 1.00% 2 0.10% 80.251.235.192
13 223 1.16% 189 1.21% 162607 2.31% 271 1.30% 164759 3.90% 30 1.45% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
14 59 0.31% 57 0.37% 160868 2.28% 55 0.27% 162736 3.85% 3 0.14% luxembourgtornew5.quetzalcoatl-relays.org
15 348 1.81% 345 2.21% 159550 2.27% 342 1.64% 162877 3.86% 7 0.34% tor-exit-72.cccs.de
16 348 1.81% 345 2.21% 159550 2.27% 342 1.64% 162877 3.86% 7 0.34% tor-exit-72.cccs.de
17 34 0.18% 29 0.19% 158455 2.25% 29 0.14% 142271 3.37% 1 0.05% pingj.lsd.cat
18 34 0.18% 32 0.21% 158455 2.25% 29 0.14% 142271 3.37% 1 0.05% pingj.lsd.cat
19 161 0.84% 149 0.95% 157215 2.23% 133 0.64% 20232 0.48% 3 0.14% internet-178-58-225-143.narocnik.mobitel.si
20 161 0.84% 148 0.95% 157215 2.23% 133 0.64% 20232 0.48% 3 0.14% βš™οΈ PSMedia 🌍 Slovenia (si) πŸ†—
21 70 0.36% 46 0.29% 156335 2.22% 93 0.45% 156814 3.71% 1 0.05% 2.tor-exit.nothingtohide.nl
22 133 0.69% 132 0.85% 150627 2.14% 108 0.52% 24090 0.57% 1 0.05% ec2-34-242-123-94.eu-west-1.compute.amazonaws.com
23 131 0.68% 130 0.83% 150122 2.13% 107 0.51% 23860 0.57% 1 0.05% ec2-34-245-15-12.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 302 1.57% 300 1.92% 149571 2.12% 298 1.43% 152786 3.62% 4 0.19% tor-exit-78.cccs.de
25 302 1.57% 301 1.93% 149571 2.12% 298 1.43% 152786 3.62% 4 0.19% tor-exit-78.cccs.de
26 105 0.54% 78 0.50% 149296 2.12% 113 0.54% 149337 3.54% 1 0.05% tor.node26.shadowbrokers.eu
27 193 1.00% 191 1.22% 144955 2.06% 129 0.62% 6937 0.16% 1 0.05% 31.162.27.104
28 117 0.61% 116 0.74% 141870 2.01% 75 0.36% 8047 0.19% 1 0.05% ec2-35-89-229-153.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 16 0.08% 16 0.10% 141836 2.01% 23 0.11% 143549 3.40% 2 0.10% 23.154.177.13
30 21 0.11% 20 0.13% 141044 2.00% 20 0.10% 955 0.02% 1 0.05% 198.16.70.28
31 2 0.01% 2 0.01% 132213 1.88% 2 0.01% 23704 0.56% 0 0.00% 17-241-75-197.applebot.apple.com
32 1 0.01% 1 0.01% 132205 1.88% 1 0.00% 23277 0.55% 0 0.00% 17-241-219-41.applebot.apple.com
33 1 0.01% 1 0.01% 123886 1.76% 1 0.01% 124235 2.94% 0 0.00% 77.220.196.253
34 1 0.01% 1 0.01% 123886 1.76% 1 0.01% 124235 2.94% 0 0.00% perry.fellwock.tor-exit.calyxinstitute.org
35 65 0.34% 65 0.42% 123322 1.75% 92 0.44% 125040 2.96% 4 0.19% 2.57.122.215
36 52 0.27% 51 0.33% 120332 1.71% 73 0.35% 121992 2.89% 4 0.19% hostedby.privatelayer.com
37 2 0.01% 2 0.01% 110168 1.56% 2 0.01% 24080 0.57% 1 0.05% 17-241-227-156.applebot.apple.com
38 140 0.73% 115 0.74% 109726 1.56% 134 0.64% 109916 2.60% 1 0.05% 204.8.96.167
39 60 0.31% 60 0.38% 109322 1.55% 69 0.33% 110495 2.62% 4 0.19% tor.node15.shadowbrokers.eu
40 156 0.81% 150 0.96% 100167 1.42% 174 0.84% 101312 2.40% 6 0.29% tor.loki.tel
41 134 0.70% 129 0.83% 100137 1.42% 142 0.68% 101174 2.40% 4 0.19% 02.nur.exit.tor.loki.tel
42 43 0.22% 43 0.28% 99942 1.42% 59 0.28% 100463 2.38% 5 0.24% tor-exit-60.for-privacy.net
43 318 1.65% 314 2.01% 91816 1.30% 442 2.12% 94964 2.25% 11 0.53% by.rdp.sh
44 41 0.21% 41 0.26% 77488 1.10% 60 0.29% 78628 1.86% 2 0.10% tor-exit-150.relayon.org
45 127 0.66% 127 0.81% 72981 1.04% 181 0.87% 74534 1.77% 9 0.43% 3.tor-exit.nothingtohide.nl
46 3 0.02% 3 0.02% 71643 1.02% 3 0.01% 46504 1.10% 1 0.05% ns3195416.ip-188-165-200.eu
47 124 0.64% 124 0.79% 60961 0.87% 78 0.38% 62266 1.47% 4 0.19% 37.228.129.128
48 60 0.31% 60 0.38% 58108 0.83% 87 0.42% 59132 1.40% 8 0.39% berlin01.tor-exit.artikel10.org
49 14 0.07% 9 0.06% 49165 0.70% 18 0.09% 49260 1.17% 1 0.05% luxembourgtornew11.quetzalcoatl-relays.org
50 36 0.19% 36 0.23% 44042 0.63% 44 0.21% 44359 1.05% 2 0.10% tor-exit-zone38.duckdns.org
51 48 0.25% 45 0.29% 43536 0.62% 72 0.34% 44283 1.05% 4 0.19% tor-exit-70.cccs.de
52 48 0.25% 48 0.31% 43536 0.62% 72 0.34% 44283 1.05% 4 0.19% tor-exit-70.cccs.de
53 11 0.06% 10 0.06% 43036 0.61% 16 0.08% 43513 1.03% 2 0.10% hosted-by.diamond
54 11 0.06% 11 0.07% 43036 0.61% 16 0.08% 43513 1.03% 2 0.10% hosted-by.diamond
55 21 0.11% 21 0.13% 41303 0.59% 28 0.14% 41826 0.99% 3 0.14% newyorknewtor10.quetzalcoatl-relays.org
56 16 0.08% 16 0.10% 40292 0.57% 24 0.11% 40839 0.97% 3 0.14% 194.26.192.64.powered.by.rdp.sh
57 2 0.01% 2 0.01% 37494 0.53% 3 0.01% 37869 0.90% 1 0.05% vps-7d02b399.vps.ovh.net
58 6 0.03% 6 0.04% 36942 0.52% 9 0.04% 37413 0.89% 2 0.10% 45.141.215.63
59 71 0.37% 70 0.45% 36056 0.51% 83 0.40% 36864 0.87% 5 0.24% 193.26.115.43.powered.by.rdp.sh
60 9 0.05% 9 0.06% 35661 0.51% 13 0.06% 36049 0.85% 2 0.10% 204.8.96.170
61 11 0.06% 11 0.07% 28545 0.41% 16 0.08% 28855 0.68% 2 0.10% 204.8.96.65
62 11 0.06% 11 0.07% 24529 0.35% 16 0.08% 24797 0.59% 2 0.10% vps-a532d6d8.vps.ovh.ca
63 11 0.06% 10 0.06% 24529 0.35% 16 0.08% 24797 0.59% 2 0.10% vps.ovh.ca
64 26 0.13% 25 0.16% 22235 0.32% 30 0.15% 22567 0.53% 2 0.10% qeohmonlocbe-dedicated.serverastra.com
65 17 0.09% 17 0.11% 20451 0.29% 22 0.11% 20661 0.49% 3 0.14% luxembourgtornew24.quetzalcoatl-relays.org
66 2 0.01% 2 0.01% 19147 0.27% 2 0.01% 245 0.01% 1 0.05% hydrogen358-ext2.a.ahrefs.com
67 30 0.16% 28 0.18% 18022 0.26% 21 0.10% 18261 0.43% 2 0.10% dedicated.vsys.host
68 30 0.16% 30 0.19% 18022 0.26% 21 0.10% 18261 0.43% 2 0.10% dedicated.vsys.host
69 209 1.08% 207 1.33% 16784 0.24% 177 0.85% 17952 0.43% 2 0.10% 4.tor-exit.nothingtohide.nl
70 11 0.06% 11 0.07% 16475 0.23% 15 0.07% 16683 0.40% 2 0.10% tor-exit-35.for-privacy.net
71 1 0.01% 1 0.01% 15337 0.22% 1 0.00% 15387 0.36% 0 0.00% 17-241-75-126.applebot.apple.com
72 1 0.01% 1 0.01% 15337 0.22% 1 0.00% 15387 0.36% 0 0.00% 17-241-75-56.applebot.apple.com
73 20 0.10% 20 0.13% 14958 0.21% 25 0.12% 15105 0.36% 4 0.19% tor-exit-node.powered.by.rdp.sh
74 7 0.04% 6 0.04% 14552 0.21% 10 0.05% 14708 0.35% 2 0.10% tor-exit-86.cccs.de
75 7 0.04% 7 0.04% 14552 0.21% 10 0.05% 14708 0.35% 2 0.10% tor-exit-86.cccs.de
76 24 0.12% 24 0.15% 12950 0.18% 35 0.17% 13285 0.31% 2 0.10% tor-exit-181.relayon.org
77 30 0.16% 30 0.19% 7209 0.10% 42 0.20% 7524 0.18% 1 0.05% marcuse-2.nos-oignons.net
78 12 0.06% 12 0.08% 6910 0.10% 18 0.09% 7049 0.17% 2 0.10% tor36.quintex.com
79 5 0.03% 5 0.03% 6652 0.09% 7 0.03% 6764 0.16% 1 0.05% tor-exit-140.relayon.org
80 20 0.10% 20 0.13% 4450 0.06% 27 0.13% 4532 0.11% 2 0.10% torexitrouter
81 20 0.10% 20 0.13% 4450 0.06% 27 0.13% 4532 0.11% 2 0.10% torexitrouter
82 122 0.63% 119 0.76% 3888 0.06% 86 0.41% 4507 0.11% 2 0.10% tor-exit-74.cccs.de
83 122 0.63% 119 0.76% 3888 0.06% 86 0.41% 4507 0.11% 2 0.10% tor-exit-74.cccs.de
84 3 0.02% 3 0.02% 3288 0.05% 4 0.02% 3350 0.08% 1 0.05% 30.tor-exit.nothingtohide.nl
85 1 0.01% 1 0.01% 2994 0.04% 1 0.01% 3016 0.07% 0 0.00% petalbot-114-119-145-188.petalsearch.com
86 87 0.45% 87 0.56% 2895 0.04% 42 0.20% 3339 0.08% 2 0.10% nurembergtor62.quetzalcoatl-relays.org
87 1 0.01% 1 0.01% 2675 0.04% 1 0.00% 2696 0.06% 0 0.00% msnbot-157-55-39-62.search.msn.com
88 7 0.04% 7 0.04% 2659 0.04% 5 0.02% 414 0.01% 5 0.24% 15.bl.bot.semrush.com
89 13 0.07% 12 0.08% 2528 0.04% 7 0.03% 2617 0.06% 2 0.10% msnbot-40-77-167-33.search.msn.com
90 1 0.01% 1 0.01% 2037 0.03% 1 0.01% 2054 0.05% 0 0.00% petalbot-114-119-157-143.petalsearch.com
91 20 0.10% 17 0.11% 1948 0.03% 11 0.05% 2038 0.05% 2 0.10% ec2-47-128-57-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
92 19 0.10% 16 0.10% 1947 0.03% 12 0.06% 1938 0.05% 2 0.10% ec2-47-128-20-17.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
93 18 0.09% 16 0.10% 1947 0.03% 10 0.05% 2033 0.05% 1 0.05% ec2-47-128-31-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
94 18 0.09% 16 0.10% 1947 0.03% 10 0.05% 2033 0.05% 1 0.05% ec2-47-128-37-84.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
95 18 0.09% 16 0.10% 1947 0.03% 11 0.05% 2033 0.05% 1 0.05% ec2-47-128-42-118.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
96 9 0.05% 9 0.06% 1466 0.02% 10 0.05% 1546 0.04% 4 0.19% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
97 107 0.56% 106 0.68% 1434 0.02% 59 0.28% 1950 0.05% 1 0.05% lithium030.a.ahrefs.com
98 58 0.30% 58 0.37% 1347 0.02% 27 0.13% 1639 0.04% 1 0.05% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
99 58 0.30% 58 0.37% 1347 0.02% 31 0.15% 1648 0.04% 1 0.05% ip-195-154-123-56.a.ahrefs.com
100 102 0.53% 101 0.65% 1304 0.02% 57 0.27% 1805 0.04% 1 0.05% lithium062.a.ahrefs.com

Top 28 of 208 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15397 79.89% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
2 12131 62.95% - (Direct Request)
3 1738 9.02% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»
4 637 3.31% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»
5 588 3.05% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
6 320 1.66% https://mega555net-11.com
7 305 1.58% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
8 302 1.57% https://xn--k1-h2s.com
9 294 1.53% https://xn--krkn-xva44n.com
10 282 1.46% https://mega555net-13.com
11 280 1.45% https://xn--krkenat-bn4c.com
12 254 1.32% https://xn--krakent-fn4c.com
13 252 1.31% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
14 248 1.29% https://mega555net-12.com
15 117 0.61% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»
16 72 0.37% 🌍 Perc Scripts DLE 🌍 (HCS-EnigmaSoftwares) πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
17 68 0.35% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»
18 29 0.15% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps DLEMServer πŸ’»
19 29 0.15% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»
20 10 0.05% 🌍 Access from 🌍 Google 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
21 9 0.05% βš™οΈ PCStudio T2 🌍 PCSNET πŸ’»
22 5 0.03% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
23 4 0.02% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»
24 4 0.02% 🌍 Access from 🌍 YandexπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
25 3 0.02% 🌍 Access from 🌍 Wordrpress.com πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
26 2 0.01% 🌍 (psmedia.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
27 2 0.01% 🌍 Access from 🌍 BingπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
28 1 0.01% 🌍 Access from 🌍 GitHub πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—

Top 18 of 153 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16924 87.82% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 1033 5.36% 🌍 WordPress Blog Site πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
3 366 1.90% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ WindowsNT Reason Studios πŸ’»πŸ†—
4 306 1.59% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
5 119 0.62% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Feed Burner πŸ’»πŸ†—
6 65 0.34% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
7 17 0.09% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB HCSApps πŸ’»πŸ†—
8 12 0.06% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
9 11 0.06% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
10 8 0.04% pfSense/pfBlockerNG cURL download agent-3ad20b3026b5f459bb34
11 5 0.03% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ acc.M-Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
12 5 0.03% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal HCS@2000 Sites πŸ’»πŸ†—
13 4 0.02% 🌍 MassScan Media Portal 🌍 WindowsNT Server πŸ’»πŸ†—
14 3 0.02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Hard Scan Anti Malware Scripts πŸ’»πŸ†—
15 3 0.02% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
16 2 0.01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Macintosh Apple OS/iOS πŸ’»πŸ†—
17 2 0.01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ perc.ddns.net πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
18 1 0.01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Security Check Anti-Malware πŸ’»πŸ†—

Usage by Country for April 2024

Top 48 of 48 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5916 30.70% 5274 33.80% 1608421 22.84% 4150 19.93% 655024 15.52% Commercial (com)
2 3618 18.77% 3583 22.96% 859473 12.20% 7609 36.54% 91817 2.17% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
3 3477 18.04% 900 5.77% 371601 5.28% 2979 14.30% 388428 9.20% Germany Germany
4 1943 10.08% 1928 12.36% 80594 1.14% 1707 8.20% 95531 2.26% Unresolved/Unknown
5 831 4.31% 691 4.43% 1386683 19.69% 738 3.54% 675251 16.00% United States United States
6 637 3.31% 627 4.02% 320101 4.55% 401 1.93% 51331 1.22% Russian Federation Russian Federation
7 619 3.21% 590 3.78% 413712 5.87% 704 3.38% 419894 9.95% Netherlands Netherlands
8 537 2.79% 526 3.37% 598325 8.50% 644 3.09% 605743 14.35% Non-Profit (org)
9 318 1.65% 317 2.03% 91816 1.30% 442 2.12% 94964 2.25% St. Helena St. Helena
10 240 1.25% 210 1.35% 330949 4.70% 257 1.24% 307391 7.28% European Union European Union
11 223 1.16% 197 1.26% 162607 2.31% 271 1.30% 164759 3.90% Network (net)
12 161 0.84% 149 0.95% 157215 2.23% 133 0.64% 20232 0.48% Slovenia Slovenia
13 156 0.81% 151 0.97% 100167 1.42% 174 0.84% 101312 2.40% Ind. Contact Data (tel)
14 124 0.64% 124 0.79% 60961 0.87% 78 0.38% 62266 1.47% Finland Finland
15 95 0.49% 95 0.61% 208 0.00% 140 0.67% 921 0.02% Address Routing (arpa)
16 46 0.24% 45 0.29% 839 0.01% 44 0.21% 1072 0.03% Colombia Colombia
17 41 0.21% 39 0.25% 186869 2.65% 34 0.17% 188031 4.45% Ukraine Ukraine
18 35 0.18% 35 0.22% 117 0.00% 51 0.25% 387 0.01% Iceland Iceland
19 34 0.18% 32 0.21% 158455 2.25% 29 0.14% 142271 3.37% Catalan Community (cat)
20 34 0.18% 34 0.22% 272 0.00% 34 0.16% 439 0.01% Sweden Sweden
21 30 0.16% 30 0.19% 52 0.00% 44 0.21% 209 0.00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
22 24 0.12% 11 0.07% 88 0.00% 20 0.10% 226 0.01% China China
23 21 0.11% 16 0.10% 24598 0.35% 22 0.10% 24920 0.59% Canada Canada
24 17 0.09% 17 0.11% 37 0.00% 25 0.12% 170 0.00% South Africa South Africa
25 13 0.07% 11 0.07% 8 0.00% 16 0.08% 67 0.00% Norway Norway
26 12 0.06% 12 0.08% 10 0.00% 18 0.08% 73 0.00% Romania Romania
27 11 0.06% 11 0.07% 23 0.00% 16 0.08% 77 0.00% Switzerland Switzerland
28 8 0.04% 8 0.05% 641 0.01% 6 0.03% 701 0.02% Poland Poland
29 7 0.04% 3 0.02% 240 0.00% 4 0.02% 285 0.01% Chile Chile
30 7 0.04% 3 0.02% 38 0.00% 3 0.01% 74 0.00% United Kingdom United Kingdom
31 5 0.03% 5 0.03% 34 0.00% 6 0.03% 74 0.00% Lithuania Lithuania
32 4 0.02% 3 0.02% 68 0.00% 4 0.02% 92 0.00% Indonesia Indonesia
33 4 0.02% 1 0.01% 5 0.00% 1 0.01% 13 0.00% Iran Iran
34 3 0.02% 0 0.00% 6 0.00% 2 0.01% 18 0.00% Algeria Algeria
35 3 0.02% 2 0.01% 394 0.01% 4 0.02% 416 0.01% Thailand Thailand
36 3 0.02% 3 0.02% 1110 0.02% 6 0.03% 1139 0.03% Vietnam Vietnam
37 2 0.01% 1 0.01% 123887 1.76% 1 0.01% 124235 2.94% Bulgaria Bulgaria
38 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Korea, Republic of Korea, Republic of
39 2 0.01% 2 0.01% 394 0.01% 3 0.02% 408 0.01% Mauritania Mauritania
40 1 0.01% 1 0.01% 641 0.01% 1 0.00% 652 0.02% Hong Kong Hong Kong
41 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Hungary Hungary
42 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India India
43 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Italy Italy
44 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia Cambodia
45 1 0.01% 1 0.01% 641 0.01% 1 0.01% 652 0.02% Lebanon Lebanon
46 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mongolia Mongolia
47 1 0.01% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Philippines Philippines
48 1 0.01% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Seychelles Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT