πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰ 🐧🌍VPNπŸ“ŠVPSπŸ’» πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 89-212-137-96.static.t-2.net

Poroèilo za mesec: Februar 2024
Izdelano 07-mar-2024 06:25 CET[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za Februar 2024
Skupaj zahtevkov 17672
Skupaj datotek 16076
Skupaj Strani 3879
Skupaj Obiskov 2048
Total kB Files 19350355
Total kB In 14664
Total kB Out 5880171
Skupaj enkr. podroèij 1479
Skupaj enkr. URL-jev 1619
Skupaj enkr. napotiteljev 149
Skupaj enkr. brskalnikov 207
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 368 1378
Zahtevkov dnevno 8836 11224
Datotek dnevno 8038 10385
Strani dnevno 1939 2186
Sites per Day 739 1013
Obiskov dnevno 1024 1088
kB Files per Day 9675177 14097988
kB In per Day 7332 9824
kB Out per Day 2940085 5118436
Zahtevki po odzivnih kodah
Code 200 - OK 90,97% 16076
Code 204 - No Content 0,01% 2
Code 206 - Partial Content 0,59% 105
Code 301 - Moved Permanently 3,06% 541
Code 302 - Found 1,90% 336
Code 303 - See Other 0,75% 132
Code 304 - Not Modified 0,40% 70
Code 400 - Bad Request 0,01% 1
Code 403 - Forbidden 0,24% 42
Code 404 - Not Found 1,80% 318
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 408 - Request Timeout 0,12% 22
Code 500 - Internal Server Error 0,15% 26

Poroèilo po dnevih za Februar 2024

Dnevna statistika za Februar 2024
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
28 6448 36,49% 5691 35,40% 1693 43,65% 1088 53,12% 1013 68,49% 5252367 27,14% 4840 33,01% 761735 12,95%
29 11224 63,51% 10385 64,60% 2186 56,35% 961 46,92% 794 53,68% 14097988 72,86% 9824 66,99% 5118436 87,05%

Poroèilo po urah za Februar 2024

Statistika po urah za Februar 2024
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 249 498 2,82% 196 393 2,44% 84 169 4,36% 147359 294718 1,52% 201 403 2,75% 20468 40935 0,70%
1 270 540 3,06% 233 466 2,90% 96 192 4,95% 155510 311020 1,61% 220 439 3,00% 23326 46652 0,79%
2 251 502 2,84% 218 436 2,71% 74 148 3,82% 328802 657605 3,40% 201 402 2,74% 127095 254189 4,32%
3 378 757 4,28% 340 681 4,24% 69 138 3,56% 613888 1227776 6,34% 340 679 4,63% 38201 76403 1,30%
4 325 651 3,68% 300 600 3,73% 73 146 3,76% 214715 429430 2,22% 239 478 3,26% 115466 230931 3,93%
5 308 616 3,49% 279 559 3,48% 61 122 3,15% 484612 969223 5,01% 211 422 2,88% 143207 286414 4,87%
6 663 1326 7,50% 617 1234 7,68% 95 191 4,92% 857867 1715734 8,87% 484 968 6,60% 74441 148882 2,53%
7 279 558 3,16% 252 505 3,14% 60 120 3,09% 214458 428916 2,22% 245 489 3,34% 27073 54146 0,92%
8 204 409 2,31% 185 370 2,30% 42 84 2,17% 78676 157352 0,81% 132 264 1,80% 12185 24370 0,41%
9 45 91 0,51% 29 58 0,36% 31 63 1,62% 984 1969 0,01% 29 58 0,39% 1321 2642 0,04%
10 27 54 0,31% 20 41 0,26% 17 35 0,90% 1313 2626 0,01% 19 38 0,26% 781 1562 0,03%
11 146 292 1,65% 128 257 1,60% 29 58 1,50% 79042 158085 0,82% 113 226 1,54% 12737 25475 0,43%
12 203 407 2,30% 186 372 2,31% 43 86 2,22% 77608 155216 0,80% 143 285 1,95% 5051 10102 0,17%
13 472 944 5,34% 430 861 5,36% 109 219 5,65% 370154 740309 3,83% 312 624 4,25% 33666 67333 1,15%
14 275 551 3,12% 249 499 3,10% 54 108 2,78% 370144 740288 3,83% 229 458 3,12% 38446 76892 1,31%
15 361 722 4,09% 321 642 3,99% 63 126 3,25% 570838 1141677 5,90% 300 600 4,09% 49324 98648 1,68%
16 516 1033 5,85% 475 951 5,92% 90 181 4,67% 1047493 2094985 10,83% 443 885 6,04% 518560 1037119 17,64%
17 489 979 5,54% 440 880 5,47% 75 150 3,87% 607049 1214098 6,27% 371 743 5,07% 146067 292134 4,97%
18 823 1646 9,31% 798 1597 9,93% 102 204 5,26% 330630 661261 3,42% 836 1672 11,40% 208587 417174 7,09%
19 562 1124 6,36% 523 1046 6,51% 87 175 4,51% 660946 1321892 6,83% 425 851 5,80% 202069 404137 6,87%
20 272 545 3,08% 228 457 2,84% 82 164 4,23% 344168 688335 3,56% 240 479 3,27% 28359 56718 0,96%
21 981 1962 11,10% 934 1869 11,63% 266 533 13,74% 1660363 3320727 17,16% 929 1858 12,67% 1057934 2115868 35,98%
22 344 689 3,90% 303 606 3,77% 108 216 5,57% 231377 462755 2,39% 317 634 4,32% 30337 60674 1,03%
23 388 776 4,39% 348 696 4,33% 125 251 6,47% 227179 454358 2,35% 354 708 4,83% 25386 50772 0,86%

Prvih 100 od 1619 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 5944 33,64% 56123 0,29% 4985 34,00% 87856 1,49% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
2 3236 18,31% 46365 0,24% 1955 13,33% 63617 1,08% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
3 1431 8,10% 4573 0,02% 1230 8,39% 13283 0,23% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
4 1057 5,98% 59341 0,31% 969 6,61% 65282 1,11% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
5 604 3,42% 553 0,00% 365 2,49% 4497 0,08% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
6 505 2,86% 10814 0,06% 473 3,22% 15702 0,27% /
7 458 2,59% 10701 0,06% 363 2,47% 13070 0,22% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
8 437 2,47% 513 0,00% 325 2,22% 4411 0,08% /robots.txt
9 422 2,39% 211 0,00% 1124 7,67% 2399 0,04% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
10 282 1,60% 4931 0,03% 211 1,44% 6996 0,12% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
11 198 1,12% 1121 0,01% 232 1,58% 2765 0,05% /share.php
12 198 1,12% 1121 0,01% 232 1,58% 2765 0,05% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
13 196 1,11% 4 0,00% 383 2,61% 960 0,02% /endpoints/add-queue
14 157 0,89% 8255 0,04% 127 0,87% 9171 0,16% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
15 153 0,87% 523 0,00% 253 1,72% 1334 0,02% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
16 138 0,78% 1012 0,01% 104 0,71% 2409 0,04% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
17 131 0,74% 4 0,00% 236 1,61% 685 0,01% /endpoints/user/update_lastseen
18 127 0,72% 3234 0,02% 88 0,60% 3891 0,07% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
19 121 0,68% 124 0,00% 100 0,68% 1108 0,02% πŸ†— HCS-Activation βš™οΈ S-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
20 115 0,65% 983 0,01% 87 0,59% 2186 0,04% /feed/
21 112 0,63% 15393918 79,55% 126 0,86% 2357277 40,09% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
22 106 0,60% 3018235 15,60% 83 0,57% 3029467 51,52% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
23 104 0,59% 9 0,00% 72 0,49% 1093 0,02% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
24 99 0,56% 1006 0,01% 78 0,53% 1947 0,03% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
25 98 0,55% 2575 0,01% 68 0,46% 3438 0,06% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
26 92 0,52% 1004 0,01% 73 0,50% 1926 0,03% /wp-login.php
27 84 0,48% 14177 0,07% 60 0,41% 14660 0,25% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
28 83 0,47% 116 0,00% 38 0,26% 617 0,01% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»
29 74 0,42% 4 0,00% 128 0,87% 394 0,01% /endpoints/notifications/count_unseen
30 74 0,42% 99 0,00% 30 0,21% 539 0,01% /login.php
31 72 0,41% 586560 3,03% 57 0,39% 52227 0,89% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
32 71 0,40% 442 0,00% 49 0,33% 980 0,02% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
33 63 0,36% 541 0,00% 77 0,53% 624 0,01% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
34 62 0,35% 443 0,00% 48 0,33% 982 0,02% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
35 58 0,33% 586560 3,03% 46 0,32% 52104 0,89% /download.php
36 54 0,31% 73 0,00% 29 0,20% 441 0,01% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
37 51 0,29% 3570 0,02% 39 0,27% 4049 0,07% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
38 45 0,25% 3657 0,02% 34 0,23% 4100 0,07% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
39 43 0,24% 8 0,00% 48 0,33% 260 0,00% 🌍 Login Dashboard Admin βš™οΈ (ALLSites-WordPress) πŸ’»
40 38 0,22% 304 0,00% 21 0,14% 533 0,01% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
41 31 0,18% 8369 0,04% 20 0,14% 8554 0,15% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
42 30 0,17% 206 0,00% 36 0,24% 495 0,01% /member.php
43 30 0,17% 206 0,00% 36 0,24% 495 0,01% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
44 29 0,16% 12 0,00% 22 0,15% 172 0,00% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
45 25 0,14% 683 0,00% 21 0,14% 896 0,02% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
46 25 0,14% 77 0,00% 18 0,12% 201 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
47 23 0,13% 633 0,00% 19 0,13% 851 0,01% /public.php
48 23 0,13% 1082 0,01% 18 0,12% 1189 0,02% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
49 22 0,12% 86 0,00% 27 0,18% 137 0,00% /posta/
50 22 0,12% 450 0,00% 19 0,13% 651 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
51 21 0,12% 411 0,00% 12 0,08% 535 0,01% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
52 19 0,11% 90 0,00% 15 0,10% 264 0,00% /p/
53 18 0,10% 18393 0,10% 13 0,09% 4878 0,08% /iplist-pcsnet.txt
54 15 0,08% 887 0,00% 11 0,08% 1022 0,02% /iplist.txt
55 14 0,08% 82 0,00% 10 0,07% 196 0,00% /f/
56 14 0,08% 224 0,00% 11 0,07% 354 0,01% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
57 14 0,08% 108 0,00% 14 0,09% 177 0,00% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
58 13 0,07% 630 0,00% 15 0,10% 733 0,01% /article/45_god-believes-in-me-bog-verjame-vame-daria-viardot
59 13 0,07% 108 0,00% 13 0,09% 172 0,00% /image.php
60 12 0,07% 774 0,00% 12 0,08% 1043 0,02% /playlist/2M6ScrQxmuFk
61 11 0,06% 56 0,00% 13 0,09% 123 0,00% /ajax-load.php
62 11 0,06% 1531 0,01% 8 0,05% 1632 0,03% πŸ†— Blog Views 🌍 Blog Posts - Wordpress Posts πŸ’»
63 11 0,06% 2 0,00% 8 0,05% 55 0,00% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
64 10 0,06% 43 0,00% 8 0,06% 127 0,00% /hosts/
65 10 0,06% 59 0,00% 9 0,06% 154 0,00% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ†—
66 9 0,05% 0 0,00% 362 2,47% 56 0,00% /endpoints/set-finger-print
67 9 0,05% 7 0,00% 13 0,09% 75 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
68 8 0,05% 108 0,00% 6 0,04% 186 0,00% /misc.php
69 8 0,05% 108 0,00% 6 0,04% 186 0,00% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
70 7 0,04% 0 0,00% 5 0,04% 67 0,00% /ads.txt
71 7 0,04% 99 0,00% 6 0,04% 165 0,00% /d/
72 7 0,04% 96 0,00% 5 0,04% 159 0,00% /ip.txt
73 7 0,04% 463 0,00% 8 0,05% 534 0,01% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
74 7 0,04% 131 0,00% 6 0,04% 191 0,00% /sms/
75 7 0,04% 88 0,00% 4 0,03% 131 0,00% 🧱️ Error πŸ” Not Loged User (Access Deny) πŸ’»
76 6 0,03% 7 0,00% 4 0,03% 64 0,00% /e/404.html
77 6 0,03% 6 0,00% 5 0,03% 63 0,00% /e/country.html
78 6 0,03% 55 0,00% 4 0,03% 107 0,00% /its/
79 6 0,03% 1361 0,01% 5 0,03% 1425 0,02% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
80 6 0,03% 248 0,00% 8 0,05% 300 0,01% /kontakt/
81 6 0,03% 12 0,00% 4 0,03% 68 0,00% 🧱️ Block 🚷HCSFireWall 🌍 PCSNET 🧱️ Block Access Admin ⛔️
82 6 0,03% 7 0,00% 4 0,03% 64 0,00% 🧱️ Block! Error ⚠️ Blocked Scanners ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
83 6 0,03% 11 0,00% 2 0,02% 49 0,00% 🧱️ Deny Access πŸ”(Configuration Files Block) πŸ’»
84 6 0,03% 6 0,00% 5 0,03% 63 0,00% 🧱️ IPs Block! ⛔️Contry Access🚫 Foribiden ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
85 6 0,03% 52 0,00% 3 0,02% 100 0,00% 🧾️ PCSNET - RSS DATA πŸ”ƒ
86 5 0,03% 1512 0,01% 4 0,03% 1570 0,03% /blog/
87 5 0,03% 21 0,00% 4 0,03% 67 0,00% /f/clients.html
88 5 0,03% 39 0,00% 4 0,03% 84 0,00% /f/ourwork.html
89 5 0,03% 217 0,00% 5 0,03% 266 0,00% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
90 5 0,03% 1049 0,01% 4 0,03% 1101 0,02% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
91 5 0,03% 883 0,00% 4 0,03% 934 0,02% /mp3-player/
92 5 0,03% 837 0,00% 4 0,02% 890 0,02% /oznaka/comedy/
93 5 0,03% 825 0,00% 4 0,03% 878 0,01% /oznaka/malwarebytes/
94 5 0,03% 249 0,00% 4 0,03% 297 0,01% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
95 5 0,03% 420 0,00% 4 0,03% 414 0,01% πŸ†— Post Forum 🌍 Forum/Post - Wordpress Posts πŸ’»
96 5 0,03% 37 0,00% 4 0,03% 79 0,00% 🌍 INFO Pages (user manuals) - HomeCraftSoft@2000 πŸ’»
97 5 0,03% 0 0,00% 5 0,03% 24 0,00% 🌍 Media Server Browdcast-Network Settings (Utilities) πŸ’»
98 5 0,03% 25 0,00% 4 0,03% 67 0,00% 🌍 Register Apps Account New User βš™οΈ Piramide Studio NET πŸ’»
99 4 0,02% 24 0,00% 3 0,02% 62 0,00% /a/
100 4 0,02% 150 0,00% 3 0,02% 186 0,00% /contact/
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 1619 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 112 0,63% 15393918 79,55% 126 0,86% 2357277 40,09% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
2 106 0,60% 3018235 15,60% 83 0,57% 3029467 51,52% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
3 72 0,41% 586560 3,03% 57 0,39% 52227 0,89% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
4 58 0,33% 586560 3,03% 46 0,32% 52104 0,89% /download.php
5 1057 5,98% 59341 0,31% 969 6,61% 65282 1,11% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
6 5944 33,64% 56123 0,29% 4985 34,00% 87856 1,49% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
7 3236 18,31% 46365 0,24% 1955 13,33% 63617 1,08% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
8 3 0,02% 37753 0,20% 3 0,02% 37872 0,64% /get-track.php
9 18 0,10% 18393 0,10% 13 0,09% 4878 0,08% /iplist-pcsnet.txt
10 84 0,48% 14177 0,07% 60 0,41% 14660 0,25% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
11 505 2,86% 10814 0,06% 473 3,22% 15702 0,27% /
12 458 2,59% 10701 0,06% 363 2,47% 13070 0,22% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
13 31 0,18% 8369 0,04% 20 0,14% 8554 0,15% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
14 157 0,89% 8255 0,04% 127 0,87% 9171 0,16% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
15 282 1,60% 4931 0,03% 211 1,44% 6996 0,12% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
16 1431 8,10% 4573 0,02% 1230 8,39% 13283 0,23% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
17 45 0,25% 3657 0,02% 34 0,23% 4100 0,07% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
18 51 0,29% 3570 0,02% 39 0,27% 4049 0,07% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
19 127 0,72% 3234 0,02% 88 0,60% 3891 0,07% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
20 1 0,01% 2875 0,01% 1 0,01% 2899 0,05% /hosts/adblock.txt
21 1 0,01% 2659 0,01% 1 0,01% 2681 0,05% /hosts/raw.githubusercontent.com_notracking_hosts-blocklists_master_hostnames.txt
22 98 0,55% 2575 0,01% 68 0,46% 3438 0,06% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
23 2 0,01% 1746 0,01% 2 0,01% 1755 0,03% /fail2ban
24 1 0,01% 1702 0,01% 1 0,01% 1719 0,03% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_hosts.txt
25 11 0,06% 1531 0,01% 8 0,05% 1632 0,03% πŸ†— Blog Views 🌍 Blog Posts - Wordpress Posts πŸ’»
26 5 0,03% 1512 0,01% 4 0,03% 1570 0,03% /blog/
27 6 0,03% 1361 0,01% 5 0,03% 1425 0,02% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
28 198 1,12% 1121 0,01% 232 1,58% 2765 0,05% /share.php
29 198 1,12% 1121 0,01% 232 1,58% 2765 0,05% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
30 23 0,13% 1082 0,01% 18 0,12% 1189 0,02% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
31 5 0,03% 1049 0,01% 4 0,03% 1101 0,02% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
32 138 0,78% 1012 0,01% 104 0,71% 2409 0,04% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
33 99 0,56% 1006 0,01% 78 0,53% 1947 0,03% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
34 92 0,52% 1004 0,01% 73 0,50% 1926 0,03% /wp-login.php
35 115 0,65% 983 0,01% 87 0,59% 2186 0,04% /feed/
36 15 0,08% 887 0,00% 11 0,08% 1022 0,02% /iplist.txt
37 5 0,03% 883 0,00% 4 0,03% 934 0,02% /mp3-player/
38 5 0,03% 837 0,00% 4 0,02% 890 0,02% /oznaka/comedy/
39 5 0,03% 825 0,00% 4 0,03% 878 0,01% /oznaka/malwarebytes/
40 12 0,07% 774 0,00% 12 0,08% 1043 0,02% /playlist/2M6ScrQxmuFk
41 25 0,14% 683 0,00% 21 0,14% 896 0,02% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
42 23 0,13% 633 0,00% 19 0,13% 851 0,01% /public.php
43 13 0,07% 630 0,00% 15 0,10% 733 0,01% /article/45_god-believes-in-me-bog-verjame-vame-daria-viardot
44 3 0,02% 597 0,00% 2 0,02% 626 0,01% /oznaka/web-server/
45 604 3,42% 553 0,00% 365 2,49% 4497 0,08% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
46 63 0,36% 541 0,00% 77 0,53% 624 0,01% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
47 153 0,87% 523 0,00% 253 1,72% 1334 0,02% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
48 437 2,47% 513 0,00% 325 2,22% 4411 0,08% /robots.txt
49 7 0,04% 463 0,00% 8 0,05% 534 0,01% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
50 22 0,12% 450 0,00% 19 0,13% 651 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
51 62 0,35% 443 0,00% 48 0,33% 982 0,02% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
52 71 0,40% 442 0,00% 49 0,33% 980 0,02% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
53 5 0,03% 420 0,00% 4 0,03% 414 0,01% πŸ†— Post Forum 🌍 Forum/Post - Wordpress Posts πŸ’»
54 2 0,01% 417 0,00% 2 0,01% 437 0,01% 🌍 HandCrafted Software Direct Downloads StandAloneSoftware C++ πŸ’»
55 21 0,12% 411 0,00% 12 0,08% 535 0,01% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
56 1 0,01% 354 0,00% 1 0,01% 367 0,01% /video-posnetki-dokumentacija/
57 1 0,01% 344 0,00% 1 0,01% 355 0,01% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn-only_hosts.txt
58 38 0,22% 304 0,00% 21 0,14% 533 0,01% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
59 4 0,02% 301 0,00% 4 0,03% 326 0,01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
60 2 0,01% 260 0,00% 1 0,01% 282 0,00% /namestitev-wordpress-debian-linux/
61 1 0,01% 259 0,00% 1 0,01% 271 0,00% /blog-two-right-sidebar/
62 1 0,01% 258 0,00% 1 0,00% 270 0,00% /two-left-sidebar-3/
63 3 0,02% 258 0,00% 2 0,02% 286 0,00% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
64 1 0,01% 257 0,00% 1 0,00% 270 0,00% /two-left-sidebar-2/
65 1 0,01% 257 0,00% 1 0,00% 270 0,00% /two-left-sidebar/
66 5 0,03% 249 0,00% 4 0,03% 297 0,01% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
67 6 0,03% 248 0,00% 8 0,05% 300 0,01% /kontakt/
68 14 0,08% 224 0,00% 11 0,07% 354 0,01% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
69 3 0,02% 222 0,00% 2 0,02% 255 0,00% /emmeusi/
70 3 0,02% 220 0,00% 3 0,02% 252 0,00% /2015/02/
71 5 0,03% 217 0,00% 5 0,03% 266 0,00% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
72 422 2,39% 211 0,00% 1124 7,67% 2399 0,04% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
73 3 0,02% 210 0,00% 2 0,02% 241 0,00% /2022/06/
74 1 0,01% 207 0,00% 1 0,00% 219 0,00% /blog-left-sidebar/
75 1 0,01% 207 0,00% 1 0,00% 219 0,00% /left-sidebar-grid/
76 30 0,17% 206 0,00% 36 0,24% 495 0,01% /member.php
77 30 0,17% 206 0,00% 36 0,24% 495 0,01% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
78 2 0,01% 205 0,00% 2 0,01% 228 0,00% /ucinkovita-zascita-wordpress-direktna-blokada-nevarnih-omrezij/
79 1 0,01% 204 0,00% 1 0,00% 215 0,00% /2000/
80 1 0,01% 198 0,00% 1 0,00% 210 0,00% /2001/
81 3 0,02% 195 0,00% 2 0,02% 227 0,00% /forums/forum/odprta-koda/
82 2 0,01% 194 0,00% 2 0,01% 216 0,00% /media-server/
83 2 0,01% 187 0,00% 2 0,01% 210 0,00% /4-columns-grid/
84 2 0,01% 186 0,00% 2 0,01% 208 0,00% /namestitev-debian-10-minimal-install/
85 1 0,01% 182 0,00% 1 0,00% 172 0,00% /badips
86 2 0,01% 180 0,00% 2 0,01% 201 0,00% /2000/11/
87 2 0,01% 179 0,00% 2 0,01% 200 0,00% /forums/topic/registracija/
88 3 0,02% 175 0,00% 2 0,01% 205 0,00% /endpoints/
89 2 0,01% 174 0,00% 2 0,01% 195 0,00% /forums/forum/registracija-racuna/
90 2 0,01% 166 0,00% 2 0,01% 184 0,00% /forums/forum/linux-server/raspbian-server/
91 1 0,01% 166 0,00% 1 0,00% 178 0,00% /documents/
92 1 0,01% 165 0,00% 1 0,01% 177 0,00% /kako-namestiti-streznik-debian-10-buster/
93 2 0,01% 165 0,00% 1 0,01% 182 0,00% /2019/03/
94 2 0,01% 165 0,00% 2 0,01% 186 0,00% /forums/forum/javni-forum/
95 2 0,01% 164 0,00% 2 0,01% 186 0,00% /genre/house/
96 2 0,01% 161 0,00% 1 0,01% 178 0,00% /forums/reply/5773/
97 1 0,01% 158 0,00% 1 0,00% 170 0,00% /header-logo-center/
98 2 0,01% 158 0,00% 1 0,01% 180 0,00% /emmeu-slovenija/
99 1 0,01% 156 0,00% 1 0,00% 167 0,00% /2-columns-grid/
100 4 0,02% 150 0,00% 3 0,02% 186 0,00% /contact/

Prvih 100 od 306 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 505 2,86% 666 40,76% /
2 92 0,52% 121 7,41% /wp-login.php
3 115 0,65% 117 7,16% /feed/
4 198 1,12% 89 5,45% /share.php
5 58 0,33% 36 2,20% /download.php
6 23 0,13% 24 1,47% /public.php
7 74 0,42% 13 0,80% /login.php
8 14 0,08% 12 0,73% /f/
9 10 0,06% 9 0,55% /hosts/
10 9 0,05% 9 0,55% /wp-admin/admin-ajax.php
11 5 0,03% 8 0,49% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
12 5 0,03% 7 0,43% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
13 7 0,04% 7 0,43% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
14 19 0,11% 7 0,43% /p/
15 12 0,07% 7 0,43% /playlist/2M6ScrQxmuFk
16 7 0,04% 6 0,37% /d/
17 6 0,03% 6 0,37% /e/country.html
18 9 0,05% 6 0,37% /endpoints/set-finger-print
19 6 0,03% 6 0,37% /its/
20 22 0,12% 6 0,37% /posta/
21 13 0,07% 5 0,31% /article/45_god-believes-in-me-bog-verjame-vame-daria-viardot
22 5 0,03% 5 0,31% /f/clients.html
23 5 0,03% 5 0,31% /f/ourwork.html
24 6 0,03% 5 0,31% /kontakt/
25 8 0,05% 5 0,31% /misc.php
26 5 0,03% 5 0,31% /mp3-player/
27 4 0,02% 5 0,31% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
28 4 0,02% 5 0,31% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
29 4 0,02% 5 0,31% /register.php
30 1 0,01% 5 0,31% /tablice
31 4 0,02% 4 0,24% /a/
32 5 0,03% 4 0,24% /blog/
33 4 0,02% 4 0,24% /f/about.html
34 4 0,02% 4 0,24% /f/contact.html
35 3 0,02% 4 0,24% /get-track.php
36 4 0,02% 4 0,24% /p/pcsnet.html
37 4 0,02% 4 0,24% /p/pogoji.html
38 3 0,02% 4 0,24% /usage_202312.html
39 3 0,02% 3 0,18% /2022/06/
40 3 0,02% 3 0,18% /audios/relax-muzika-2020-pcs-records/
41 1 0,01% 3 0,18% /comments/feed/
42 3 0,02% 3 0,18% /contact.php
43 4 0,02% 3 0,18% /contact/
44 2 0,01% 3 0,18% /debian-server-priprava-streznika-cms/
45 3 0,02% 3 0,18% /direktni-prenosi-datotek/
46 1 0,01% 3 0,18% /documents/
47 3 0,02% 3 0,18% /dostava
48 4 0,02% 3 0,18% /dynu-best-its-services-business/
49 3 0,02% 3 0,18% /e/
50 3 0,02% 3 0,18% /emmeusi/
51 3 0,02% 3 0,18% /endpoints/
52 3 0,02% 3 0,18% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
53 2 0,01% 3 0,18% /home/
54 6 0,03% 3 0,18% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
55 30 0,17% 3 0,18% /member.php
56 2 0,01% 3 0,18% /nadzorna-plosca/
57 2 0,01% 3 0,18% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
58 2 0,01% 3 0,18% /namestitev-wordpress-debian-linux/
59 2 0,01% 3 0,18% /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
60 3 0,02% 3 0,18% /p/enigma.html
61 3 0,02% 3 0,18% /p/informacije.html
62 4 0,02% 3 0,18% /p/kontakt.html
63 3 0,02% 3 0,18% /search.php
64 7 0,04% 3 0,18% /sms/
65 2 0,01% 3 0,18% /spletne-apps-za-podjetja/
66 2 0,01% 3 0,18% /usage_202307.html
67 3 0,02% 3 0,18% /usage_202308.html
68 2 0,01% 2 0,12% /2000/11/
69 3 0,02% 2 0,12% /2015/02/
70 2 0,01% 2 0,12% /2019/03/
71 1 0,01% 2 0,12% /2020/09/
72 1 0,01% 2 0,12% /audio-player/
73 1 0,01% 2 0,12% /audios/pcs-sax-relax-music-remix/
74 2 0,01% 2 0,12% /audios/summer-mix-2018-best-of-deep-house-sessions-music-chillout-mix-2/
75 2 0,01% 2 0,12% /audios/techno-hands-up-music-new-remix-10/
76 1 0,01% 2 0,12% /badips-pcsnet-lista/
77 2 0,01% 2 0,12% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
78 1 0,01% 2 0,12% /bitcoin/
79 1 0,01% 2 0,12% /blogs/tag/HOUSE
80 2 0,01% 2 0,12% /c/
81 2 0,01% 2 0,12% /course/piramide-studio-net/
82 1 0,01% 2 0,12% /courses/
83 1 0,01% 2 0,12% /demostracion/laptop-notebook/sony-vaio
84 4 0,02% 2 0,12% /e/403.html
85 6 0,03% 2 0,12% /e/404.html
86 1 0,01% 2 0,12% /e/error.html
87 1 0,01% 2 0,12% /emoji-txt-unikoda/
88 1 0,01% 2 0,12% /enostavni-pozarni-zid-php/
89 2 0,01% 2 0,12% /explore-genres/3
90 2 0,01% 2 0,12% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
91 1 0,01% 2 0,12% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
92 2 0,01% 2 0,12% /forums/
93 1 0,01% 2 0,12% /forums/forum/linux-server/ubuntu-server/
94 2 0,01% 2 0,12% /forums/forum/noip-ponudnik-domen-ter-vseh-dodatnih-storitev-za-vase-podjetje-ali-dom/
95 3 0,02% 2 0,12% /forums/forum/odprta-koda/
96 2 0,01% 2 0,12% /forums/topic/dinamicne-domene-nastavitve-linux-server/
97 1 0,01% 2 0,12% /forums/topic/registracija-racuna-pcsnet/
98 2 0,01% 2 0,12% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
99 1 0,01% 2 0,12% /genre/ac-dc/
100 2 0,01% 2 0,12% /googlea9272817b31632c5.html

Prvih 100 od 306 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 505 2,86% 510 33,55% /
2 115 0,65% 117 7,70% /feed/
3 198 1,12% 117 7,70% /share.php
4 92 0,52% 107 7,04% /wp-login.php
5 74 0,42% 59 3,88% /login.php
6 58 0,33% 35 2,30% /download.php
7 23 0,13% 20 1,32% /public.php
8 19 0,11% 15 0,99% /p/
9 14 0,08% 14 0,92% /f/
10 30 0,17% 10 0,66% /member.php
11 22 0,12% 8 0,53% /posta/
12 9 0,05% 8 0,53% /wp-admin/admin-ajax.php
13 9 0,05% 7 0,46% /endpoints/set-finger-print
14 12 0,07% 7 0,46% /playlist/2M6ScrQxmuFk
15 10 0,06% 6 0,39% /hosts/
16 6 0,03% 6 0,39% /its/
17 8 0,05% 6 0,39% /misc.php
18 5 0,03% 6 0,39% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
19 7 0,04% 5 0,33% /d/
20 5 0,03% 5 0,33% /f/clients.html
21 5 0,03% 5 0,33% /f/ourwork.html
22 5 0,03% 5 0,33% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
23 4 0,02% 5 0,33% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
24 4 0,02% 5 0,33% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
25 1 0,01% 5 0,33% /tablice
26 4 0,02% 4 0,26% /a/
27 13 0,07% 4 0,26% /article/45_god-believes-in-me-bog-verjame-vame-daria-viardot
28 4 0,02% 4 0,26% /dynu-best-its-services-business/
29 4 0,02% 4 0,26% /e/403.html
30 74 0,42% 4 0,26% /endpoints/notifications/count_unseen
31 6 0,03% 4 0,26% /kontakt/
32 7 0,04% 4 0,26% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
33 4 0,02% 4 0,26% /p/pcsnet.html
34 4 0,02% 4 0,26% /p/pogoji.html
35 4 0,02% 4 0,26% /register.php
36 4 0,02% 4 0,26% /the-best-of-vocal-deep-house/
37 1 0,01% 3 0,20% /bitcoin/
38 5 0,03% 3 0,20% /blog/
39 3 0,02% 3 0,20% /contact.php
40 2 0,01% 3 0,20% /debian-server-priprava-streznika-cms/
41 3 0,02% 3 0,20% /direktni-prenosi-datotek/
42 3 0,02% 3 0,20% /dostava
43 3 0,02% 3 0,20% /endpoints/
44 4 0,02% 3 0,20% /f/about.html
45 4 0,02% 3 0,20% /f/contact.html
46 2 0,01% 3 0,20% /fail2ban
47 5 0,03% 3 0,20% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
48 6 0,03% 3 0,20% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
49 2 0,01% 3 0,20% /nadzorna-plosca/
50 2 0,01% 3 0,20% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
51 2 0,01% 3 0,20% /namestitev-debian-10-minimal-install/
52 2 0,01% 3 0,20% /onemogocen-dostop-do-vpn-pcsnet/
53 3 0,02% 3 0,20% /p/enigma.html
54 4 0,02% 3 0,20% /p/kontakt.html
55 2 0,01% 3 0,20% /pcsnet-kakrsno-koli-ilegalno-poizvedovanje-povzroci-zaklep-vasega-trenutnega-ip/
56 3 0,02% 3 0,20% /piramide-studio-net/feed/
57 3 0,02% 3 0,20% /search.php
58 7 0,04% 3 0,20% /sms/
59 2 0,01% 3 0,20% /spletne-apps-za-podjetja/
60 2 0,01% 3 0,20% /usage_202307.html
61 3 0,02% 2 0,13% /2015/02/
62 1 0,01% 2 0,13% /audio-player/
63 3 0,02% 2 0,13% /audios/relax-muzika-2020-pcs-records/
64 2 0,01% 2 0,13% /audios/summer-mix-2018-best-of-deep-house-sessions-music-chillout-mix-2/
65 2 0,01% 2 0,13% /audios/techno-hands-up-music-new-remix-10/
66 1 0,01% 2 0,13% /badips-pcsnet-lista/
67 2 0,01% 2 0,13% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
68 2 0,01% 2 0,13% /c/
69 1 0,01% 2 0,13% /comments/feed/
70 1 0,01% 2 0,13% /contact
71 4 0,02% 2 0,13% /contact/
72 2 0,01% 2 0,13% /course/piramide-studio-net/
73 1 0,01% 2 0,13% /demostracion/software
74 1 0,01% 2 0,13% /documents/
75 3 0,02% 2 0,13% /e/
76 6 0,03% 2 0,13% /e/404.html
77 1 0,01% 2 0,13% /e/error.html
78 3 0,02% 2 0,13% /emmeusi/
79 1 0,01% 2 0,13% /emoji-txt-unikoda/
80 1 0,01% 2 0,13% /endpoints/user/hide-announcement
81 1 0,01% 2 0,13% /enostavni-pozarni-zid-php/
82 2 0,01% 2 0,13% /explore-genres/3
83 3 0,02% 2 0,13% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
84 2 0,01% 2 0,13% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
85 1 0,01% 2 0,13% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
86 2 0,01% 2 0,13% /forums/
87 2 0,01% 2 0,13% /forums/forum/linux-server/raspbian-server/
88 1 0,01% 2 0,13% /forums/forum/linux-server/ubuntu-server/
89 2 0,01% 2 0,13% /forums/forum/noip-ponudnik-domen-ter-vseh-dodatnih-storitev-za-vase-podjetje-ali-dom/
90 1 0,01% 2 0,13% /forums/topic-tag/apps/
91 2 0,01% 2 0,13% /forums/topic/dinamicne-domene-nastavitve-linux-server/
92 1 0,01% 2 0,13% /forums/topic/registracija-racuna-pcsnet/
93 2 0,01% 2 0,13% /forums/topic/registracija/
94 2 0,01% 2 0,13% /full-install-web-server-apache2-multi-php-mariadb-postfix-dovecot/
95 1 0,01% 2 0,13% /genre/ac-dc/
96 2 0,01% 2 0,13% /home/
97 2 0,01% 2 0,13% /i/
98 2 0,01% 2 0,13% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
99 2 0,01% 2 0,13% /menjalnica/
100 2 0,01% 2 0,13% /nalozi-dokument/

Prvih 100 od 1479 (vseh) podroèij
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 6313 35,72% 5575 34,68% 1662442 8,59% 4804 32,76% 373335 6,35% 18 0,88% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
2 1673 9,47% 1650 10,26% 2645789 13,67% 2258 15,40% 2646696 45,01% 19 0,93% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
3 957 5,42% 861 5,36% 1381380 7,14% 735 5,01% 115469 1,96% 22 1,07% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
4 874 4,95% 844 5,25% 1184838 6,12% 483 3,29% 132074 2,25% 15 0,73% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (eu) πŸ†—
5 733 4,15% 714 4,44% 1159189 5,99% 522 3,56% 83749 1,42% 4 0,20% 65.154.226.167
6 719 4,07% 701 4,36% 935140 4,83% 550 3,75% 134438 2,29% 6 0,29% 42.150.238.35.bc.googleusercontent.com
7 570 3,23% 567 3,53% 35878 0,19% 652 4,44% 38933 0,66% 2 0,10% 81-236-29-33-no62.tbcn.telia.com
8 500 2,83% 488 3,04% 748421 3,87% 354 2,41% 72363 1,23% 4 0,20% 65.154.226.169
9 478 2,70% 463 2,88% 709626 3,67% 335 2,29% 41085 0,70% 5 0,24% 65.154.226.166
10 301 1,70% 292 1,82% 426053 2,20% 206 1,41% 19242 0,33% 3 0,15% 65.154.226.171
11 282 1,60% 274 1,70% 425451 2,20% 197 1,34% 20702 0,35% 3 0,15% 65.154.226.168
12 224 1,27% 218 1,36% 299686 1,55% 154 1,05% 31038 0,53% 2 0,10% 65.154.226.170
13 212 1,20% 101 0,63% 13849 0,07% 135 0,92% 15634 0,27% 39 1,90% 216.244.66.197
14 210 1,19% 210 1,31% 297897 1,54% 113 0,77% 41389 0,70% 2 0,10% ip185.ip-51-222-50.net
15 210 1,19% 210 1,31% 301627 1,56% 114 0,78% 41365 0,70% 2 0,10% ip185.ip-87-98-246.eu
16 210 1,19% 210 1,31% 295627 1,53% 114 0,78% 32962 0,56% 2 0,10% ip198.ip-51-89-52.eu
17 199 1,13% 192 1,19% 424433 2,19% 155 1,05% 16392 0,28% 2 0,10% 65.155.30.101
18 153 0,87% 152 0,95% 151539 0,78% 89 0,61% 14579 0,25% 2 0,10% s919042154.blix.com
19 152 0,86% 95 0,59% 577550 2,98% 96 0,65% 49637 0,84% 33 1,61% 216.244.66.236
20 150 0,85% 149 0,93% 772629 3,99% 191 1,31% 27227 0,46% 2 0,10% 125-227-113-97.hinet-ip.hinet.net
21 124 0,70% 124 0,77% 282653 1,46% 116 0,79% 16218 0,28% 1 0,05% 193.19.109.130
22 118 0,67% 117 0,73% 150473 0,78% 105 0,72% 13775 0,23% 1 0,05% bsn-61-3-147.dynamic.siol.net
23 117 0,66% 116 0,72% 147215 0,76% 92 0,63% 20902 0,36% 1 0,05% ec2-3-251-246-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 112 0,63% 79 0,49% 1211 0,01% 68 0,47% 1946 0,03% 27 1,32% 216.244.66.244
25 110 0,62% 108 0,67% 163262 0,84% 92 0,63% 23291 0,40% 8 0,39% 193.19.109.133
26 109 0,62% 108 0,67% 1454 0,01% 60 0,41% 2031 0,03% 1 0,05% lithium073.a.ahrefs.com
27 108 0,61% 107 0,67% 1452 0,01% 60 0,41% 2029 0,03% 1 0,05% lithium030.a.ahrefs.com
28 107 0,61% 107 0,67% 141524 0,73% 98 0,67% 13530 0,23% 2 0,10% 193.19.109.113
29 107 0,61% 106 0,66% 1511 0,01% 60 0,41% 2089 0,04% 1 0,05% ip-195-154-122-210.a.ahrefs.com
30 105 0,59% 105 0,65% 146584 0,76% 57 0,39% 14165 0,24% 1 0,05% ip136.ip-188-165-136.eu
31 105 0,59% 105 0,65% 144884 0,75% 56 0,38% 11971 0,20% 1 0,05% ip157.ip-51-77-92.eu
32 105 0,59% 105 0,65% 151694 0,78% 57 0,39% 19770 0,34% 1 0,05% ip159.ip-5-196-129.eu
33 105 0,59% 105 0,65% 144154 0,74% 56 0,38% 11348 0,19% 1 0,05% ip16.ip-51-77-103.eu
34 105 0,59% 105 0,65% 145654 0,75% 56 0,38% 16054 0,27% 1 0,05% ip87.ip-54-39-250.net
35 104 0,59% 98 0,61% 751 0,00% 71 0,49% 1851 0,03% 43 2,10% clients.your-server.de
36 104 0,59% 103 0,64% 141789 0,73% 65 0,44% 7937 0,13% 1 0,05% ec2-35-94-180-247.us-west-2.compute.amazonaws.com
37 102 0,58% 101 0,63% 282003 1,46% 95 0,65% 24772 0,42% 1 0,05% 193.19.109.158
38 102 0,58% 77 0,48% 24105 0,12% 64 0,44% 11200 0,19% 24 1,17% 216.244.66.238
39 101 0,57% 99 0,62% 141480 0,73% 96 0,66% 12280 0,21% 5 0,24% 193.19.109.138
40 101 0,57% 100 0,62% 142109 0,73% 92 0,63% 15268 0,26% 8 0,39% 193.37.33.227
41 101 0,57% 99 0,62% 1117 0,01% 55 0,38% 1664 0,03% 1 0,05% lithium053.a.ahrefs.com
42 98 0,55% 98 0,61% 6 0,00% 67 0,45% 1040 0,02% 43 2,10% static.49.216.130.94.clients.your-server.de
43 96 0,54% 96 0,60% 18092 0,09% 91 0,62% 18613 0,32% 5 0,24% 193.19.109.119
44 94 0,53% 93 0,58% 141638 0,73% 82 0,56% 7765 0,13% 2 0,10% 193.19.109.140
45 94 0,53% 78 0,49% 298 0,00% 82 0,56% 849 0,01% 6 0,29% 36.23.243.35.bc.googleusercontent.com
46 93 0,53% 92 0,57% 22429 0,12% 82 0,56% 22953 0,39% 6 0,29% 193.19.109.110
47 91 0,51% 90 0,56% 590 0,00% 87 0,59% 1076 0,02% 4 0,20% 193.19.109.106
48 90 0,51% 89 0,55% 1204 0,01% 83 0,57% 1688 0,03% 4 0,20% 193.19.109.136
49 89 0,50% 88 0,55% 766 0,00% 84 0,58% 1249 0,02% 4 0,20% 193.19.109.132
50 87 0,49% 86 0,53% 831 0,00% 84 0,57% 1297 0,02% 5 0,24% 193.19.109.137
51 86 0,49% 86 0,53% 422819 2,19% 81 0,55% 38445 0,65% 4 0,20% 193.19.109.159
52 85 0,48% 84 0,52% 749 0,00% 82 0,56% 1172 0,02% 4 0,20% 193.19.109.144
53 83 0,47% 82 0,51% 776 0,00% 79 0,54% 1229 0,02% 4 0,20% 193.19.109.147
54 82 0,46% 81 0,50% 141568 0,73% 75 0,51% 12147 0,21% 1 0,05% 193.19.109.145
55 82 0,46% 81 0,50% 956 0,00% 62 0,42% 1361 0,02% 1 0,05% ec2-3-253-19-153.eu-west-1.compute.amazonaws.com
56 82 0,46% 81 0,50% 956 0,00% 62 0,42% 1363 0,02% 1 0,05% ec2-54-246-40-165.eu-west-1.compute.amazonaws.com
57 81 0,46% 80 0,50% 865 0,00% 79 0,54% 1290 0,02% 2 0,10% 193.19.109.121
58 81 0,46% 81 0,50% 141348 0,73% 77 0,52% 12295 0,21% 3 0,15% 193.19.109.131
59 81 0,46% 81 0,50% 141462 0,73% 78 0,53% 13103 0,22% 6 0,29% 193.19.109.134
60 79 0,45% 78 0,49% 641 0,00% 79 0,54% 1075 0,02% 7 0,34% 193.19.109.122
61 79 0,45% 66 0,41% 297 0,00% 70 0,48% 779 0,01% 6 0,29% 35.23.243.35.bc.googleusercontent.com
62 77 0,44% 77 0,48% 228 0,00% 73 0,50% 779 0,01% 5 0,24% 34.23.243.35.bc.googleusercontent.com
63 76 0,43% 73 0,45% 879 0,00% 71 0,48% 1271 0,02% 3 0,15% 193.19.109.112
64 76 0,43% 75 0,47% 141737 0,73% 75 0,51% 13465 0,23% 3 0,15% 193.19.109.149
65 75 0,42% 75 0,47% 282087 1,46% 71 0,49% 24721 0,42% 2 0,10% 193.19.109.143
66 75 0,42% 74 0,46% 141335 0,73% 70 0,47% 5905 0,10% 3 0,15% 193.19.109.148
67 74 0,42% 74 0,46% 756 0,00% 66 0,45% 1155 0,02% 3 0,15% 193.19.109.111
68 74 0,42% 74 0,46% 422617 2,18% 72 0,49% 43544 0,74% 2 0,10% 193.19.109.155
69 71 0,40% 71 0,44% 1366 0,01% 35 0,24% 1727 0,03% 1 0,05% ec2-47-128-115-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
70 69 0,39% 69 0,43% 422522 2,18% 65 0,44% 30879 0,53% 4 0,20% 193.19.109.160
71 66 0,37% 62 0,39% 792 0,00% 63 0,43% 1141 0,02% 6 0,29% 193.19.109.157
72 65 0,37% 63 0,39% 546 0,00% 61 0,41% 879 0,01% 3 0,15% 193.37.33.228
73 64 0,36% 63 0,39% 575 0,00% 59 0,40% 899 0,02% 2 0,10% 193.19.109.154
74 64 0,36% 60 0,37% 937 0,00% 50 0,34% 1330 0,02% 3 0,15% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
75 63 0,36% 62 0,39% 522 0,00% 64 0,44% 875 0,01% 5 0,24% 193.19.109.118
76 62 0,35% 61 0,38% 141579 0,73% 62 0,42% 2217 0,04% 3 0,15% 193.19.109.115
77 62 0,35% 61 0,38% 141438 0,73% 62 0,42% 13337 0,23% 4 0,20% 193.19.109.153
78 60 0,34% 60 0,37% 141630 0,73% 62 0,42% 12241 0,21% 1 0,05% 193.19.109.123
79 60 0,34% 59 0,37% 486 0,00% 60 0,41% 828 0,01% 2 0,10% 193.19.109.135
80 60 0,34% 55 0,34% 593 0,00% 56 0,38% 901 0,02% 7 0,34% 193.19.109.156
81 58 0,33% 56 0,35% 547 0,00% 42 0,28% 899 0,02% 3 0,15% crawl-66-249-64-40.googlebot.com
82 58 0,33% 58 0,36% 1365 0,01% 27 0,19% 1687 0,03% 1 0,05% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
83 57 0,32% 56 0,35% 446 0,00% 59 0,40% 787 0,01% 3 0,15% 193.19.109.139
84 57 0,32% 56 0,35% 562 0,00% 29 0,20% 861 0,01% 1 0,05% ip-195-154-123-68.a.ahrefs.com
85 56 0,32% 55 0,34% 572 0,00% 55 0,37% 878 0,01% 1 0,05% 193.19.109.141
86 55 0,31% 54 0,34% 281885 1,46% 55 0,38% 24163 0,41% 4 0,20% 193.19.109.108
87 55 0,31% 55 0,34% 425 0,00% 53 0,36% 731 0,01% 2 0,10% 193.19.109.129
88 54 0,31% 4 0,02% 76 0,00% 16 0,11% 195 0,00% 1 0,05% 172-233-58-223.ip.linodeusercontent.com
89 54 0,31% 53 0,33% 422443 2,18% 56 0,38% 41101 0,70% 2 0,10% 193.19.109.114
90 52 0,29% 51 0,32% 511 0,00% 52 0,35% 794 0,01% 4 0,20% 193.19.109.117
91 51 0,29% 51 0,32% 760 0,00% 76 0,52% 1039 0,02% 1 0,05% ip-195-154-122-245.a.ahrefs.com
92 51 0,29% 51 0,32% 760 0,00% 76 0,52% 1039 0,02% 1 0,05% lithium005.a.ahrefs.com
93 51 0,29% 51 0,32% 760 0,00% 76 0,52% 1042 0,02% 1 0,05% lithium018.a.ahrefs.com
94 51 0,29% 51 0,32% 760 0,00% 76 0,52% 1042 0,02% 1 0,05% lithium074.a.ahrefs.com
95 48 0,27% 45 0,28% 787 0,00% 49 0,34% 1033 0,02% 5 0,24% 193.19.109.151
96 47 0,27% 47 0,29% 247 0,00% 46 0,31% 506 0,01% 0 0,00% 193.19.109.120
97 47 0,27% 46 0,29% 1000 0,01% 46 0,31% 1249 0,02% 2 0,10% 193.19.109.142
98 47 0,27% 46 0,29% 282178 1,46% 50 0,34% 26541 0,45% 2 0,10% 193.19.109.150
99 45 0,25% 43 0,27% 281937 1,46% 46 0,32% 29006 0,49% 3 0,15% 193.19.109.116
100 45 0,25% 44 0,27% 281692 1,46% 48 0,33% 24290 0,41% 4 0,20% 193.19.109.146
Pregled vseh podroèij

Prvih 100 od 1479 (vseh) podroèij po kB F
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 1673 9,47% 1650 10,26% 2645789 13,67% 2258 15,40% 2646696 45,01% 19 0,93% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
2 6313 35,72% 5575 34,68% 1662442 8,59% 4804 32,76% 373335 6,35% 18 0,88% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
3 957 5,42% 861 5,36% 1381380 7,14% 735 5,01% 115469 1,96% 22 1,07% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
4 874 4,95% 844 5,25% 1184838 6,12% 483 3,29% 132074 2,25% 15 0,73% βš™οΈ PSMedia 🌍 Europe (eu) πŸ†—
5 733 4,15% 714 4,44% 1159189 5,99% 522 3,56% 83749 1,42% 4 0,20% 65.154.226.167
6 28 0,16% 20 0,12% 1099590 5,68% 15 0,10% 1102197 18,74% 10 0,49% 204.101.161.19
7 719 4,07% 701 4,36% 935140 4,83% 550 3,75% 134438 2,29% 6 0,29% 42.150.238.35.bc.googleusercontent.com
8 150 0,85% 149 0,93% 772629 3,99% 191 1,31% 27227 0,46% 2 0,10% 125-227-113-97.hinet-ip.hinet.net
9 500 2,83% 488 3,04% 748421 3,87% 354 2,41% 72363 1,23% 4 0,20% 65.154.226.169
10 478 2,70% 463 2,88% 709626 3,67% 335 2,29% 41085 0,70% 5 0,24% 65.154.226.166
11 152 0,86% 95 0,59% 577550 2,98% 96 0,65% 49637 0,84% 33 1,61% 216.244.66.236
12 12 0,07% 9 0,06% 535441 2,77% 7 0,04% 537166 9,14% 3 0,15% 207.102.138.19
13 301 1,70% 292 1,82% 426053 2,20% 206 1,41% 19242 0,33% 3 0,15% 65.154.226.171
14 282 1,60% 274 1,70% 425451 2,20% 197 1,34% 20702 0,35% 3 0,15% 65.154.226.168
15 199 1,13% 192 1,19% 424433 2,19% 155 1,05% 16392 0,28% 2 0,10% 65.155.30.101
16 86 0,49% 86 0,53% 422819 2,19% 81 0,55% 38445 0,65% 4 0,20% 193.19.109.159
17 74 0,42% 74 0,46% 422617 2,18% 72 0,49% 43544 0,74% 2 0,10% 193.19.109.155
18 69 0,39% 69 0,43% 422522 2,18% 65 0,44% 30879 0,53% 4 0,20% 193.19.109.160
19 54 0,31% 53 0,33% 422443 2,18% 56 0,38% 41101 0,70% 2 0,10% 193.19.109.114
20 210 1,19% 210 1,31% 301627 1,56% 114 0,78% 41365 0,70% 2 0,10% ip185.ip-87-98-246.eu
21 224 1,27% 218 1,36% 299686 1,55% 154 1,05% 31038 0,53% 2 0,10% 65.154.226.170
22 210 1,19% 210 1,31% 297897 1,54% 113 0,77% 41389 0,70% 2 0,10% ip185.ip-51-222-50.net
23 210 1,19% 210 1,31% 295627 1,53% 114 0,78% 32962 0,56% 2 0,10% ip198.ip-51-89-52.eu
24 124 0,70% 124 0,77% 282653 1,46% 116 0,79% 16218 0,28% 1 0,05% 193.19.109.130
25 47 0,27% 46 0,29% 282178 1,46% 50 0,34% 26541 0,45% 2 0,10% 193.19.109.150
26 75 0,42% 75 0,47% 282087 1,46% 71 0,49% 24721 0,42% 2 0,10% 193.19.109.143
27 102 0,58% 101 0,63% 282003 1,46% 95 0,65% 24772 0,42% 1 0,05% 193.19.109.158
28 45 0,25% 43 0,27% 281937 1,46% 46 0,32% 29006 0,49% 3 0,15% 193.19.109.116
29 55 0,31% 54 0,34% 281885 1,46% 55 0,38% 24163 0,41% 4 0,20% 193.19.109.108
30 45 0,25% 44 0,27% 281692 1,46% 48 0,33% 24290 0,41% 4 0,20% 193.19.109.146
31 26 0,15% 26 0,16% 281673 1,46% 28 0,19% 32079 0,55% 1 0,05% 193.19.109.152
32 110 0,62% 108 0,67% 163262 0,84% 92 0,63% 23291 0,40% 8 0,39% 193.19.109.133
33 105 0,59% 105 0,65% 151694 0,78% 57 0,39% 19770 0,34% 1 0,05% ip159.ip-5-196-129.eu
34 153 0,87% 152 0,95% 151539 0,78% 89 0,61% 14579 0,25% 2 0,10% s919042154.blix.com
35 118 0,67% 117 0,73% 150473 0,78% 105 0,72% 13775 0,23% 1 0,05% bsn-61-3-147.dynamic.siol.net
36 117 0,66% 116 0,72% 147215 0,76% 92 0,63% 20902 0,36% 1 0,05% ec2-3-251-246-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com
37 105 0,59% 105 0,65% 146584 0,76% 57 0,39% 14165 0,24% 1 0,05% ip136.ip-188-165-136.eu
38 105 0,59% 105 0,65% 145654 0,75% 56 0,38% 16054 0,27% 1 0,05% ip87.ip-54-39-250.net
39 105 0,59% 105 0,65% 144884 0,75% 56 0,38% 11971 0,20% 1 0,05% ip157.ip-51-77-92.eu
40 105 0,59% 105 0,65% 144154 0,74% 56 0,38% 11348 0,19% 1 0,05% ip16.ip-51-77-103.eu
41 101 0,57% 100 0,62% 142109 0,73% 92 0,63% 15268 0,26% 8 0,39% 193.37.33.227
42 104 0,59% 103 0,64% 141789 0,73% 65 0,44% 7937 0,13% 1 0,05% ec2-35-94-180-247.us-west-2.compute.amazonaws.com
43 76 0,43% 75 0,47% 141737 0,73% 75 0,51% 13465 0,23% 3 0,15% 193.19.109.149
44 94 0,53% 93 0,58% 141638 0,73% 82 0,56% 7765 0,13% 2 0,10% 193.19.109.140
45 60 0,34% 60 0,37% 141630 0,73% 62 0,42% 12241 0,21% 1 0,05% 193.19.109.123
46 62 0,35% 61 0,38% 141579 0,73% 62 0,42% 2217 0,04% 3 0,15% 193.19.109.115
47 82 0,46% 81 0,50% 141568 0,73% 75 0,51% 12147 0,21% 1 0,05% 193.19.109.145
48 107 0,61% 107 0,67% 141524 0,73% 98 0,67% 13530 0,23% 2 0,10% 193.19.109.113
49 101 0,57% 99 0,62% 141480 0,73% 96 0,66% 12280 0,21% 5 0,24% 193.19.109.138
50 81 0,46% 81 0,50% 141462 0,73% 78 0,53% 13103 0,22% 6 0,29% 193.19.109.134
51 62 0,35% 61 0,38% 141438 0,73% 62 0,42% 13337 0,23% 4 0,20% 193.19.109.153
52 81 0,46% 81 0,50% 141348 0,73% 77 0,52% 12295 0,21% 3 0,15% 193.19.109.131
53 75 0,42% 74 0,46% 141335 0,73% 70 0,47% 5905 0,10% 3 0,15% 193.19.109.148
54 39 0,22% 39 0,24% 141090 0,73% 40 0,28% 829 0,01% 2 0,10% 193.19.109.109
55 1 0,01% 1 0,01% 140694 0,73% 1 0,00% 19319 0,33% 0 0,00% msnbot-40-77-188-226.search.msn.com
56 570 3,23% 567 3,53% 35878 0,19% 652 4,44% 38933 0,66% 2 0,10% 81-236-29-33-no62.tbcn.telia.com
57 102 0,58% 77 0,48% 24105 0,12% 64 0,44% 11200 0,19% 24 1,17% 216.244.66.238
58 93 0,53% 92 0,57% 22429 0,12% 82 0,56% 22953 0,39% 6 0,29% 193.19.109.110
59 1 0,01% 1 0,01% 18644 0,10% 1 0,01% 18686 0,32% 1 0,05% msnbot-40-77-190-164.search.msn.com
60 96 0,54% 96 0,60% 18092 0,09% 91 0,62% 18613 0,32% 5 0,24% 193.19.109.119
61 212 1,20% 101 0,63% 13849 0,07% 135 0,92% 15634 0,27% 39 1,90% 216.244.66.197
62 1 0,01% 1 0,01% 7634 0,04% 1 0,01% 3209 0,05% 1 0,05% petalbot-114-119-137-193.petalsearch.com
63 44 0,25% 42 0,26% 3173 0,02% 38 0,26% 3519 0,06% 2 0,10% 64.124.8.29.available.above.net
64 24 0,14% 24 0,15% 3137 0,02% 21 0,14% 3332 0,06% 3 0,15% crawl-66-249-64-41.googlebot.com
65 42 0,24% 36 0,22% 2717 0,01% 36 0,25% 3039 0,05% 2 0,10% 64.124.8.60.available.above.net
66 1 0,01% 1 0,01% 2659 0,01% 1 0,01% 2681 0,05% 0 0,00% msnbot-52-167-144-161.search.msn.com
67 5 0,03% 3 0,02% 2197 0,01% 4 0,02% 2247 0,04% 0 0,00% 195.234.109.64
68 34 0,19% 16 0,10% 1942 0,01% 28 0,19% 2270 0,04% 18 0,88% ec2-3-134-238-10.us-east-2.compute.amazonaws.com
69 21 0,12% 21 0,13% 1901 0,01% 18 0,12% 2035 0,03% 0 0,00% 77-38-17-7.dynamic.telemach.net
70 1 0,01% 1 0,01% 1702 0,01% 1 0,01% 1719 0,03% 0 0,00% 95-108-213-168.spider.yandex.com
71 107 0,61% 106 0,66% 1511 0,01% 60 0,41% 2089 0,04% 1 0,05% ip-195-154-122-210.a.ahrefs.com
72 12 0,07% 0 0,00% 1491 0,01% 9 0,06% 1623 0,03% 0 0,00% newlbout2.shortpixel.com
73 4 0,02% 4 0,02% 1484 0,01% 2 0,01% 1524 0,03% 0 0,00% 195.234.109.22
74 109 0,62% 108 0,67% 1454 0,01% 60 0,41% 2031 0,03% 1 0,05% lithium073.a.ahrefs.com
75 108 0,61% 107 0,67% 1452 0,01% 60 0,41% 2029 0,03% 1 0,05% lithium030.a.ahrefs.com
76 13 0,07% 13 0,08% 1428 0,01% 10 0,07% 1550 0,03% 0 0,00% 193.104.2.254
77 1 0,01% 1 0,01% 1426 0,01% 1 0,01% 97 0,00% 1 0,05% ec2-47-128-63-217.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
78 71 0,40% 71 0,44% 1366 0,01% 35 0,24% 1727 0,03% 1 0,05% ec2-47-128-115-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
79 58 0,33% 58 0,36% 1365 0,01% 27 0,19% 1687 0,03% 1 0,05% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
80 5 0,03% 5 0,03% 1262 0,01% 3 0,02% 1313 0,02% 0 0,00% ec2-35-94-122-95.us-west-2.compute.amazonaws.com
81 112 0,63% 79 0,49% 1211 0,01% 68 0,47% 1946 0,03% 27 1,32% 216.244.66.244
82 90 0,51% 89 0,55% 1204 0,01% 83 0,57% 1688 0,03% 4 0,20% 193.19.109.136
83 2 0,01% 1 0,01% 1138 0,01% 1 0,01% 1158 0,02% 0 0,00% 195.234.109.10
84 101 0,57% 99 0,62% 1117 0,01% 55 0,38% 1664 0,03% 1 0,05% lithium053.a.ahrefs.com
85 3 0,02% 3 0,02% 1098 0,01% 1 0,01% 1127 0,02% 0 0,00% 195.234.109.74
86 22 0,12% 19 0,12% 1080 0,01% 18 0,12% 1230 0,02% 1 0,05% 64.124.8.57.available.above.net
87 8 0,05% 7 0,04% 1058 0,01% 4 0,03% 1151 0,02% 2 0,10% r-199-16-157-182.twttr.com
88 47 0,27% 46 0,29% 1000 0,01% 46 0,31% 1249 0,02% 2 0,10% 193.19.109.142
89 82 0,46% 81 0,50% 956 0,00% 62 0,42% 1363 0,02% 1 0,05% ec2-54-246-40-165.eu-west-1.compute.amazonaws.com
90 82 0,46% 81 0,50% 956 0,00% 62 0,42% 1361 0,02% 1 0,05% ec2-3-253-19-153.eu-west-1.compute.amazonaws.com
91 64 0,36% 60 0,37% 937 0,00% 50 0,34% 1330 0,02% 3 0,15% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
92 12 0,07% 11 0,07% 901 0,00% 8 0,05% 1016 0,02% 10 0,49% crawling-gateway-136-243-228-197.dataforseo.com
93 76 0,43% 73 0,45% 879 0,00% 71 0,48% 1271 0,02% 3 0,15% 193.19.109.112
94 81 0,46% 80 0,50% 865 0,00% 79 0,54% 1290 0,02% 2 0,10% 193.19.109.121
95 17 0,10% 17 0,11% 861 0,00% 9 0,06% 1024 0,02% 1 0,05% 5.bat.bot.semrush.com
96 87 0,49% 86 0,53% 831 0,00% 84 0,57% 1297 0,02% 5 0,24% 193.19.109.137
97 66 0,37% 62 0,39% 792 0,00% 63 0,43% 1141 0,02% 6 0,29% 193.19.109.157
98 48 0,27% 45 0,28% 787 0,00% 49 0,34% 1033 0,02% 5 0,24% 193.19.109.151
99 83 0,47% 82 0,51% 776 0,00% 79 0,54% 1229 0,02% 4 0,20% 193.19.109.147
100 2 0,01% 2 0,01% 774 0,00% 1 0,01% 793 0,01% 0 0,00% 192.0.116.113

Prvih 20 od 149 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 6406 36,25% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»
2 5009 28,34% - (Direct Request)
3 5009 28,34% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
4 3858 21,83% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»
5 1454 8,23% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
6 240 1,36% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
7 161 0,91% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps DLEMServer πŸ’»
8 104 0,59% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»
9 89 0,50% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»
10 85 0,48% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
11 75 0,42% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»
12 61 0,35% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
13 32 0,18% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»
14 31 0,18% 🌍 (psmedia.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
15 21 0,12% https://administracijaspleta.wordpress.com/
16 20 0,11% 🌍 PCSNET WEB Analytics βš™οΈ Spletne Analize πŸ“Š Public πŸ’»
17 15 0,08% βš™οΈ PCStudio PUBLIC 🌍 ADMIN-LOCAL PCSNET πŸ’»
18 4 0,02% 🌍 (pcsnet.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
19 4 0,02% 🌍 Access from 🌍 Google 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
20 3 0,02% 🌍 Access from 🌍 BingπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—

Prvih 28 od 207 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 16895 95,60% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 106 0,60% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB HCSApps πŸ’»πŸ†—
3 98 0,55% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
4 94 0,53% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Feed Burner πŸ’»πŸ†—
5 47 0,27% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
6 46 0,26% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
7 35 0,20% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
8 30 0,17% 🌍 ShortPixel Bot Agent πŸŽ₯ PSMedia πŸ“Ί Public Access πŸ’»πŸ†—
9 17 0,10% win10chrome117
10 13 0,07% pfSense/pfBlockerNG cURL download agent-29e96900413cee914021
11 13 0,07% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ acc.M-Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
12 13 0,07% 🌍 WordPress Jetpack πŸ›ƒ Blog/Articles PCSNET πŸ’»πŸ†—
13 8 0,05% AdsTxtCrawler/1.0.2
14 8 0,05% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB-Apps πŸ’»πŸ†—
15 6 0,03% 🌍 HandCraftedSoftware πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
16 4 0,02% Spider_Bot/3.0
17 4 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal HCS@2000 Sites πŸ’»πŸ†—
18 3 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ perc.ddns.net πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
19 2 0,01% Mention
20 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ JAVA APPS Check πŸ’»πŸ†—
21 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ pcsnet.freeddns.org πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
22 1 0,01% Automattic Analytics Crawler/0.2; http://wordpress.com/crawler/
23 1 0,01% Chrome (AppleWebKit/537.1; Chrome50.0; Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.3
24 1 0,01% The Incutio XML-RPC PHP Library
25 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External Malware IP Check πŸ’»πŸ†—
26 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External security.ipip.net πŸ’»πŸ†—
27 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Macintosh Apple OS/iOS πŸ’»πŸ†—
28 1 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ VPS Linux EVPNProxy Check πŸ’»πŸ†—

Usage by Country for Februar 2024

Prvih 38 od 38 Total Countries
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Država
1 7149 40,45% 6708 41,73% 10678199 55,18% 5909 40,30% 933389 15,87% United States United States
2 6313 35,72% 5584 34,74% 1662442 8,59% 4804 32,76% 373335 6,35% Commercial (com)
3 1688 9,55% 1664 10,35% 2646065 13,67% 2269 15,47% 2647079 45,02% Non-Profit (org)
4 957 5,42% 870 5,41% 1381380 7,14% 735 5,01% 115469 1,96% Network (net)
5 874 4,95% 852 5,30% 1184838 6,12% 483 3,29% 132074 2,25% European Union European Union
6 180 1,02% 169 1,05% 142779 0,74% 161 1,10% 16355 0,28% Singapore Singapore
7 115 0,65% 104 0,65% 865 0,00% 77 0,53% 2035 0,03% Germany Germany
8 79 0,45% 70 0,44% 14951 0,08% 45 0,30% 15676 0,27% Netherlands Netherlands
9 55 0,31% 39 0,24% 1635126 8,45% 31 0,21% 1639555 27,88% Canada Canada
10 45 0,25% 25 0,16% 577 0,00% 25 0,17% 840 0,01% Russian Federation Russian Federation
11 44 0,25% 7 0,04% 113 0,00% 21 0,14% 334 0,01% Turkey Turkey
12 28 0,16% 10 0,06% 113 0,00% 16 0,11% 249 0,00% China China
13 23 0,13% 18 0,11% 464 0,00% 19 0,13% 654 0,01% Unresolved/Unknown
14 23 0,13% 8 0,05% 58 0,00% 12 0,08% 150 0,00% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
15 22 0,12% 2 0,01% 11 0,00% 6 0,04% 78 0,00% Spain Spain
16 15 0,08% 14 0,09% 1460 0,01% 11 0,07% 1592 0,03% Poland Poland
17 7 0,04% 5 0,03% 56 0,00% 6 0,04% 108 0,00% France France
18 6 0,03% 5 0,03% 74 0,00% 5 0,03% 120 0,00% Korea, Republic of Korea, Republic of
19 6 0,03% 3 0,02% 4 0,00% 4 0,02% 48 0,00% Malaysia Malaysia
20 5 0,03% 2 0,01% 24 0,00% 3 0,02% 45 0,00% India India
21 5 0,03% 5 0,03% 33 0,00% 6 0,04% 82 0,00% Norway Norway
22 4 0,02% 2 0,01% 64 0,00% 2 0,01% 85 0,00% Egypt Egypt
23 4 0,02% 4 0,02% 46 0,00% 3 0,02% 86 0,00% United Kingdom United Kingdom
24 3 0,02% 2 0,01% 478 0,00% 2 0,01% 499 0,01% Hong Kong Hong Kong
25 3 0,02% 2 0,01% 10 0,00% 2 0,01% 30 0,00% Seychelles Seychelles
26 2 0,01% 2 0,01% 23 0,00% 2 0,01% 43 0,00% Austria Austria
27 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Brazil Brazil
28 2 0,01% 1 0,01% 32 0,00% 1 0,01% 43 0,00% Finland Finland
29 2 0,01% 1 0,01% 4 0,00% 1 0,01% 13 0,00% Ireland Ireland
30 2 0,01% 1 0,01% 12 0,00% 1 0,01% 22 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
31 2 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,01% 12 0,00% Iran Iran
32 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Ind. Contact Data (tel)
33 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Armenia Armenia
34 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mongolia Mongolia
35 1 0,01% 1 0,01% 11 0,00% 1 0,01% 22 0,00% Peru Peru
36 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine Ukraine
37 1 0,01% 1 0,01% 34 0,00% 1 0,01% 43 0,00% Vietnam Vietnam
38 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% South Africa South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT/Unix-PCSNET πŸ–₯WindowsNTπŸ’» WindowsNT/Unix-PCSNET