πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰ 🐧🌍VPNπŸ“ŠVPSπŸ’» πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 89-212-137-96.static.t-2.net

Poroèilo za mesec: Januar 2024
Izdelano 06-feb-2024 06:25 CET[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za Januar 2024
Skupaj zahtevkov 34763
Skupaj datotek 31800
Skupaj Strani 9360
Skupaj Obiskov 4554
Total kB Files 31611329
Total kB In 33436
Total kB Out 18720506
Skupaj enkr. podroèij 3125
Skupaj enkr. URL-jev 4733
Skupaj enkr. napotiteljev 383
Skupaj enkr. brskalnikov 313
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 289 6275
Zahtevkov dnevno 6952 10479
Datotek dnevno 6360 9801
Strani dnevno 1872 2321
Sites per Day 625 1013
Obiskov dnevno 910 1071
kB Files per Day 6322266 9592693
kB In per Day 6687 10379
kB Out per Day 3744101 7808783
Zahtevki po odzivnih kodah
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 91,48% 31800
Code 204 - No Content 0,04% 14
Code 206 - Partial Content 0,95% 329
Code 301 - Moved Permanently 1,44% 499
Code 302 - Found 2,75% 957
Code 303 - See Other 0,19% 65
Code 304 - Not Modified 0,23% 79
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,42% 147
Code 404 - Not Found 1,38% 479
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 2
Code 408 - Request Timeout 0,77% 267
Code 500 - Internal Server Error 0,35% 121
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 2

Poroèilo po dnevih za Januar 2024

Dnevna statistika za Januar 2024
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
27 7051 20,28% 6474 20,36% 1997 21,34% 1071 23,52% 1013 32,42% 5504239 17,41% 7036 21,04% 4560477 24,36%
28 10479 30,14% 9801 30,82% 2321 24,80% 968 21,26% 960 30,72% 9414262 29,78% 10379 31,04% 7808783 41,71%
29 5470 15,74% 4985 15,68% 1854 19,81% 922 20,25% 996 31,87% 3298347 10,43% 4747 14,20% 1794036 9,58%
30 7078 20,36% 6373 20,04% 1631 17,43% 809 17,76% 833 26,66% 3801788 12,03% 6826 20,42% 1540780 8,23%
31 4685 13,48% 4167 13,10% 1557 16,63% 786 17,26% 821 26,27% 9592693 30,35% 4448 13,30% 3016430 16,11%

Poroèilo po urah za Januar 2024

Statistika po urah za Januar 2024
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 158 793 2,28% 130 653 2,05% 72 360 3,85% 42541 212703 0,67% 127 633 1,89% 16759 83794 0,45%
1 120 603 1,73% 97 486 1,53% 59 295 3,15% 35961 179805 0,57% 91 453 1,36% 12611 63055 0,34%
2 82 412 1,19% 68 340 1,07% 40 203 2,17% 66016 330079 1,04% 59 293 0,88% 10942 54711 0,29%
3 147 739 2,13% 131 657 2,07% 44 222 2,37% 33340 166702 0,53% 119 594 1,78% 7295 36476 0,19%
4 98 490 1,41% 80 403 1,27% 46 230 2,46% 17744 88720 0,28% 69 347 1,04% 3870 19349 0,10%
5 139 697 2,01% 123 617 1,94% 44 223 2,38% 2316 11579 0,04% 93 464 1,39% 3258 16292 0,09%
6 84 420 1,21% 55 277 0,87% 54 270 2,88% 33358 166789 0,53% 55 273 0,82% 16683 83415 0,45%
7 163 817 2,35% 147 736 2,31% 39 199 2,13% 154882 774409 2,45% 113 564 1,69% 39898 199492 1,07%
8 101 506 1,46% 85 427 1,34% 44 220 2,35% 56766 283831 0,90% 86 428 1,28% 13956 69778 0,37%
9 95 476 1,37% 78 390 1,23% 37 189 2,02% 65623 328115 1,04% 64 320 0,96% 31862 159312 0,85%
10 228 1142 3,29% 208 1042 3,28% 66 333 3,56% 283838 1419190 4,49% 227 1133 3,39% 227105 1135527 6,07%
11 229 1145 3,29% 210 1054 3,31% 84 420 4,49% 188413 942066 2,98% 240 1199 3,59% 190336 951681 5,08%
12 186 930 2,68% 164 820 2,58% 87 437 4,67% 104765 523824 1,66% 191 954 2,85% 17617 88087 0,47%
13 412 2064 5,94% 378 1894 5,96% 149 745 7,96% 713730 3568649 11,29% 497 2486 7,44% 272231 1361154 7,27%
14 696 3482 10,02% 663 3317 10,43% 110 552 5,90% 1577113 7885565 24,95% 767 3834 11,47% 921211 4606053 24,60%
15 480 2401 6,91% 455 2279 7,17% 123 616 6,58% 187921 939604 2,97% 401 2003 5,99% 68153 340765 1,82%
16 160 801 2,30% 138 693 2,18% 49 247 2,64% 72403 362017 1,15% 115 576 1,72% 20077 100385 0,54%
17 209 1049 3,02% 195 977 3,07% 45 228 2,44% 3714 18570 0,06% 129 643 1,92% 5007 25036 0,13%
18 336 1681 4,84% 300 1500 4,72% 150 753 8,04% 159743 798716 2,53% 260 1298 3,88% 60888 304438 1,63%
19 162 814 2,34% 107 535 1,68% 56 282 3,01% 275863 1379314 4,36% 159 794 2,37% 206809 1034047 5,52%
20 600 3003 8,64% 578 2893 9,10% 68 341 3,64% 119723 598617 1,89% 409 2045 6,12% 38866 194332 1,04%
21 1595 7979 22,95% 1544 7721 24,28% 243 1215 12,98% 1540264 7701319 24,36% 1680 8399 25,12% 1083155 5415773 28,93%
22 357 1787 5,14% 329 1645 5,17% 107 537 5,74% 583577 2917883 9,23% 658 3290 9,84% 472068 2360339 12,61%
23 106 532 1,53% 88 444 1,40% 48 243 2,60% 2653 13264 0,04% 83 413 1,24% 3443 17216 0,09%

Prvih 100 od 4733 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 6668 19,18% 133629 0,42% 5626 16,83% 168259 0,90% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
2 4729 13,60% 1231706 3,90% 4378 13,10% 510753 2,73% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
3 4583 13,18% 66659 0,21% 2723 8,14% 91754 0,49% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
4 1479 4,25% 11881 0,04% 839 2,51% 19289 0,10% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
5 1420 4,08% 6815 0,02% 1103 3,30% 15660 0,08% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
6 1370 3,94% 177576 0,56% 957 2,86% 184515 0,99% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
7 1315 3,78% 173124 0,55% 1155 3,45% 179641 0,96% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
8 997 2,87% 16119 0,05% 869 2,60% 25594 0,14% /
9 916 2,63% 940 0,00% 655 1,96% 7976 0,04% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
10 788 2,27% 4558 0,01% 3385 10,12% 5812 0,03% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
11 775 2,23% 912 0,00% 606 1,81% 7813 0,04% /robots.txt
12 687 1,98% 14692 0,05% 552 1,65% 18438 0,10% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
13 603 1,73% 15911 0,05% 598 1,79% 18834 0,10% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
14 523 1,50% 821 0,00% 3070 9,18% 1604 0,01% /posta/
15 485 1,40% 2038 0,01% 1068 3,19% 4813 0,03% 🌍 Login Dashboard Admin βš™οΈ (ALLSites-WordPress) πŸ’»
16 475 1,37% 2038 0,01% 1057 3,16% 4733 0,03% /wp-admin/admin-ajax.php
17 459 1,32% 4923 0,02% 363 1,09% 8602 0,05% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
18 432 1,24% 129 0,00% 1401 4,19% 3918 0,02% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
19 418 1,20% 20287 0,06% 369 1,10% 22593 0,12% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
20 416 1,20% 20168 0,06% 367 1,10% 22458 0,12% /image.php
21 410 1,18% 2199 0,01% 446 1,33% 4909 0,03% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
22 401 1,15% 2184 0,01% 439 1,31% 4825 0,03% /share.php
23 347 1,00% 23911164 75,64% 489 1,46% 11853721 63,32% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
24 315 0,91% 622 0,00% 490 1,47% 2751 0,01% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
25 313 0,90% 3291 0,01% 235 0,70% 6541 0,03% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
26 312 0,90% 2560 0,01% 238 0,71% 5369 0,03% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
27 264 0,76% 2545 0,01% 211 0,63% 5178 0,03% /wp-login.php
28 260 0,75% 3156 0,01% 195 0,58% 5898 0,03% /feed/
29 259 0,75% 4973597 15,73% 236 0,70% 4993548 26,67% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
30 215 0,62% 410 0,00% 137 0,41% 1802 0,01% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»
31 210 0,60% 7850 0,02% 226 0,67% 9489 0,05% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
32 194 0,56% 9731 0,03% 313 0,94% 10676 0,06% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
33 191 0,55% 133 0,00% 987 2,95% 1299 0,01% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
34 182 0,52% 977 0,00% 152 0,45% 2437 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
35 177 0,51% 332 0,00% 102 0,30% 1475 0,01% /login.php
36 157 0,45% 1655 0,01% 125 0,37% 2723 0,01% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
37 126 0,36% 847 0,00% 100 0,30% 1903 0,01% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
38 121 0,35% 3689 0,01% 107 0,32% 4661 0,02% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
39 106 0,30% 24 0,00% 107 0,32% 1102 0,01% /xmlrpc.php
40 98 0,28% 2 0,00% 170 0,51% 506 0,00% /endpoints/add-queue
41 83 0,24% 2611 0,01% 81 0,24% 3220 0,02% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
42 77 0,22% 17730 0,06% 55 0,16% 18186 0,10% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
43 69 0,20% 416594 1,32% 56 0,17% 108310 0,58% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
44 68 0,20% 206 0,00% 51 0,15% 805 0,00% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
45 63 0,18% 406 0,00% 78 0,23% 1005 0,01% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
46 60 0,17% 406 0,00% 75 0,22% 990 0,01% /member.php
47 60 0,17% 620 0,00% 53 0,16% 1148 0,01% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
48 56 0,16% 572 0,00% 49 0,15% 1093 0,01% /public.php
49 52 0,15% 202 0,00% 48 0,14% 673 0,00% /f/
50 50 0,14% 10172 0,03% 42 0,13% 10635 0,06% /iplist-pcsnet.txt
51 50 0,14% 678 0,00% 25 0,08% 938 0,01% 🧱️ Error πŸ” Not Loged User (Access Deny) πŸ’»
52 45 0,13% 152 0,00% 31 0,09% 377 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
53 42 0,12% 246 0,00% 38 0,12% 581 0,00% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ†—
54 40 0,12% 424 0,00% 38 0,11% 631 0,00% 🌍 Remote Library βš™οΈ Known networks (MediaFiles) πŸ’»
55 38 0,11% 1320 0,00% 40 0,12% 1557 0,01% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
56 38 0,11% 519 0,00% 26 0,08% 758 0,00% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
57 37 0,11% 1044 0,00% 29 0,09% 1380 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
58 37 0,11% 86 0,00% 20 0,06% 384 0,00% 🧱️ Deny Access πŸ”(Configuration Files Block) πŸ’»
59 35 0,10% 463 0,00% 29 0,09% 799 0,00% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
60 34 0,10% 463 0,00% 28 0,08% 794 0,00% /misc.php
61 31 0,09% 35 0,00% 21 0,06% 360 0,00% /home-2/feed/
62 31 0,09% 260 0,00% 25 0,08% 544 0,00% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
63 31 0,09% 95 0,00% 21 0,06% 295 0,00% 🧱️ Deny Access πŸ”(CP Server Apps Admin) πŸ’»
64 30 0,09% 1 0,00% 45 0,14% 289 0,00% /endpoints/user/update_lastseen
65 30 0,09% 78 0,00% 25 0,08% 355 0,00% /p/
66 28 0,08% 29 0,00% 22 0,06% 291 0,00% /e/country.html
67 28 0,08% 84868 0,27% 26 0,08% 85367 0,46% /iplist.txt
68 28 0,08% 2 0,00% 24 0,07% 155 0,00% βš™οΈ Dashboard Task πŸ›ƒ DDLMedia Server CAuto πŸ’»πŸ†—
69 28 0,08% 29 0,00% 22 0,06% 291 0,00% 🧱️ IPs Block! ⛔️Contry Access🚫 Foribiden ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
70 26 0,07% 8541 0,03% 16 0,05% 9017 0,05% /playlist/lJwA9J9DKSJx
71 25 0,07% 1 0,00% 21 0,06% 141 0,00% /task.php
72 25 0,07% 0 0,00% 22 0,06% 225 0,00% πŸ†— HCS-Activation βš™οΈ S-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
73 25 0,07% 1808 0,01% 16 0,05% 1938 0,01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
74 23 0,07% 293 0,00% 44 0,13% 412 0,00% /wp-admin/admin.php
75 22 0,06% 1949 0,01% 46 0,14% 2069 0,01% /wp-admin/update-core.php
76 21 0,06% 1316 0,00% 25 0,07% 1475 0,01% /oglasi/
77 21 0,06% 52 0,00% 17 0,05% 251 0,00% 🧱️ Block 🚷HCSFireWall 🌍 PCSNET 🧱️ Block Access Admin ⛔️
78 20 0,06% 22 0,00% 14 0,04% 194 0,00% /e/404.html
79 20 0,06% 1098 0,00% 19 0,06% 1297 0,01% /kontakt/
80 20 0,06% 22 0,00% 14 0,04% 194 0,00% 🧱️ Block! Error ⚠️ Blocked Scanners ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
81 19 0,05% 416594 1,32% 17 0,05% 107850 0,58% /download.php
82 19 0,05% 0 0,00% 730 2,18% 128 0,00% /endpoints/set-finger-print
83 19 0,05% 150 0,00% 18 0,05% 243 0,00% /library.php
84 18 0,05% 179 0,00% 13 0,04% 339 0,00% /d/
85 18 0,05% 404 0,00% 16 0,05% 553 0,00% 🌍 INFO Pages (user manuals) - HomeCraftSoft@2000 πŸ’»
86 17 0,05% 0 0,00% 17 0,05% 84 0,00% 🌍 Media Server Browdcast-Network Settings (Utilities) πŸ’»
87 17 0,05% 29 0,00% 10 0,03% 167 0,00% 🧱️ Block! Error ⚠️ Foribiden Login Access ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
88 16 0,05% 1 0,00% 13 0,04% 152 0,00% /ads.txt
89 16 0,05% 29 0,00% 10 0,03% 166 0,00% /e/403.html
90 16 0,05% 482 0,00% 20 0,06% 598 0,00% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
91 16 0,05% 395 0,00% 17 0,05% 546 0,00% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
92 16 0,05% 3171 0,01% 33 0,10% 3306 0,02% /wp-admin/
93 16 0,05% 27 0,00% 15 0,05% 131 0,00% 🌍 Audio Player iNET Direct WEB Audio-Play πŸ’»
94 15 0,04% 440 0,00% 14 0,04% 582 0,00% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
95 15 0,04% 98 0,00% 15 0,04% 185 0,00% βš™οΈ Admins Dashboard (DDLEnigma software - Access) πŸ’»
96 14 0,04% 95 0,00% 11 0,03% 213 0,00% /p/enigma.html
97 14 0,04% 849 0,00% 13 0,04% 970 0,01% πŸ†— Post Forum 🌍 Forum/Post - Wordpress Posts πŸ’»
98 13 0,04% 95 0,00% 14 0,04% 221 0,00% /contact.php
99 13 0,04% 40 0,00% 11 0,03% 159 0,00% /f/clients.html
100 13 0,04% 36 0,00% 10 0,03% 151 0,00% /f/contact.html
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 4733 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 347 1,00% 23911164 75,64% 489 1,46% 11853721 63,32% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
2 259 0,75% 4973597 15,73% 236 0,70% 4993548 26,67% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
3 4729 13,60% 1231706 3,90% 4378 13,10% 510753 2,73% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
4 69 0,20% 416594 1,32% 56 0,17% 108310 0,58% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
5 19 0,05% 416594 1,32% 17 0,05% 107850 0,58% /download.php
6 1370 3,94% 177576 0,56% 957 2,86% 184515 0,99% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
7 1315 3,78% 173124 0,55% 1155 3,45% 179641 0,96% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
8 6668 19,18% 133629 0,42% 5626 16,83% 168259 0,90% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
9 28 0,08% 84868 0,27% 26 0,08% 85367 0,46% /iplist.txt
10 10 0,03% 79533 0,25% 15 0,04% 79844 0,43% /get-track.php
11 4583 13,18% 66659 0,21% 2723 8,14% 91754 0,49% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
12 418 1,20% 20287 0,06% 369 1,10% 22593 0,12% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
13 416 1,20% 20168 0,06% 367 1,10% 22458 0,12% /image.php
14 77 0,22% 17730 0,06% 55 0,16% 18186 0,10% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
15 997 2,87% 16119 0,05% 869 2,60% 25594 0,14% /
16 603 1,73% 15911 0,05% 598 1,79% 18834 0,10% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
17 687 1,98% 14692 0,05% 552 1,65% 18438 0,10% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
18 2 0,01% 12582 0,04% 2 0,01% 12647 0,07% /hosts/blocklistproject.github.io_Lists_everything1.txt
19 1479 4,25% 11881 0,04% 839 2,51% 19289 0,10% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
20 50 0,14% 10172 0,03% 42 0,13% 10635 0,06% /iplist-pcsnet.txt
21 194 0,56% 9731 0,03% 313 0,94% 10676 0,06% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
22 3 0,01% 9149 0,03% 3 0,01% 9206 0,05% /hosts/blocklistproject.github.io_Lists_malware.txt
23 26 0,07% 8541 0,03% 16 0,05% 9017 0,05% /playlist/lJwA9J9DKSJx
24 210 0,60% 7850 0,02% 226 0,67% 9489 0,05% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
25 3 0,01% 7102 0,02% 3 0,01% 7133 0,04% /hosts/raw.githubusercontent.com_notracking_hosts-blocklists_master_hostnames.txt
26 1420 4,08% 6815 0,02% 1103 3,30% 15660 0,08% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
27 2 0,01% 6160 0,02% 2 0,01% 6193 0,03% /hosts/blocklistproject.github.io_Lists_abuse.txt
28 3 0,01% 6126 0,02% 3 0,01% 6184 0,03% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-porn_hosts.txt
29 3 0,01% 6070 0,02% 3 0,01% 6128 0,03% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_porn-social_hosts.txt
30 4 0,01% 5650 0,02% 4 0,01% 5715 0,03% /hosts/raw.githubusercontent.com_azet12_KADhosts_master_KADhosts.txt
31 3 0,01% 5277 0,02% 3 0,01% 5331 0,03% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling-social_hosts.txt
32 3 0,01% 5105 0,02% 3 0,01% 5158 0,03% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_hosts.txt
33 3 0,01% 5045 0,02% 3 0,01% 5089 0,03% 🌍 Media Server - WEB Audio Steaming (users) πŸ’»
34 1 0,00% 4926 0,02% 1 0,00% 4954 0,03% /music.php
35 459 1,32% 4923 0,02% 363 1,09% 8602 0,05% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
36 788 2,27% 4558 0,01% 3385 10,12% 5812 0,03% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
37 3 0,01% 4074 0,01% 3 0,01% 4121 0,02% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-porn-social_hosts.txt
38 121 0,35% 3689 0,01% 107 0,32% 4661 0,02% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
39 2 0,01% 3492 0,01% 2 0,01% 3528 0,02% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling_hosts.txt
40 2 0,01% 3492 0,01% 2 0,01% 3527 0,02% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_gambling-social_hosts.txt
41 2 0,01% 3456 0,01% 2 0,01% 3491 0,02% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-social_hosts.txt
42 2 0,01% 3430 0,01% 2 0,01% 3465 0,02% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews_hosts.txt
43 313 0,90% 3291 0,01% 235 0,70% 6541 0,03% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
44 16 0,05% 3171 0,01% 33 0,10% 3306 0,02% /wp-admin/
45 260 0,75% 3156 0,01% 195 0,58% 5898 0,03% /feed/
46 1 0,00% 2875 0,01% 1 0,00% 2899 0,02% /hosts/adblock.txt
47 2 0,01% 2825 0,01% 2 0,01% 2857 0,02% /hosts/raw.githubusercontent.com_PolishFiltersTeam_KADhosts_master_KADhosts.txt
48 1 0,00% 2823 0,01% 1 0,00% 2838 0,02% /hosts/GoodbyeAds-Ultra-AdBlock-Filter.txt
49 1 0,00% 2823 0,01% 1 0,00% 2830 0,02% /hosts/dnsmasq.blacklist.txt
50 1 0,00% 2822 0,01% 1 0,00% 2845 0,02% /hosts/dnscrypt-proxy.blacklist.txt
51 1 0,00% 2805 0,01% 1 0,00% 2828 0,02% /hosts/blocklistproject.github.io_Lists_porn.txt
52 1 0,00% 2697 0,01% 1 0,00% 2719 0,01% /hosts/GoodbyeAds.txt
53 83 0,24% 2611 0,01% 81 0,24% 3220 0,02% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
54 312 0,90% 2560 0,01% 238 0,71% 5369 0,03% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
55 264 0,76% 2545 0,01% 211 0,63% 5178 0,03% /wp-login.php
56 1 0,00% 2411 0,01% 1 0,00% 2417 0,01% /hosts/GoodbyeAds-Ultra.txt
57 410 1,18% 2199 0,01% 446 1,33% 4909 0,03% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
58 401 1,15% 2184 0,01% 439 1,31% 4825 0,03% /share.php
59 1 0,00% 2064 0,01% 1 0,00% 2067 0,01% /hosts/github.developerdan.com_hosts_lists_ads-and-tracking-extended.txt
60 1 0,00% 2055 0,01% 1 0,00% 2074 0,01% /hosts/raw.githubusercontent.com_StevenBlack_hosts_master_alternates_fakenews-gambling-porn_hosts.txt
61 485 1,40% 2038 0,01% 1068 3,19% 4813 0,03% 🌍 Login Dashboard Admin βš™οΈ (ALLSites-WordPress) πŸ’»
62 475 1,37% 2038 0,01% 1057 3,16% 4733 0,03% /wp-admin/admin-ajax.php
63 22 0,06% 1949 0,01% 46 0,14% 2069 0,01% /wp-admin/update-core.php
64 3 0,01% 1811 0,01% 2 0,01% 1764 0,01% /fail2ban
65 25 0,07% 1808 0,01% 16 0,05% 1938 0,01% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
66 157 0,45% 1655 0,01% 125 0,37% 2723 0,01% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
67 1 0,00% 1470 0,00% 1 0,00% 1487 0,01% /hosts/blocklistproject.github.io_Lists_phishing.txt
68 38 0,11% 1320 0,00% 40 0,12% 1557 0,01% πŸ†— Post Views 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
69 21 0,06% 1316 0,00% 25 0,07% 1475 0,01% /oglasi/
70 7 0,02% 1231 0,00% 15 0,04% 1270 0,01% /wp-admin/load-styles.php
71 20 0,06% 1098 0,00% 19 0,06% 1297 0,01% /kontakt/
72 37 0,11% 1044 0,00% 29 0,09% 1380 0,01% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
73 182 0,52% 977 0,00% 152 0,45% 2437 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
74 1 0,00% 960 0,00% 1 0,00% 974 0,01% /hosts/github.developerdan.com_hosts_lists_tracking-aggressive-extended.txt
75 916 2,63% 940 0,00% 655 1,96% 7976 0,04% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
76 775 2,23% 912 0,00% 606 1,81% 7813 0,04% /robots.txt
77 14 0,04% 849 0,00% 13 0,04% 970 0,01% πŸ†— Post Forum 🌍 Forum/Post - Wordpress Posts πŸ’»
78 126 0,36% 847 0,00% 100 0,30% 1903 0,01% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
79 3 0,01% 840 0,00% 2 0,01% 737 0,00% /badips
80 523 1,50% 821 0,00% 3070 9,18% 1604 0,01% /posta/
81 2 0,01% 787 0,00% 2 0,01% 809 0,00% /hosts/GoodbyeAds-YouTube-AdBlock-Filter.txt
82 2 0,01% 731 0,00% 4 0,01% 745 0,00% /wp-admin/post.php
83 5 0,01% 708 0,00% 4 0,01% 751 0,00% /usage_202401.html
84 5 0,01% 705 0,00% 4 0,01% 761 0,00% /faq/
85 50 0,14% 678 0,00% 25 0,08% 938 0,01% 🧱️ Error πŸ” Not Loged User (Access Deny) πŸ’»
86 315 0,91% 622 0,00% 490 1,47% 2751 0,01% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
87 60 0,17% 620 0,00% 53 0,16% 1148 0,01% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
88 1 0,00% 613 0,00% 1 0,00% 624 0,00% 🧾️ PCSNET - TTF DATA πŸ”ƒ
89 7 0,02% 585 0,00% 6 0,02% 646 0,00% /usage_202301.html
90 56 0,16% 572 0,00% 49 0,15% 1093 0,01% /public.php
91 8 0,02% 554 0,00% 15 0,04% 597 0,00% /wp-admin/update.php
92 7 0,02% 544 0,00% 5 0,02% 600 0,00% 🌍 HandCrafted Software Direct Downloads StandAloneSoftware C++ πŸ’»
93 38 0,11% 519 0,00% 26 0,08% 758 0,00% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
94 6 0,02% 513 0,00% 6 0,02% 578 0,00% /nalozi-dokument/
95 3 0,01% 511 0,00% 2 0,01% 539 0,00% /usage_202312.html
96 6 0,02% 490 0,00% 7 0,02% 546 0,00% /spletne-apps-za-podjetja/
97 16 0,05% 482 0,00% 20 0,06% 598 0,00% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
98 1 0,00% 479 0,00% 1 0,00% 490 0,00% /hosts/easylist.to_easylist_easylist.txt
99 35 0,10% 463 0,00% 29 0,09% 799 0,00% 🌍 Forum βš™οΈ Media - Admin Blog Post PSMedia πŸ’»
100 34 0,10% 463 0,00% 28 0,08% 794 0,00% /misc.php

Prvih 100 od 556 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 997 2,87% 1134 29,94% /
2 264 0,76% 369 9,74% /wp-login.php
3 260 0,75% 242 6,39% /feed/
4 106 0,30% 140 3,70% /xmlrpc.php
5 475 1,37% 102 2,69% /wp-admin/admin-ajax.php
6 19 0,05% 65 1,72% /download.php
7 56 0,16% 49 1,29% /public.php
8 401 1,15% 49 1,29% /share.php
9 177 0,51% 41 1,08% /login.php
10 26 0,07% 38 1,00% /playlist/lJwA9J9DKSJx
11 31 0,09% 31 0,82% /home-2/feed/
12 34 0,10% 31 0,82% /misc.php
13 28 0,08% 27 0,71% /e/country.html
14 30 0,09% 24 0,63% /p/
15 52 0,15% 23 0,61% /f/
16 523 1,50% 21 0,55% /posta/
17 20 0,06% 19 0,50% /kontakt/
18 416 1,20% 17 0,45% /image.php
19 18 0,05% 16 0,42% /d/
20 19 0,05% 16 0,42% /endpoints/set-finger-print
21 16 0,05% 14 0,37% /wp-admin/
22 8 0,02% 14 0,37% /wp-admin/update.php
23 12 0,03% 13 0,34% /f/about.html
24 13 0,04% 13 0,34% /hosts/
25 23 0,07% 13 0,34% /wp-admin/admin.php
26 13 0,04% 12 0,32% /contact.php
27 20 0,06% 12 0,32% /e/404.html
28 13 0,04% 12 0,32% /f/contact.html
29 16 0,05% 12 0,32% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
30 15 0,04% 11 0,29% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
31 12 0,03% 11 0,29% /e/
32 13 0,04% 11 0,29% /f/clients.html
33 14 0,04% 11 0,29% /p/enigma.html
34 10 0,03% 10 0,26% /f/ourwork.html
35 11 0,03% 10 0,26% /media-server-piramide-studio/
36 22 0,06% 10 0,26% /wp-admin/update-core.php
37 12 0,03% 9 0,24% /a/
38 5 0,01% 9 0,24% /documents/
39 16 0,05% 9 0,24% /e/403.html
40 16 0,05% 9 0,24% /maltrail-zascita-vasega-linux-serverja-nastavitve-extra-badip-pcsnet-baza/
41 10 0,03% 9 0,24% /p/pcsnet.html
42 9 0,03% 9 0,24% /register.php
43 6 0,02% 8 0,21% /sms/
44 25 0,07% 8 0,21% /task.php
45 9 0,03% 7 0,18% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
46 4 0,01% 7 0,18% /custom-assets-edit.php
47 7 0,02% 7 0,18% /forums/new-forum/
48 6 0,02% 7 0,18% /informacije/
49 60 0,17% 7 0,18% /member.php
50 6 0,02% 7 0,18% /oglasi-info/
51 8 0,02% 7 0,18% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
52 7 0,02% 7 0,18% /search.php
53 12 0,03% 7 0,18% /web-designing/
54 8 0,02% 6 0,16% /audio-player/
55 7 0,02% 6 0,16% /audios/pcsrecords-progressive-astronaut-teenage-mutants-live-up/
56 8 0,02% 6 0,16% /browse.php
57 12 0,03% 6 0,16% /e/error.html
58 5 0,01% 6 0,16% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
59 4 0,01% 6 0,16% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
60 10 0,03% 6 0,16% /get-track.php
61 7 0,02% 6 0,16% /google-aplikacije-za-podjetja/
62 6 0,02% 6 0,16% /googlea9272817b31632c5.html
63 5 0,01% 6 0,16% /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
64 11 0,03% 6 0,16% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
65 5 0,01% 6 0,16% /maltrail-malware-trafic-detection/
66 4 0,01% 6 0,16% /namestitev-debian-10-minimal-install/
67 8 0,02% 6 0,16% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
68 7 0,02% 6 0,16% /usage_202301.html
69 8 0,02% 6 0,16% /web-disk/
70 2 0,01% 6 0,16% /wp-admin/post.php
71 3 0,01% 5 0,13% /2020/02/
72 3 0,01% 5 0,13% /about-us/
73 6 0,02% 5 0,13% /audios/shuffle-dance-music-2019-pcsmedia/
74 4 0,01% 5 0,13% /c/
75 3 0,01% 5 0,13% /contact
76 5 0,01% 5 0,13% /faq/
77 6 0,02% 5 0,13% /forumi/
78 6 0,02% 5 0,13% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
79 3 0,01% 5 0,13% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
80 1 0,00% 5 0,13% /kategorija/fashion/
81 6 0,02% 5 0,13% /menjalnica/
82 6 0,02% 5 0,13% /nalozi-dokument/
83 10 0,03% 5 0,13% /namestitev-apache-php-mariadb-phpmyadmin-letsencrytp-lamp/
84 6 0,02% 5 0,13% /namestitev-wordpress-debian-linux/
85 7 0,02% 5 0,13% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
86 21 0,06% 5 0,13% /oglasi/
87 5 0,01% 5 0,13% /p/informacije.html
88 8 0,02% 5 0,13% /p/o-nas.html
89 6 0,02% 5 0,13% /p/pogoji.html
90 4 0,01% 5 0,13% /portal.php
91 3 0,01% 4 0,11% /anketa-pcsnet/
92 4 0,01% 4 0,11% /audios/remix-best-off-2020-mac/
93 3 0,01% 4 0,11% /badips
94 4 0,01% 4 0,11% /badips-pcsnet-lista/
95 8 0,02% 4 0,11% /bitcoin/
96 3 0,01% 4 0,11% /blog-4-columns/
97 3 0,01% 4 0,11% /calendar.php
98 2 0,01% 4 0,11% /course/piramide-studio-net/
99 3 0,01% 4 0,11% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
100 3 0,01% 4 0,11% /deep-vocal-house-mix-2021-best-off/

Prvih 100 od 559 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 997 2,87% 751 21,32% /
2 264 0,76% 292 8,29% /wp-login.php
3 260 0,75% 261 7,41% /feed/
4 401 1,15% 191 5,42% /share.php
5 177 0,51% 137 3,89% /login.php
6 106 0,30% 120 3,41% /xmlrpc.php
7 475 1,37% 116 3,29% /wp-admin/admin-ajax.php
8 56 0,16% 52 1,48% /public.php
9 52 0,15% 48 1,36% /f/
10 26 0,07% 41 1,16% /playlist/lJwA9J9DKSJx
11 34 0,10% 30 0,85% /misc.php
12 30 0,09% 29 0,82% /p/
13 523 1,50% 29 0,82% /posta/
14 19 0,05% 20 0,57% /download.php
15 28 0,08% 19 0,54% /e/country.html
16 416 1,20% 19 0,54% /image.php
17 18 0,05% 18 0,51% /d/
18 60 0,17% 18 0,51% /member.php
19 25 0,07% 18 0,51% /task.php
20 19 0,05% 16 0,45% /endpoints/set-finger-print
21 20 0,06% 16 0,45% /kontakt/
22 20 0,06% 15 0,43% /e/404.html
23 14 0,04% 14 0,40% /p/enigma.html
24 12 0,03% 13 0,37% /e/error.html
25 12 0,03% 13 0,37% /f/about.html
26 13 0,04% 13 0,37% /hosts/
27 16 0,05% 13 0,37% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
28 12 0,03% 12 0,34% /a/
29 13 0,04% 11 0,31% /contact.php
30 12 0,03% 11 0,31% /e/
31 16 0,05% 11 0,31% /e/403.html
32 13 0,04% 11 0,31% /f/clients.html
33 13 0,04% 11 0,31% /f/contact.html
34 10 0,03% 9 0,26% /f/ourwork.html
35 6 0,02% 9 0,26% /informacije/
36 21 0,06% 9 0,26% /oglasi/
37 10 0,03% 9 0,26% /p/pcsnet.html
38 9 0,03% 9 0,26% /register.php
39 4 0,01% 8 0,23% /custom-assets-edit.php
40 5 0,01% 8 0,23% /documents/
41 30 0,09% 8 0,23% /endpoints/user/update_lastseen
42 31 0,09% 8 0,23% /home-2/feed/
43 5 0,01% 8 0,23% /maltrail-malware-trafic-detection/
44 8 0,02% 8 0,23% /p/o-nas.html
45 12 0,03% 8 0,23% /web-designing/
46 8 0,02% 7 0,20% /audio-player/
47 9 0,03% 7 0,20% /badips-windows-linux-server-desktop-protect/
48 7 0,02% 7 0,20% /forums/new-forum/
49 6 0,02% 7 0,20% /oglasi-info/
50 7 0,02% 7 0,20% /usage_202301.html
51 8 0,02% 7 0,20% /web-disk/
52 8 0,02% 6 0,17% /bitcoin/
53 5 0,01% 6 0,17% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
54 4 0,01% 6 0,17% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
55 8 0,02% 6 0,17% /forums/forum/javni-forum/pcsnet-aplikacije-odprta-koda/
56 6 0,02% 6 0,17% /googlea9272817b31632c5.html
57 11 0,03% 6 0,17% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
58 11 0,03% 6 0,17% /media-server-piramide-studio/
59 4 0,01% 6 0,17% /namestitev-debian-10-minimal-install/
60 8 0,02% 6 0,17% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
61 7 0,02% 6 0,17% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
62 6 0,02% 6 0,17% /p/pogoji.html
63 7 0,02% 6 0,17% /search.php
64 3 0,01% 5 0,14% /about-us/
65 6 0,02% 5 0,14% /audios/shuffle-dance-music-2019-pcsmedia/
66 4 0,01% 5 0,14% /c/
67 3 0,01% 5 0,14% /contact
68 3 0,01% 5 0,14% /education-opensource/
69 5 0,01% 5 0,14% /faq/
70 6 0,02% 5 0,14% /forumi/
71 9 0,03% 5 0,14% /forums/forum/javni-forum/pcsnet-media-portal/
72 7 0,02% 5 0,14% /google-aplikacije-za-podjetja/
73 4 0,01% 5 0,14% /home/
74 5 0,01% 5 0,14% /its/
75 3 0,01% 5 0,14% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
76 6 0,02% 5 0,14% /menjalnica/
77 6 0,02% 5 0,14% /nalozi-dokument/
78 8 0,02% 5 0,14% /namestite-in-konfigurirajte-drupal-9-cms-na-debian-11-ali-10/
79 5 0,01% 5 0,14% /p/informacije.html
80 8 0,02% 5 0,14% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
81 4 0,01% 5 0,14% /portal.php
82 6 0,02% 5 0,14% /sms/
83 4 0,01% 5 0,14% /web-scada-cybrotech-kontrolerji-sandiwebscada/
84 23 0,07% 5 0,14% /wp-admin/admin.php
85 7 0,02% 5 0,14% /wp-admin/load-styles.php
86 7 0,02% 4 0,11% /audios/pcsrecords-progressive-astronaut-teenage-mutants-live-up/
87 3 0,01% 4 0,11% /badips
88 4 0,01% 4 0,11% /badips-pcsnet-lista/
89 3 0,01% 4 0,11% /blog-4-columns/
90 4 0,01% 4 0,11% /contact/
91 3 0,01% 4 0,11% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
92 3 0,01% 4 0,11% /deep-vocal-house-mix-2021-best-off/
93 15 0,04% 4 0,11% /dynu-com-ponudnik-zakupa-streznikov-in-domen/
94 3 0,01% 4 0,11% /enostavni-pozarni-zid-php/
95 4 0,01% 4 0,11% /fail2ban-maltrail-iptables-linux-pozarni-zid-nastavitve/
96 6 0,02% 4 0,11% /forums/
97 9 0,03% 4 0,11% /forums/topic/media-portal-pcsnet2020/
98 6 0,02% 4 0,11% /install-namestitev-web-scada-cybrotech-raspberry-pi/
99 5 0,01% 4 0,11% /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
100 2 0,01% 4 0,11% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/

Prvih 100 od 3125 (vseh) podroèij
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 13778 39,63% 11897 37,41% 12118117 38,33% 10098 30,20% 2459256 13,14% 32 0,70% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
2 11524 33,15% 11176 35,14% 15898574 50,29% 16744 50,08% 15486572 82,73% 171 3,75% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
3 2521 7,25% 2513 7,90% 31102 0,10% 1395 4,17% 44490 0,24% 11 0,24% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network Monitor πŸ†—
4 2520 7,25% 2512 7,90% 31097 0,10% 1394 4,17% 44474 0,24% 10 0,22% 188.147.0.191.mobile.internet.t-mobile.pl
5 1154 3,32% 1061 3,34% 915498 2,90% 823 2,46% 103867 0,55% 68 1,49% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
6 863 2,48% 858 2,70% 51306 0,16% 551 1,65% 55379 0,30% 1 0,02% 67.159.8.140
7 520 1,50% 516 1,62% 40602 0,13% 351 1,05% 43322 0,23% 1 0,02% tor-exit-81.cccs.de
8 520 1,50% 516 1,62% 40602 0,13% 351 1,05% 43322 0,23% 1 0,02% tor-exit-81.cccs.de
9 500 1,44% 490 1,54% 780600 2,47% 352 1,05% 43123 0,23% 9 0,20% www13.inx.ams.nl.leaseweb.com
10 431 1,24% 427 1,34% 287978 0,91% 290 0,87% 24375 0,13% 106 2,33% clients.your-server.de
11 325 0,93% 322 1,01% 4408 0,01% 188 0,56% 6140 0,03% 3 0,07% lithium073.a.ahrefs.com
12 306 0,88% 300 0,94% 3455 0,01% 175 0,52% 5105 0,03% 5 0,11% lithium053.a.ahrefs.com
13 287 0,83% 284 0,89% 140714 0,45% 292 0,87% 143047 0,76% 2 0,04% tor-exit-85.cccs.de
14 287 0,83% 285 0,90% 140714 0,45% 292 0,87% 143047 0,76% 2 0,04% tor-exit-85.cccs.de
15 268 0,77% 268 0,84% 16 0,00% 183 0,55% 2850 0,02% 113 2,48% static.49.216.130.94.clients.your-server.de
16 262 0,75% 260 0,82% 315037 1,00% 210 0,63% 55664 0,30% 3 0,07% unknown.ord.scnet.net
17 256 0,74% 224 0,70% 164652 0,52% 143 0,43% 26937 0,14% 10 0,22% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
18 252 0,72% 248 0,78% 307523 0,97% 202 0,60% 38131 0,20% 3 0,07% worker-pkt-se4-2637
19 252 0,72% 250 0,79% 307523 0,97% 202 0,60% 38131 0,20% 3 0,07% worker-pkt-se4-2637
20 220 0,63% 215 0,68% 401010 1,27% 160 0,48% 25678 0,14% 7 0,15% 198.16.74.44
21 216 0,62% 214 0,67% 3021 0,01% 126 0,38% 4185 0,02% 2 0,04% lithium030.a.ahrefs.com
22 213 0,61% 210 0,66% 6456 0,02% 204 0,61% 7523 0,04% 1 0,02% 65.154.226.170
23 192 0,55% 189 0,59% 1229 0,00% 115 0,34% 2214 0,01% 1 0,02% 198.16.66.100
24 186 0,54% 186 0,58% 81709 0,26% 283 0,85% 83145 0,44% 9 0,20% 45.138.16.230
25 174 0,50% 174 0,55% 4094 0,01% 82 0,25% 5073 0,03% 3 0,07% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
26 171 0,49% 168 0,53% 1686 0,01% 99 0,30% 2591 0,01% 3 0,07% ip-195-154-123-68.a.ahrefs.com
27 162 0,47% 161 0,51% 163067 0,52% 92 0,28% 24869 0,13% 1 0,02% luxembourgtornew2.quetzalcoatl-relays.org
28 156 0,45% 154 0,48% 150088 0,47% 99 0,30% 11403 0,06% 1 0,02% cpe-62-84-233-149.dynamic.amis.net
29 156 0,45% 155 0,49% 2326 0,01% 99 0,30% 3269 0,02% 2 0,04% lithium047.a.ahrefs.com
30 153 0,44% 153 0,48% 2280 0,01% 228 0,68% 3126 0,02% 3 0,07% lithium005.a.ahrefs.com
31 142 0,41% 141 0,44% 277795 0,88% 121 0,36% 19278 0,10% 1 0,02% 43.129.69.19
32 142 0,41% 141 0,44% 287676 0,91% 92 0,27% 21025 0,11% 1 0,02% static.186.237.217.95.clients.your-server.de
33 135 0,39% 135 0,42% 7056 0,02% 134 0,40% 7749 0,04% 1 0,02% vmi343398.contaboserver.net
34 133 0,38% 132 0,42% 149674 0,47% 108 0,32% 23103 0,12% 1 0,02% ec2-18-201-8-236.eu-west-1.compute.amazonaws.com
35 133 0,38% 132 0,42% 153314 0,48% 109 0,33% 24769 0,13% 1 0,02% ec2-34-244-112-98.eu-west-1.compute.amazonaws.com
36 131 0,38% 130 0,41% 153055 0,48% 106 0,32% 26591 0,14% 1 0,02% ec2-18-201-106-18.eu-west-1.compute.amazonaws.com
37 131 0,38% 130 0,41% 147525 0,47% 106 0,32% 19788 0,11% 1 0,02% ec2-18-201-190-63.eu-west-1.compute.amazonaws.com
38 131 0,38% 130 0,41% 150475 0,48% 106 0,32% 24170 0,13% 1 0,02% ec2-34-247-69-107.eu-west-1.compute.amazonaws.com
39 119 0,34% 118 0,37% 141939 0,45% 74 0,22% 7229 0,04% 1 0,02% ec2-18-236-157-50.us-west-2.compute.amazonaws.com
40 119 0,34% 118 0,37% 141939 0,45% 74 0,22% 8113 0,04% 1 0,02% ec2-35-90-211-74.us-west-2.compute.amazonaws.com
41 119 0,34% 118 0,37% 141939 0,45% 75 0,23% 7083 0,04% 1 0,02% ec2-54-185-234-14.us-west-2.compute.amazonaws.com
42 115 0,33% 68 0,21% 345837 1,09% 67 0,20% 13675 0,07% 30 0,66% 216.244.66.197
43 113 0,33% 111 0,35% 15025 0,05% 72 0,21% 15604 0,08% 1 0,02% 65.154.226.167
44 107 0,31% 62 0,19% 2019 0,01% 63 0,19% 2640 0,01% 30 0,66% 216.244.66.234
45 107 0,31% 102 0,32% 422529 1,34% 75 0,22% 4709 0,03% 1 0,02% bsn-143-211-128.dynamic.siol.net
46 106 0,30% 106 0,33% 5501625 17,40% 106 0,32% 592729 3,17% 4 0,09% at-host-uk.hosted-by.leaseweb.com
47 104 0,30% 94 0,30% 1579 0,00% 75 0,22% 2165 0,01% 5 0,11% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
48 104 0,30% 103 0,32% 1108 0,00% 64 0,19% 1684 0,01% 1 0,02% ip-195-154-122-210.a.ahrefs.com
49 102 0,29% 102 0,32% 1520 0,00% 152 0,46% 2084 0,01% 2 0,04% ip-195-154-122-245.a.ahrefs.com
50 102 0,29% 102 0,32% 1520 0,00% 153 0,46% 2084 0,01% 2 0,04% lithium018.a.ahrefs.com
51 85 0,24% 82 0,26% 2496 0,01% 85 0,25% 2982 0,02% 1 0,02% 5.2.79.190
52 85 0,24% 84 0,26% 3902 0,01% 45 0,14% 4374 0,02% 2 0,04% 64.124.8.23.available.above.net
53 82 0,24% 77 0,24% 1141 0,00% 77 0,23% 1347 0,01% 1 0,02% 198.16.66.99
54 82 0,24% 81 0,25% 956 0,00% 62 0,19% 1363 0,01% 1 0,02% ec2-3-253-243-210.eu-west-1.compute.amazonaws.com
55 82 0,24% 81 0,25% 956 0,00% 62 0,19% 1363 0,01% 1 0,02% ec2-34-241-17-110.eu-west-1.compute.amazonaws.com
56 82 0,24% 81 0,25% 956 0,00% 62 0,19% 1366 0,01% 1 0,02% ec2-52-18-65-154.eu-west-1.compute.amazonaws.com
57 82 0,24% 81 0,25% 956 0,00% 62 0,19% 1363 0,01% 1 0,02% ec2-52-212-233-99.eu-west-1.compute.amazonaws.com
58 82 0,24% 81 0,25% 956 0,00% 62 0,19% 1367 0,01% 1 0,02% ec2-54-171-255-207.eu-west-1.compute.amazonaws.com
59 80 0,23% 79 0,25% 136571 0,43% 74 0,22% 5847 0,03% 1 0,02% 211.25.3.117
60 76 0,22% 74 0,23% 422032 1,34% 56 0,17% 2298 0,01% 1 0,02% hosted-by.leaseweb.com
61 74 0,21% 38 0,12% 259 0,00% 71 0,21% 828 0,00% 5 0,11% go.mail.ru
62 68 0,20% 68 0,21% 546 0,00% 52 0,16% 889 0,00% 1 0,02% 23.106.249.36
63 68 0,20% 34 0,11% 3731 0,01% 55 0,17% 4386 0,02% 34 0,75% ec2-52-15-118-168.us-east-2.compute.amazonaws.com
64 67 0,19% 67 0,21% 540 0,00% 46 0,14% 869 0,00% 1 0,02% 103.154.49.217
65 65 0,19% 64 0,20% 605 0,00% 48 0,14% 999 0,01% 1 0,02% msnbot-40-77-188-250.search.msn.com
66 63 0,18% 63 0,20% 3163 0,01% 43 0,13% 3843 0,02% 40 0,88% crawling-gateway-136-243-228-196.dataforseo.com
67 61 0,18% 58 0,18% 547 0,00% 41 0,12% 867 0,00% 1 0,02% 65.154.226.166
68 57 0,16% 56 0,18% 529 0,00% 42 0,13% 869 0,00% 1 0,02% msnbot-40-77-188-115.search.msn.com
69 54 0,16% 53 0,17% 1473 0,00% 60 0,18% 1856 0,01% 3 0,07% cache.google.com
70 51 0,15% 51 0,16% 760 0,00% 76 0,23% 1042 0,01% 1 0,02% lithium074.a.ahrefs.com
71 47 0,14% 34 0,11% 1476 0,00% 34 0,10% 1812 0,01% 6 0,13% crawl-66-249-70-65.googlebot.com
72 45 0,13% 44 0,14% 977 0,00% 43 0,13% 1214 0,01% 1 0,02% tor-exit.nothingtohide.nl
73 44 0,13% 43 0,14% 977 0,00% 41 0,12% 1204 0,01% 1 0,02% 26.tor-exit.nothingtohide.nl
74 43 0,12% 43 0,14% 874 0,00% 22 0,07% 1137 0,01% 1 0,02% 45.141.215.97
75 43 0,12% 43 0,14% 0 0,00% 28 0,08% 395 0,00% 2 0,04% google-proxy-66-249-83-137.google.com
76 43 0,12% 43 0,14% 141846 0,45% 19 0,06% 55968 0,30% 5 0,11% msnbot-207-46-13-154.search.msn.com
77 38 0,11% 36 0,11% 280811 0,89% 25 0,07% 1220 0,01% 1 0,02% 65.154.226.169
78 38 0,11% 38 0,12% 0 0,00% 26 0,08% 358 0,00% 1 0,02% google-proxy-66-249-83-128.google.com
79 38 0,11% 0 0,00% 90 0,00% 20 0,06% 423 0,00% 2 0,04% hostedby.privatelayer.com
80 36 0,10% 12 0,04% 101 0,00% 25 0,07% 298 0,00% 2 0,04% crawl.amazonbot.amazon
81 35 0,10% 35 0,11% 1873 0,01% 26 0,08% 2191 0,01% 0 0,00% 193.104.2.254
82 35 0,10% 26 0,08% 512 0,00% 31 0,09% 789 0,00% 10 0,22% crawl-66-249-64-193.googlebot.com
83 33 0,09% 33 0,10% 2162 0,01% 22 0,06% 2390 0,01% 2 0,04% 64.124.8.77.available.above.net
84 32 0,09% 28 0,09% 249 0,00% 28 0,09% 490 0,00% 4 0,09% crawl-66-249-64-69.googlebot.com
85 32 0,09% 32 0,10% 417 0,00% 23 0,07% 728 0,00% 2 0,04% google-proxy-66-249-83-129.google.com
86 31 0,09% 15 0,05% 363 0,00% 30 0,09% 639 0,00% 15 0,33% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
87 31 0,09% 30 0,09% 940 0,00% 15 0,04% 1145 0,01% 8 0,18% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
88 30 0,09% 27 0,08% 2241 0,01% 22 0,07% 2412 0,01% 1 0,02% 80.249.126.213
89 30 0,09% 30 0,09% 0 0,00% 23 0,07% 308 0,00% 30 0,66% google-proxy-66-249-93-96.google.com
90 29 0,08% 29 0,09% 53 0,00% 48 0,14% 353 0,00% 1 0,02% 192.0.87.71
91 29 0,08% 29 0,09% 214 0,00% 12 0,03% 357 0,00% 1 0,02% 64.124.8.91.available.above.net
92 29 0,08% 29 0,09% 0 0,00% 22 0,07% 297 0,00% 29 0,64% google-proxy-66-249-93-103.google.com
93 29 0,08% 29 0,09% 0 0,00% 22 0,07% 310 0,00% 29 0,64% google-proxy-66-249-93-229.google.com
94 28 0,08% 15 0,05% 367 0,00% 23 0,07% 555 0,00% 11 0,24% crawl-66-249-64-194.googlebot.com
95 27 0,08% 25 0,08% 193 0,00% 20 0,06% 380 0,00% 6 0,13% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
96 27 0,08% 27 0,08% 0 0,00% 21 0,06% 277 0,00% 27 0,59% google-proxy-66-249-93-97.google.com
97 27 0,08% 27 0,08% 150 0,00% 21 0,06% 362 0,00% 0 0,00% ip-195-154-123-131.a.ahrefs.com
98 27 0,08% 27 0,08% 150 0,00% 21 0,06% 357 0,00% 0 0,00% lithium048.a.ahrefs.com
99 26 0,07% 2 0,01% 8 0,00% 7 0,02% 81 0,00% 3 0,07% ec2-18-133-77-205.eu-west-2.compute.amazonaws.com
100 26 0,07% 24 0,08% 140850 0,45% 13 0,04% 55330 0,30% 4 0,09% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
Pregled vseh podroèij

Prvih 100 od 3125 (vseh) podroèij po kB F
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 11524 33,15% 11176 35,14% 15898574 50,29% 16744 50,08% 15486572 82,73% 171 3,75% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈPCSNET MediaπŸ’»
2 13778 39,63% 11897 37,41% 12118117 38,33% 10098 30,20% 2459256 13,14% 32 0,70% βš™οΈ PSMedia 🌍 Commercial (com) πŸ†—
3 106 0,30% 106 0,33% 5501625 17,40% 106 0,32% 592729 3,17% 4 0,09% at-host-uk.hosted-by.leaseweb.com
4 1154 3,32% 1061 3,34% 915498 2,90% 823 2,46% 103867 0,55% 68 1,49% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network (net) πŸ†—
5 500 1,44% 490 1,54% 780600 2,47% 352 1,05% 43123 0,23% 9 0,20% www13.inx.ams.nl.leaseweb.com
6 107 0,31% 102 0,32% 422529 1,34% 75 0,22% 4709 0,03% 1 0,02% bsn-143-211-128.dynamic.siol.net
7 76 0,22% 74 0,23% 422032 1,34% 56 0,17% 2298 0,01% 1 0,02% hosted-by.leaseweb.com
8 220 0,63% 215 0,68% 401010 1,27% 160 0,48% 25678 0,14% 7 0,15% 198.16.74.44
9 3 0,01% 3 0,01% 385739 1,22% 3 0,01% 129320 0,69% 0 0,00% ec2-35-82-197-119.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 115 0,33% 68 0,21% 345837 1,09% 67 0,20% 13675 0,07% 30 0,66% 216.244.66.197
11 262 0,75% 260 0,82% 315037 1,00% 210 0,63% 55664 0,30% 3 0,07% unknown.ord.scnet.net
12 252 0,72% 248 0,78% 307523 0,97% 202 0,60% 38131 0,20% 3 0,07% worker-pkt-se4-2637
13 252 0,72% 250 0,79% 307523 0,97% 202 0,60% 38131 0,20% 3 0,07% worker-pkt-se4-2637
14 431 1,24% 427 1,34% 287978 0,91% 290 0,87% 24375 0,13% 106 2,33% clients.your-server.de
15 142 0,41% 141 0,44% 287676 0,91% 92 0,27% 21025 0,11% 1 0,02% static.186.237.217.95.clients.your-server.de
16 8 0,02% 8 0,03% 281456 0,89% 5 0,02% 108357 0,58% 2 0,04% msnbot-157-55-39-60.search.msn.com
17 38 0,11% 36 0,11% 280811 0,89% 25 0,07% 1220 0,01% 1 0,02% 65.154.226.169
18 6 0,02% 4 0,01% 280046 0,89% 4 0,01% 13773 0,07% 1 0,02% ec2-47-128-37-221.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 142 0,41% 141 0,44% 277795 0,88% 121 0,36% 19278 0,10% 1 0,02% 43.129.69.19
20 256 0,74% 224 0,70% 164652 0,52% 143 0,43% 26937 0,14% 10 0,22% βš™οΈ PSMedia 🌍 Non-Profit (org) πŸ†—
21 162 0,47% 161 0,51% 163067 0,52% 92 0,28% 24869 0,13% 1 0,02% luxembourgtornew2.quetzalcoatl-relays.org
22 1 0,00% 1 0,00% 162592 0,51% 1 0,00% 23206 0,12% 0 0,00% 17-241-75-182.applebot.apple.com
23 2 0,01% 1 0,00% 159907 0,51% 2 0,01% 20900 0,11% 2 0,04% petalbot-114-119-156-30.petalsearch.com
24 1 0,00% 1 0,00% 159907 0,51% 1 0,00% 24068 0,13% 1 0,02% petalbot-114-119-128-253.petalsearch.com
25 133 0,38% 132 0,42% 153314 0,48% 109 0,33% 24769 0,13% 1 0,02% ec2-34-244-112-98.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 131 0,38% 130 0,41% 153055 0,48% 106 0,32% 26591 0,14% 1 0,02% ec2-18-201-106-18.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27 131 0,38% 130 0,41% 150475 0,48% 106 0,32% 24170 0,13% 1 0,02% ec2-34-247-69-107.eu-west-1.compute.amazonaws.com
28 156 0,45% 154 0,48% 150088 0,47% 99 0,30% 11403 0,06% 1 0,02% cpe-62-84-233-149.dynamic.amis.net
29 133 0,38% 132 0,42% 149674 0,47% 108 0,32% 23103 0,12% 1 0,02% ec2-18-201-8-236.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 131 0,38% 130 0,41% 147525 0,47% 106 0,32% 19788 0,11% 1 0,02% ec2-18-201-190-63.eu-west-1.compute.amazonaws.com
31 119 0,34% 118 0,37% 141939 0,45% 74 0,22% 7229 0,04% 1 0,02% ec2-18-236-157-50.us-west-2.compute.amazonaws.com
32 119 0,34% 118 0,37% 141939 0,45% 74 0,22% 8113 0,04% 1 0,02% ec2-35-90-211-74.us-west-2.compute.amazonaws.com
33 119 0,34% 118 0,37% 141939 0,45% 75 0,23% 7083 0,04% 1 0,02% ec2-54-185-234-14.us-west-2.compute.amazonaws.com
34 43 0,12% 43 0,14% 141846 0,45% 19 0,06% 55968 0,30% 5 0,11% msnbot-207-46-13-154.search.msn.com
35 26 0,07% 24 0,08% 141331 0,45% 11 0,03% 55538 0,30% 3 0,07% msnbot-207-46-13-6.search.msn.com
36 23 0,07% 23 0,07% 141323 0,45% 12 0,04% 55660 0,30% 4 0,09% msnbot-207-46-13-7.search.msn.com
37 19 0,05% 19 0,06% 141175 0,45% 9 0,03% 55474 0,30% 1 0,02% msnbot-157-55-39-54.search.msn.com
38 26 0,07% 24 0,08% 140850 0,45% 13 0,04% 55330 0,30% 4 0,09% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
39 12 0,03% 12 0,04% 140815 0,45% 6 0,02% 54188 0,29% 2 0,04% msnbot-157-55-39-53.search.msn.com
40 3 0,01% 3 0,01% 140790 0,45% 2 0,01% 54299 0,29% 2 0,04% msnbot-207-46-13-155.search.msn.com
41 8 0,02% 8 0,03% 140765 0,45% 4 0,01% 54551 0,29% 1 0,02% msnbot-157-55-39-202.search.msn.com
42 9 0,03% 7 0,02% 140746 0,45% 5 0,01% 54795 0,29% 1 0,02% msnbot-157-55-39-205.search.msn.com
43 3 0,01% 3 0,01% 140743 0,45% 2 0,01% 55012 0,29% 1 0,02% msnbot-207-46-13-78.search.msn.com
44 4 0,01% 3 0,01% 140742 0,45% 3 0,01% 54318 0,29% 2 0,04% msnbot-207-46-13-153.search.msn.com
45 287 0,83% 284 0,89% 140714 0,45% 292 0,87% 143047 0,76% 2 0,04% tor-exit-85.cccs.de
46 287 0,83% 285 0,90% 140714 0,45% 292 0,87% 143047 0,76% 2 0,04% tor-exit-85.cccs.de
47 1 0,00% 1 0,00% 140694 0,45% 1 0,00% 23934 0,13% 0 0,00% 17-241-227-137.applebot.apple.com
48 1 0,00% 1 0,00% 140694 0,45% 1 0,00% 3291 0,02% 0 0,00% host-149-20-241-15.static.sprious.com
49 1 0,00% 1 0,00% 140694 0,45% 1 0,00% 19699 0,11% 0 0,00% msnbot-40-77-190-189.search.msn.com
50 1 0,00% 1 0,00% 140694 0,45% 1 0,00% 19382 0,10% 0 0,00% msnbot-40-77-190-77.search.msn.com
51 80 0,23% 79 0,25% 136571 0,43% 74 0,22% 5847 0,03% 1 0,02% 211.25.3.117
52 186 0,54% 186 0,58% 81709 0,26% 283 0,85% 83145 0,44% 9 0,20% 45.138.16.230
53 10 0,03% 10 0,03% 75742 0,24% 9 0,03% 76039 0,41% 0 0,00% sv2.dbe.academy
54 10 0,03% 10 0,03% 75742 0,24% 9 0,03% 76039 0,41% 0 0,00% sv2.dbe.academy
55 1 0,00% 1 0,00% 56476 0,18% 1 0,00% 5685 0,03% 0 0,00% host-167-160-73-72.static.sprious.com
56 863 2,48% 858 2,70% 51306 0,16% 551 1,65% 55379 0,30% 1 0,02% 67.159.8.140
57 1 0,00% 1 0,00% 47957 0,15% 1 0,00% 22601 0,12% 1 0,02% petalbot-114-119-141-116.petalsearch.com
58 520 1,50% 516 1,62% 40602 0,13% 351 1,05% 43322 0,23% 1 0,02% tor-exit-81.cccs.de
59 520 1,50% 516 1,62% 40602 0,13% 351 1,05% 43322 0,23% 1 0,02% tor-exit-81.cccs.de
60 1 0,00% 1 0,00% 34017 0,11% 1 0,00% 25298 0,14% 1 0,02% petalbot-114-119-137-146.petalsearch.com
61 2521 7,25% 2513 7,90% 31102 0,10% 1395 4,17% 44490 0,24% 11 0,24% βš™οΈ PSMedia 🌍 Network Monitor πŸ†—
62 2520 7,25% 2512 7,90% 31097 0,10% 1394 4,17% 44474 0,24% 10 0,22% 188.147.0.191.mobile.internet.t-mobile.pl
63 1 0,00% 1 0,00% 20464 0,06% 1 0,00% 20521 0,11% 1 0,02% msnbot-40-77-188-69.search.msn.com
64 2 0,01% 2 0,01% 20156 0,06% 1 0,00% 20216 0,11% 1 0,02% msnbot-40-77-188-128.search.msn.com
65 1 0,00% 1 0,00% 20124 0,06% 1 0,00% 20235 0,11% 1 0,02% msnbot-40-77-189-24.search.msn.com
66 1 0,00% 1 0,00% 19894 0,06% 1 0,00% 19952 0,11% 1 0,02% msnbot-40-77-188-183.search.msn.com
67 1 0,00% 1 0,00% 19894 0,06% 1 0,00% 19952 0,11% 1 0,02% msnbot-40-77-189-85.search.msn.com
68 1 0,00% 1 0,00% 19894 0,06% 1 0,00% 19952 0,11% 1 0,02% msnbot-40-77-190-46.search.msn.com
69 4 0,01% 4 0,01% 19868 0,06% 3 0,01% 19951 0,11% 1 0,02% msnbot-40-77-188-231.search.msn.com
70 1 0,00% 1 0,00% 19454 0,06% 1 0,00% 19509 0,10% 1 0,02% msnbot-40-77-190-211.search.msn.com
71 3 0,01% 3 0,01% 19364 0,06% 2 0,01% 19431 0,10% 1 0,02% msnbot-40-77-189-218.search.msn.com
72 1 0,00% 1 0,00% 19354 0,06% 1 0,00% 19461 0,10% 1 0,02% msnbot-40-77-189-172.search.msn.com
73 2 0,01% 2 0,01% 19206 0,06% 1 0,00% 19267 0,10% 1 0,02% msnbot-40-77-189-185.search.msn.com
74 1 0,00% 1 0,00% 19204 0,06% 1 0,00% 19256 0,10% 1 0,02% msnbot-40-77-190-2.search.msn.com
75 113 0,33% 111 0,35% 15025 0,05% 72 0,21% 15604 0,08% 1 0,02% 65.154.226.167
76 5 0,01% 5 0,02% 11756 0,04% 3 0,01% 11763 0,06% 1 0,02% host-216-213-27-11.static.sprious.com
77 1 0,00% 1 0,00% 10186 0,03% 1 0,00% 10247 0,05% 0 0,00% petalbot-114-119-156-124.petalsearch.com
78 6 0,02% 4 0,01% 8764 0,03% 5 0,02% 8837 0,05% 1 0,02% 213-180-203-165.spider.yandex.com
79 1 0,00% 1 0,00% 8338 0,03% 1 0,00% 8370 0,04% 1 0,02% petalbot-114-119-134-6.petalsearch.com
80 7 0,02% 4 0,01% 7109 0,02% 6 0,02% 7163 0,04% 1 0,02% 95-108-213-169.spider.yandex.com
81 135 0,39% 135 0,42% 7056 0,02% 134 0,40% 7749 0,04% 1 0,02% vmi343398.contaboserver.net
82 213 0,61% 210 0,66% 6456 0,02% 204 0,61% 7523 0,04% 1 0,02% 65.154.226.170
83 1 0,00% 1 0,00% 6386 0,02% 1 0,00% 6413 0,03% 1 0,02% petalbot-114-119-152-149.petalsearch.com
84 10 0,03% 8 0,03% 6292 0,02% 9 0,03% 6391 0,03% 3 0,07% 95-108-213-188.spider.yandex.com
85 6 0,02% 5 0,02% 6137 0,02% 5 0,02% 6218 0,03% 1 0,02% 5-255-231-89.spider.yandex.com
86 7 0,02% 4 0,01% 4965 0,02% 6 0,02% 5025 0,03% 1 0,02% 95-108-213-242.spider.yandex.com
87 7 0,02% 3 0,01% 4943 0,02% 6 0,02% 4998 0,03% 2 0,04% 87-250-224-54.spider.yandex.com
88 9 0,03% 6 0,02% 4852 0,02% 8 0,02% 4937 0,03% 1 0,02% 213-180-203-115.spider.yandex.com
89 325 0,93% 322 1,01% 4408 0,01% 188 0,56% 6140 0,03% 3 0,07% lithium073.a.ahrefs.com
90 20 0,06% 10 0,03% 4330 0,01% 19 0,06% 4480 0,02% 10 0,22% crawl-66-249-70-169.googlebot.com
91 174 0,50% 174 0,55% 4094 0,01% 82 0,25% 5073 0,03% 3 0,07% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
92 85 0,24% 84 0,26% 3902 0,01% 45 0,14% 4374 0,02% 2 0,04% 64.124.8.23.available.above.net
93 7 0,02% 6 0,02% 3872 0,01% 8 0,02% 3959 0,02% 2 0,04% crawl-66-249-64-41.googlebot.com
94 7 0,02% 4 0,01% 3863 0,01% 6 0,02% 3916 0,02% 1 0,02% 213-180-203-226.spider.yandex.com
95 8 0,02% 4 0,01% 3828 0,01% 7 0,02% 3901 0,02% 3 0,07% 95-108-213-120.spider.yandex.com
96 68 0,20% 34 0,11% 3731 0,01% 55 0,17% 4386 0,02% 34 0,75% ec2-52-15-118-168.us-east-2.compute.amazonaws.com
97 306 0,88% 300 0,94% 3455 0,01% 175 0,52% 5105 0,03% 5 0,11% lithium053.a.ahrefs.com
98 1 0,00% 1 0,00% 3179 0,01% 1 0,00% 3204 0,02% 0 0,00% petalbot-114-119-150-5.petalsearch.com
99 63 0,18% 63 0,20% 3163 0,01% 43 0,13% 3843 0,02% 40 0,88% crawling-gateway-136-243-228-196.dataforseo.com
100 1 0,00% 1 0,00% 3116 0,01% 1 0,00% 3140 0,02% 0 0,00% petalbot-114-119-165-5.petalsearch.com

Prvih 19 od 383 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 14413 41,46% - (Direct Request)
2 14413 41,46% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
3 8731 25,12% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»
4 4648 13,37% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»
5 1255 3,61% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
6 1239 3,56% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»
7 1108 3,19% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
8 966 2,78% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
9 958 2,76% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»
10 587 1,69% 🌍 PCSNET WEB Analytics βš™οΈ Spletne Analize πŸ“Š Public πŸ’»
11 400 1,15% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps DLEMServer πŸ’»
12 253 0,73% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»
13 92 0,26% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
14 53 0,15% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»
15 33 0,09% βš™οΈ PCStudio PUBLIC 🌍 ADMIN-LOCAL PCSNET πŸ’»
16 14 0,04% 🌍 Access from 🌍 Google 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
17 6 0,02% 🌍 (pcsnet.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
18 6 0,02% 🌍 (psmedia.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
19 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 Wordrpress.com πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—

Prvih 35 od 313 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 33167 95,41% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 337 0,97% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Feed Burner πŸ’»πŸ†—
3 268 0,77% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
4 108 0,31% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
5 49 0,14% 🌍 WordPress Jetpack πŸ›ƒ Blog/Articles PCSNET πŸ’»πŸ†—
6 41 0,12% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ acc.M-Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
7 40 0,12% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB-Apps πŸ’»πŸ†—
8 35 0,10% pfSense/pfBlockerNG cURL download agent-29e96900413cee914021
9 32 0,09% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
10 18 0,05% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Hard Scan Anti Malware Scripts πŸ’»πŸ†—
11 17 0,05% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB HCSApps πŸ’»πŸ†—
12 15 0,04% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
13 12 0,03% AdsTxtCrawler/1.0.2
14 10 0,03% 🌍 HandCraftedSoftware πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
15 9 0,03% Mozilla 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit 537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome 78.0.3904.97 Safari 537.36 OPR 65.0.3
16 8 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ JAVA APPS Check πŸ’»πŸ†—
17 6 0,02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
18 4 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
19 3 0,01% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
20 3 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External GitHub.com πŸ’»πŸ†—
21 3 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ VPS Linux EVPNProxy Check πŸ’»πŸ†—
22 3 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ perc.ddns.net πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
23 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal HCS@2000 Sites πŸ’»πŸ†—
24 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEBScada πŸ“Ÿ SmartHome πŸ’»πŸ†—
25 1 0,00% BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102
26 1 0,00% Nokia6100/1.0 (04.01) Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0
27 1 0,00% Ruby
28 1 0,00% SEC-SGHX210/1.0 UP.Link/6.3.1.13.0
29 1 0,00% SonyEricssonK310iv/R4DA Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Link/6.3.1.13.0
30 1 0,00% SonyEricssonT100/R101
31 1 0,00% 🌍 MassScan Media Portal 🌍 WindowsNT Server πŸ’»πŸ†—
32 1 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External security.ipip.net πŸ’»πŸ†—
33 1 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Internal Servers Check πŸ’»πŸ†—
34 1 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Security Check Anti-Malware πŸ’»πŸ†—
35 1 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ WindowsNT Reason Studios πŸ’»πŸ†—

Usage by Country for Januar 2024

Prvih 64 od 64 Total Countries
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Država
1 13778 39,63% 11958 37,60% 12118117 38,33% 10098 30,20% 2459256 13,14% Commercial (com)
2 11780 33,89% 11635 36,59% 16063226 50,81% 16887 50,51% 15513510 82,87% Non-Profit (org)
3 2561 7,37% 2553 8,03% 33009 0,10% 1428 4,27% 46763 0,25% Poland Poland
4 2489 7,16% 2193 6,90% 1115061 3,53% 1767 5,28% 138887 0,74% United States United States
5 1260 3,62% 1252 3,94% 469450 1,49% 959 2,87% 211116 1,13% Germany Germany
6 1154 3,32% 1069 3,36% 915498 2,90% 823 2,46% 103867 0,55% Network (net)
7 413 1,19% 382 1,20% 88827 0,28% 462 1,38% 91586 0,49% Netherlands Netherlands
8 345 0,99% 302 0,95% 383575 1,21% 264 0,79% 114989 0,61% Unresolved/Unknown
9 224 0,64% 217 0,68% 278472 0,88% 182 0,54% 20395 0,11% Singapore Singapore
10 92 0,26% 47 0,15% 357 0,00% 82 0,24% 1049 0,01% Russian Federation Russian Federation
11 81 0,23% 80 0,25% 136582 0,43% 74 0,22% 5868 0,03% Malaysia Malaysia
12 75 0,22% 67 0,21% 981 0,00% 55 0,16% 1644 0,01% Honduras Honduras
13 67 0,19% 67 0,21% 540 0,00% 46 0,14% 869 0,00% Bangladesh Bangladesh
14 56 0,16% 39 0,12% 1090 0,00% 33 0,10% 1455 0,01% Canada Canada
15 39 0,11% 30 0,09% 2282 0,01% 26 0,08% 2502 0,01% Italy Italy
16 36 0,10% 13 0,04% 322 0,00% 21 0,06% 541 0,00% China China
17 29 0,08% 25 0,08% 227 0,00% 19 0,06% 374 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
18 25 0,07% 25 0,08% 167 0,00% 31 0,09% 411 0,00% Cambodia Cambodia
19 21 0,06% 16 0,05% 142 0,00% 13 0,04% 317 0,00% European Union European Union
20 21 0,06% 13 0,04% 65 0,00% 13 0,04% 229 0,00% India India
21 20 0,06% 20 0,06% 143 0,00% 13 0,04% 265 0,00% St. Helena St. Helena
22 17 0,05% 17 0,05% 181 0,00% 15 0,04% 298 0,00% Ind. Contact Data (tel)
23 17 0,05% 7 0,02% 31 0,00% 13 0,04% 164 0,00% Colombia Colombia
24 17 0,05% 6 0,02% 110 0,00% 14 0,04% 269 0,00% Vietnam Vietnam
25 16 0,05% 14 0,04% 182 0,00% 14 0,04% 310 0,00% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
26 10 0,03% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,01% 14 0,00% Brazil Brazil
27 10 0,03% 8 0,03% 142 0,00% 8 0,02% 221 0,00% Switzerland Switzerland
28 7 0,02% 7 0,02% 50 0,00% 7 0,02% 119 0,00% Spain Spain
29 6 0,02% 4 0,01% 28 0,00% 3 0,01% 66 0,00% Czech Republic Czech Republic
30 6 0,02% 4 0,01% 39 0,00% 3 0,01% 80 0,00% France France
31 6 0,02% 5 0,02% 46 0,00% 6 0,02% 103 0,00% Seychelles Seychelles
32 5 0,01% 3 0,01% 113 0,00% 2 0,01% 149 0,00% Finland Finland
33 5 0,01% 5 0,02% 1873 0,01% 3 0,01% 1928 0,01% Hong Kong Hong Kong
34 5 0,01% 3 0,01% 15 0,00% 3 0,01% 45 0,00% Iran Iran
35 5 0,01% 5 0,02% 33 0,00% 6 0,02% 82 0,00% Sweden Sweden
36 4 0,01% 3 0,01% 22 0,00% 3 0,01% 57 0,00% Japan Japan
37 4 0,01% 3 0,01% 117 0,00% 3 0,01% 148 0,00% Lithuania Lithuania
38 4 0,01% 4 0,01% 21 0,00% 5 0,01% 60 0,00% Mexico Mexico
39 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,01% 3 0,00% Philippines Philippines
40 4 0,01% 2 0,01% 8 0,00% 1 0,00% 28 0,00% Pakistan Pakistan
41 4 0,01% 4 0,01% 33 0,00% 3 0,01% 73 0,00% United Kingdom United Kingdom
42 3 0,01% 1 0,00% 4 0,00% 2 0,00% 23 0,00% Austria Austria
43 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Bulgaria Bulgaria
44 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast) Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
45 3 0,01% 2 0,01% 4 0,00% 2 0,01% 24 0,00% Chile Chile
46 3 0,01% 3 0,01% 33 0,00% 2 0,01% 63 0,00% Denmark Denmark
47 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 11 0,00% Australia Australia
48 2 0,01% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 21 0,00% Indonesia Indonesia
49 2 0,01% 2 0,01% 11 0,00% 2 0,01% 32 0,00% Iceland Iceland
50 2 0,01% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 22 0,00% Korea, Republic of Korea, Republic of
51 2 0,01% 2 0,01% 6 0,00% 2 0,01% 27 0,00% Montenegro Montenegro
52 2 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 13 0,00% Mongolia Mongolia
53 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01% 20 0,00% Romania Romania
54 2 0,01% 1 0,00% 13 0,00% 1 0,00% 23 0,00% Ukraine Ukraine
55 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 21 0,00% Individual (name)
56 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 21 0,00% Albania Albania
57 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Argentina Argentina
58 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 21 0,00% Belgium Belgium
59 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia Bolivia
60 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Greece Greece
61 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Hungary Hungary
62 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Moldova Moldova
63 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Norway Norway
64 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,00% 21 0,00% Serbia Serbia


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT/Unix-PCSNET πŸ–₯WindowsNTπŸ’» WindowsNT/Unix-PCSNET