πŸ“ˆ WEB Statistics πŸ“‰ 🐧🌍VPNπŸ“ŠVPSπŸ’» πŸ“±πŸŽΌπŸŽ¬πŸ’«πŸ–₯PSM-Server🌍 89-212-137-96.static.t-2.net

Poroèilo za mesec: December 2023
Izdelano 03-jan-2024 06:25 CET[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Podroèja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Meseèno poroèilo za December 2023
Skupaj zahtevkov 22136
Skupaj datotek 19697
Skupaj Strani 6599
Skupaj Obiskov 1479
Total kB Files 17185708
Total kB In 26449
Total kB Out 9539359
Skupaj enkr. podroèij 1364
Skupaj enkr. URL-jev 4157
Skupaj enkr. napotiteljev 259
Skupaj enkr. brskalnikov 157
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 461 2106
Zahtevkov dnevno 11068 12791
Datotek dnevno 9848 11544
Strani dnevno 3299 4012
Sites per Day 682 769
Obiskov dnevno 739 761
kB Files per Day 8592854 11592356
kB In per Day 13224 16603
kB Out per Day 4769679 5972098
Zahtevki po odzivnih kodah
Code 200 - OK 88,98% 19697
Code 201 - Created 0,01% 2
Code 204 - No Content 0,04% 9
Code 206 - Partial Content 0,42% 93
Code 301 - Moved Permanently 0,63% 139
Code 302 - Found 1,11% 245
Code 303 - See Other 0,15% 33
Code 304 - Not Modified 0,09% 20
Code 307 - Moved Temporarily 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,06% 14
Code 403 - Forbidden 0,58% 129
Code 404 - Not Found 0,63% 140
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,18% 40
Code 500 - Internal Server Error 5,33% 1180
Code 503 - Service Unavailable 1,77% 392

Poroèilo po dnevih za December 2023

Dnevna statistika za December 2023
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Podroèja kB F kB In kB Out
30 12791 57,78% 11544 58,61% 4012 60,80% 761 51,45% 717 52,57% 11592356 67,45% 16603 62,78% 5972098 62,60%
31 9345 42,22% 8153 41,39% 2587 39,20% 719 48,61% 769 56,38% 5593352 32,55% 9845 37,22% 3567260 37,40%

Poroèilo po urah za December 2023

Statistika po urah za December 2023
Ura Zahtevkov Datotek Strani kB F kB In kB Out
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 224 449 2,03% 118 237 1,20% 137 274 4,15% 17251 34503 0,20% 157 313 1,18% 18802 37605 0,39%
1 158 317 1,43% 61 123 0,62% 117 234 3,55% 994 1987 0,01% 149 298 1,13% 2014 4027 0,04%
2 269 539 2,43% 172 344 1,75% 111 223 3,38% 23496 46991 0,27% 209 417 1,58% 25717 51434 0,54%
3 603 1207 5,45% 511 1023 5,19% 195 390 5,91% 47576 95152 0,55% 536 1071 4,05% 52268 104536 1,10%
4 218 436 1,97% 201 403 2,05% 97 194 2,94% 2957 5914 0,03% 256 512 1,94% 4347 8694 0,09%
5 261 522 2,36% 245 490 2,49% 101 203 3,08% 2379 4759 0,03% 331 661 2,50% 3857 7715 0,08%
6 207 414 1,87% 190 380 1,93% 91 182 2,76% 1653 3305 0,02% 275 550 2,08% 2779 5557 0,06%
7 194 389 1,76% 169 338 1,72% 89 179 2,71% 477995 955991 5,56% 252 504 1,91% 478869 957739 10,04%
8 254 509 2,30% 226 452 2,29% 65 131 1,99% 843958 1687916 9,82% 277 553 2,09% 12076 24152 0,25%
9 320 640 2,89% 300 600 3,05% 108 216 3,27% 166303 332605 1,94% 466 932 3,52% 103429 206857 2,17%
10 937 1874 8,47% 896 1793 9,10% 171 342 5,18% 794251 1588501 9,24% 1248 2497 9,44% 801751 1603502 16,81%
11 808 1616 7,30% 784 1568 7,96% 250 501 7,59% 214401 428803 2,50% 1235 2469 9,34% 220093 440186 4,61%
12 1148 2296 10,37% 1111 2223 11,29% 209 418 6,33% 558156 1116312 6,50% 1494 2987 11,30% 360254 720508 7,55%
13 689 1378 6,23% 635 1271 6,45% 275 551 8,35% 1277280 2554559 14,86% 1316 2633 9,95% 1285099 2570197 26,94%
14 442 884 3,99% 417 834 4,23% 123 247 3,74% 390175 780350 4,54% 460 921 3,48% 394140 788280 8,26%
15 914 1829 8,26% 880 1761 8,94% 201 402 6,09% 440322 880643 5,12% 1091 2182 8,25% 33533 67065 0,70%
16 1271 2543 11,49% 1243 2487 12,63% 222 445 6,74% 757678 1515356 8,82% 1429 2859 10,81% 685380 1370759 14,37%
17 149 299 1,35% 130 261 1,33% 93 186 2,82% 141184 282367 1,64% 211 423 1,60% 4405 8809 0,09%
18 780 1561 7,05% 733 1467 7,45% 106 213 3,23% 1655675 3311350 19,27% 676 1353 5,11% 61784 123568 1,30%
19 270 540 2,44% 245 490 2,49% 64 129 1,95% 234512 469024 2,73% 233 466 1,76% 30106 60211 0,63%
20 104 208 0,94% 70 141 0,72% 47 95 1,44% 283111 566222 3,29% 131 262 0,99% 165229 330459 3,46%
21 453 907 4,10% 339 678 3,44% 164 328 4,97% 188339 376678 2,19% 448 896 3,39% 17921 35843 0,38%
22 232 464 2,10% 120 241 1,22% 134 268 4,06% 2203 4405 0,03% 224 449 1,70% 3710 7419 0,08%
23 157 315 1,42% 46 92 0,47% 124 248 3,76% 71006 142013 0,83% 120 240 0,91% 2118 4236 0,04%

Prvih 100 od 4157 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 4689 21,18% 534633 3,11% 3870 14,63% 568118 5,96% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
2 2324 10,50% 436475 2,54% 2759 10,43% 452342 4,74% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
3 2175 9,83% 32951 0,19% 1709 6,46% 46901 0,49% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
4 1755 7,93% 9036 0,05% 1339 5,06% 19447 0,20% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
5 1626 7,35% 2066 0,01% 4044 15,29% 4085 0,04% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
6 1521 6,87% 420 0,00% 3889 14,71% 2298 0,02% /posta/
7 984 4,45% 86422 0,50% 1186 4,48% 92398 0,97% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
8 913 4,12% 140256 0,82% 709 2,68% 145970 1,53% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
9 803 3,63% 4953 0,03% 762 2,88% 11223 0,12% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
10 772 3,49% 620 0,00% 2638 9,98% 5688 0,06% 🌍 Login Dashboard Admins βš™οΈ(WPAdmin) πŸ’»
11 765 3,46% 619 0,00% 2630 9,94% 5636 0,06% /wp-admin/admin-ajax.php
12 625 2,82% 24371 0,14% 586 2,21% 27813 0,29% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
13 581 2,62% 19 0,00% 462 1,75% 2680 0,03% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMediaPortal) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
14 365 1,65% 4942 0,03% 406 1,54% 7204 0,08% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
15 355 1,60% 182 0,00% 565 2,14% 3032 0,03% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
16 296 1,34% 8840 0,05% 343 1,30% 11434 0,12% /
17 296 1,34% 561 0,00% 207 0,78% 3043 0,03% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
18 247 1,12% 550 0,00% 194 0,73% 3020 0,03% /robots.txt
19 218 0,98% 19319 0,11% 668 2,53% 20759 0,22% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
20 129 0,58% 163 0,00% 195 0,74% 1210 0,01% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
21 121 0,55% 1536 0,01% 114 0,43% 2299 0,02% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
22 118 0,53% 1294 0,01% 112 0,42% 2024 0,02% /image.php
23 103 0,47% 370 0,00% 98 0,37% 1224 0,01% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»
24 93 0,42% 5432 0,03% 72 0,27% 6160 0,06% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
25 89 0,40% 15035491 87,49% 103 0,39% 7247349 75,97% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
26 88 0,40% 444 0,00% 60 0,23% 1214 0,01% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
27 70 0,32% 2838 0,02% 56 0,21% 3633 0,04% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
28 68 0,31% 142 0,00% 54 0,20% 727 0,01% /login.php
29 64 0,29% 238 0,00% 40 0,15% 793 0,01% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
30 64 0,29% 1309 0,01% 51 0,19% 1942 0,02% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
31 56 0,25% 509 0,00% 71 0,27% 848 0,01% 🌍 Remote Library βš™οΈ Known networks (MediaFiles) πŸ’»
32 52 0,23% 0 0,00% 69 0,26% 343 0,00% 🌍 Remote Media Player Sessions βš™οΈ Known networks πŸ’»
33 49 0,22% 240 0,00% 33 0,12% 650 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
34 48 0,22% 102 0,00% 71 0,27% 392 0,00% 🌍 Audio Player iNET Direct WEB Audio-Play πŸ’»
35 44 0,20% 118 0,00% 1266 4,79% 515 0,01% 🌍 PSMedia Portal πŸ“± (psmedia.ddnsgeek.com) πŸŽ₯πŸ†—
36 43 0,19% 214 0,00% 27 0,10% 669 0,01% /wp-login.php
37 41 0,19% 133 0,00% 35 0,13% 571 0,01% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
38 40 0,18% 264 0,00% 29 0,11% 661 0,01% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
39 39 0,18% 252 0,00% 48 0,18% 661 0,01% /member.php
40 39 0,18% 252 0,00% 48 0,18% 661 0,01% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
41 33 0,15% 335 0,00% 18 0,07% 584 0,01% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
42 32 0,14% 1511 0,01% 26 0,10% 1862 0,02% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
43 30 0,14% 6396 0,04% 25 0,09% 6428 0,07% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
44 28 0,13% 572524 3,33% 29 0,11% 574712 6,02% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
45 26 0,12% 1658 0,01% 20 0,07% 1827 0,02% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
46 24 0,11% 267 0,00% 20 0,08% 467 0,00% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
47 23 0,10% 0 0,00% 1245 4,71% 185 0,00% /endpoints/set-finger-print
48 22 0,10% 1274 0,01% 44 0,17% 1422 0,01% /wp-admin/admin.php
49 22 0,10% 662 0,00% 18 0,07% 908 0,01% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
50 22 0,10% 216 0,00% 25 0,10% 348 0,00% 🧱️ HCS2000 Firewall Admin Access (🌍Apps⛔️Firewall) πŸ’»πŸ§±οΈ
51 21 0,09% 1759 0,01% 40 0,15% 1903 0,02% /wp-admin/load-styles.php
52 21 0,09% 213 0,00% 24 0,09% 416 0,00% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
53 20 0,09% 5588 0,03% 16 0,06% 2775 0,03% /iplist-pcsnet.txt
54 20 0,09% 65 0,00% 20 0,08% 192 0,00% πŸ“· PCSNET - GIF Animation πŸ”ƒ
55 18 0,08% 1 0,00% 14 0,05% 121 0,00% /task.php
56 17 0,08% 19 0,00% 13 0,05% 197 0,00% /e/country.html
57 17 0,08% 6734 0,04% 35 0,13% 6874 0,07% /wp-admin/post.php
58 17 0,08% 19 0,00% 13 0,05% 197 0,00% 🧱️ IPs Block! ⛔️Contry Access🚫 Foribiden ⛔️Enigma FirewallπŸ’»
59 16 0,07% 133 0,00% 12 0,05% 304 0,00% /download.php
60 16 0,07% 202 0,00% 22 0,08% 365 0,00% /share.php
61 16 0,07% 2751 0,02% 36 0,14% 2802 0,03% /wp-admin/
62 16 0,07% 724 0,00% 8 0,03% 824 0,01% 🧾️ PCSNET - MAP DATA πŸ”ƒ
63 15 0,07% 105 0,00% 10 0,04% 262 0,00% /p/
64 15 0,07% 120 0,00% 18 0,07% 227 0,00% βš™οΈ WEB Statistika Analytics - AwStats πŸ’»
65 15 0,07% 189 0,00% 16 0,06% 339 0,00% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
66 13 0,06% 175 0,00% 12 0,05% 305 0,00% /d/
67 13 0,06% 49 0,00% 10 0,04% 180 0,00% /f/
68 12 0,05% 82 0,00% 9 0,03% 158 0,00% /library.php
69 12 0,05% 175 0,00% 13 0,05% 304 0,00% /public.php
70 12 0,05% 70 0,00% 13 0,05% 190 0,00% /register.php
71 12 0,05% 751 0,00% 20 0,08% 826 0,01% /wp-admin/load-scripts.php
72 12 0,05% 70 0,00% 13 0,05% 190 0,00% 🌍 Register Apps Account New User βš™οΈ Piramide Studio NET πŸ’»
73 11 0,05% 100 0,00% 10 0,04% 217 0,00% πŸ†— Feed Blogs 🌍 Articles/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
74 11 0,05% 0 0,00% 11 0,04% 77 0,00% 🌍 Media Server Browdcast-Network Settings (Utilities) πŸ’»
75 10 0,05% 120 0,00% 9 0,03% 226 0,00% πŸ†— HCS-Activation βš™οΈ S-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
76 10 0,05% 21 0,00% 6 0,02% 103 0,00% 🧱️ Deny Access πŸ”(CP Server Apps Admin) πŸ’»
77 9 0,04% 322 0,00% 12 0,05% 394 0,00% /audios/urbana-radio-show-368/
78 9 0,04% 1160 0,01% 19 0,07% 1222 0,01% /wp-admin/widgets.php
79 9 0,04% 62 0,00% 14 0,05% 117 0,00% βš™οΈ Admins Dashboard (DDLEnigma software - Access) πŸ’»
80 9 0,04% 51 0,00% 8 0,03% 142 0,00% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Piramide Studio NET MediInfo πŸ†—
81 9 0,04% 120 0,00% 9 0,03% 217 0,00% 🌍 iWEB Get Cover Art Albums (mp3Player) πŸ’»
82 9 0,04% 29 0,00% 7 0,03% 121 0,00% 🧱️ Block 🚷HCSFireWall 🌍 PCSNET 🧱️ Block Access Admin ⛔️
83 8 0,04% 233 0,00% 8 0,03% 316 0,00% /badips-pcsnet-lista/
84 8 0,04% 42 0,00% 7 0,03% 126 0,00% /hosts/
85 8 0,04% 578 0,00% 11 0,04% 650 0,01% /kontakt/
86 8 0,04% 0 0,00% 7 0,03% 71 0,00% /sessionvars.php
87 8 0,04% 0 0,00% 8 0,03% 54 0,00% /util.php
88 8 0,04% 82 0,00% 8 0,03% 164 0,00% 🧾️ PCSNET - RSS DATA πŸ”ƒ
89 7 0,03% 52 0,00% 10 0,04% 123 0,00% /contact.php
90 7 0,03% 9 0,00% 9 0,03% 71 0,00% /lostpassword.php
91 7 0,03% 70 0,00% 6 0,02% 145 0,00% /misc.php
92 7 0,03% 1153 0,01% 16 0,06% 1204 0,01% /wp-admin/edit.php
93 7 0,03% 9 0,00% 9 0,03% 71 0,00% 🌍 Users Reset Password Request (Media Server) πŸ’»
94 6 0,03% 484 0,00% 12 0,04% 525 0,01% /course/piramide-studio-net/
95 6 0,03% 429 0,00% 9 0,03% 474 0,00% /courses/
96 6 0,03% 19 0,00% 5 0,02% 84 0,00% /e/
97 6 0,03% 0 0,00% 6 0,02% 64 0,00% /getcover.php
98 6 0,03% 31332 0,18% 5 0,02% 31479 0,33% /iplist.txt
99 6 0,03% 170 0,00% 5 0,02% 233 0,00% /webshop/
100 6 0,03% 551 0,00% 13 0,05% 591 0,01% /wp-admin/update-core.php
Pregled vseh URL-jev

Prvih 100 od 4157 (vseh) URL naslovov po kB F
# Zahtevkov kB F kB In kB Out URL
1 89 0,40% 15035491 87,49% 103 0,39% 7247349 75,97% 🌍 Media Server Share - DirectPlay (audio/video) πŸ†—
2 28 0,13% 572524 3,33% 29 0,11% 574712 6,02% πŸ“Ί PSMedia πŸŽ₯ iTV-Audio&Video MediaShare πŸ“Š PCSNET πŸ’»πŸ†—
3 4689 21,18% 534633 3,11% 3870 14,63% 568118 5,96% 🌍 Images Apps Direct Connect (graphic/video) πŸ†—
4 2324 10,50% 436475 2,54% 2759 10,43% 452342 4,74% 🌍 WEB Access Content (DLMEDIA PORTAL) πŸ’»πŸ†—
5 6 0,03% 182618 1,06% 6 0,02% 183408 1,92% 🌍 Media Server - WEB Audio Steaming (users) πŸ’»
6 4 0,02% 170403 0,99% 4 0,01% 171188 1,79% /music.php
7 913 4,12% 140256 0,82% 709 2,68% 145970 1,53% πŸ“· PCSNET - JPG images πŸ”ƒ
8 984 4,45% 86422 0,50% 1186 4,48% 92398 0,97% πŸ“» Audio Server 🎧 mp3play 🌍 Steam (audio🎡) πŸ†—
9 2175 9,83% 32951 0,19% 1709 6,46% 46901 0,49% 🧾️ PCSNET - JS scripts πŸ”ƒ
10 6 0,03% 31332 0,18% 5 0,02% 31479 0,33% /iplist.txt
11 625 2,82% 24371 0,14% 586 2,21% 27813 0,29% 🌍 WEB Shares - External media connect (PCSNET) πŸ’»
12 218 0,98% 19319 0,11% 668 2,53% 20759 0,22% 🌍 Access Wordpress Admin βš™οΈ SAdminis Pages πŸ’»πŸ†—
13 1755 7,93% 9036 0,05% 1339 5,06% 19447 0,20% πŸ“· PCSNET - PNG images πŸ”ƒ
14 296 1,34% 8840 0,05% 343 1,30% 11434 0,12% /
15 17 0,08% 6734 0,04% 35 0,13% 6874 0,07% /wp-admin/post.php
16 30 0,14% 6396 0,04% 25 0,09% 6428 0,07% 🧾️ PCSNET - WOFF DATA πŸ”ƒ
17 20 0,09% 5588 0,03% 16 0,06% 2775 0,03% /iplist-pcsnet.txt
18 93 0,42% 5432 0,03% 72 0,27% 6160 0,06% 🌍 Piramide Studio - VIDEO PCSNETiDL DDLEMedia Share πŸ†—
19 803 3,63% 4953 0,03% 762 2,88% 11223 0,12% 🧾️ PCSNET - CSS DATA πŸ”ƒ
20 365 1,65% 4942 0,03% 406 1,54% 7204 0,08% 🌍 PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) πŸ’»
21 70 0,32% 2838 0,02% 56 0,21% 3633 0,04% 🌍 WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
22 16 0,07% 2751 0,02% 36 0,14% 2802 0,03% /wp-admin/
23 1626 7,35% 2066 0,01% 4044 15,29% 4085 0,04% 🌍 Piramide Studio NET WEBMail πŸ“§ Private Admin πŸ’»πŸ†—
24 21 0,09% 1759 0,01% 40 0,15% 1903 0,02% /wp-admin/load-styles.php
25 26 0,12% 1658 0,01% 20 0,07% 1827 0,02% 🧾️ PCSNET - WOFF2 DATA πŸ”ƒ
26 121 0,55% 1536 0,01% 114 0,43% 2299 0,02% 🌍 Media Server - Video Images Albums - Steaming πŸ’»
27 32 0,14% 1511 0,01% 26 0,10% 1862 0,02% πŸ†— Post Forums 🌍 Forums/Posts - Wordpress Posts πŸ’»
28 1 0,00% 1381 0,01% 1 0,00% 1398 0,01% /fail2ban
29 64 0,29% 1309 0,01% 51 0,19% 1942 0,02% πŸ“ˆ PCSNET Analytics πŸ“‰ Statistika πŸ“Š (🌍PSMedia) πŸ’»πŸ“ŠπŸ†—
30 118 0,53% 1294 0,01% 112 0,42% 2024 0,02% /image.php
31 22 0,10% 1274 0,01% 44 0,17% 1422 0,01% /wp-admin/admin.php
32 9 0,04% 1160 0,01% 19 0,07% 1222 0,01% /wp-admin/widgets.php
33 7 0,03% 1153 0,01% 16 0,06% 1204 0,01% /wp-admin/edit.php
34 3 0,01% 1089 0,01% 6 0,02% 1114 0,01% /wp-admin/post-new.php
35 3 0,01% 832 0,00% 5 0,02% 868 0,01% /badips
36 12 0,05% 751 0,00% 20 0,08% 826 0,01% /wp-admin/load-scripts.php
37 16 0,07% 724 0,00% 8 0,03% 824 0,01% 🧾️ PCSNET - MAP DATA πŸ”ƒ
38 22 0,10% 662 0,00% 18 0,07% 908 0,01% 🌍 Category Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia πŸ’»
39 772 3,49% 620 0,00% 2638 9,98% 5688 0,06% 🌍 Login Dashboard Admins βš™οΈ(WPAdmin) πŸ’»
40 765 3,46% 619 0,00% 2630 9,94% 5636 0,06% /wp-admin/admin-ajax.php
41 8 0,04% 578 0,00% 11 0,04% 650 0,01% /kontakt/
42 296 1,34% 561 0,00% 207 0,78% 3043 0,03% 🌍 VPN Access PSMedia βš™οΈ WEB Apps (Users) πŸ”“ πŸ’»πŸ†—
43 6 0,03% 551 0,00% 13 0,05% 591 0,01% /wp-admin/update-core.php
44 247 1,12% 550 0,00% 194 0,73% 3020 0,03% /robots.txt
45 56 0,25% 509 0,00% 71 0,27% 848 0,01% 🌍 Remote Library βš™οΈ Known networks (MediaFiles) πŸ’»
46 6 0,03% 484 0,00% 12 0,04% 525 0,01% /course/piramide-studio-net/
47 88 0,40% 444 0,00% 60 0,23% 1214 0,01% 🧾️ PCSNET - XML DATA πŸ”ƒ
48 6 0,03% 429 0,00% 9 0,03% 474 0,00% /courses/
49 2 0,01% 426 0,00% 4 0,02% 440 0,00% /wp-admin/customize.php
50 1521 6,87% 420 0,00% 3889 14,71% 2298 0,02% /posta/
51 4 0,02% 379 0,00% 7 0,03% 405 0,00% /wp-admin/options-discussion.php
52 103 0,47% 370 0,00% 98 0,37% 1224 0,01% πŸ›ƒ Login Users πŸ”(Piramide Studio NET) πŸ’»
53 5 0,02% 338 0,00% 7 0,03% 382 0,00% /spletne-analize/
54 33 0,15% 335 0,00% 18 0,07% 584 0,01% 🌍 INFO PAGES - ITS Piramide Studio NET πŸ†—
55 9 0,04% 322 0,00% 12 0,05% 394 0,00% /audios/urbana-radio-show-368/
56 5 0,02% 291 0,00% 6 0,02% 350 0,00% /unreport-track
57 2 0,01% 275 0,00% 4 0,02% 288 0,00% /wp-admin/nav-menus.php
58 24 0,11% 267 0,00% 20 0,08% 467 0,00% πŸ“· PCSNET - ICO icons πŸ”ƒ
59 40 0,18% 264 0,00% 29 0,11% 661 0,01% 🌍 Piramide Studio - INFO PCSNETiMS Media Portal πŸ†—
60 5 0,02% 263 0,00% 9 0,03% 306 0,00% /koncept-postavitve-predstavitve-podjetja-na-mini-server-pi4-raspberry-cms-wordpress/
61 1 0,00% 259 0,00% 1 0,00% 272 0,00% /,
62 39 0,18% 252 0,00% 48 0,18% 661 0,01% /member.php
63 39 0,18% 252 0,00% 48 0,18% 661 0,01% 🌍 piramide.zapto.org βš™οΈ Authenticated (auth-user) βœ…
64 4 0,02% 244 0,00% 3 0,01% 279 0,00% 🌍 Disco Mode Activation Graphic WaveForms (Media Server) πŸ’»
65 49 0,22% 240 0,00% 33 0,12% 650 0,01% 🌍 HomeCraftSoft@2000 - Direct Downloads Enigma Softwares πŸ†—
66 64 0,29% 238 0,00% 40 0,15% 793 0,01% βš™οΈ Dashboard Login πŸ›ƒ DDLMedia (Wordpress) πŸ’»πŸ†—
67 8 0,04% 233 0,00% 8 0,03% 316 0,00% /badips-pcsnet-lista/
68 3 0,01% 222 0,00% 6 0,02% 247 0,00% /course/
69 22 0,10% 216 0,00% 25 0,10% 348 0,00% 🧱️ HCS2000 Firewall Admin Access (🌍Apps⛔️Firewall) πŸ’»πŸ§±οΈ
70 2 0,01% 215 0,00% 4 0,02% 228 0,00% /wp-admin/options-general.php
71 43 0,19% 214 0,00% 27 0,10% 669 0,01% /wp-login.php
72 21 0,09% 213 0,00% 24 0,09% 416 0,00% 🌍 Media Content Share by Users Audio&Video (PSMedia) πŸ’»
73 16 0,07% 202 0,00% 22 0,08% 365 0,00% /share.php
74 15 0,07% 189 0,00% 16 0,06% 339 0,00% πŸ†— Public File Access βš™οΈ DDLPUsers πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’»πŸ’ΎπŸ†—
75 355 1,60% 182 0,00% 565 2,14% 3032 0,03% 🌍 Wordpress βš™οΈ Posts/Articles/Oglasi/Forums/DDLMedia πŸ’»
76 2 0,01% 182 0,00% 5 0,02% 196 0,00% /wp-admin/site-health.php
77 1 0,00% 176 0,00% 3 0,01% 184 0,00% /wp-admin/upload.php
78 13 0,06% 175 0,00% 12 0,05% 305 0,00% /d/
79 12 0,05% 175 0,00% 13 0,05% 304 0,00% /public.php
80 3 0,01% 174 0,00% 3 0,01% 199 0,00% /404
81 6 0,03% 170 0,00% 5 0,02% 233 0,00% /webshop/
82 129 0,58% 163 0,00% 195 0,74% 1210 0,01% 🌍 Media Server - Audio / Video Steaming (users) πŸ’»
83 1 0,00% 162 0,00% 1 0,00% 168 0,00% 🧾️ PCSNET - TTF DATA πŸ”ƒ
84 4 0,02% 149 0,00% 4 0,01% 195 0,00% /oznaka/docs/
85 2 0,01% 142 0,00% 4 0,01% 155 0,00% /wp-admin/update.php
86 68 0,31% 142 0,00% 54 0,20% 727 0,01% /login.php
87 3 0,01% 141 0,00% 2 0,01% 170 0,00% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
88 3 0,01% 138 0,00% 2 0,01% 173 0,00% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
89 41 0,19% 133 0,00% 35 0,13% 571 0,01% πŸ†— Direct Download Media βš™οΈ Share πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
90 16 0,07% 133 0,00% 12 0,05% 304 0,00% /download.php
91 4 0,02% 130 0,00% 4 0,01% 175 0,00% /forums/
92 1 0,00% 129 0,00% 1 0,00% 140 0,00% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Administration πŸ’»
93 3 0,01% 128 0,00% 4 0,02% 151 0,00% /usage_202312.html
94 1 0,00% 127 0,00% 1 0,00% 139 0,00% /faq/
95 1 0,00% 126 0,00% 1 0,00% 138 0,00% /registriraj-me-na-blog-info/
96 2 0,01% 124 0,00% 2 0,01% 148 0,00% /track/3YHT96ilt2yuCMD
97 15 0,07% 120 0,00% 18 0,07% 227 0,00% βš™οΈ WEB Statistika Analytics - AwStats πŸ’»
98 9 0,04% 120 0,00% 9 0,03% 217 0,00% 🌍 iWEB Get Cover Art Albums (mp3Player) πŸ’»
99 10 0,05% 120 0,00% 9 0,03% 226 0,00% πŸ†— HCS-Activation βš™οΈ S-Admin πŸ“Š DDL Enigma Soft. πŸ’ΎπŸ†—
100 1 0,00% 120 0,00% 1 0,00% 131 0,00% 🌍 WEB-Mail IT-Community Service PCSNET πŸ’»πŸ†—

Prvih 100 od 276 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 296 1,34% 577 46,27% /
2 765 3,46% 52 4,17% /wp-admin/admin-ajax.php
3 16 0,07% 36 2,89% /download.php
4 43 0,19% 35 2,81% /wp-login.php
5 23 0,10% 22 1,76% /endpoints/set-finger-print
6 68 0,31% 18 1,44% /login.php
7 1521 6,87% 18 1,44% /posta/
8 17 0,08% 17 1,36% /e/country.html
9 13 0,06% 11 0,88% /f/
10 8 0,04% 8 0,64% /badips-pcsnet-lista/
11 13 0,06% 8 0,64% /d/
12 8 0,04% 8 0,64% /hosts/
13 15 0,07% 8 0,64% /p/
14 6 0,03% 7 0,56% /e/
15 7 0,03% 7 0,56% /misc.php
16 16 0,07% 7 0,56% /share.php
17 8 0,04% 6 0,48% /kontakt/
18 12 0,05% 6 0,48% /public.php
19 6 0,03% 6 0,48% /webshop/
20 4 0,02% 5 0,40% /a/
21 4 0,02% 5 0,40% /its/
22 5 0,02% 5 0,40% /p/o-nas.html
23 12 0,05% 5 0,40% /register.php
24 16 0,07% 5 0,40% /wp-admin/
25 2 0,01% 4 0,32% /administracija/
26 7 0,03% 4 0,32% /contact.php
27 4 0,02% 4 0,32% /forums/
28 6 0,03% 4 0,32% /getcover.php
29 2 0,01% 4 0,32% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
30 4 0,02% 4 0,32% /search.php
31 18 0,08% 4 0,32% /task.php
32 5 0,02% 4 0,32% /unreport-track
33 3 0,01% 4 0,32% /wp-admin/post-new.php
34 17 0,08% 4 0,32% /wp-admin/post.php
35 2 0,01% 4 0,32% /wp-admin/update.php
36 9 0,04% 3 0,24% /audios/urbana-radio-show-368/
37 4 0,02% 3 0,24% /f/ourwork.html
38 2 0,01% 3 0,24% /feed/
39 3 0,01% 3 0,24% /forums/new-forum/
40 3 0,01% 3 0,24% /i/
41 3 0,01% 3 0,24% /m/
42 3 0,01% 3 0,24% /media-server/
43 39 0,18% 3 0,24% /member.php
44 4 0,02% 3 0,24% /oznaka/docs/
45 3 0,01% 3 0,24% /p/pcsnet.html
46 4 0,02% 3 0,24% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
47 5 0,02% 3 0,24% /spletne-analize/
48 1 0,00% 2 0,16% /,
49 2 0,01% 2 0,16% /c/
50 2 0,01% 2 0,16% /contact
51 6 0,03% 2 0,16% /course/piramide-studio-net/
52 2 0,01% 2 0,16% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
53 2 0,01% 2 0,16% /documents/
54 3 0,01% 2 0,16% /dynu-best-its-services-business/
55 2 0,01% 2 0,16% /e/403.html
56 2 0,01% 2 0,16% /emoji-txt-unikoda/
57 2 0,01% 2 0,16% /endpoints/
58 2 0,01% 2 0,16% /endpoints/delete-comment
59 2 0,01% 2 0,16% /enostavni-pozarni-zid-php/
60 3 0,01% 2 0,16% /f/about.html
61 3 0,01% 2 0,16% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
62 2 0,01% 2 0,16% /fail2ban-pozarni-zid-za-linux-os/
63 2 0,01% 2 0,16% /forums/forum/linux-server/raspbian-server/
64 2 0,01% 2 0,16% /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
65 2 0,01% 2 0,16% /google-aplikacije-za-podjetja/
66 1 0,00% 2 0,16% /informacije/
67 2 0,01% 2 0,16% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
68 2 0,01% 2 0,16% /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
69 2 0,01% 2 0,16% /kategorija/designs/
70 2 0,01% 2 0,16% /kategorija/fashion/
71 2 0,01% 2 0,16% /kategorija/windows/
72 7 0,03% 2 0,16% /lostpassword.php
73 2 0,01% 2 0,16% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
74 2 0,01% 2 0,16% /media-server-uploads/
75 2 0,01% 2 0,16% /memberlist.php
76 2 0,01% 2 0,16% /mp3-player/
77 4 0,02% 2 0,16% /music.php
78 2 0,01% 2 0,16% /namestitev-debian-10-minimal-install/
79 3 0,01% 2 0,16% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
80 1 0,00% 2 0,16% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
81 3 0,01% 2 0,16% /oznaka/audio/
82 3 0,01% 2 0,16% /oznaka/fail2ban/
83 2 0,01% 2 0,16% /oznaka/install/
84 1 0,00% 2 0,16% /oznaka/mysql/
85 2 0,01% 2 0,16% /oznaka/ubuntu/
86 2 0,01% 2 0,16% /p/enigma.html
87 2 0,01% 2 0,16% /p/informacije.html
88 2 0,01% 2 0,16% /p/kontakt.html
89 2 0,01% 2 0,16% /p/pogoji.html
90 2 0,01% 2 0,16% /pcsnet-kakrsno-koli-ilegalno-poizvedovanje-povzroci-zaklep-vasega-trenutnega-ip/
91 2 0,01% 2 0,16% /piramide-studio-records/
92 2 0,01% 2 0,16% /reset-password.php
93 2 0,01% 2 0,16% /resnica-danasnje-druzbe/
94 2 0,01% 2 0,16% /slovenska-obala/
95 1 0,00% 2 0,16% /sms/
96 2 0,01% 2 0,16% /track/3YHT96ilt2yuCMD
97 2 0,01% 2 0,16% /webmin-debian-linux-server/
98 22 0,10% 2 0,16% /wp-admin/admin.php
99 2 0,01% 2 0,16% /wp-admin/nav-menus.php
100 2 0,01% 2 0,16% /wp-admin/site-health.php

Prvih 100 od 256 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 296 1,34% 484 40,84% /
2 1521 6,87% 66 5,57% /posta/
3 68 0,31% 47 3,97% /login.php
4 765 3,46% 43 3,63% /wp-admin/admin-ajax.php
5 43 0,19% 29 2,45% /wp-login.php
6 16 0,07% 18 1,52% /download.php
7 23 0,10% 17 1,43% /endpoints/set-finger-print
8 13 0,06% 13 1,10% /f/
9 15 0,07% 13 1,10% /p/
10 39 0,18% 12 1,01% /member.php
11 13 0,06% 9 0,76% /d/
12 8 0,04% 8 0,68% /badips-pcsnet-lista/
13 8 0,04% 8 0,68% /hosts/
14 12 0,05% 8 0,68% /public.php
15 16 0,07% 8 0,68% /share.php
16 21 0,09% 8 0,68% /wp-admin/load-styles.php
17 6 0,03% 7 0,59% /e/
18 7 0,03% 7 0,59% /misc.php
19 18 0,08% 7 0,59% /task.php
20 17 0,08% 6 0,51% /e/country.html
21 7 0,03% 6 0,51% /lostpassword.php
22 12 0,05% 6 0,51% /register.php
23 4 0,02% 5 0,42% /a/
24 4 0,02% 5 0,42% /its/
25 6 0,03% 5 0,42% /webshop/
26 7 0,03% 4 0,34% /contact.php
27 2 0,01% 4 0,34% /feed/
28 4 0,02% 4 0,34% /forums/
29 2 0,01% 4 0,34% /kako-namestiti-wordpress-z-apache-serverjem-v-ubuntu-20/
30 8 0,04% 4 0,34% /kontakt/
31 5 0,02% 4 0,34% /p/o-nas.html
32 4 0,02% 4 0,34% /search.php
33 4 0,02% 4 0,34% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
34 5 0,02% 4 0,34% /unreport-track
35 1 0,00% 3 0,25% /,
36 3 0,01% 3 0,25% /404
37 9 0,04% 3 0,25% /audios/urbana-radio-show-368/
38 3 0,01% 3 0,25% /dynu-best-its-services-business/
39 2 0,01% 3 0,25% /e/error.html
40 5 0,02% 3 0,25% /endpoints/user/update_lastseen
41 3 0,01% 3 0,25% /fail2ban-linux-pozarni-zid-nastavitev-za-wordpress-best-opcija-iptables-ufw/
42 2 0,01% 3 0,25% /geoip-baze-podatkov-za-ubuntu-debian-linux-os/
43 6 0,03% 3 0,25% /getcover.php
44 3 0,01% 3 0,25% /i/
45 118 0,53% 3 0,25% /image.php
46 2 0,01% 3 0,25% /kako-namestimo-cms-wordpress-na-ubuntu-streznik-poslovna-zasebna-raba/
47 3 0,01% 3 0,25% /m/
48 3 0,01% 3 0,25% /media-server/
49 4 0,02% 3 0,25% /music.php
50 3 0,01% 3 0,25% /nastavitve-apache-log-analizer-webalizer-org/
51 3 0,01% 3 0,25% /oznaka/audio/
52 3 0,01% 3 0,25% /oznaka/fail2ban/
53 3 0,01% 3 0,25% /p/pcsnet.html
54 2 0,01% 2 0,17% /c/
55 1 0,00% 2 0,17% /course/modes-master-class-2-2/
56 2 0,01% 2 0,17% /ddl-enigma-namestitev-ubuntu-debian-server/
57 2 0,01% 2 0,17% /documents/
58 2 0,01% 2 0,17% /e/403.html
59 2 0,01% 2 0,17% /emoji-txt-unikoda/
60 2 0,01% 2 0,17% /endpoints/
61 2 0,01% 2 0,17% /endpoints/delete-comment
62 2 0,01% 2 0,17% /enostavni-pozarni-zid-php/
63 1 0,00% 2 0,17% /error
64 3 0,01% 2 0,17% /f/about.html
65 4 0,02% 2 0,17% /f/ourwork.html
66 2 0,01% 2 0,17% /forums/forum/linux-server/raspbian-server/
67 3 0,01% 2 0,17% /forums/new-forum/
68 2 0,01% 2 0,17% /google-aplikacije-za-podjetja/
69 2 0,01% 2 0,17% /kako-namestiti-wordpress-na-ubuntu-20-04-s-php-mysql/
70 2 0,01% 2 0,17% /kategorija/designs/
71 2 0,01% 2 0,17% /kategorija/fashion/
72 2 0,01% 2 0,17% /kategorija/windows/
73 2 0,01% 2 0,17% /malwarebytes-antivirus-in-pozarni-zid-za-splet/
74 2 0,01% 2 0,17% /media-server-uploads/
75 2 0,01% 2 0,17% /memberlist.php
76 2 0,01% 2 0,17% /mp3-player/
77 2 0,01% 2 0,17% /namestitev-debian-10-minimal-install/
78 1 0,00% 2 0,17% /noip-com-dinamicne-domene-ponudnik/
79 4 0,02% 2 0,17% /oznaka/docs/
80 2 0,01% 2 0,17% /oznaka/install/
81 2 0,01% 2 0,17% /oznaka/joomla/
82 2 0,01% 2 0,17% /oznaka/ubuntu/
83 2 0,01% 2 0,17% /oznaka/webalizer/
84 2 0,01% 2 0,17% /p/enigma.html
85 2 0,01% 2 0,17% /p/informacije.html
86 2 0,01% 2 0,17% /p/kontakt.html
87 2 0,01% 2 0,17% /p/pogoji.html
88 2 0,01% 2 0,17% /pcsnet-kakrsno-koli-ilegalno-poizvedovanje-povzroci-zaklep-vasega-trenutnega-ip/
89 2 0,01% 2 0,17% /piramide-studio-records/
90 2 0,01% 2 0,17% /reset-password.php
91 2 0,01% 2 0,17% /resnica-danasnje-druzbe/
92 2 0,01% 2 0,17% /slovenska-obala/
93 2 0,01% 2 0,17% /track/3YHT96ilt2yuCMD
94 2 0,01% 2 0,17% /web-disk/
95 2 0,01% 2 0,17% /webmin-debian-linux-server/
96 12 0,05% 2 0,17% /wp-admin/load-scripts.php
97 9 0,04% 2 0,17% /wp-admin/widgets.php
98 1 0,00% 1 0,08% /2-columns-grid/
99 1 0,00% 1 0,08% /2016/03/
100 1 0,00% 1 0,08% /2020/

Prvih 100 od 1364 (vseh) podroèij
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 10427 47,10% 10243 52,00% 7705140 44,83% 16479 62,31% 7782135 81,58% 75 5,07% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET DLEMServer πŸ’»
2 6560 29,63% 5865 29,78% 1775284 10,33% 5894 22,28% 476124 4,99% 9 0,61% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 RS11 πŸ†—
3 1150 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 898 3,40% 5200 0,05% 1 0,07% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
4 1150 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 898 3,40% 5200 0,05% 1 0,07% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
5 605 2,73% 602 3,06% 100984 0,59% 488 1,85% 107295 1,12% 10 0,68% crawl-66-249-64-225.googlebot.com
6 474 2,14% 454 2,30% 1030578 6,00% 381 1,44% 291495 3,06% 9 0,61% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 DL66 πŸ†—
7 398 1,80% 330 1,68% 15076 0,09% 251 0,95% 14762 0,15% 23 1,56% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 MS16 πŸ†—
8 357 1,61% 354 1,80% 19918 0,12% 362 1,37% 22435 0,24% 1 0,07% 50.7.142.181
9 310 1,40% 302 1,53% 968886 5,64% 199 0,75% 388675 4,07% 5 0,34% 23.106.56.19
10 250 1,13% 241 1,22% 577139 3,36% 204 0,77% 28179 0,30% 2 0,14% tor-exit.nothingtohide.nl
11 187 0,84% 185 0,94% 2213 0,01% 187 0,71% 3390 0,04% 1 0,07% worker-pkt-se4-5fd0
12 187 0,84% 185 0,94% 2213 0,01% 187 0,71% 3390 0,04% 1 0,07% worker-pkt-se4-5fd0
13 176 0,80% 172 0,87% 1551 0,01% 101 0,38% 2685 0,03% 2 0,14% lithium053.a.ahrefs.com
14 167 0,75% 164 0,83% 575538 3,35% 150 0,57% 25939 0,27% 2 0,14% 29.tor-exit.nothingtohide.nl
15 157 0,71% 153 0,78% 22471 0,13% 110 0,42% 23529 0,25% 2 0,14% tor-exit1-terrahost07.tuxli.org
16 154 0,70% 152 0,77% 1279 0,01% 84 0,32% 2258 0,02% 4 0,27% crawl-66-249-64-32.googlebot.com
17 137 0,62% 135 0,69% 26679 0,16% 71 0,27% 27656 0,29% 1 0,07% 45.141.215.97
18 135 0,61% 135 0,69% 578696 3,37% 76 0,29% 119701 1,25% 2 0,14% 192-210-255-181-host.colocrossing.com
19 129 0,58% 125 0,63% 1543720 8,98% 93 0,35% 5825 0,06% 1 0,07% 23.106.249.34
20 127 0,57% 124 0,63% 1683902 9,80% 85 0,32% 17878 0,19% 1 0,07% 151.77.93.226
21 126 0,57% 123 0,62% 18050 0,11% 115 0,43% 18841 0,20% 1 0,07% 185.241.208.236
22 116 0,52% 115 0,58% 11728 0,07% 95 0,36% 12874 0,13% 7 0,47% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
23 116 0,52% 112 0,57% 2147 0,01% 84 0,32% 2936 0,03% 1 0,07% tor-exit-134.relayon.org
24 113 0,51% 112 0,57% 1770 0,01% 69 0,26% 2538 0,03% 1 0,07% lithium047.a.ahrefs.com
25 108 0,49% 108 0,55% 3931 0,02% 166 0,63% 4725 0,05% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-197.google.com
26 106 0,48% 103 0,52% 103 0,00% 73 0,27% 1318 0,01% 46 3,11% clients.your-server.de
27 105 0,47% 104 0,53% 2456 0,01% 105 0,40% 3135 0,03% 1 0,07% host81-158-66-111.range81-158.btcentralplus.com
28 102 0,46% 101 0,51% 1107 0,01% 59 0,22% 1758 0,02% 1 0,07% ip-195-154-122-210.a.ahrefs.com
29 101 0,46% 101 0,51% 6 0,00% 68 0,26% 1169 0,01% 47 3,18% static.49.216.130.94.clients.your-server.de
30 99 0,45% 99 0,50% 5689 0,03% 104 0,39% 6446 0,07% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-198.google.com
31 99 0,45% 98 0,50% 1133 0,01% 58 0,22% 1766 0,02% 1 0,07% lithium073.a.ahrefs.com
32 98 0,44% 97 0,49% 1131 0,01% 58 0,22% 1759 0,02% 1 0,07% lithium030.a.ahrefs.com
33 98 0,44% 98 0,50% 4731 0,03% 106 0,40% 5369 0,06% 1 0,07% tor-exit-180.relayon.org
34 95 0,43% 94 0,48% 1159 0,01% 86 0,32% 1761 0,02% 1 0,07% ec2-34-241-68-108.eu-west-1.compute.amazonaws.com
35 94 0,42% 92 0,47% 1114 0,01% 83 0,31% 1708 0,02% 1 0,07% 192.0.112.114
36 92 0,42% 91 0,46% 1054 0,01% 68 0,26% 1636 0,02% 1 0,07% ec2-35-88-66-136.us-west-2.compute.amazonaws.com
37 92 0,42% 91 0,46% 1054 0,01% 68 0,26% 1638 0,02% 1 0,07% ec2-35-90-86-253.us-west-2.compute.amazonaws.com
38 92 0,42% 92 0,47% 12770 0,07% 43 0,16% 13353 0,14% 1 0,07% mail.simplifymissoula.com
39 90 0,41% 90 0,46% 4781 0,03% 152 0,58% 5477 0,06% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-199.google.com
40 89 0,40% 88 0,45% 185449 1,08% 69 0,26% 12171 0,13% 1 0,07% ec2-3-252-121-204.eu-west-1.compute.amazonaws.com
41 87 0,39% 87 0,44% 2896 0,02% 40 0,15% 3482 0,04% 1 0,07% wishero.net
42 86 0,39% 84 0,43% 569483 3,31% 67 0,25% 17959 0,19% 1 0,07% luxembourgtornew32.quetzalcoatl-relays.org
43 83 0,37% 82 0,42% 185409 1,08% 63 0,24% 13506 0,14% 1 0,07% ec2-18-201-149-234.eu-west-1.compute.amazonaws.com
44 78 0,35% 72 0,37% 2597 0,02% 52 0,20% 3191 0,03% 2 0,14% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
45 75 0,34% 75 0,38% 3541 0,02% 57 0,21% 3755 0,04% 1 0,07% 137.31.205.92.host.secureserver.net
46 67 0,30% 66 0,34% 1157 0,01% 45 0,17% 1591 0,02% 1 0,07% 192.0.91.199
47 63 0,28% 60 0,30% 8285 0,05% 52 0,20% 8896 0,09% 8 0,54% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
48 63 0,28% 60 0,30% 1634 0,01% 456 1,72% 2252 0,02% 24 1,62% crawl-66-249-64-38.googlebot.com
49 58 0,26% 58 0,29% 1365 0,01% 28 0,10% 1760 0,02% 1 0,07% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
50 57 0,26% 56 0,28% 564 0,00% 34 0,13% 932 0,01% 1 0,07% ip-195-154-123-68.a.ahrefs.com
51 53 0,24% 48 0,24% 993 0,01% 41 0,16% 1368 0,01% 7 0,47% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
52 51 0,23% 51 0,26% 760 0,00% 76 0,29% 1102 0,01% 1 0,07% lithium005.a.ahrefs.com
53 51 0,23% 51 0,26% 760 0,00% 76 0,29% 1102 0,01% 1 0,07% lithium018.a.ahrefs.com
54 50 0,23% 17 0,09% 864 0,01% 28 0,11% 1218 0,01% 15 1,01% 216.244.66.238
55 48 0,22% 46 0,23% 140957 0,82% 29 0,11% 808 0,01% 1 0,07% 23.106.249.54
56 45 0,20% 43 0,22% 1277 0,01% 32 0,12% 1643 0,02% 1 0,07% 9.tor-exit.nothingtohide.nl
57 44 0,20% 43 0,22% 901 0,01% 48 0,18% 1367 0,01% 2 0,14% cache.google.com
58 43 0,19% 41 0,21% 575 0,00% 436 1,65% 971 0,01% 14 0,95% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
59 41 0,19% 41 0,21% 865 0,01% 154 0,58% 1256 0,01% 17 1,15% crawl-66-249-64-39.googlebot.com
60 40 0,18% 39 0,20% 813 0,00% 31 0,12% 1086 0,01% 1 0,07% 192.0.116.178
61 39 0,18% 39 0,20% 421508 2,45% 22 0,08% 5648 0,06% 1 0,07% 50.118.225.160
62 39 0,18% 39 0,20% 143 0,00% 30 0,12% 454 0,00% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-5.google.com
63 37 0,17% 37 0,19% 421504 2,45% 26 0,10% 9508 0,10% 1 0,07% 192.0.91.143
64 37 0,17% 37 0,19% 186 0,00% 27 0,10% 466 0,00% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-7.google.com
65 34 0,15% 31 0,16% 393 0,00% 34 0,13% 664 0,01% 1 0,07% 23.106.249.36
66 34 0,15% 34 0,17% 124 0,00% 27 0,10% 397 0,00% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-6.google.com
67 32 0,14% 18 0,09% 240 0,00% 18 0,07% 457 0,00% 10 0,68% 216.244.66.241
68 30 0,14% 29 0,15% 248 0,00% 15 0,06% 451 0,00% 1 0,07% 93-103-135-65.dynamic.t-2.net
69 30 0,14% 25 0,13% 993 0,01% 32 0,12% 1303 0,01% 10 0,68% crawl-66-249-64-40.googlebot.com
70 29 0,13% 29 0,15% 248 0,00% 17 0,06% 437 0,00% 1 0,07% ec2-18-236-112-161.us-west-2.compute.amazonaws.com
71 29 0,13% 29 0,15% 248 0,00% 17 0,06% 437 0,00% 1 0,07% ec2-34-214-124-220.us-west-2.compute.amazonaws.com
72 29 0,13% 29 0,15% 248 0,00% 17 0,06% 428 0,00% 1 0,07% ec2-35-88-30-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
73 28 0,13% 28 0,14% 216 0,00% 11 0,04% 400 0,00% 1 0,07% msnbot-157-55-39-10.search.msn.com
74 27 0,12% 26 0,13% 237 0,00% 13 0,05% 408 0,00% 1 0,07% 2.tor-exit.nothingtohide.nl
75 26 0,12% 25 0,13% 363473 2,11% 28 0,11% 364745 3,82% 1 0,07% 109.239.188.4
76 26 0,12% 25 0,13% 1517 0,01% 21 0,08% 1714 0,02% 1 0,07% 198.16.66.139
77 25 0,11% 25 0,13% 300 0,00% 10 0,04% 463 0,00% 0 0,00% msnbot-40-77-167-8.search.msn.com
78 24 0,11% 19 0,10% 550 0,00% 20 0,08% 595 0,01% 1 0,07% 162.210.194.10
79 24 0,11% 23 0,12% 209 0,00% 25 0,10% 461 0,00% 1 0,07% 172.58.7.131
80 24 0,11% 23 0,12% 290 0,00% 26 0,10% 477 0,00% 1 0,07% 23.106.56.35
81 23 0,10% 1 0,01% 23 0,00% 11 0,04% 97 0,00% 1 0,07% 172-233-58-223.ip.linodeusercontent.com
82 23 0,10% 19 0,10% 653 0,00% 22 0,08% 879 0,01% 7 0,47% crawl-66-249-64-41.googlebot.com
83 21 0,09% 20 0,10% 119 0,00% 7 0,03% 253 0,00% 1 0,07% 39.98.173.163
84 21 0,09% 21 0,11% 137 0,00% 9 0,03% 281 0,00% 0 0,00% msnbot-157-55-39-14.search.msn.com
85 21 0,09% 20 0,10% 428 0,00% 10 0,04% 586 0,01% 3 0,20% msnbot-207-46-13-141.search.msn.com
86 20 0,09% 9 0,05% 260 0,00% 13 0,05% 423 0,00% 4 0,27% 216.244.66.246
87 20 0,09% 20 0,10% 127 0,00% 23 0,09% 338 0,00% 4 0,27% 45.61.161.66
88 20 0,09% 0 0,00% 280 0,00% 22 0,08% 499 0,01% 13 0,88% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
89 20 0,09% 3 0,02% 238 0,00% 21 0,08% 456 0,00% 11 0,74% crawl-66-249-64-130.googlebot.com
90 20 0,09% 20 0,10% 109 0,00% 8 0,03% 244 0,00% 1 0,07% msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
91 20 0,09% 20 0,10% 424 0,00% 7 0,03% 551 0,01% 1 0,07% msnbot-52-167-144-190.search.msn.com
92 20 0,09% 20 0,10% 122 0,00% 13 0,05% 268 0,00% 1 0,07% tor-exit-32.for-privacy.net
93 20 0,09% 2 0,01% 84 0,00% 10 0,04% 202 0,00% 1 0,07% vmi1515419.contaboserver.net
94 19 0,09% 18 0,09% 247 0,00% 13 0,05% 392 0,00% 1 0,07% 45.138.16.230
95 19 0,09% 15 0,08% 418 0,00% 16 0,06% 578 0,01% 5 0,34% crawl-66-249-64-69.googlebot.com
96 19 0,09% 19 0,10% 76 0,00% 17 0,06% 225 0,00% 1 0,07% google-proxy-74-125-208-38.google.com
97 19 0,09% 18 0,09% 247 0,00% 16 0,06% 387 0,00% 2 0,14% wordpress.com
98 18 0,08% 17 0,09% 262 0,00% 14 0,05% 388 0,00% 1 0,07% 192.0.100.186
99 18 0,08% 9 0,05% 439 0,00% 10 0,04% 567 0,01% 5 0,34% 216.244.66.197
100 18 0,08% 18 0,09% 141 0,00% 14 0,05% 264 0,00% 1 0,07% 40.94.28.34
Pregled vseh podroèij

Prvih 100 od 1364 (vseh) podroèij po kB F
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Obiskov Gostitelj
1 10427 47,10% 10243 52,00% 7705140 44,83% 16479 62,31% 7782135 81,58% 75 5,07% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET DLEMServer πŸ’»
2 6560 29,63% 5865 29,78% 1775284 10,33% 5894 22,28% 476124 4,99% 9 0,61% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 RS11 πŸ†—
3 127 0,57% 124 0,63% 1683902 9,80% 85 0,32% 17878 0,19% 1 0,07% 151.77.93.226
4 129 0,58% 125 0,63% 1543720 8,98% 93 0,35% 5825 0,06% 1 0,07% 23.106.249.34
5 474 2,14% 454 2,30% 1030578 6,00% 381 1,44% 291495 3,06% 9 0,61% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 DL66 πŸ†—
6 310 1,40% 302 1,53% 968886 5,64% 199 0,75% 388675 4,07% 5 0,34% 23.106.56.19
7 135 0,61% 135 0,69% 578696 3,37% 76 0,29% 119701 1,25% 2 0,14% 192-210-255-181-host.colocrossing.com
8 250 1,13% 241 1,22% 577139 3,36% 204 0,77% 28179 0,30% 2 0,14% tor-exit.nothingtohide.nl
9 167 0,75% 164 0,83% 575538 3,35% 150 0,57% 25939 0,27% 2 0,14% 29.tor-exit.nothingtohide.nl
10 86 0,39% 84 0,43% 569483 3,31% 67 0,25% 17959 0,19% 1 0,07% luxembourgtornew32.quetzalcoatl-relays.org
11 39 0,18% 39 0,20% 421508 2,45% 22 0,08% 5648 0,06% 1 0,07% 50.118.225.160
12 37 0,17% 37 0,19% 421504 2,45% 26 0,10% 9508 0,10% 1 0,07% 192.0.91.143
13 26 0,12% 25 0,13% 363473 2,11% 28 0,11% 364745 3,82% 1 0,07% 109.239.188.4
14 2 0,01% 2 0,01% 280339 1,63% 2 0,01% 10446 0,11% 0 0,00% 40.94.28.51
15 8 0,04% 5 0,03% 280072 1,63% 4 0,02% 4826 0,05% 1 0,07% ec2-47-128-114-140.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 1 0,00% 1 0,01% 279622 1,63% 1 0,00% 88778 0,93% 0 0,00% tor-exit-167.relayon.org
17 89 0,40% 88 0,45% 185449 1,08% 69 0,26% 12171 0,13% 1 0,07% ec2-3-252-121-204.eu-west-1.compute.amazonaws.com
18 83 0,37% 82 0,42% 185409 1,08% 63 0,24% 13506 0,14% 1 0,07% ec2-18-201-149-234.eu-west-1.compute.amazonaws.com
19 18 0,08% 18 0,09% 184591 1,07% 8 0,03% 54942 0,58% 1 0,07% msnbot-52-167-144-189.search.msn.com
20 9 0,04% 9 0,05% 152027 0,88% 9 0,03% 152777 1,60% 2 0,14% berlin01.tor-exit.artikel10.org
21 48 0,22% 46 0,23% 140957 0,82% 29 0,11% 808 0,01% 1 0,07% 23.106.249.54
22 7 0,03% 5 0,03% 140814 0,82% 4 0,02% 1177 0,01% 1 0,07% ec2-47-128-40-43.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 4 0,02% 4 0,02% 140743 0,82% 4 0,01% 5601 0,06% 0 0,00% 40.94.28.20
24 605 2,73% 602 3,06% 100984 0,59% 488 1,85% 107295 1,12% 10 0,68% crawl-66-249-64-225.googlebot.com
25 4 0,02% 4 0,02% 30297 0,18% 4 0,01% 30420 0,32% 0 0,00% sv2.dbe.academy
26 4 0,02% 4 0,02% 30297 0,18% 4 0,01% 30420 0,32% 0 0,00% sv2.dbe.academy
27 137 0,62% 135 0,69% 26679 0,16% 71 0,27% 27656 0,29% 1 0,07% 45.141.215.97
28 157 0,71% 153 0,78% 22471 0,13% 110 0,42% 23529 0,25% 2 0,14% tor-exit1-terrahost07.tuxli.org
29 357 1,61% 354 1,80% 19918 0,12% 362 1,37% 22435 0,24% 1 0,07% 50.7.142.181
30 126 0,57% 123 0,62% 18050 0,11% 115 0,43% 18841 0,20% 1 0,07% 185.241.208.236
31 398 1,80% 330 1,68% 15076 0,09% 251 0,95% 14762 0,15% 23 1,56% βš™οΈ PSMedia 🧱️ WindowsNT βš™οΈ VPN/VPS 🌍 MS16 πŸ†—
32 92 0,42% 92 0,47% 12770 0,07% 43 0,16% 13353 0,14% 1 0,07% mail.simplifymissoula.com
33 116 0,52% 115 0,58% 11728 0,07% 95 0,36% 12874 0,13% 7 0,47% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
34 63 0,28% 60 0,30% 8285 0,05% 52 0,20% 8896 0,09% 8 0,54% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
35 99 0,45% 99 0,50% 5689 0,03% 104 0,39% 6446 0,07% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-198.google.com
36 90 0,41% 90 0,46% 4781 0,03% 152 0,58% 5477 0,06% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-199.google.com
37 98 0,44% 98 0,50% 4731 0,03% 106 0,40% 5369 0,06% 1 0,07% tor-exit-180.relayon.org
38 108 0,49% 108 0,55% 3931 0,02% 166 0,63% 4725 0,05% 1 0,07% google-proxy-66-102-9-197.google.com
39 2 0,01% 2 0,01% 3899 0,02% 2 0,01% 903 0,01% 1 0,07% danica.probe.onyphe.net
40 75 0,34% 75 0,38% 3541 0,02% 57 0,21% 3755 0,04% 1 0,07% 137.31.205.92.host.secureserver.net
41 87 0,39% 87 0,44% 2896 0,02% 40 0,15% 3482 0,04% 1 0,07% wishero.net
42 78 0,35% 72 0,37% 2597 0,02% 52 0,20% 3191 0,03% 2 0,14% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
43 105 0,47% 104 0,53% 2456 0,01% 105 0,40% 3135 0,03% 1 0,07% host81-158-66-111.range81-158.btcentralplus.com
44 187 0,84% 185 0,94% 2213 0,01% 187 0,71% 3390 0,04% 1 0,07% worker-pkt-se4-5fd0
45 187 0,84% 185 0,94% 2213 0,01% 187 0,71% 3390 0,04% 1 0,07% worker-pkt-se4-5fd0
46 116 0,52% 112 0,57% 2147 0,01% 84 0,32% 2936 0,03% 1 0,07% tor-exit-134.relayon.org
47 113 0,51% 112 0,57% 1770 0,01% 69 0,26% 2538 0,03% 1 0,07% lithium047.a.ahrefs.com
48 63 0,28% 60 0,30% 1634 0,01% 456 1,72% 2252 0,02% 24 1,62% crawl-66-249-64-38.googlebot.com
49 176 0,80% 172 0,87% 1551 0,01% 101 0,38% 2685 0,03% 2 0,14% lithium053.a.ahrefs.com
50 26 0,12% 25 0,13% 1517 0,01% 21 0,08% 1714 0,02% 1 0,07% 198.16.66.139
51 58 0,26% 58 0,29% 1365 0,01% 28 0,10% 1760 0,02% 1 0,07% ip-195-154-123-109.a.ahrefs.com
52 154 0,70% 152 0,77% 1279 0,01% 84 0,32% 2258 0,02% 4 0,27% crawl-66-249-64-32.googlebot.com
53 45 0,20% 43 0,22% 1277 0,01% 32 0,12% 1643 0,02% 1 0,07% 9.tor-exit.nothingtohide.nl
54 95 0,43% 94 0,48% 1159 0,01% 86 0,32% 1761 0,02% 1 0,07% ec2-34-241-68-108.eu-west-1.compute.amazonaws.com
55 67 0,30% 66 0,34% 1157 0,01% 45 0,17% 1591 0,02% 1 0,07% 192.0.91.199
56 99 0,45% 98 0,50% 1133 0,01% 58 0,22% 1766 0,02% 1 0,07% lithium073.a.ahrefs.com
57 98 0,44% 97 0,49% 1131 0,01% 58 0,22% 1759 0,02% 1 0,07% lithium030.a.ahrefs.com
58 94 0,42% 92 0,47% 1114 0,01% 83 0,31% 1708 0,02% 1 0,07% 192.0.112.114
59 102 0,46% 101 0,51% 1107 0,01% 59 0,22% 1758 0,02% 1 0,07% ip-195-154-122-210.a.ahrefs.com
60 92 0,42% 91 0,46% 1054 0,01% 68 0,26% 1638 0,02% 1 0,07% ec2-35-90-86-253.us-west-2.compute.amazonaws.com
61 92 0,42% 91 0,46% 1054 0,01% 68 0,26% 1636 0,02% 1 0,07% ec2-35-88-66-136.us-west-2.compute.amazonaws.com
62 13 0,06% 13 0,07% 1010 0,01% 12 0,05% 1101 0,01% 0 0,00% 40.94.28.68
63 30 0,14% 25 0,13% 993 0,01% 32 0,12% 1303 0,01% 10 0,68% crawl-66-249-64-40.googlebot.com
64 53 0,24% 48 0,24% 993 0,01% 41 0,16% 1368 0,01% 7 0,47% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
65 44 0,20% 43 0,22% 901 0,01% 48 0,18% 1367 0,01% 2 0,14% cache.google.com
66 41 0,19% 41 0,21% 865 0,01% 154 0,58% 1256 0,01% 17 1,15% crawl-66-249-64-39.googlebot.com
67 50 0,23% 17 0,09% 864 0,01% 28 0,11% 1218 0,01% 15 1,01% 216.244.66.238
68 40 0,18% 39 0,20% 813 0,00% 31 0,12% 1086 0,01% 1 0,07% 192.0.116.178
69 1 0,00% 1 0,01% 803 0,00% 1 0,00% 816 0,01% 0 0,00% msnbot-40-77-190-77.search.msn.com
70 51 0,23% 51 0,26% 760 0,00% 76 0,29% 1102 0,01% 1 0,07% lithium005.a.ahrefs.com
71 51 0,23% 51 0,26% 760 0,00% 76 0,29% 1102 0,01% 1 0,07% lithium018.a.ahrefs.com
72 3 0,01% 3 0,02% 687 0,00% 3 0,01% 715 0,01% 0 0,00% google-proxy-66-102-9-33.google.com
73 2 0,01% 1 0,01% 684 0,00% 2 0,01% 706 0,01% 1 0,07% msnbot-52-167-144-161.search.msn.com
74 23 0,10% 19 0,10% 653 0,00% 22 0,08% 879 0,01% 7 0,47% crawl-66-249-64-41.googlebot.com
75 7 0,03% 7 0,04% 645 0,00% 7 0,03% 235 0,00% 0 0,00% 40.94.28.89
76 2 0,01% 2 0,01% 636 0,00% 2 0,01% 654 0,01% 1 0,07% 185-220-102-245.torservers.net
77 2 0,01% 2 0,01% 635 0,00% 2 0,01% 657 0,01% 1 0,07% hydrogen007-ext2.a.ahrefs.com
78 15 0,07% 15 0,08% 615 0,00% 12 0,04% 728 0,01% 0 0,00% google-proxy-66-102-9-162.google.com
79 14 0,06% 14 0,07% 593 0,00% 13 0,05% 720 0,01% 1 0,07% google-proxy-74-125-208-65.google.com
80 2 0,01% 2 0,01% 582 0,00% 2 0,01% 245 0,00% 0 0,00% 188.113.240.108
81 43 0,19% 41 0,21% 575 0,00% 436 1,65% 971 0,01% 14 0,95% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
82 57 0,26% 56 0,28% 564 0,00% 34 0,13% 932 0,01% 1 0,07% ip-195-154-123-68.a.ahrefs.com
83 2 0,01% 2 0,01% 556 0,00% 1 0,00% 579 0,01% 0 0,00% 119.9.18.140
84 14 0,06% 14 0,07% 556 0,00% 11 0,04% 699 0,01% 0 0,00% 193.104.2.254
85 24 0,11% 19 0,10% 550 0,00% 20 0,08% 595 0,01% 1 0,07% 162.210.194.10
86 3 0,01% 3 0,02% 502 0,00% 3 0,01% 535 0,01% 0 0,00% google-proxy-66-102-9-41.google.com
87 18 0,08% 9 0,05% 439 0,00% 10 0,04% 567 0,01% 5 0,34% 216.244.66.197
88 21 0,09% 20 0,10% 428 0,00% 10 0,04% 586 0,01% 3 0,20% msnbot-207-46-13-141.search.msn.com
89 20 0,09% 20 0,10% 424 0,00% 7 0,03% 551 0,01% 1 0,07% msnbot-52-167-144-190.search.msn.com
90 12 0,05% 12 0,06% 423 0,00% 8 0,03% 500 0,01% 0 0,00% 40.94.28.99
91 19 0,09% 15 0,08% 418 0,00% 16 0,06% 578 0,01% 5 0,34% crawl-66-249-64-69.googlebot.com
92 11 0,05% 11 0,06% 399 0,00% 5 0,02% 482 0,01% 2 0,14% msnbot-207-46-13-154.search.msn.com
93 2 0,01% 2 0,01% 396 0,00% 2 0,01% 418 0,00% 0 0,00% google-proxy-66-102-9-32.google.com
94 34 0,15% 31 0,16% 393 0,00% 34 0,13% 664 0,01% 1 0,07% 23.106.249.36
95 12 0,05% 11 0,06% 378 0,00% 11 0,04% 470 0,00% 1 0,07% 198.16.66.140
96 8 0,04% 8 0,04% 358 0,00% 6 0,02% 443 0,00% 1 0,07% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com
97 9 0,04% 5 0,03% 350 0,00% 9 0,03% 445 0,00% 6 0,41% crawl-66-249-64-42.googlebot.com
98 7 0,03% 7 0,04% 349 0,00% 6 0,02% 423 0,00% 1 0,07% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
99 7 0,03% 7 0,04% 310 0,00% 6 0,02% 362 0,00% 0 0,00% 40.94.28.74
100 8 0,04% 7 0,04% 303 0,00% 7 0,02% 371 0,00% 1 0,07% google-proxy-74-125-208-64.google.com

Prvih 44 od 259 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 7263 32,81% 🌍 Piramide Studio NET πŸ’»WinNTπŸ†— Virtual Private Network βœ…VPS🐧
2 7203 32,54% - (Direct Request)
3 3922 17,72% 🌍 (pcsnet.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
4 2954 13,34% 🌍 (perc.ddns.net) βš™οΈ Main Server Apps Admin PCSNET πŸ’»
5 1853 8,37% 🌍 (psmedia.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
6 1460 6,60% 🌍 (psmedia.ddnsgeek.com) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
7 1108 5,01% https://batmanapollo.ru
8 1026 4,63% 🌍 (pcs.sytes.net) βš™οΈ Media Server WEB mp3Player πŸ’»
9 811 3,66% 🌍 PCSNET WEB Analytics βš™οΈ Spletne Analize πŸ“Š Public πŸ’»
10 540 2,44% 🌍 (pcsnet.mywire.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps DLEMServer πŸ’»
11 501 2,26% 🌍 (obala.hopto.org) βš™οΈ Media Server Video/Audio πŸ’»
12 432 1,95% 🌍 (pcsnet.myftp.org) βš™οΈ Direct Downloads and Share πŸ’»
13 94 0,42% 🌍 (piramide.zapto.org) βš™οΈ ITS PCSNET Forum iRC Chat πŸ’»
14 48 0,22% 🌍 (psmedia.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
15 29 0,13% 🌍 (oglasi.hopto.org) βš™οΈ Free Adds OpenCart PCSNET πŸ’»
16 27 0,12% βš™οΈ PCStudio PUBLIC 🌍 ADMIN-LOCAL PCSNET πŸ’»
17 24 0,11% http://ghost-rider/
18 23 0,10% 🌍 Access from 🌍 Twitter No.1 πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—
19 21 0,09% 🌍 (pcsnet.freeddns.org) βš™οΈ PCSNET WEB Apps MServer πŸ’»
20 10 0,05% 🌍 Access from 🌍 Google 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
21 5 0,02% 🌍 Access from 🌍 GoogleSrπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
22 2 0,01% https://awx34076.myq-official.ru
23 2 0,01% https://eba46434.myq-official.ru
24 2 0,01% https://ek90423.myq-official.ru
25 2 0,01% https://epcn6503.myq-official.ru
26 2 0,01% https://gb38810.myq-official.ru
27 2 0,01% https://hd42099.ilua.ru/
28 2 0,01% https://hv44958.myq-official.ru
29 2 0,01% https://jjd8036.myq-official.ru
30 2 0,01% https://jq14074.myq-official.ru
31 2 0,01% https://mcvq99228.uvsm.ru/
32 2 0,01% https://owd43978.myq-official.ru
33 2 0,01% https://qxed64861.myq-official.ru
34 2 0,01% https://wyo49513.myq-official.ru
35 2 0,01% https://xe54788.myq-official.ru
36 2 0,01% https://xnga9642.myq-official.ru
37 2 0,01% https://xoq61244.myq-official.ru
38 2 0,01% https://xsw3164.myq-official.ru
39 2 0,01% https://xt91777.myq-official.ru
40 2 0,01% https://ydaq20878.iu7.ru/
41 2 0,01% https://ynpi43814.myq-official.ru
42 2 0,01% https://yts49477.myq-official.ru
43 2 0,01% 🌍 Access from 🌍 DuckDuckGoπŸ” 🌍 external hit πŸ’»πŸ†—
44 1 0,00% 🌍 Access from 🌍 Wordrpress.com πŸ“Ί external hit πŸ’»πŸ†—

Prvih 22 od 157 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 21106 95,35% 🌍 OpenSource WEB Apps πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
2 665 3,00% 🌍 Google Bot Agent ❀️ No.1 🌍 PSMedia Images πŸ’»πŸ†—
3 101 0,46% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Block List Network Check πŸ’»πŸ†—
4 32 0,14% 🌍 HandCraftedSoftware πŸ›ƒ Piramide Studio NET πŸ’»πŸ†—
5 22 0,10% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ JAVA APPS Check πŸ’»πŸ†—
6 19 0,09% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Drupal WAE-HCS πŸ’»πŸ†—
7 19 0,09% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ External GitHub.com πŸ’»πŸ†—
8 18 0,08% 🌍 WordPress Jetpack πŸ›ƒ Blog/Articles PCSNET πŸ’»πŸ†—
9 14 0,06% pfSense/pfBlockerNG cURL download agent-29e96900413cee914021
10 12 0,05% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Hard Scan Anti Malware Scripts πŸ’»πŸ†—
11 10 0,05% 🌍 Twitter Bot Agent ❀️ No.1 🌍 Best Social Media πŸ’»πŸ†—
12 6 0,03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 4 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB HCSApps πŸ’»πŸ†—
14 4 0,02% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Python WEB-Apps πŸ’»πŸ†—
15 3 0,01% 🌍 FaceBook Bot Agent ❀️ acc.M-Portal PCSNET πŸ’»πŸ†—
16 3 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ perc.ddns.net πŸ’»πŸ“ŸπŸ†—
17 2 0,01% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Internal Servers Check πŸ’»πŸ†—
18 2 0,01% 🌍 Telegram Bot 🌍 PSMedia Portal πŸ’»πŸ†—
19 1 0,00% abuse.xmco.fr
20 1 0,00% fasthttp
21 1 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Macintosh Apple OS/iOS πŸ’»πŸ†—
22 1 0,00% 🌍 Piramide Studio NET πŸ›ƒ Security Check Anti-Malware πŸ’»πŸ†—

Usage by Country for December 2023

Prvih 37 od 37 Total Countries
# Zahtevkov Datotek kB F kB In kB Out Država
1 10901 49,25% 10738 54,52% 8735718 50,83% 16860 63,75% 8073630 84,63% Non-Profit (org)
2 6560 29,63% 5872 29,81% 1775284 10,33% 5894 22,28% 476124 4,99% Commercial (com)
3 1526 6,89% 1378 7,00% 1317919 7,67% 1375 5,20% 94704 0,99% United States United States
4 1164 5,26% 9 0,05% 376 0,00% 910 3,44% 5723 0,06% Russian Federation Russian Federation
5 413 1,87% 403 2,05% 604769 3,52% 292 1,10% 56993 0,60% Netherlands Netherlands
6 398 1,80% 331 1,68% 15076 0,09% 251 0,95% 14762 0,15% Network (net)
7 341 1,54% 331 1,68% 969214 5,64% 233 0,88% 389264 4,08% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
8 216 0,98% 195 0,99% 32583 0,19% 204 0,77% 34034 0,36% Unresolved/Unknown
9 211 0,95% 202 1,03% 1685070 9,81% 157 0,59% 7297 0,08% Singapore Singapore
10 128 0,58% 124 0,63% 1683902 9,80% 85 0,32% 17879 0,19% Italy Italy
11 109 0,49% 105 0,53% 114 0,00% 74 0,28% 1350 0,01% Germany Germany
12 35 0,16% 22 0,11% 174 0,00% 15 0,06% 398 0,00% China China
13 26 0,12% 25 0,13% 363473 2,11% 28 0,11% 364745 3,82% Slovenia Slovenia
14 22 0,10% 5 0,03% 26 0,00% 10 0,04% 128 0,00% European Union European Union
15 15 0,07% 14 0,07% 558 0,00% 12 0,04% 711 0,01% Poland Poland
16 14 0,06% 13 0,07% 105 0,00% 15 0,06% 252 0,00% Canada Canada
17 8 0,04% 5 0,03% 42 0,00% 4 0,01% 86 0,00% Brazil Brazil
18 7 0,03% 0 0,00% 8 0,00% 3 0,01% 50 0,00% Turkey Turkey
19 6 0,03% 5 0,03% 34 0,00% 7 0,03% 97 0,00% France France
20 5 0,02% 3 0,02% 55 0,00% 3 0,01% 87 0,00% Honduras Honduras
21 5 0,02% 2 0,01% 11 0,00% 2 0,01% 43 0,00% Vietnam Vietnam
22 3 0,01% 2 0,01% 11 0,00% 2 0,01% 43 0,00% Catalan Community (cat)
23 3 0,01% 1 0,01% 23 0,00% 1 0,00% 46 0,00% Estonia Estonia
24 3 0,01% 1 0,01% 11 0,00% 2 0,01% 32 0,00% Iran Iran
25 2 0,01% 2 0,01% 556 0,00% 1 0,00% 579 0,01% Hong Kong Hong Kong
26 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Lithuania Lithuania
27 2 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,01% 14 0,00% Romania Romania
28 2 0,01% 2 0,01% 582 0,00% 2 0,01% 245 0,00% Uzbekistan Uzbekistan
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Austria Austria
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Bulgaria Bulgaria
31 1 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 13 0,00% Spain Spain
32 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Greece Greece
33 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia Indonesia
34 1 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 13 0,00% India India
35 1 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 13 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
36 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kyrgyzstan Kyrgyzstan
37 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia Cambodia


Generated by Webalizer Version 2.23 WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT WindowsNT/Unix-PCSNET πŸ–₯WindowsNTπŸ’» WindowsNT/Unix-PCSNET