πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰ 🐧🌍VPNπŸ“ŠVPSπŸ’» πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 89-212-137-96.static.t-2.net

Poroèilo za mesec: Marec 2024
Izdelano 04-apr-2024 06:25 CEST[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za Marec 2024
Skupaj zahtevkov 37289
Skupaj datotek 34579
Skupaj Strani 12674
Skupaj Obiskov 3358
Total kB Files 42605852
Total kB In 98973
Total kB Out 26148976
Skupaj enkr. podroèij 2009
Skupaj enkr. URL-jev 3672
Skupaj enkr. napotiteljev 518
Skupaj enkr. brskalnikov 248
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 517 4899
Zahtevkov dnevno 12429 15895
Datotek dnevno 11526 14859
Strani dnevno 4224 6663
Sites per Day 669 1064
Obiskov dnevno 1119 1235
kB Files per Day 14201951 28662350
kB In per Day 32991 68522
kB Out per Day 8716325 14731881
Zahtevki po odzivnih kodah
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 92,73% 34579
Code 204 - No Content 0,03% 12
Code 206 - Partial Content 0,95% 353
Code 301 - Moved Permanently 1,22% 455
Code 302 - Found 1,93% 721
Code 303 - See Other 1,43% 532
Code 304 - Not Modified 0,12% 46
Code 400 - Bad Request 0,01% 3
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,31% 114
Code 404 - Not Found 0,91% 339
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 3
Code 408 - Request Timeout 0,16% 61
Code 500 - Internal Server Error 0,19% 69

Poroèilo po dnevih za Marec 2024

Dnevna statistika za Marec 2024
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
29 15895 42,63% 14859 42,97% 6663 52,57% 1165 34,69% 923 45,94% 28662350 67,27% 20730 20,95% 14731881 56,34%
30 11155 29,91% 10349 29,93% 2955 23,32% 1235 36,78% 1064 52,96% 11141108 26,15% 68522 69,23% 9253359 35,39%
31 10239 27,46% 9371 27,10% 3056 24,11% 959 28,56% 854 42,51% 2802394 6,58% 9721 9,82% 2163737 8,27%

Poroèilo po urah za Marec 2024

Statistika po urah za Marec 2024
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 171 514 1,38% 141 425 1,23% 78 234 1,85% 2783 8348 0,02% 128 384 0,39% 3851 11552 0,04%
1 369 1107 2,97% 336 1010 2,92% 105 317 2,50% 131793 395380 0,93% 322 967 0,98% 88126 264378 1,01%
2 179 538 1,44% 157 472 1,36% 122 367 2,90% 144703 434109 1,02% 210 629 0,64% 145950 437850 1,67%
3 238 716 1,92% 217 651 1,88% 104 312 2,46% 97103 291308 0,68% 211 632 0,64% 8844 26533 0,10%
4 857 2571 6,89% 829 2489 7,20% 453 1360 10,73% 249319 747957 1,76% 908 2724 2,75% 137981 413942 1,58%
5 1209 3628 9,73% 1164 3493 10,10% 454 1364 10,76% 2499781 7499343 17,60% 15808 47425 47,92% 1511621 4534863 17,34%
6 921 2764 7,41% 855 2567 7,42% 302 906 7,15% 2028039 6084117 14,28% 5916 17747 17,93% 1218925 3656776 13,98%
7 1889 5669 15,20% 1813 5439 15,73% 536 1608 12,69% 3520920 10562760 24,79% 3237 9712 9,81% 2200198 6600595 25,24%
8 410 1232 3,30% 372 1116 3,23% 132 396 3,12% 951090 2853269 6,70% 435 1306 1,32% 521748 1565243 5,99%
9 177 533 1,43% 156 469 1,36% 85 256 2,02% 424944 1274833 2,99% 154 461 0,47% 196167 588500 2,25%
10 286 860 2,31% 260 782 2,26% 104 312 2,46% 287371 862112 2,02% 274 822 0,83% 168461 505382 1,93%
11 371 1114 2,99% 313 940 2,72% 138 416 3,28% 638617 1915852 4,50% 382 1147 1,16% 171781 515342 1,97%
12 542 1627 4,36% 510 1531 4,43% 115 346 2,73% 437283 1311848 3,08% 536 1608 1,62% 142427 427281 1,63%
13 330 990 2,65% 288 866 2,50% 129 389 3,07% 425336 1276008 2,99% 318 953 0,96% 209551 628652 2,40%
14 115 345 0,93% 87 262 0,76% 89 267 2,11% 158927 476781 1,12% 127 381 0,39% 67025 201076 0,77%
15 939 2819 7,56% 901 2705 7,82% 224 674 5,32% 345133 1035398 2,43% 950 2849 2,88% 305380 916141 3,50%
16 619 1857 4,98% 584 1754 5,07% 164 492 3,88% 407335 1222004 2,87% 606 1819 1,84% 277548 832644 3,18%
17 293 880 2,36% 240 720 2,08% 120 361 2,85% 2596 7788 0,02% 236 709 0,72% 4124 12373 0,05%
18 58 176 0,47% 45 136 0,39% 35 106 0,84% 1200 3599 0,01% 45 134 0,13% 1569 4708 0,02%
19 662 1986 5,33% 636 1909 5,52% 99 298 2,35% 1064506 3193517 7,50% 614 1841 1,86% 1072040 3216119 12,30%
20 113 339 0,91% 83 249 0,72% 56 169 1,33% 59684 179053 0,42% 87 261 0,26% 60617 181851 0,70%
21 556 1669 4,48% 504 1514 4,38% 198 596 4,70% 122545 367635 0,86% 503 1509 1,52% 40721 122164 0,47%
22 485 1455 3,90% 443 1329 3,84% 198 594 4,69% 89537 268612 0,63% 467 1400 1,41% 49260 147779 0,57%
23 633 1900 5,10% 583 1751 5,06% 178 534 4,21% 111407 334221 0,78% 518 1555 1,57% 112411 337233 1,29%

Prvih 100 od 3672 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 5762 15,45% 179177 0,42% 6118 6,18% 207759 0,79% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
2 5122 13,74% 74668 0,18% 3778 3,82% 101332 0,39% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
3 4222 11,32% 14436517 33,88% 4827 4,88% 3359451 12,85% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
4 2709 7,26% 5525 0,01% 3987 4,03% 22418 0,09% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
5 2566 6,88% 13581 0,03% 2146 2,17% 25442 0,10% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
6 1735 4,65% 7761 0,02% 1527 1,54% 17588 0,07% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
7 1296 3,48% 201 0,00% 3284 3,32% 6990 0,03% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
8 1050 2,82% 11161 0,03% 702 0,71% 13928 0,05% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
9 940 2,52% 53 0,00% 1684 1,70% 4898 0,02% /endpoints/notifications/count_unseen
10 892 2,39% 11796 0,03% 933 0,94% 16148 0,06% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
11 747 2,00% 20950 0,05% 807 0,82% 24781 0,09% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
12 745 2,00% 20778 0,05% 806 0,81% 24609 0,09% /image.php
13 694 1,86% 11957 0,03% 679 0,69% 17460 0,07% /
14 649 1,74% 586 0,00% 434 0,44% 4498 0,02% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
15 632 1,69% 68250 0,16% 559 0,56% 71445 0,27% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
16 588 1,58% 4148 0,01% 935 0,94% 4875 0,02% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
17 553 1,48% 19788 0,05% 465 0,47% 22351 0,09% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
18 549 1,47% 603 0,00% 2059 2,08% 4170 0,02% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
19 524 1,41% 5986 0,01% 579 0,59% 9275 0,04% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
20 520 1,39% 5933 0,01% 577 0,58% 9225 0,04% /share.php
21 518 1,39% 557 0,00% 397 0,40% 4409 0,02% /robots.txt
22 508 1,36% 1928 0,00% 1619 1,64% 4816 0,02% 🌍 Login Dashboard Admin βš™οΈ (ALLSites-WordPress) πŸ’»
23 505 1,35% 1928 0,00% 1615 1,63% 4801 0,02% /wp-admin/admin-ajax.php
24 487 1,31% 50 0,00% 425 0,43% 3705 0,01% πŸ†— HCS-Activation βš™οΈ S-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
25 445 1,19% 13857089 32,52% 445 0,45% 13912357 53,20% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
26 422 1,13% 34458 0,08% 332 0,33% 36549 0,14% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
27 345 0,93% 472 0,00% 663 0,67% 927 0,00% /posta/
28 317 0,85% 3291 0,01% 263 0,27% 5911 0,02% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
29 295 0,79% 3289 0,01% 243 0,25% 5807 0,02% /wp-login.php
30 211 0,57% 1783 0,00% 158 0,16% 3642 0,01% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
31 189 0,51% 1768 0,00% 142 0,14% 3496 0,01% /feed/
32 179 0,48% 6 0,00% 295 0,30% 1038 0,00% /endpoints/user/update_lastseen
33 163 0,44% 4998 0,01% 315 0,32% 5890 0,02% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
34 152 0,41% 1087 0,00% 177 0,18% 2031 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
35 140 0,38% 1555 0,00% 104 0,10% 2548 0,01% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
36 124 0,33% 365 0,00% 110 0,11% 951 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
37 124 0,33% 224 0,00% 113 0,11% 1049 0,00% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»
38 117 0,31% 4554 0,01% 141 0,14% 5397 0,02% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
39 111 0,30% 2 0,00% 198 0,20% 555 0,00% /endpoints/add-queue
40 110 0,29% 1969 0,00% 115 0,12% 2680 0,01% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
41 109 0,29% 8470 0,02% 306 0,31% 9092 0,03% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
42 99 0,27% 22048 0,05% 77 0,08% 22577 0,09% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
43 97 0,26% 13462359 31,60% 140 0,14% 7945267 30,38% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
44 86 0,23% 763 0,00% 110 0,11% 1238 0,00% βš™οΈ WEB Statistika Analytics - AwStats πŸ’»
45 84 0,23% 158 0,00% 63 0,06% 708 0,00% /login.php
46 77 0,21% 602 0,00% 95 0,10% 1006 0,00% /ajax-load.php
47 66 0,18% 3174 0,01% 107 0,11% 3671 0,01% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
48 63 0,17% 1066 0,00% 49 0,05% 1550 0,01% /p/
49 62 0,17% 577 0,00% 36 0,04% 930 0,00% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
50 61 0,16% 183 0,00% 46 0,05% 634 0,00% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
51 59 0,16% 93627 0,22% 56 0,06% 17725 0,07% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
52 56 0,15% 0 0,00% 57244 57,84% 276 0,00% /includes/upload.process.php
53 55 0,15% 194 0,00% 91 0,09% 484 0,00% /admin_load.php
54 50 0,13% 12 0,00% 51 0,05% 434 0,00% /xmlrpc.php
55 49 0,13% 704 0,00% 42 0,04% 1083 0,00% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
56 45 0,12% 567 0,00% 39 0,04% 924 0,00% /public.php
57 40 0,11% 1854 0,00% 33 0,03% 2103 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
58 40 0,11% 447 0,00% 18 0,02% 653 0,00% 🧱️ Error πŸ” Not Loged User (Access Deny) πŸ’»
59 39 0,10% 461 0,00% 27 0,03% 643 0,00% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
60 38 0,10% 3689 0,01% 26 0,03% 3974 0,02% /iplist.txt
61 36 0,10% 344 0,00% 22 0,02% 564 0,00% 🌍 Register Apps Account New User βš™οΈ Piramide Studio NET πŸ’»
62 34 0,09% 220 0,00% 21 0,02% 427 0,00% /register.php
63 32 0,09% 2034 0,00% 26 0,03% 2195 0,01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
64 31 0,08% 10699 0,03% 24 0,02% 10948 0,04% /iplist-pcsnet.txt
65 30 0,08% 51 0,00% 23 0,02% 199 0,00% βš™οΈ Dashboard Task πŸ›ƒ DDLMedia Server CAuto πŸ’»πŸ†—
66 29 0,08% 176 0,00% 39 0,04% 375 0,00% /contact.php
67 29 0,08% 1 0,00% 22 0,02% 160 0,00% /task.php
68 29 0,08% 292 0,00% 39 0,04% 510 0,00% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
69 27 0,07% 242 0,00% 37 0,04% 464 0,00% /member.php
70 27 0,07% 492 0,00% 18 0,02% 598 0,00% βš™οΈ S-Admin Access Administration 🌍 PCSNET Dashboard βš™οΈπŸ†—
71 25 0,07% 1277 0,00% 37 0,04% 1465 0,01% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
72 25 0,07% 20 0,00% 23 0,02% 203 0,00% 🧱️ IPs Block! Error ⚠️ Foribiden Access ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
73 24 0,06% 20 0,00% 22 0,02% 203 0,00% /e/error.html
74 23 0,06% 402 0,00% 49 0,05% 526 0,00% /wp-admin/admin.php
75 23 0,06% 0 0,00% 25 0,03% 106 0,00% 🌍 Media Server Browdcast-Network Settings (Utilities) πŸ’»
76 22 0,06% 112 0,00% 20 0,02% 271 0,00% /f/
77 22 0,06% 0 0,00% 25 0,02% 105 0,00% /util.php
78 22 0,06% 339 0,00% 18 0,02% 413 0,00% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
79 21 0,06% 93577 0,22% 21 0,02% 17387 0,07% /download.php
80 20 0,05% 306 0,00% 23 0,02% 413 0,00% /browse.php
81 20 0,05% 132 0,00% 15 0,02% 272 0,00% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ†—
82 20 0,05% 306 0,00% 23 0,02% 413 0,00% 🌍 Media int. + ext. Search Engine (Media Server) πŸ’»
83 19 0,05% 1 0,00% 15 0,01% 152 0,00% /ads.txt
84 18 0,05% 77 0,00% 22 0,02% 181 0,00% βš™οΈ Admins Dashboard (DDLEnigma software - Access) πŸ’»
85 17 0,05% 92 0,00% 13 0,01% 221 0,00% /hosts/
86 17 0,05% 147 0,00% 20 0,02% 252 0,00% 🌍 Disco Mode Activation Graphic WaveForms (Media Server) πŸ’»
87 16 0,04% 199 0,00% 22 0,02% 293 0,00% /pvmsg.php
88 16 0,04% 199 0,00% 22 0,02% 293 0,00% 🌍 Internal SMS/eMail info chat Users (Media Server) πŸ’»
89 15 0,04% 0 0,00% 26 0,03% 80 0,00% /endpoints/ap/update_moderator_permission
90 15 0,04% 0 0,00% 732 0,74% 80 0,00% /endpoints/set-finger-print
91 15 0,04% 97 0,00% 18 0,02% 205 0,00% /waveform.php
92 15 0,04% 298 0,00% 13 0,01% 405 0,00% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
93 14 0,04% 248 0,00% 12 0,01% 366 0,00% /misc.php
94 13 0,03% 31 0,00% 10 0,01% 123 0,00% 🧱️ Block 🚷HCSFireWall 🌍 PCSNET 🧱️ Block Access Admin ⛔️
95 13 0,03% 14 0,00% 9 0,01% 106 0,00% 🧱️ IPs Block! ⛔️Contry Access🚫 Foribiden ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
96 12 0,03% 111 0,00% 10 0,01% 201 0,00% /d/
97 12 0,03% 13 0,00% 8 0,01% 101 0,00% /e/404.html
98 12 0,03% 14 0,00% 9 0,01% 105 0,00% /e/country.html
99 12 0,03% 405 0,00% 18 0,02% 499 0,00% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
100 12 0,03% 77 0,00% 30 0,03% 143 0,00% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/embed/
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 3672 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 4222 11,32% 14436517 33,88% 4827 4,88% 3359451 12,85% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
2 445 1,19% 13857089 32,52% 445 0,45% 13912357 53,20% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
3 97 0,26% 13462359 31,60% 140 0,14% 7945267 30,38% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
4 5762 15,45% 179177 0,42% 6118 6,18% 207759 0,79% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
5 59 0,16% 93627 0,22% 56 0,06% 17725 0,07% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
6 21 0,06% 93577 0,22% 21 0,02% 17387 0,07% /download.php
7 5122 13,74% 74668 0,18% 3778 3,82% 101332 0,39% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
8 9 0,02% 72115 0,17% 13 0,01% 72013 0,28% /get-track.php
9 632 1,69% 68250 0,16% 559 0,56% 71445 0,27% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
10 8 0,02% 53984 0,13% 10 0,01% 53857 0,21% 🌍 Media Server - WEB Audio Steaming (users) πŸ’»
11 422 1,13% 34458 0,08% 332 0,33% 36549 0,14% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
12 99 0,27% 22048 0,05% 77 0,08% 22577 0,09% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
13 747 2,00% 20950 0,05% 807 0,82% 24781 0,09% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
14 745 2,00% 20778 0,05% 806 0,81% 24609 0,09% /image.php
15 553 1,48% 19788 0,05% 465 0,47% 22351 0,09% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
16 2566 6,88% 13581 0,03% 2146 2,17% 25442 0,10% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
17 694 1,86% 11957 0,03% 679 0,69% 17460 0,07% /
18 892 2,39% 11796 0,03% 933 0,94% 16148 0,06% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
19 1050 2,82% 11161 0,03% 702 0,71% 13928 0,05% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
20 31 0,08% 10699 0,03% 24 0,02% 10948 0,04% /iplist-pcsnet.txt
21 109 0,29% 8470 0,02% 306 0,31% 9092 0,03% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
22 1 0,00% 8251 0,02% 1 0,00% 1143 0,00% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn-social_hosts.txt
23 2 0,01% 8106 0,02% 2 0,00% 582 0,00% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-porn_hosts.txt
24 1735 4,65% 7761 0,02% 1527 1,54% 17588 0,07% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
25 1 0,00% 6581 0,02% 1 0,00% 6604 0,03% πŸ—‚ PCSNET - PDF Document πŸ”ƒ
26 524 1,41% 5986 0,01% 579 0,59% 9275 0,04% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
27 520 1,39% 5933 0,01% 577 0,58% 9225 0,04% /share.php
28 2709 7,26% 5525 0,01% 3987 4,03% 22418 0,09% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
29 163 0,44% 4998 0,01% 315 0,32% 5890 0,02% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
30 117 0,31% 4554 0,01% 141 0,14% 5397 0,02% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
31 588 1,58% 4148 0,01% 935 0,94% 4875 0,02% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
32 38 0,10% 3689 0,01% 26 0,03% 3974 0,02% /iplist.txt
33 317 0,85% 3291 0,01% 263 0,27% 5911 0,02% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
34 295 0,79% 3289 0,01% 243 0,25% 5807 0,02% /wp-login.php
35 66 0,18% 3174 0,01% 107 0,11% 3671 0,01% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
36 6 0,02% 2336 0,01% 17 0,02% 2382 0,01% /wp-admin/post.php
37 1 0,00% 2042 0,00% 1 0,00% 2060 0,01% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn_hosts.txt
38 32 0,09% 2034 0,00% 26 0,03% 2195 0,01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
39 110 0,29% 1969 0,00% 115 0,12% 2680 0,01% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
40 508 1,36% 1928 0,00% 1619 1,64% 4816 0,02% 🌍 Login Dashboard Admin βš™οΈ (ALLSites-WordPress) πŸ’»
41 505 1,35% 1928 0,00% 1615 1,63% 4801 0,02% /wp-admin/admin-ajax.php
42 40 0,11% 1854 0,00% 33 0,03% 2103 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
43 211 0,57% 1783 0,00% 158 0,16% 3642 0,01% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
44 189 0,51% 1768 0,00% 142 0,14% 3496 0,01% /feed/
45 1 0,00% 1746 0,00% 1 0,00% 1763 0,01% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling_hosts.txt
46 2 0,01% 1715 0,00% 2 0,00% 1739 0,01% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_social_hosts.txt
47 140 0,38% 1555 0,00% 104 0,10% 2548 0,01% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
48 1 0,00% 1412 0,00% 1 0,00% 1427 0,01% /hosts/raw.githubusercontent.com_PolishFiltersTeam_KADhosts_master_KADhosts.txt
49 11 0,03% 1306 0,00% 10 0,01% 1409 0,01% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
50 25 0,07% 1277 0,00% 37 0,04% 1465 0,01% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
51 9 0,02% 1211 0,00% 8 0,01% 1293 0,00% /2020/02/
52 6 0,02% 1146 0,00% 12 0,01% 1193 0,00% /wp-admin/
53 152 0,41% 1087 0,00% 177 0,18% 2031 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
54 63 0,17% 1066 0,00% 49 0,05% 1550 0,01% /p/
55 9 0,02% 999 0,00% 13 0,01% 1074 0,00% /kategorija/designs/
56 7 0,02% 979 0,00% 6 0,01% 1044 0,00% /enostavni-pozarni-zid-php/
57 3 0,01% 972 0,00% 4 0,00% 998 0,00% /hosts/easylist-downloads.adblockplus.org_ruadlist.txt
58 5 0,01% 864 0,00% 4 0,00% 910 0,00% /resnica-danasnje-druzbe/
59 5 0,01% 841 0,00% 4 0,00% 887 0,00% /oznaka/web-server/
60 5 0,01% 837 0,00% 4 0,00% 883 0,00% /2022/02/
61 8 0,02% 795 0,00% 11 0,01% 870 0,00% /article/45_god-believes-in-me-bog-verjame-vame-daria-viardot
62 86 0,23% 763 0,00% 110 0,11% 1238 0,00% βš™οΈ WEB Statistika Analytics - AwStats πŸ’»
63 49 0,13% 704 0,00% 42 0,04% 1083 0,00% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
64 6 0,02% 662 0,00% 10 0,01% 693 0,00% /wp-admin/load-styles.php
65 549 1,47% 603 0,00% 2059 2,08% 4170 0,02% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
66 77 0,21% 602 0,00% 95 0,10% 1006 0,00% /ajax-load.php
67 649 1,74% 586 0,00% 434 0,44% 4498 0,02% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
68 62 0,17% 577 0,00% 36 0,04% 930 0,00% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
69 45 0,12% 567 0,00% 39 0,04% 924 0,00% /public.php
70 518 1,39% 557 0,00% 397 0,40% 4409 0,02% /robots.txt
71 4 0,01% 554 0,00% 3 0,00% 590 0,00% /faq/
72 10 0,03% 535 0,00% 19 0,02% 610 0,00% πŸ†— Post Forum 🌍 Forum/Post - Wordpress Posts πŸ’»
73 1 0,00% 535 0,00% 1 0,00% 545 0,00% /hosts/pcsnet-bad-hosts.txt
74 27 0,07% 492 0,00% 18 0,02% 598 0,00% βš™οΈ S-Admin Access Administration 🌍 PCSNET Dashboard βš™οΈπŸ†—
75 6 0,02% 477 0,00% 11 0,01% 509 0,00% /wp-admin/update.php
76 345 0,93% 472 0,00% 663 0,67% 927 0,00% /posta/
77 39 0,10% 461 0,00% 27 0,03% 643 0,00% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
78 40 0,11% 447 0,00% 18 0,02% 653 0,00% 🧱️ Error πŸ” Not Loged User (Access Deny) πŸ’»
79 5 0,01% 421 0,00% 8 0,01% 456 0,00% 🌍 HandCrafted Software Direct Downloads StandAloneSoftware C++ πŸ’»
80 9 0,02% 412 0,00% 18 0,02% 477 0,00% /forumi/
81 12 0,03% 405 0,00% 18 0,02% 499 0,00% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
82 23 0,06% 402 0,00% 49 0,05% 526 0,00% /wp-admin/admin.php
83 2 0,01% 381 0,00% 2 0,00% 398 0,00% /video-posnetki-dokumentacija/
84 7 0,02% 378 0,00% 8 0,01% 417 0,00% /blogs/
85 3 0,01% 373 0,00% 4 0,00% 399 0,00% /hosts/easylist-downloads.adblockplus.org_easylistchina.txt
86 1 0,00% 370 0,00% 1 0,00% 380 0,00% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling-porn-social-only_hosts.txt
87 124 0,33% 365 0,00% 110 0,11% 951 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
88 4 0,01% 363 0,00% 7 0,01% 385 0,00% /wp-admin/update-core.php
89 9 0,02% 355 0,00% 14 0,01% 419 0,00% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
90 7 0,02% 350 0,00% 6 0,01% 413 0,00% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
91 36 0,10% 344 0,00% 22 0,02% 564 0,00% 🌍 Register Apps Account New User βš™οΈ Piramide Studio NET πŸ’»
92 22 0,06% 339 0,00% 18 0,02% 413 0,00% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
93 12 0,03% 335 0,00% 19 0,02% 426 0,00% /ucinkovita-zascita-wordpress-direktna-blokada-nevarnih-omrezij/
94 5 0,01% 324 0,00% 8 0,01% 349 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
95 6 0,02% 322 0,00% 8 0,01% 358 0,00% /article/49_pcsnet-emmeu-slovenia-radiox
96 20 0,05% 306 0,00% 23 0,02% 413 0,00% /browse.php
97 20 0,05% 306 0,00% 23 0,02% 413 0,00% 🌍 Media int. + ext. Search Engine (Media Server) πŸ’»
98 15 0,04% 298 0,00% 13 0,01% 405 0,00% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
99 29 0,08% 292 0,00% 39 0,04% 510 0,00% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
100 5 0,01% 290 0,00% 6 0,01% 331 0,00% /nadzorna-plosca/

Prvih 100 od 426 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 694 1,86% 542 18,72% /
2 295 0,79% 385 13,30% /wp-login.php
3 1 0,00% 381 13,16% /process.php
4 189 0,51% 188 6,49% /feed/
5 505 1,35% 96 3,32% /wp-admin/admin-ajax.php
6 520 1,39% 90 3,11% /share.php
7 50 0,13% 66 2,28% /xmlrpc.php
8 21 0,06% 53 1,83% /download.php
9 45 0,12% 38 1,31% /public.php
10 84 0,23% 25 0,86% /login.php
11 22 0,06% 16 0,55% /f/
12 29 0,08% 15 0,52% /contact.php
13 17 0,05% 15 0,52% /hosts/
14 23 0,06% 15 0,52% /wp-admin/admin.php
15 34 0,09% 13 0,45% /register.php
16 12 0,03% 12 0,41% /e/country.html
17 14 0,04% 12 0,41% /misc.php
18 9 0,02% 11 0,38% /get-track.php
19 15 0,04% 11 0,38% /waveform.php
20 25 0,07% 10 0,35% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
21 6 0,02% 9 0,31% /badips-pcsnet-lista/
22 12 0,03% 9 0,31% /d/
23 12 0,03% 9 0,31% /e/404.html
24 11 0,03% 9 0,31% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
25 8 0,02% 9 0,31% /i/
26 7 0,02% 8 0,28% /bitcoin/
27 7 0,02% 8 0,28% /f/about.html
28 6 0,02% 8 0,28% /kontakt/
29 9 0,02% 8 0,28% /p/enigma.html
30 9 0,02% 8 0,28% /p/pcsnet.html
31 345 0,93% 8 0,28% /posta/
32 8 0,02% 8 0,28% /usage_202312.html
33 8 0,02% 7 0,24% /article/45_god-believes-in-me-bog-verjame-vame-daria-viardot
34 5 0,01% 7 0,24% /comments/feed/
35 8 0,02% 7 0,24% /f/contact.html
36 4 0,01% 7 0,24% /forums/forum/windows-xampp/
37 745 2,00% 7 0,24% /image.php
38 7 0,02% 7 0,24% /its/
39 63 0,17% 7 0,24% /p/
40 7 0,02% 7 0,24% /p/pogoji.html
41 7 0,02% 7 0,24% /usage_202402.html
42 7 0,02% 6 0,21% /a/
43 7 0,02% 6 0,21% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
44 6 0,02% 6 0,21% /documents/
45 6 0,02% 6 0,21% /e/
46 5 0,01% 6 0,21% /emoji-txt-unikoda/
47 15 0,04% 6 0,21% /endpoints/set-finger-print
48 7 0,02% 6 0,21% /f/ourwork.html
49 2 0,01% 6 0,21% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
50 6 0,02% 6 0,21% /google-aplikacije-za-podjetja/
51 6 0,02% 6 0,21% /left-sidebar-grid/
52 6 0,02% 6 0,21% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
53 5 0,01% 6 0,21% /oznaka/web-server/
54 9 0,02% 6 0,21% /p/o-nas.html
55 3 0,01% 5 0,17% /admin/
56 4 0,01% 5 0,17% /audio-player/
57 2 0,01% 5 0,17% /blog/
58 24 0,06% 5 0,17% /e/error.html
59 6 0,02% 5 0,17% /f/clients.html
60 12 0,03% 5 0,17% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
61 4 0,01% 5 0,17% /informacije/
62 6 0,02% 5 0,17% /lostpassword.php
63 7 0,02% 5 0,17% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
64 5 0,01% 5 0,17% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
65 4 0,01% 5 0,17% /sms/
66 6 0,02% 5 0,17% /usage_202308.html
67 3 0,01% 4 0,14% /2020/05/
68 3 0,01% 4 0,14% /about-us/
69 2 0,01% 4 0,14% /audio-video-server/
70 7 0,02% 4 0,14% /enostavni-pozarni-zid-php/
71 4 0,01% 4 0,14% /faq/
72 5 0,01% 4 0,14% /forums/new-forum/
73 4 0,01% 4 0,14% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
74 7 0,02% 4 0,14% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
75 6 0,02% 4 0,14% /menjalnica/
76 5 0,01% 4 0,14% /nadzorna-plosca/
77 3 0,01% 4 0,14% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
78 6 0,02% 4 0,14% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
79 7 0,02% 4 0,14% /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
80 2 0,01% 4 0,14% /oznaka/comedy/
81 2 0,01% 4 0,14% /oznaka/fail2ban/
82 3 0,01% 4 0,14% /p/kontakt.html
83 5 0,01% 4 0,14% /p/team.html
84 8 0,02% 4 0,14% /pcsnet-kakrsno-koli-ilegalno-poizvedovanje-povzroci-zaklep-vasega-trenutnega-ip/
85 7 0,02% 4 0,14% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
86 4 0,01% 4 0,14% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
87 3 0,01% 4 0,14% /ubuntu-debian-linux-1000-prirocnih-terminal-komand-za-administratorje/
88 8 0,02% 4 0,14% /web-designing/
89 9 0,02% 4 0,14% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
90 6 0,02% 4 0,14% /wp-admin/
91 9 0,02% 3 0,10% /2020/02/
92 1 0,00% 3 0,10% /anketa-pcsnet/
93 1 0,00% 3 0,10% /api/
94 2 0,01% 3 0,10% /courses/
95 2 0,01% 3 0,10% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
96 3 0,01% 3 0,10% /debian-server-priprava-streznika-cms/
97 3 0,01% 3 0,10% /deep-house-vocal-mix-2021-mega-commercial-mix/
98 6 0,02% 3 0,10% /e/403.html
99 4 0,01% 3 0,10% /education-opensource/
100 7 0,02% 3 0,10% /emmeusi/

Prvih 100 od 409 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 694 1,86% 441 15,22% /
2 1 0,00% 378 13,04% /process.php
3 295 0,79% 346 11,94% /wp-login.php
4 520 1,39% 234 8,07% /share.php
5 189 0,51% 188 6,49% /feed/
6 505 1,35% 75 2,59% /wp-admin/admin-ajax.php
7 50 0,13% 60 2,07% /xmlrpc.php
8 940 2,52% 54 1,86% /endpoints/notifications/count_unseen
9 84 0,23% 53 1,83% /login.php
10 745 2,00% 20 0,69% /image.php
11 21 0,06% 19 0,66% /download.php
12 45 0,12% 18 0,62% /public.php
13 24 0,06% 17 0,59% /e/error.html
14 22 0,06% 17 0,59% /f/
15 179 0,48% 14 0,48% /endpoints/user/update_lastseen
16 17 0,05% 14 0,48% /hosts/
17 345 0,93% 14 0,48% /posta/
18 34 0,09% 14 0,48% /register.php
19 14 0,04% 12 0,41% /misc.php
20 63 0,17% 12 0,41% /p/
21 12 0,03% 11 0,38% /e/404.html
22 29 0,08% 11 0,38% /task.php
23 6 0,02% 9 0,31% /badips-pcsnet-lista/
24 12 0,03% 9 0,31% /d/
25 12 0,03% 9 0,31% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
26 8 0,02% 9 0,31% /i/
27 25 0,07% 9 0,31% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
28 9 0,02% 9 0,31% /p/pcsnet.html
29 15 0,04% 8 0,28% /endpoints/set-finger-print
30 7 0,02% 8 0,28% /f/about.html
31 11 0,03% 8 0,28% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
32 8 0,02% 8 0,28% /includes/widgets/ajax/news.php
33 6 0,02% 8 0,28% /left-sidebar-grid/
34 27 0,07% 8 0,28% /member.php
35 7 0,02% 7 0,24% /bitcoin/
36 6 0,02% 7 0,24% /e/
37 12 0,03% 7 0,24% /e/country.html
38 8 0,02% 7 0,24% /f/contact.html
39 4 0,01% 7 0,24% /forums/forum/windows-xampp/
40 5 0,01% 7 0,24% /home/
41 6 0,02% 7 0,24% /kontakt/
42 9 0,02% 7 0,24% /p/enigma.html
43 7 0,02% 7 0,24% /p/pogoji.html
44 4 0,01% 7 0,24% /sms/
45 7 0,02% 6 0,21% /a/
46 77 0,21% 6 0,21% /ajax-load.php
47 4 0,01% 6 0,21% /audio-player/
48 7 0,02% 6 0,21% /f/ourwork.html
49 6 0,02% 6 0,21% /google-aplikacije-za-podjetja/
50 7 0,02% 6 0,21% /its/
51 6 0,02% 6 0,21% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
52 7 0,02% 6 0,21% /usage_202402.html
53 7 0,02% 5 0,17% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
54 2 0,01% 5 0,17% /blog/
55 5 0,01% 5 0,17% /comments/feed/
56 6 0,02% 5 0,17% /documents/
57 5 0,01% 5 0,17% /emoji-txt-unikoda/
58 6 0,02% 5 0,17% /f/clients.html
59 9 0,02% 5 0,17% /forumi/
60 3 0,01% 5 0,17% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
61 7 0,02% 5 0,17% /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
62 5 0,01% 5 0,17% /oznaka/web-server/
63 9 0,02% 5 0,17% /p/o-nas.html
64 8 0,02% 4 0,14% /ddl/
65 3 0,01% 4 0,14% /deep-house-vocal-mix-2021-mega-commercial-mix/
66 2 0,01% 4 0,14% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
67 4 0,01% 4 0,14% /faq/
68 7 0,02% 4 0,14% /forums/
69 5 0,01% 4 0,14% /forums/new-forum/
70 4 0,01% 4 0,14% /informacije/
71 7 0,02% 4 0,14% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
72 6 0,02% 4 0,14% /lostpassword.php
73 2 0,01% 4 0,14% /maltrail-malware-trafic-detection/
74 7 0,02% 4 0,14% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
75 5 0,01% 4 0,14% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
76 5 0,01% 4 0,14% /media-server-piramide-studio/
77 6 0,02% 4 0,14% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
78 2 0,01% 4 0,14% /oznaka/comedy/
79 2 0,01% 4 0,14% /oznaka/fail2ban/
80 4 0,01% 4 0,14% /predstavitev-podjetja-windows-machintosh-xampp/
81 5 0,01% 4 0,14% /resnica-danasnje-druzbe/
82 8 0,02% 4 0,14% /web-designing/
83 9 0,02% 4 0,14% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
84 3 0,01% 3 0,10% /2015/
85 2 0,01% 3 0,10% /2016/03/
86 9 0,02% 3 0,10% /2020/02/
87 3 0,01% 3 0,10% /2020/05/
88 3 0,01% 3 0,10% /about-us/
89 3 0,01% 3 0,10% /admin/
90 1 0,00% 3 0,10% /anketa-pcsnet/
91 1 0,00% 3 0,10% /api/
92 8 0,02% 3 0,10% /article/45_god-believes-in-me-bog-verjame-vame-daria-viardot
93 2 0,01% 3 0,10% /audio-video-server/
94 29 0,08% 3 0,10% /contact.php
95 3 0,01% 3 0,10% /contact/
96 2 0,01% 3 0,10% /courses/
97 2 0,01% 3 0,10% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
98 3 0,01% 3 0,10% /debian-server-priprava-streznika-cms/
99 1 0,00% 3 0,10% /direktni-prenosi-datotek/
100 6 0,02% 3 0,10% /e/403.html

Prvih 100 od 2009 (vseh) podroèij
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 16236 43,54% 15969 46,18% 19843453 46,57% 24100 24,35% 19993702 76,46% 216 6,43% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
2 10047 26,94% 8598 24,86% 1753222 4,11% 8096 8,18% 421933 1,61% 31 0,92% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
3 1908 5,12% 1892 5,47% 854327 2,01% 58683 59,29% 414935 1,59% 17 0,51% 23.106.56.11
4 976 2,62% 953 2,76% 209712 0,49% 1023 1,03% 216348 0,83% 36 1,07% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
5 932 2,50% 920 2,66% 255193 0,60% 1104 1,11% 262763 1,00% 13 0,39% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
6 768 2,06% 753 2,18% 13842311 32,49% 649 0,66% 3206838 12,26% 10 0,30% 23.106.56.37
7 455 1,22% 449 1,30% 609138 1,43% 359 0,36% 65958 0,25% 3 0,09% 216.246.104.51
8 381 1,02% 376 1,09% 192586 0,45% 387 0,39% 195720 0,75% 4 0,12% 204-137-14-105.atomicnetworks.co
9 381 1,02% 378 1,09% 192586 0,45% 387 0,39% 195720 0,75% 4 0,12% ip.204-137-14-105.atomicnetworks.co
10 377 1,01% 368 1,06% 596146 1,40% 300 0,30% 60631 0,23% 2 0,06% 52.165.149.97
11 340 0,91% 207 0,60% 3114 0,01% 186 0,19% 4195 0,02% 2 0,06% pot23.webmeup.com
12 308 0,83% 306 0,88% 8552 0,02% 218 0,22% 10013 0,04% 2 0,06% 23.106.56.12
13 274 0,73% 274 0,79% 47136 0,11% 441 0,45% 48371 0,18% 6 0,18% at-host-uk.hosted-by.leaseweb.com
14 239 0,64% 233 0,67% 306966 0,72% 192 0,19% 48785 0,19% 2 0,06% worker-pkt-la4-0ed3
15 239 0,64% 235 0,68% 306966 0,72% 192 0,19% 48785 0,19% 2 0,06% worker-pkt-la4-0ed3
16 237 0,64% 233 0,67% 312419 0,73% 191 0,19% 52941 0,20% 1 0,03% worker-pkt-la4-b798
17 237 0,64% 235 0,68% 312419 0,73% 191 0,19% 52941 0,20% 1 0,03% worker-pkt-la4-b798
18 235 0,63% 231 0,67% 316150 0,74% 191 0,19% 54370 0,21% 2 0,06% worker-pkt-la4-b0da
19 235 0,63% 233 0,67% 316150 0,74% 191 0,19% 54370 0,21% 2 0,06% worker-pkt-la4-b0da
20 232 0,62% 228 0,66% 1355944 3,18% 178 0,18% 159431 0,61% 5 0,15% 198.16.70.172
21 231 0,62% 229 0,66% 589 0,00% 333 0,34% 2412 0,01% 1 0,03% luxembourgtornew23.quetzalcoatl-relays.org
22 229 0,61% 227 0,66% 179024 0,42% 223 0,23% 181028 0,69% 1 0,03% tor-exit-6
23 229 0,61% 227 0,66% 179024 0,42% 223 0,23% 181028 0,69% 1 0,03% tor-exit-6
24 217 0,58% 212 0,61% 288832 0,68% 174 0,18% 22390 0,09% 2 0,06% worker-pkt-la4-937a
25 217 0,58% 215 0,62% 288832 0,68% 174 0,18% 22390 0,09% 2 0,06% worker-pkt-la4-937a
26 213 0,57% 211 0,61% 2796 0,01% 119 0,12% 3897 0,01% 2 0,06% ip-195-154-122-210.a.ahrefs.com
27 212 0,57% 211 0,61% 58398 0,14% 194 0,20% 59713 0,23% 3 0,09% 2.58.56.43.powered.by.rdp.sh
28 212 0,57% 210 0,61% 58398 0,14% 194 0,20% 59713 0,23% 3 0,09% by.rdp.sh
29 209 0,56% 209 0,60% 5649 0,01% 398 0,40% 6721 0,03% 2 0,06% bsn-182-202-129.dynamic.siol.net
30 203 0,54% 202 0,58% 4004 0,01% 183 0,18% 5039 0,02% 5 0,15% 92.249.48.135
31 203 0,54% 201 0,58% 48369 0,11% 180 0,18% 49705 0,19% 2 0,06% tor-exit-174.relayon.org
32 201 0,54% 197 0,57% 2198 0,01% 112 0,11% 3232 0,01% 2 0,06% lithium053.a.ahrefs.com
33 199 0,53% 199 0,58% 887 0,00% 108 0,11% 1852 0,01% 2 0,06% 23.106.56.13
34 181 0,49% 180 0,52% 2767 0,01% 100 0,10% 3733 0,01% 2 0,06% lithium047.a.ahrefs.com
35 179 0,48% 176 0,51% 202940 0,48% 118 0,12% 18582 0,07% 2 0,06% host-66-146-233-168.static.sprious.com
36 170 0,46% 170 0,49% 285 0,00% 253 0,26% 1659 0,01% 1 0,03% newyorktornew4.quetzalcoatl-relays.org
37 161 0,43% 161 0,47% 990 0,00% 292 0,29% 1825 0,01% 2 0,06% 23.106.56.51
38 152 0,41% 151 0,44% 993 0,00% 89 0,09% 1721 0,01% 2 0,06% 23.106.56.54
39 148 0,40% 48 0,14% 943 0,00% 61 0,06% 1340 0,01% 4 0,12% 165.232.163.208
40 148 0,40% 148 0,43% 9 0,00% 100 0,10% 1366 0,01% 68 2,03% blocklist.network
41 148 0,40% 148 0,43% 9 0,00% 100 0,10% 1366 0,01% 68 2,03% blocklist.network
42 134 0,36% 133 0,38% 142484 0,33% 109 0,11% 6195 0,02% 2 0,06% 76.234.109.2
43 133 0,36% 132 0,38% 729 0,00% 210 0,21% 1453 0,01% 2 0,06% hosted-by.leaseweb.com
44 131 0,35% 130 0,38% 152357 0,36% 106 0,11% 26410 0,10% 1 0,03% ec2-18-201-78-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com
45 131 0,35% 130 0,38% 150167 0,35% 104 0,11% 23639 0,09% 1 0,03% ec2-3-248-195-75.eu-west-1.compute.amazonaws.com
46 131 0,35% 130 0,38% 149038 0,35% 104 0,11% 21131 0,08% 1 0,03% ec2-34-248-80-93.eu-west-1.compute.amazonaws.com
47 122 0,33% 119 0,34% 143516 0,34% 88 0,09% 6685 0,03% 1 0,03% 185-119-1-154.obit.ru
48 122 0,33% 120 0,35% 143516 0,34% 88 0,09% 6685 0,03% 1 0,03% 185-119-1-154.obit.ru
49 117 0,31% 116 0,34% 141870 0,33% 75 0,08% 8129 0,03% 1 0,03% ec2-34-209-242-64.us-west-2.compute.amazonaws.com
50 114 0,31% 112 0,32% 1131 0,00% 68 0,07% 1712 0,01% 2 0,06% ip-195-154-123-68.a.ahrefs.com
51 108 0,29% 107 0,31% 1434 0,00% 60 0,06% 1994 0,01% 1 0,03% lithium073.a.ahrefs.com
52 107 0,29% 106 0,31% 1433 0,00% 59 0,06% 1984 0,01% 1 0,03% lithium030.a.ahrefs.com
53 104 0,28% 103 0,30% 141779 0,33% 66 0,07% 7403 0,03% 1 0,03% ec2-34-221-114-156.us-west-2.compute.amazonaws.com
54 104 0,28% 104 0,30% 170 0,00% 155 0,16% 1010 0,00% 1 0,03% torix.dizum.com
55 102 0,27% 102 0,29% 1520 0,00% 152 0,15% 2063 0,01% 2 0,06% lithium005.a.ahrefs.com
56 101 0,27% 100 0,29% 1179 0,00% 101 0,10% 1903 0,01% 19 0,57% google-proxy-66-249-93-96.google.com
57 101 0,27% 100 0,29% 112033 0,26% 139 0,14% 113251 0,43% 1 0,03% tor-exit-101.digitalcourage.de
58 101 0,27% 100 0,29% 112033 0,26% 139 0,14% 113251 0,43% 1 0,03% tor-exit-101.digitalcourage.de
59 99 0,27% 92 0,27% 2095 0,00% 82 0,08% 2738 0,01% 7 0,21% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
60 98 0,26% 60 0,17% 7130 0,02% 64 0,07% 7764 0,03% 14 0,42% 216.244.66.238
61 97 0,26% 97 0,28% 19263 0,05% 138 0,14% 19332 0,07% 2 0,06% 23.106.56.35
62 94 0,25% 93 0,27% 1161 0,00% 90 0,09% 1824 0,01% 21 0,63% google-proxy-66-249-93-103.google.com
63 91 0,24% 91 0,26% 142066 0,33% 95 0,10% 10822 0,04% 20 0,60% google-proxy-66-249-93-97.google.com
64 90 0,24% 90 0,26% 2330 0,01% 57 0,06% 2717 0,01% 1 0,03% ec2-34-216-10-164.us-west-2.compute.amazonaws.com
65 89 0,24% 51 0,15% 1083 0,00% 58 0,06% 1631 0,01% 16 0,48% 216.244.66.246
66 88 0,24% 45 0,13% 317 0,00% 41 0,04% 773 0,00% 3 0,09% pot34.webmeup.com
67 86 0,23% 86 0,25% 2895 0,01% 40 0,04% 3350 0,01% 1 0,03% tor-exit.readme.toroncampus.org
68 85 0,23% 83 0,24% 503 0,00% 94 0,09% 1216 0,00% 27 0,80% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
69 83 0,22% 82 0,24% 1255 0,00% 53 0,05% 1647 0,01% 1 0,03% 65.154.226.171
70 83 0,22% 81 0,23% 526 0,00% 86 0,09% 1186 0,00% 21 0,63% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
71 83 0,22% 6 0,02% 0 0,00% 19 0,02% 228 0,00% 4 0,12% βš™οΈ PSMain WebScada πŸ“Ÿ Smart Home (UNIX) πŸ“Š
72 82 0,22% 81 0,23% 959 0,00% 62 0,06% 1357 0,01% 1 0,03% ec2-3-255-208-43.eu-west-1.compute.amazonaws.com
73 82 0,22% 81 0,23% 959 0,00% 62 0,06% 1357 0,01% 1 0,03% ec2-34-241-131-33.eu-west-1.compute.amazonaws.com
74 82 0,22% 81 0,23% 959 0,00% 62 0,06% 1357 0,01% 1 0,03% ec2-54-246-9-93.eu-west-1.compute.amazonaws.com
75 82 0,22% 82 0,24% 201939 0,47% 121 0,12% 203396 0,78% 2 0,06% newyorktornew1.quetzalcoatl-relays.org
76 80 0,21% 68 0,20% 1547 0,00% 70 0,07% 2094 0,01% 7 0,21% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
77 74 0,20% 73 0,21% 1868 0,00% 74 0,07% 2361 0,01% 2 0,06% google-proxy-66-249-81-8.google.com
78 72 0,19% 71 0,21% 1146 0,00% 74 0,08% 1637 0,01% 2 0,06% google-proxy-66-249-81-6.google.com
79 68 0,18% 66 0,19% 442 0,00% 75 0,08% 1011 0,00% 22 0,66% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
80 66 0,18% 65 0,19% 505 0,00% 63 0,06% 1008 0,00% 22 0,66% google-proxy-66-249-93-230.google.com
81 65 0,17% 63 0,18% 1076 0,00% 64 0,06% 1590 0,01% 7 0,21% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
82 62 0,17% 62 0,18% 1072 0,00% 60 0,06% 1525 0,01% 16 0,48% google-proxy-66-249-93-228.google.com
83 62 0,17% 61 0,18% 805 0,00% 57 0,06% 1266 0,00% 21 0,63% google-proxy-66-249-93-229.google.com
84 58 0,16% 58 0,17% 645 0,00% 44 0,04% 994 0,00% 1 0,03% google-proxy-66-249-93-166.google.com
85 58 0,16% 58 0,17% 1347 0,00% 27 0,03% 1653 0,01% 1 0,03% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
86 58 0,16% 58 0,17% 1347 0,00% 27 0,03% 1653 0,01% 1 0,03% ip-195-154-123-56.a.ahrefs.com
87 56 0,15% 56 0,16% 16200 0,04% 43 0,04% 16470 0,06% 1 0,03% google-proxy-66-249-93-167.google.com
88 55 0,15% 53 0,15% 152002 0,36% 53 0,05% 11650 0,04% 3 0,09% 198.16.70.53
89 55 0,15% 55 0,16% 565 0,00% 54 0,05% 920 0,00% 1 0,03% google-proxy-66-249-81-7.google.com
90 54 0,14% 54 0,16% 180 0,00% 80 0,08% 616 0,00% 1 0,03% 178.218.144.99.lowhosting.org
91 52 0,14% 30 0,09% 16570 0,04% 31 0,03% 2187 0,01% 13 0,39% 216.244.66.234
92 52 0,14% 49 0,14% 1420 0,00% 50 0,05% 1812 0,01% 11 0,33% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
93 52 0,14% 51 0,15% 926 0,00% 54 0,05% 1292 0,00% 5 0,15% google-proxy-66-102-9-100.google.com
94 51 0,14% 51 0,15% 760 0,00% 76 0,08% 1031 0,00% 1 0,03% ip-195-154-122-245.a.ahrefs.com
95 51 0,14% 51 0,15% 760 0,00% 76 0,08% 1031 0,00% 1 0,03% lithium018.a.ahrefs.com
96 51 0,14% 51 0,15% 760 0,00% 77 0,08% 1031 0,00% 1 0,03% lithium074.a.ahrefs.com
97 50 0,13% 50 0,14% 113395 0,27% 75 0,08% 114212 0,44% 4 0,12% 45.141.215.88
98 50 0,13% 50 0,14% 321 0,00% 42 0,04% 647 0,00% 1 0,03% google-proxy-66-249-93-168.google.com
99 49 0,13% 49 0,14% 126790 0,30% 72 0,07% 127587 0,49% 2 0,06% 188.166.92.179
100 49 0,13% 25 0,07% 488 0,00% 28 0,03% 760 0,00% 13 0,39% 216.244.66.197
Pregled vseh podroèij

Prvih 100 od 2009 (vseh) podroèij po kB F
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 16236 43,54% 15969 46,18% 19843453 46,57% 24100 24,35% 19993702 76,46% 216 6,43% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
2 768 2,06% 753 2,18% 13842311 32,49% 649 0,66% 3206838 12,26% 10 0,30% 23.106.56.37
3 10047 26,94% 8598 24,86% 1753222 4,11% 8096 8,18% 421933 1,61% 31 0,92% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
4 232 0,62% 228 0,66% 1355944 3,18% 178 0,18% 159431 0,61% 5 0,15% 198.16.70.172
5 1908 5,12% 1892 5,47% 854327 2,01% 58683 59,29% 414935 1,59% 17 0,51% 23.106.56.11
6 455 1,22% 449 1,30% 609138 1,43% 359 0,36% 65958 0,25% 3 0,09% 216.246.104.51
7 377 1,01% 368 1,06% 596146 1,40% 300 0,30% 60631 0,23% 2 0,06% 52.165.149.97
8 9 0,02% 9 0,03% 540978 1,27% 13 0,01% 239245 0,91% 0 0,00% 23.106.56.22
9 235 0,63% 231 0,67% 316150 0,74% 191 0,19% 54370 0,21% 2 0,06% worker-pkt-la4-b0da
10 235 0,63% 233 0,67% 316150 0,74% 191 0,19% 54370 0,21% 2 0,06% worker-pkt-la4-b0da
11 237 0,64% 233 0,67% 312419 0,73% 191 0,19% 52941 0,20% 1 0,03% worker-pkt-la4-b798
12 237 0,64% 235 0,68% 312419 0,73% 191 0,19% 52941 0,20% 1 0,03% worker-pkt-la4-b798
13 239 0,64% 233 0,67% 306966 0,72% 192 0,19% 48785 0,19% 2 0,06% worker-pkt-la4-0ed3
14 239 0,64% 235 0,68% 306966 0,72% 192 0,19% 48785 0,19% 2 0,06% worker-pkt-la4-0ed3
15 217 0,58% 212 0,61% 288832 0,68% 174 0,18% 22390 0,09% 2 0,06% worker-pkt-la4-937a
16 217 0,58% 215 0,62% 288832 0,68% 174 0,18% 22390 0,09% 2 0,06% worker-pkt-la4-937a
17 932 2,50% 920 2,66% 255193 0,60% 1104 1,11% 262763 1,00% 13 0,39% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
18 976 2,62% 953 2,76% 209712 0,49% 1023 1,03% 216348 0,83% 36 1,07% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
19 179 0,48% 176 0,51% 202940 0,48% 118 0,12% 18582 0,07% 2 0,06% host-66-146-233-168.static.sprious.com
20 82 0,22% 82 0,24% 201939 0,47% 121 0,12% 203396 0,78% 2 0,06% newyorktornew1.quetzalcoatl-relays.org
21 381 1,02% 376 1,09% 192586 0,45% 387 0,39% 195720 0,75% 4 0,12% 204-137-14-105.atomicnetworks.co
22 381 1,02% 378 1,09% 192586 0,45% 387 0,39% 195720 0,75% 4 0,12% ip.204-137-14-105.atomicnetworks.co
23 229 0,61% 227 0,66% 179024 0,42% 223 0,23% 181028 0,69% 1 0,03% tor-exit-6
24 229 0,61% 227 0,66% 179024 0,42% 223 0,23% 181028 0,69% 1 0,03% tor-exit-6
25 131 0,35% 130 0,38% 152357 0,36% 106 0,11% 26410 0,10% 1 0,03% ec2-18-201-78-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 55 0,15% 53 0,15% 152002 0,36% 53 0,05% 11650 0,04% 3 0,09% 198.16.70.53
27 45 0,12% 43 0,12% 151159 0,35% 37 0,04% 10859 0,04% 2 0,06% 198.16.78.44
28 131 0,35% 130 0,38% 150167 0,35% 104 0,11% 23639 0,09% 1 0,03% ec2-3-248-195-75.eu-west-1.compute.amazonaws.com
29 131 0,35% 130 0,38% 149038 0,35% 104 0,11% 21131 0,08% 1 0,03% ec2-34-248-80-93.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 47 0,13% 47 0,14% 144064 0,34% 70 0,07% 145065 0,55% 2 0,06% nobody.yourvserver.net
31 122 0,33% 119 0,34% 143516 0,34% 88 0,09% 6685 0,03% 1 0,03% 185-119-1-154.obit.ru
32 122 0,33% 120 0,35% 143516 0,34% 88 0,09% 6685 0,03% 1 0,03% 185-119-1-154.obit.ru
33 134 0,36% 133 0,38% 142484 0,33% 109 0,11% 6195 0,02% 2 0,06% 76.234.109.2
34 91 0,24% 91 0,26% 142066 0,33% 95 0,10% 10822 0,04% 20 0,60% google-proxy-66-249-93-97.google.com
35 117 0,31% 116 0,34% 141870 0,33% 75 0,08% 8129 0,03% 1 0,03% ec2-34-209-242-64.us-west-2.compute.amazonaws.com
36 104 0,28% 103 0,30% 141779 0,33% 66 0,07% 7403 0,03% 1 0,03% ec2-34-221-114-156.us-west-2.compute.amazonaws.com
37 1 0,00% 1 0,00% 140694 0,33% 1 0,00% 4222 0,02% 0 0,00% google-proxy-66-102-9-197.google.com
38 1 0,00% 1 0,00% 140694 0,33% 1 0,00% 8266 0,03% 0 0,00% google-proxy-66-102-9-199.google.com
39 1 0,00% 1 0,00% 140694 0,33% 1 0,00% 7244 0,03% 0 0,00% google-proxy-66-249-93-99.google.com
40 49 0,13% 49 0,14% 126790 0,30% 72 0,07% 127587 0,49% 2 0,06% 188.166.92.179
41 50 0,13% 50 0,14% 113395 0,27% 75 0,08% 114212 0,44% 4 0,12% 45.141.215.88
42 101 0,27% 100 0,29% 112033 0,26% 139 0,14% 113251 0,43% 1 0,03% tor-exit-101.digitalcourage.de
43 101 0,27% 100 0,29% 112033 0,26% 139 0,14% 113251 0,43% 1 0,03% tor-exit-101.digitalcourage.de
44 212 0,57% 211 0,61% 58398 0,14% 194 0,20% 59713 0,23% 3 0,09% 2.58.56.43.powered.by.rdp.sh
45 212 0,57% 210 0,61% 58398 0,14% 194 0,20% 59713 0,23% 3 0,09% by.rdp.sh
46 1 0,00% 1 0,00% 50533 0,12% 2 0,00% 3473 0,01% 0 0,00% 23.106.56.19
47 203 0,54% 201 0,58% 48369 0,11% 180 0,18% 49705 0,19% 2 0,06% tor-exit-174.relayon.org
48 274 0,73% 274 0,79% 47136 0,11% 441 0,45% 48371 0,18% 6 0,18% at-host-uk.hosted-by.leaseweb.com
49 1 0,00% 1 0,00% 36368 0,09% 1 0,00% 14883 0,06% 1 0,03% petalbot-114-119-150-120.petalsearch.com
50 97 0,26% 97 0,28% 19263 0,05% 138 0,14% 19332 0,07% 2 0,06% 23.106.56.35
51 52 0,14% 30 0,09% 16570 0,04% 31 0,03% 2187 0,01% 13 0,39% 216.244.66.234
52 56 0,15% 56 0,16% 16200 0,04% 43 0,04% 16470 0,06% 1 0,03% google-proxy-66-249-93-167.google.com
53 41 0,11% 41 0,12% 13882 0,03% 37 0,04% 14085 0,05% 1 0,03% google-proxy-66-102-9-162.google.com
54 7 0,02% 7 0,02% 9530 0,02% 6 0,01% 9540 0,04% 1 0,03% fwdproxy-ash-117.fbsv.net
55 28 0,08% 28 0,08% 8711 0,02% 19 0,02% 8822 0,03% 1 0,03% fwdproxy-lla-010.fbsv.net
56 308 0,83% 306 0,88% 8552 0,02% 218 0,22% 10013 0,04% 2 0,06% 23.106.56.12
57 5 0,01% 5 0,01% 7308 0,02% 4 0,00% 7305 0,03% 1 0,03% fwdproxy-lla-001.fbsv.net
58 98 0,26% 60 0,17% 7130 0,02% 64 0,07% 7764 0,03% 14 0,42% 216.244.66.238
59 209 0,56% 209 0,60% 5649 0,01% 398 0,40% 6721 0,03% 2 0,06% bsn-182-202-129.dynamic.siol.net
60 28 0,08% 28 0,08% 5374 0,01% 24 0,02% 5509 0,02% 1 0,03% google-proxy-66-102-9-160.google.com
61 41 0,11% 41 0,12% 5245 0,01% 37 0,04% 5472 0,02% 1 0,03% google-proxy-66-102-9-161.google.com
62 2 0,01% 2 0,01% 4424 0,01% 1 0,00% 4454 0,02% 0 0,00% 195.234.109.18
63 203 0,54% 202 0,58% 4004 0,01% 183 0,18% 5039 0,02% 5 0,15% 92.249.48.135
64 20 0,05% 14 0,04% 3612 0,01% 12 0,01% 2639 0,01% 6 0,18% 216.244.66.239
65 41 0,11% 4 0,01% 3280 0,01% 33 0,03% 3622 0,01% 40 1,19% ec2-52-15-118-168.us-east-2.compute.amazonaws.com
66 340 0,91% 207 0,60% 3114 0,01% 186 0,19% 4195 0,02% 2 0,06% pot23.webmeup.com
67 35 0,09% 22 0,06% 3004 0,01% 20 0,02% 1670 0,01% 11 0,33% 216.244.66.241
68 86 0,23% 86 0,25% 2895 0,01% 40 0,04% 3350 0,01% 1 0,03% tor-exit.readme.toroncampus.org
69 213 0,57% 211 0,61% 2796 0,01% 119 0,12% 3897 0,01% 2 0,06% ip-195-154-122-210.a.ahrefs.com
70 181 0,49% 180 0,52% 2767 0,01% 100 0,10% 3733 0,01% 2 0,06% lithium047.a.ahrefs.com
71 24 0,06% 24 0,07% 2601 0,01% 25 0,03% 2727 0,01% 0 0,00% fwdproxy-frc-006.fbsv.net
72 90 0,24% 90 0,26% 2330 0,01% 57 0,06% 2717 0,01% 1 0,03% ec2-34-216-10-164.us-west-2.compute.amazonaws.com
73 22 0,06% 22 0,06% 2259 0,01% 17 0,02% 2434 0,01% 0 0,00% 193.104.2.254
74 201 0,54% 197 0,57% 2198 0,01% 112 0,11% 3232 0,01% 2 0,06% lithium053.a.ahrefs.com
75 99 0,27% 92 0,27% 2095 0,00% 82 0,08% 2738 0,01% 7 0,21% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
76 21 0,06% 21 0,06% 2093 0,00% 12 0,01% 2253 0,01% 0 0,00% ecs-119-12-167-111.compute.hwclouds-dns.com
77 2 0,01% 2 0,01% 2046 0,00% 2 0,00% 2071 0,01% 1 0,03% 213-180-203-127.spider.yandex.com
78 2 0,01% 1 0,00% 1870 0,00% 2 0,00% 1896 0,01% 0 0,00% 5-255-231-161.spider.yandex.com
79 74 0,20% 73 0,21% 1868 0,00% 74 0,07% 2361 0,01% 2 0,06% google-proxy-66-249-81-8.google.com
80 1 0,00% 1 0,00% 1824 0,00% 1 0,00% 1836 0,01% 0 0,00% 195.234.109.64
81 2 0,01% 1 0,00% 1729 0,00% 2 0,00% 1753 0,01% 1 0,03% msnbot-52-167-144-185.search.msn.com
82 3 0,01% 3 0,01% 1696 0,00% 2 0,00% 1729 0,01% 0 0,00% 119.9.18.140
83 2 0,01% 2 0,01% 1673 0,00% 2 0,00% 1697 0,01% 0 0,00% 85-187-176-58.ip.ggn.bg
84 2 0,01% 2 0,01% 1673 0,00% 2 0,00% 1697 0,01% 0 0,00% ip.ggn.bg
85 4 0,01% 4 0,01% 1660 0,00% 4 0,00% 1701 0,01% 1 0,03% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
86 4 0,01% 4 0,01% 1625 0,00% 3 0,00% 1660 0,01% 0 0,00% fwdproxy-ldc-003.fbsv.net
87 80 0,21% 68 0,20% 1547 0,00% 70 0,07% 2094 0,01% 7 0,21% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
88 102 0,27% 102 0,29% 1520 0,00% 152 0,15% 2063 0,01% 2 0,06% lithium005.a.ahrefs.com
89 12 0,03% 11 0,03% 1447 0,00% 7 0,01% 1539 0,01% 2 0,06% fwdproxy-cln-006.fbsv.net
90 19 0,05% 2 0,01% 1443 0,00% 12 0,01% 1413 0,01% 3 0,09% host86-161-109-242.range86-161.btcentralplus.com
91 108 0,29% 107 0,31% 1434 0,00% 60 0,06% 1994 0,01% 1 0,03% lithium073.a.ahrefs.com
92 107 0,29% 106 0,31% 1433 0,00% 59 0,06% 1984 0,01% 1 0,03% lithium030.a.ahrefs.com
93 52 0,14% 49 0,14% 1420 0,00% 50 0,05% 1812 0,01% 11 0,33% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
94 3 0,01% 3 0,01% 1419 0,00% 2 0,00% 1450 0,01% 1 0,03% msnbot-40-77-167-50.search.msn.com
95 15 0,04% 15 0,04% 1350 0,00% 10 0,01% 1494 0,01% 15 0,45% crawling-gateway-136-243-228-194.dataforseo.com
96 58 0,16% 58 0,17% 1347 0,00% 27 0,03% 1653 0,01% 1 0,03% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
97 58 0,16% 58 0,17% 1347 0,00% 27 0,03% 1653 0,01% 1 0,03% ip-195-154-123-56.a.ahrefs.com
98 32 0,09% 30 0,09% 1306 0,00% 34 0,03% 1573 0,01% 8 0,24% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
99 83 0,22% 82 0,24% 1255 0,00% 53 0,05% 1647 0,01% 1 0,03% 65.154.226.171
100 6 0,02% 6 0,02% 1232 0,00% 4 0,00% 1280 0,00% 0 0,00% fwdproxy-cln-118.fbsv.net

Prvih 30 od 518 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 12958 34,75% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
2 12950 34,73% - (Direct Request)
3 6397 17,16% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»
4 3579 9,60% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»
5 3488 9,35% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
6 3434 9,21% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
7 3362 9,02% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps DLEMServer πŸ’»
8 1366 3,66% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»
9 1205 3,23% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
10 1013 2,72% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»
11 166 0,45% 🌍 PCSNET WEB Analytics βš™οΈ Spletne Analize πŸ“Š Public πŸ’»
12 130 0,35% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»
13 36 0,10% 🌍 (psmedia.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
14 30 0,08% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
15 25 0,07% 🌍 Access from 🌍 GoogleSrπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
16 21 0,06% https://administracijaspleta.wordpress.com/
17 21 0,06% βš™οΈ PCStudio PUBLIC 🌍 ADMIN-LOCAL PCSNET πŸ’»
18 18 0,05% 🌍 (pcsnet.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
19 15 0,04% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»
20 8 0,02% http://ghost-rider/
21 6 0,02% 🌍 Access from 🌍 Google 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
22 4 0,01% http://crackkey.co
23 4 0,01% 🌍 Access from 🌍 YandexπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
24 3 0,01% 🌍 Access from 🌍 GitHub πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
25 2 0,01% https://crackkey.co
26 2 0,01% 🌍 Access from 🌍 Wordrpress.com πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
27 1 0,00% https://secure.helpscout.net/
28 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 DuckDuckGoπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
29 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 FacebookπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
30 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 LinkedinπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—

Prvih 26 od 248 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 35859 96,17% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 583 1,56% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ acc.M-Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
3 197 0,53% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Feed Burner πŸ’»πŸ†—
4 148 0,40% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
5 68 0,18% cortex/1.0
6 59 0,16% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
7 50 0,13% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB HCSApps πŸ’»πŸ†—
8 21 0,06% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ WindowsNT Reason Studios πŸ’»πŸ†—
9 17 0,05% pfSense/pfBlockerNG cURL download agent-3ad20b3026b5f459bb34
10 16 0,04% AdsTxtCrawler/1.0.2
11 16 0,04% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
12 12 0,03% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External GitHub.com πŸ’»πŸ†—
13 7 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal HCS@2000 Sites πŸ’»πŸ†—
14 7 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB-Apps πŸ’»πŸ†—
15 5 0,01% pfSense/pfBlockerNG cURL download agent-29e96900413cee914021
16 4 0,01% claudebot
17 3 0,01% 🌍 HandCraftedSoftware πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
18 3 0,01% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
19 2 0,01% 🌍 MassScan Media Portal 🌍 WindowsNT Server πŸ’»πŸ†—
20 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Hard Scan Anti Malware Scripts πŸ’»πŸ†—
21 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ pcsnet.freeddns.org πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
22 1 0,00% Automattic Analytics Crawler/0.2; http://wordpress.com/crawler/
23 1 0,00% The Incutio XML-RPC PHP Library
24 1 0,00% ias-ie/3.3 (former https://www.admantx.com + https://integralads.com/about-ias/)
25 1 0,00% peer39_crawler/1.0
26 1 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External security.ipip.net πŸ’»πŸ†—

Usage by Country for Marec 2024

Prvih 48 od 48 Total Countries
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Država
1 17168 46,04% 16947 49,01% 20098647 47,17% 25203 25,46% 20256465 77,47% Non-Profit (org)
2 10047 26,94% 8617 24,92% 1753222 4,11% 8096 8,18% 421933 1,61% Commercial (com)
3 3656 9,80% 3617 10,46% 15319546 35,96% 60232 60,86% 3900234 14,92% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
4 2464 6,61% 2075 6,00% 3049420 7,16% 1844 1,86% 346043 1,32% United States United States
5 1411 3,78% 1318 3,81% 1404029 3,30% 1109 1,12% 361908 1,38% Unresolved/Unknown
6 976 2,62% 953 2,76% 209712 0,49% 1023 1,03% 216348 0,83% Network (net)
7 384 1,03% 381 1,10% 192621 0,45% 389 0,39% 195781 0,75% Colombia Colombia
8 217 0,58% 193 0,56% 145804 0,34% 161 0,16% 9456 0,04% Russian Federation Russian Federation
9 212 0,57% 211 0,61% 58398 0,14% 194 0,20% 59713 0,23% St. Helena St. Helena
10 204 0,55% 193 0,56% 252193 0,59% 232 0,23% 254552 0,97% Netherlands Netherlands
11 138 0,37% 133 0,38% 112347 0,26% 172 0,17% 113826 0,44% Germany Germany
12 74 0,20% 60 0,17% 908 0,00% 53 0,05% 1399 0,01% Singapore Singapore
13 56 0,15% 37 0,11% 600 0,00% 52 0,05% 1024 0,00% China China
14 47 0,13% 34 0,10% 739 0,00% 33 0,03% 1060 0,00% European Union European Union
15 36 0,10% 18 0,05% 2073 0,00% 21 0,02% 2268 0,01% Hong Kong Hong Kong
16 35 0,09% 13 0,04% 307 0,00% 23 0,02% 528 0,00% Canada Canada
17 25 0,07% 25 0,07% 2293 0,01% 20 0,02% 2491 0,01% Poland Poland
18 22 0,06% 19 0,05% 249 0,00% 20 0,02% 410 0,00% India India
19 14 0,04% 14 0,04% 163 0,00% 13 0,01% 240 0,00% Kazakhstan Kazakhstan
20 13 0,03% 9 0,03% 128 0,00% 13 0,01% 217 0,00% Seychelles Seychelles
21 10 0,03% 6 0,02% 79 0,00% 10 0,01% 149 0,00% South Africa South Africa
22 8 0,02% 8 0,02% 58 0,00% 7 0,01% 126 0,00% Vietnam Vietnam
23 6 0,02% 2 0,01% 4 0,00% 3 0,00% 29 0,00% Brazil Brazil
24 6 0,02% 6 0,02% 58 0,00% 5 0,00% 109 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
25 5 0,01% 4 0,01% 46 0,00% 3 0,00% 81 0,00% France France
26 5 0,01% 1 0,00% 13 0,00% 2 0,00% 22 0,00% Italy Italy
27 5 0,01% 5 0,01% 57 0,00% 4 0,00% 100 0,00% Korea, Republic of Korea, Republic of
28 5 0,01% 5 0,01% 57 0,00% 4 0,00% 100 0,00% Montenegro Montenegro
29 4 0,01% 3 0,01% 45 0,00% 4 0,00% 76 0,00% Austria Austria
30 4 0,01% 3 0,01% 1684 0,00% 3 0,00% 1718 0,01% Bulgaria Bulgaria
31 4 0,01% 4 0,01% 107 0,00% 3 0,00% 142 0,00% Ireland Ireland
32 3 0,01% 3 0,01% 34 0,00% 2 0,00% 60 0,00% Belgium Belgium
33 3 0,01% 3 0,01% 34 0,00% 2 0,00% 60 0,00% Spain Spain
34 3 0,01% 3 0,01% 71 0,00% 4 0,00% 96 0,00% Indonesia Indonesia
35 3 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Israel Israel
36 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 4 0,00% Iran Iran
37 2 0,01% 0 0,00% 19 0,00% 1 0,00% 36 0,00% Romania Romania
38 2 0,01% 2 0,01% 23 0,00% 2 0,00% 40 0,00% United Kingdom United Kingdom
39 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Ind. Contact Data (tel)
40 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Albania Albania
41 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica Costa Rica
42 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Greece Greece
43 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Morocco Morocco
44 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Nepal Nepal
45 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Philippines Philippines
46 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Turkey Turkey
47 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine Ukraine
48 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 20 0,00% Uzbekistan Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT/Unix-PCSNET πŸ–₯WindowsNTπŸ’» WindowsNT/Unix-PCSNET